Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Letselschade door bedrijfsongeval

Is u een ongeval op het werk overkomen en heeft u hierbij letsel opgelopen? Onze letselschade advocaat bij u in de buurt verhaalt kosteloos uw schade. Dit doen wij altijd 100% kosteloos. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen na een arbeidsongeval? Neemt u dan contact met ons op.

Bij Brugman Letselschade Advocaten hebben wij meer dan 25 jaar ervaring in huis! En onze letselschade advocaten zijn lid van de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten. Voor u de garantie dat u bij ons aan het juiste adres bent na een bedrijfsongeval.

Een bedrijfsongeval, wie is aansprakelijk?

Indien u een bedrijfsongeval overkomt, is uw werkgever in veel gevallen aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt. Dit staat in de wet. Uw werkgever dient er namelijk voor te zorgen dat u het werk op een veilige manier kunt doen. Hij moet alles in het werk stellen om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Machines die u gebruikt moeten veilig zijn. U moet daarnaast voldoende (schriftelijke) instructies krijgen om het werk veilig te kunnen doen. Ook dient uw werkgever toezicht te houden op het werk om een bedrijfsongeval te voorkomen. Dit staat in de wet.

Is het bedrijfsongeval veroorzaakt door een collega? Ook in dat geval is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. Dit op grond van de werkgeversaansprakelijkheid.

De meeste werkgevers zijn verzekerd tegen werkgeversaansprakelijkheid. De letselschade verzekering betaalt dan ook meestal uw schade.

Een bedrijfsongeval melden

Het is belangrijk dat u na een bedrijfsongeval hiervan zo snel mogelijk bij de werkgever een melding maakt. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, bijvoorbeeld door het invullen van een ongevallenformulier. Veel werkgevers hebben een dergelijk formulier.

Zorg er in ieder geval voor dat u kunt aantonen dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat u hierbij gewond bent geraakt. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat hem van het bedrijfsongeval geen verwijt gemaakt kan worden. Hierin slaagt een werkgever in de regel niet. Hij dient uw letselschade dan te vergoeden.

Letselschade vergoeding bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval dient uw werkgever alle letselschade te vergoeden. Het gaat dan om alle kosten die u maakt, maar ook om schade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Dit zijn de meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Eigen risico zorgverzekering
 3. Eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicijnen
 4. Kosten voor medische behandelingen (fysiotherapeut)
 5. Mantelzorg
 6. Reiskosten
 7. Kosten voor huishoudelijke hulp
 8. Een studievertraging
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Betekenis smartengeld

De eerste 9 schadeposten zijn op geld waardeerbaar. Het zijn materiële schadeposten. Daarnaast maakt smartengeld deel uit van de letselschade vergoeding. Maar was is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die u bij het arbeidsongeval lijdt, uw verdriet en het verlies van levensvreugde. Smartengeld is verder een vergoeding voor

 • Ontsierende littekens
 • Angstklachten
 • Psychische klachten
 • Een post traumatische stress stoornis
 • Boosheid en frustratie
 • Depressieve klachten

Bij letsel is er altijd recht op smartengeld. Het berekenen hiervan is alleen niet eenvoudig. Letselschade berekenen kan zelfs niet! Daarom begroten wij deze schadepost op basis van voorbeelden uit het verleden. Deze zijn opgesomd in de smartengeld gids.

Wilt u uw smartengeld berekenen of uw letselschade verhalen? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

Bent u als gevolg van het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever u het eerste jaar vaak door. Het tweede jaar hoeft hij u op grond van de wet nog maar 70% te betalen. Het verlies aan inkomen is letselschade. Deze verhaalt uw letselschade advocaat op de letselschade verzekeraar van de werkgever. Ook na 2 jaar komt uw inkomensschade voor vergoeding in aanmerking.

Is er na 2 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval? Dan komt u in de WIA terecht. Uw werkgever vraagt deze tijdig aan bij het UWV. Wordt het recht op een WIA- uitkering toegewezen? Dan ontvangt u een uitkering. Wel vindt er periodiek een nieuwe (medische) beoordeling plaats.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u ook ontslaan. Wel is er recht op een transitievergoeding.

ZZP’ er en een bedrijfsongeval, waar heb ik recht op?

Tot enkele jaren geleden konden alleen medewerkers in loondienst gebruik maken van de werkgeversaansprakelijkheid. Omdat er steeds meer zzp’ers in Nederland werkzaam zijn, heeft de wetgever de wet aangepast. Het nieuwe artikel 7:658 lid 4 luidt:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van dit artikel is een bedrijf dus als opdrachtgever aansprakelijk voor iedereen die in zijn onderneming aan het werk is, met of zonder arbeidsovereenkomst. Dus ook zzp’ers en uitzendkrachten kunnen gebruik een bedrijf aansprakelijk stellen. Deze onderneming noemen wij de ‘materiële werkgever’.

 

Contact

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval en wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt informeert u graag. Dit doet hij geheel vrijblijvend. Wilt u dat onze letselschade advocaat uw schade verhaalt? Dit doen wij graag en meestal volledig kosteloos voor u. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Wij zijn iedere werkdag van 8.00 uur tot 17.30 telefonisch bereikbaar op het gratis telefoonnummer: 0800-2784626. Stuurt u liever een mailbericht? Wij beantwoorden uw bericht 7 dagen per week nog op dezelfde dag.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar