Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Letselschade na ongeval

Heeft u letselschade na een ongeval in het verkeer of op het werk? Wilt u uw schade laten verhalen door een erkende en deskundige letselschade advocaat bij u in de buurt? Bij Brugman Letselschade Advocaten werken advocaten bij u op de hoek die uw letselschade voor u verhalen. En dat geheel kosteloos! Uw kosteloze letselschade advocaat verhaalt uw schade volledig en voortvarend. Bel voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek bij u thuis met ons kosteloze nummer: 0800 2784626 of stuur een e-mailbericht.

Een ongeval brengt veel consequenties met zich mee. U bent gewond geraakt en voor uw letsel onder behandeling gekomen van uw huisarts of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. U bent tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt en zit met veel vragen. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt beantwoord graag al deze vragen voor u.

Door het ongeval lijdt u letselschade, deze bestaat uit materiële schade en smartengeld. Onder materiële schade valt de schade die u lijdt omdat u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval. Maar ook medische kosten, reiskosten en kosten voor het verblijf in het ziekenhuis en voor verzorging thuis maken deel uit van uw letselschade. Op deze en andere schadeposten bij letselschade wordt hieronder verder ingegaan.

Letselschade en inkomensschade

Inkomensschade is een veelvoorkomende schadepost bij letselschade. Als u bij een ongeval gewond raakt, dan kan het zijn dat u hierdoor tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt. Als u in loondienst bent en u meldt zich ziek, dan betaalt uw werkgever u het eerste jaar volledig door. Maar eventuele bonussen, overwerk en onregelmatigheidstoeslag worden niet doorbetaald. De schade die u als gevolg hiervan lijdt is letselschade en kan op de aansprakelijke partij verhaald worden.

Na één jaar ziekte hoeft uw werkgever u volgens de wet nog maar 70% van uw loon door te betalen. De overige 30% kan als zijnde letselschade verhaald worden op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dit noemen wij verlies aan verdienvermogen. Bent u 2 jaar ziek? Dan mag uw werkgever de loonbetaling stopzetten. Gaat u ziek uit dienst, dan komt u in aanmerking voor een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt slechts een deel van uw loon. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan kan uw letselschade oplopen. Het is dan goed om u bij het verhalen van uw letselschade te laten bijstaan door een specialist op het gebied van letselschade.

Bij Brugman Letselschade Advocaten werken alleen maar ervaren en deskundige letselschade advocaten. Bij ons kantoor bent u dan ook aan het juiste adres voor het verhalen van uw letselschade.

Letselschade zelfstandig ondernemer na ongeval

Indien u zelfstandig ondernemer bent, dan kunt u door het ongeval mogelijk tijdelijk of blijvend niet meer werken. U loopt dan omzet mis of moet (extra) personeel inschakelen om uw werk over te nemen. Derft u omzet of heeft u meer loonkosten dan vóór het ongeval, dan lijdt u letselschade. U nettowinst wordt immers minder en dus ook uw inkomen. Deze schade zal verhaald moeten worden op de aansprakelijke partij. Dit is vaak een verzekeraar.

Het berekenen van inkomensschade bij zelfstandig ondernemers is specialistenwerk. Wij adviseren u dan ook om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Onze letselschade advocaten hebben geruime ervaring bij het verhalen van inkomensschade bij zelfstandigen. Neemt u daarom eens contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek bij u thuis.

Huishoudelijke hulp na ongeval

Indien u na het ongeval uw taken in het huishouden niet langer kunt uitvoeren, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Ook deze schade valt onder de letselschade. Dit is ook het geval als u niet daadwerkelijk kosten maakt. Ook als uw gezinsleden of vrienden u de huishoudelijke hulp verlenen, uw mantelzorgers, ontstaat er letselschade. Deze schade kan uw letselschade advocaat voor u verhalen.

Bij het bepalen van de schade op het gebied van huishoudelijke hulp wordt er gekeken naar het deel dat u voor het ongeval in het huishouden deed. Was u voor het ongeval volledig belast met het huishouden, dan wordt alle huishoudelijke hulp voor u vergoed. Deed u een deel van het huishouden, dan wordt dit deel van de huishoudelijke hulp vergoed. De hoogte van de schade is dus afhankelijk van uw aandeel in het huishouden van voor het ongeval. Bij het berekenen van letselschade op het gebied van huishoudelijke hulp wordt in de letselschade gebruik gemaakt van de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad. Conform deze richtlijn ontvangt u tijdens de eerste 3 maanden een vast bedrag aan letselschade. Daarna een redelijk uurtarief.

De hoogte van de schade hangt ten eerste af van uw aandeel in het huishouden van voor het ongeval. Daarnaast wordt er naar de gezinssamenstelling gekeken. Heeft u kinderen jonger dan 5 jaar, dan is het bedrag aan letstelschade hoger dan bij een huishouden met oudere of zonder kinderen. Heeft u na 3 maanden na het ongeval nog steeds huishoudelijke hulp nodig? Dan wordt u letselschade bepaald door te kijken naar het aantal uren dat u nog steeds huishoudelijke hulp nodig heeft. De vergoeding bedraagt een vast uurtarief. Voor het actuele uurtarief kijkt u in de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad.

Heeft u vragen over uw schade op het gebied van huishoudelijke hulp? Neemt u dan gerust contact met een letselschade advocaat van ons kantoor op. Wij helpen u graag!

Medische kosten na ongeval

Als u bij een ongeval gewond raakt, maakt u vaak kosten. Deze kosten kunnen als zijnde letselschade op de aansprakelijke partij verhaald worden. Bent u na het ongeval door een ambulance of op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht? Dan dient u een deel of uw volledige eigen risico van de zorgverzekering te betalen. Dit is een aanzienlijk bedrag dat nog kan oplopen als u het jaar na het ongeval nog steeds onder medische behandeling bent. U betaalt het eigen risico dan opnieuw.

De meeste mensen hebben geen onbeperkt aantal behandelingen van de fysiotherapeut in het pakket van de zorgverzekering zitten. Ook de kosten van een psycholoog voor de behandeling psychisch letsels worden niet onverkort vergoed. Heeft u meer behandelingen van de fysiotherapeut of psycholoog nodig dan in uw pakket zit, dan moet u deze zelf betalen. Dat kan zeker bij chronisch letsel enorm oplopen. Uw letselschade advocaat kan deze kosten voor u verhalen. Bewaart u daarom goed de facturen van de fysiotherapeut of psycholoog die u zelf heeft betaald!

Onder medische kosten worden ook de kosten voor zelfmedicatie begrepen. Pijnstillers, crème en verbandmiddelen worden door de verzekeraar van de aansprakelijke partij meestal volledig vergoed. U dient hiervoor wel de bonnen te bewaren en aan uw letselschade advocaat toe te sturen.

Kosten onderhoud huis en tuin na ongeval

Indien er door het ongeval sprake is van blijvend letsels, dan kunt u met uw beperkingen niet meer alle klussen in- en om het huis doen. U huurt hiervoor een specialist in of een familielid of partner neemt deze werkzaamheden voor zijn of haar rekening. Ook in het laatste geval is er sprake van letselschade. U heeft dan recht op een schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van een aantal factoren. Er wordt bij het bepalen van de letselschade gekeken naar de soort woning waarin u woont. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een koop- en huurwoning. Ook wordt gekeken naar de soort woning. Bij een vrijstaand huis met een grote tuin heeft u recht op een hogere schadevergoeding dan bij een appartement. Maar in wat voor soort woning u ook woont, u heeft altijd recht op een schadevergoeding na een ongeval.

Smartengeld na ongeval

Smartengeld is de vergoeding van de pijn en het verdriet dat u lijdt als gevolg van het ongeval. Ook het smartengeld maakt deel uit van uw letselschade. Bij het bepalen van het smartengeld wordt uw letselschadezaak vergeleken met letselschadezaken uit het verleden. Deze staan in de smartengeldgids.

Het bedrag aan smartengeld hangt af van vele factoren. Met name de aard en ernst van het letsel zijn doorslaggevend, maar ook de impact die het letsel op uw dagelijks leven heeft.
Wilt u weten op welk bedrag aan smartengeld u recht heeft? Neemt u dan contact op met onze letselschade advocaten.

Contact

Heeft u letselschade na een ongeval en wilt u een ksoteloos advies of een intake bij u thuis of bij ons op kantoor? Neemt u dan eens contact met ons op. Wij helpen u graag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar