Onze letselschade advocaten verhalen uw letselschade kosteloos voor u!
Lijdt u schade uit zwart werk na een ongeval met letsel?

Inkomsten uit zwart werk; wat wordt vergoed bij arbeidsongeschiktheid?

Brugman Letselschade Advocaten

In sommige sectoren komt het geregeld voor, inkomsten uit zwart werken. Meestal wordt daarbij een deel van de inkomsten verdiend zonder dat er BTW over wordt geheven. Dit kan voor problemen zorgen bij een ongeval. Want als u arbeidsongeschikt raakt na een ongeval in het verkeer of op het werk, dan moet u uw inkomen bewijzen. Bij zwart werk is dit niet eenvoudig!

Bij zwart werken gaat het om de werkzaamheden die u verricht zonder dat u de BTW berekend en afdraagt. Bij bijvoorbeeld zzp’ers komt dit geregeld voor. Maar ook komt het geregeld voor in de horeca, taxibranche en bij schoonmakers. Volgens cijfers van het CBS gaat het om zo’n 400.000 mensen die in Nederland al dan niet deels inkomsten niet opgeven. De waarde hiervan wordt geschat op circa 4 miljard Euro!

Ik heb zwart gewerkt en letselschade, wordt mijn inkomensverlies vergoed?

In de wet staat dat u na een ongeval recht heeft op een vergoeding van al uw schade. Hier valt ook inkomensschade onder. Er wordt in de letselschade gesproken van “verlies aan verdienvermogen”. Maar vallen “zwarte inkomsten” hier nu ook onder en tot welk bedrag? Ja, ook inkomsten uit zwart werk valt onder letselschade. Maar er is wel veel discussie over de letselschade post.

Het recht op een vergoeding van inkomsten uit zwart werk is uitgesproken door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. In het arrest van de Hoge Raad staat dat ook zwart werk voor vergoeding in aanmerking komt als het letselschade slachtoffer dit werk niet meer kan uitvoeren.

Icon

Welk bedrag wordt bij zwart werken vergoed?

De inkomensschade zal berekend moeten worden. Bij “wit” werk kan de inkomensschade redelijk eenvoudig berekend worden, bijvoorbeeld door middel van loonstroken of jaarcijfers. Bij inkomsten uit zwart werk ligt dit een stukt lastiger. Het letselschade slachtoffer zal moeten bewijzen:

 • Dat er zwarte inkomsten zijn.
 • Hoe hoog deze inkomsten zijn.

Het bewijs van zwart werk kan geleverd worden door middel van verklaringen van opdrachtgevers of werkgevers. Deze zullen echter niet altijd genegen zijn om een verklaring af te leggen uit angst voor een aanslag en boete van de Belastingdienst. Gelukkig komt het in de praktijk regelmatig voor dat deze personen wel bereid zijn om een verklaring af te leggen. Meestal door een schriftelijke verklaring.

Voor wat betreft de hoogte van de schadevergoeding bij zwart werk oordeelde de Hoge Raad als volgt:

De rechter die de omvang van de schade als de onderhavige begroot, zal aan de hand van de beschikbare gegevens moeten vaststellen en eventueel moeten schatten welk netto-inkomen de gelaedeerde zou hebben genoten of zou hebben kunnen genieten indien ter zake van de beloning van de desbetreffende werkzaamheden zou zijn overeengekomen dat belasting en premie zouden worden ingehouden.

Dit betekent dus dat van de zwarte inkomsten alsnog de belasting dient te worden afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is schade en dient door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Het arrest van de Hoge Raad leest u hier.

Icon

Berekenen letselschade bij zwart werk: een voorbeeld

Henk is zzp’er en werkt bij particulieren thuis. Met een van zijn opdrachtgevers heeft hij afgesproken de klus aan te nemen voor een bedrag van € 1.000,00. Henk doet de werkzaamheden op zaterdag en afgesproken is dat hij de BTW buiten beschouwing zal laten. Fijn voor Henk en voor de opdrachtgever.

Op weg naar de klus rijdt Henk in zijn bestelbus op de snelweg. Hij komt in de file terecht en wordt daarbij van achteren aangereden. Aan het auto- ongeluk houdt hij nekpijn over en er is sprake van hoofdpijn na het ongeval. Henk moet de klus noodgedwongen annuleren en verdient dus geen € 1.000,00.

Omdat op grond van de uitspraak van de Hoge Raad de BTW in het bedrag van zwart werk zit, is de schade dus € 1.000,00 minus 21%. De schade die onderdeel uitmaakt van de letselschade vergoeding is hiermee € 826,44.

Zwarte inkomsten vallen onder letselschade, of toch niet?

Het arrest van de Hoge Raad is de laatste jaren steeds meer onderwerp van discussie. Vooral letselschade verzekeraars stellen zich op het standpunt dat deze inkomsten niet vergoed hoeven te worden. In 2020 kreeg een verzekeraar daarbij gelijk. De rechter oordeelde daar dat een personal trainer die kickboks les gaf geen recht had op vergoeding van zijn schade toen bleek dat er sprake was van zwart werk.

Zwart werk en letselschade, de huidige stand van zaken

Op dit moment is er veel discussie over de vraag of zwarte inkomsten vergoed moeten worden. Onze letselschade advocaten zijn van mening dat deze schade gewoon onder de letselschadevergoeding valt. Immers, de wet geeft duidelijk aan dat alle schade vergoed moet worden. Het uitsluiten van een deel van de schade is naar onze mening dan ook in strijd met de wet. Wij gaan er voorlopig dan ook van uit dat de negatieve uitspraak van de rechtbank een incident betreft.

Lijdt u inkomensschade? Schakel een letselschade advocaat in!

Is u een auto ongeval overkomen, een bedrijfsongeval of bent u als voetganger aangereden? Wat u ook is overkomen, als een ander aansprakelijk is heeft u recht op een letselschade advocaat. De tegenpartij moet de advocaatkosten betalen. Zeker bij inkomensschade is het belangrijk om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat gespecialiseerd in letselschade. U weet dan zeker dat u ontvangt waar u recht op heeft.

Bel voor meer informatie of het verhalen van letselschade 0800 278 4626 (gratis) of vertel ons via dit formulier wat u is overkomen. Wij helpen u graag bij het verhalen van letselschade, altijd 100% kosteloos!

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar