Het verhalen van letselschade is werk voor deskundige letselschade advocaten. Daarbij is het van belang dat je speciaal letselschadetraject te werk gaat. U wilt als slachtoffer van een ongeval immers een volledige vergoeding van uw schade. Ook is het van belang dat u niet te snel overgaat tot een regeling met de verzekeraar. Dat kan tot grote schade lijden in de toekomst!

Omdat er veel kan misgaan bij de behandeling van een letselschadedossier, gaan de letselschade advocaten stap voor stap voor u aan het werk. Dit letselschadetraject ziet er als volgt uit.

De intake in het letselschadetraject

De intake is een essentieel onderdeel van het letselschadetraject. Deze vindt daarom zo spoedig mogelijk nadat u contact met Brugman Letselschade Advocaten heeft opgenomen plaats. Het gesprek kan naar uw keuze bij u thuis of bij ons op kantoor plaatsvinden.

Tijdens het intakegesprek maakt u voor het eerst kennis met uw eigen letselschade advocaat. Deze letselschadespecialist zal u gedurende de gehele behandeling van uw zaak bijstaan. Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk persoonlijk contact met een vast contactpersoon voor u is.

In het gesprek zal eerst het ongeval of de medische fout met u besproken worden. Daarna inventariseert u samen met uw letselschade advocaat uw letsel en de schade hieruit voortvloeit. Dit is van belang omdat zij zo spoedig mogelijk voor u een voorschot op uw totale schade voor u willen vragen bij de aansprakelijke partij, veelal een verzekering.

Aan het eind van het intakegesprek wordt het verdere plan van aanpak besproken. Bent u als gevolg van het ongeval onder behandeling van een arts gekomen? Dan zullen zij bij deze behandelaars en uw huisarts medische informatie opvragen. Hiermee kunnen wij onze medisch adviseur vragen ons te informeren en te adviseren. Bent u ook (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt, dan kan het zijn dat u behoefte heeft aan iemand die u helpt om te re-integreren. Omdat de behoeftes bij iedereen anders zijn, wordt in uw geval een persoonlijk plan van aanpak gemaakt.

Het gesprek met de verzekeraar

Het is onze ervaring als specialist op het gebied van letselschade dat een gesprek tussen u, uw letselschade advocaat en iemand van de verzekering bijdraagt aan een voortvarende behandeling van uw letselschadedossier. In een dergelijk gesprek kan de contactpersoon van de verzekering van u horen waar u als gevolg van het ongeval allemaal tegenaan loopt. Ook kan dan vaak gesproken worden over een (aanvullend) voorschot op uw letselschade.

Gezien het voorgaande stellen wij bij het aansprakelijk stellen van de aansprakelijke partij (de verzekeraar), altijd voor om samen met de contactpersoon van de verzekeraar bij u op bezoek te gaan. Van dit gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Daarin worden ook afspraken gemaakt over het vervolg van uw dossier. Dat kan zijn nader medisch onderzoek, het inschakelen van een (arbeids) deskundige of het opstellen van een regelingsvoorstel.

Wat wij samen met u met de verzekeraar afspreken hangt af van uw persoonlijke situatie. Na het gezamenlijk gesprek hebben wij in ieder geval goed in beeld wat er speelt en wat uw nodig heeft om volledig gecompenseerd te worden. Het bezoekrapport biedt vaak een uitstekende basis voor de afwikkeling van uw letselschade dossier.

Het medisch traject

In het letselschadetraject is ook het medisch traject van groot belang. U heeft immers letsel aan het ongeval overgehouden. Het is van belang te weten welke gevolgen dit letsel voor u heeft voor nu en voor in de toekomst. Mocht er immers ook in de toekomst schade geleden worden door het letsel, dan is het bij het bepalen van de schadevergoeding van belang hiermee rekening te houden.

Brugman Letselschade Advocaten beschikt over medisch adviseurs. Deze worden altijd ingeschakeld bij een ongeval of medische fout. De medisch adviseur stelt een advies op op basis van de beschikbare medische informatie. Uw advocaat is met dit advies precies op de hoogte van de ernst van het letsel en waar ook voor de toekomst rekening mee gehouden moet worden.

De onderhandelingen en de schadestaat

Uiteindelijk gaat uw letselschade advocaat voor u in onderhandeling met de verzekeraar. Dit doet hij uiteraard pas nadat hij met u uitgebreid heeft overgelegd. Ook maakt uw letselschade advocaat een schadestaat op. Dit is een overzicht waarop alle door u geleden schade op staat. Ook deze schadestaat verschilt uiteraard van persoon tot persoon. Bekende schadeposten zijn de inkomensderving (verlies arbeidsvermogen), kosten voor huishoudelijke hulp, medische kosten (eigen risico), reiskosten en smartengeld.

Zoals gezegd vinden de onderhandelingen plaats op basis van de door u goedgekeurde schadestaat. In de meeste gevallen komen partijen tot elkaar en kan er een overeenkomst gesloten worden waarin de gemaakte afspraken vermeld staan. Dat is een vaststellingsovereenkomst.

In sommige gevallen komen partijen er samen niet uit. Is er een discussie op slechts één punt, bijvoorbeeld over een schadepost? Dan kan uw letselschade advocaat alleen dit punt onder de aandacht brengen van de rechtbank. Dit doen wij kosteloos voor u. Het voeren van deze procedure is voorbehouden aan advocaten. Dit is één van de vele voordelen van het inschakelen van een advocaat boven een letselschadebureau.

Vaststellingsovereenkomst

Indien partijen het uiteindelijk eens zijn over de schade en de overige voorwaarde, dan wordt de vaststellingsovereenkomst tussen partijen opgesteld en door beide partijen. Bij de overige voorwaarden kan men denken aan een voorbehoud of exceptie op de finale kwijting. Dit laatste houd in dat nadat beide partijen de vaststellingsovereenkomst ondertekend hebben, er niet meer door partijen op terug gekomen kan worden. Dit kan voor u echter onwenselijk zijn. Soms is het namelijk zo dat er in de toekomst nog een verslechtering van u letsel kan optreden. Dan is het van belang de gevolgen van deze verslechtering van de finale kwijting uit te sluiten. Dat noemen wij in de letselschade een exceptie of voorbehoud.

Nadat er een einde is gekomen aan uw letselschadezaak, ontvangt u van ons nog een brief met daarin belangrijke informatie. Een voorbeeld hiervan is informatie over de belasting. Letselschade wordt namelijk altijd netto uitgekeerd. U dient de schadevergoeding daarom ook niet op te geven als zijnde inkomen in box 1.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar