Heeft u whiplash klachten?
Wij verhalen uw schade 100% kosteloos!

Letselschade verhalen bij whiplash

Is u een ongeval overkomen en heeft u whiplash klachten? Laat u letselschade verhalen door de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten. Wij werken door heel Nederland en zijn met 8 afspraaklocaties altijd dichtbij!

Bel 0800 278 46 26 of vul het contactformulier in. Wij helpen u 100% kosteloos!

Wat is een whiplash?

Een whiplash ontstaat doordat het hoofd hard heen en weer wordt geslingerd. Dit kan van voren naar achteren, maar ook als de klap van de zijkant komt kan letsel ontstaan. En dit kan veel klachten en beperkingen geven, tot arbeidsongeschiktheid aan toe! Probleem in de praktijk is echter dat het zogenaamd niet objectiveerbaar letsel betreft. Hierdoor is het lastig om een whiplash te bewijzen.

Bij Brugman Letselschade Advocaten weten wij dit echter wel. Dat maakt dat wij al jaren bekend staan als specialist op het gebied van het verhalen van letselschade bij een whiplash!

In deze bijlage vindt u alle relevante informatie over een whiplash. Heeft u vragen of wilt u uw letselschade verhalen? Neem contact op met onze letselschade advocaten of medisch adviseur. Wij helpen u graag!

Een whiplash door een ongeval, wat nu?

Indien u een whiplash oploopt door een ongeval, staat uw wereld op de kop. U heeft pijnklachten aan de nek, schouders en wellicht ervaart u ook tintelingen in uw vingers. Andere veel voorkomend whiplash letsel zijn een concentratiestoornis en (extreme) vermoeidheid. En deze klachten leiden helaas niet zelden tot allerlei beperkingen op het gebied van het werk, maar ook in het huishouden, bij uw hobby’s enz. En dit levert veel schade op!

Whiplash schadevergoeding

Iedereen zijn schade is anders. Bij een minderjarige bestaat de schade uit andere componenten dan bij een student of iemand die werkt. Heel in het algemeen komen de volgende schadeposten het meeste voor:

 • Verlies aan verdienvermogen bij arbeidsongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Kosten voor hulp in het huishouden
 • Verzorgingskosten
 • Onderhoudskosten van het huis en de tuin
 • Reis-en parkeerkosten
 • Een studievertraging
 • Reparatie- en vervangingskosten
 • Smartengeld

Bent u benieuwd welke schade in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt? Onze letselschade advocaten adviseren u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Letselschade advocaat vs letselschade jurist

Heeft u bij een ongeval whiplash letsel opgelopen en lijdt u hierdoor letselschade? Het verhalen van letselschade door een whiplash is ingewikkeld en daarom het werk van deskundige letselschade advocaten. Bij een letselschadebureau of een rechtsbijstandsverzekeraar werken letselschade juristen die vaak de vereiste deskundigheid bij het verhalen van schade door een whiplash ontberen.

Het duurt dan heel lang voordat u een schadevergoeding ontvangt. Ook is de kans aanwezig dat u geen volledige schadevergoeding ontvangt. Kiest u daarom voor een letselschade advocaat en niet voor een letselschadejurist.

Bij Brugman Letselschade Advocaten werken wij altijd 100% kosteloos. Bel 0800 278 46 26 of stuur ons een bericht.

Icon

Volledige whiplash schadevergoeding

Verzekeraars verschuilen zich vaak achter het feit dat een whiplash niet zichtbaar is op een röntgenfoto. Het letsel is “niet objectiveerbaar”, ze stellen zij.  Maar het is niet terecht en op basis van de rechtspraak ook onjuist.

In het bekende arrest De Zwolsche Algemeene/ De Greef heeft de Hoge Raad overwogen dat er ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak dat indien de whiplashklachten reëel zijn en pas na het ongeval worden gemeld in de medische informatie, er in beginsel een (causaal) verband bestaat tussen het ongeval en de whiplash klachten. De letselschade als gevolg van het ongeval moet dan vergoed worden.

Heeft u letselschade door whiplash? Neem dan contact met uw whiplash advocaat van Brugman Letselschade Advocaten op. Wij helpen u graag. Bel 0800 27 84 626 of mail ons voor hulp.

Whiplash door verkeersongeval

Whiplash letsel komt vaak voor bij een verkeersongeval. Met name bij een kop staart botsing lopen mensen een whiplash op. Door de kracht van de botsing wordt de nek van het slachtoffer met kracht van voren naar achteren bewogen. Hierdoor ontstaat pijn in de nek welke heftig van aard kan zijn.

Het is niet altijd zo dat er direct na een ongeval in het verkeer pijn in de nek wordt ervaren. Onze letselschade advocaat maakt vaak mee dat de nekpijn pas na enkele dagen of soms zelfs weken op komt zetten. Verzekeraars weerspreken dan vaak het verband tussen het ongeval en de whiplash klachten en daarmee de letselschade. Dit ten onrechte!

Wij adviseren u als whiplash slachtoffer om direct na het ongeval contact op te nemen met uw huisarts en de nekpijn te melden, hoe gering de klachten ook zijn. Ook als u direct na het ongeval denkt dat de nekpijn slechts beperkt is en het wel mee zal vallen, is het dus belangrijk om uw nekklachten bij de huisarts of in het ziekenhuis te melden. Het kan namelijk een whiplash zijn.

Lijdt u letselschade als gevolg van een whiplash door een ongeval maar zat u als passagier in de auto van de persoon die de verkeersfout heeft gemaakt? Dat is voor het verhalen van uw letselschade geen probleem. Uw letselschade advocaat adviseert u hier graag over. Vaak kan de schade succesvol verhaald worden op de schade inzittendenverzekering of via de bedrijfsregeling schuldeloze derde van het Verbond van Verzekeraars.

Icon

Wat zijn de symptomen van een whiplash?

De diagnose wordt meestal vastgesteld op basis van de klachten die iemand heeft na een verkeersongeval. Dit zijn de bekendste symptomen:

 1. Nekpijn.
 2. Bewegingsbeperking van de nek.
 3. Stijve schouders.
 4. Hoofdpijn.
 5. Rugklachten.
 6. Cognitieve klachten (oogklachten, niet tegen licht kunnen).

Overige whiplash klachten

 1. Concentratieproblemen
 2. Misselijkheid
 3. Slapeloosheid
 4. Vermoeidheid
 5. Depressie
 6. Tintelingen in handen
 7. Geheugenproblemen

Whiplash symptomen test

Herkent u een meerdere van voornoemde whiplash symptomen of whiplash klachten? Dan is de kans groot dat u een whiplash heeft. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten voert samen met onze medisch adviseur voor u een gratis whiplash symptomen test uit. Vraag deze hier aan door in het onderwerp “whiplash symptomen test” te schrijven.

Onze medisch adviseur of letselschade advocaat neemt dan direct contact met u op. Uiteraard is de whiplash symptomen test voor u 100% gratis!

Hoe lang blijven de whiplash klachten bestaan?

Dit is bij iedereen anders. Er zijn 2 groepen slachtoffers te onderscheiden. Bij de grootste groep mensen verdwijnen de klachten binnen een half jaar. Maar bij een kleine groep mensen is er sprake van blijvende klachten. Wij spreken dan van een chronische whiplash of een chronisch pijnsyndroom.

In principe kan er tot 2 jaar na het ontstaan van de whiplash nog een verbetering van de klachten verwacht worden. Na 2 jaar is er sprake van een medische eindsituatie, de klachten zullen dan niet erger, maar ook niet beter worden. Blijvende (chronische) klachten komt voor bij ongeveer 10% van alle mensen met een whiplash.

Whiplash behandeling

Een whiplash is niet eenvoudig te behandelen. Vaak kost het herstel gewoon veel tijd. Worden de klachten niet minder of zijn ze na een aantal maanden nog niet geweken? Dit zijn de meest voorkomende behandelingen:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Een multidisciplinair revalidatietraject
 • Medicatie
 • Anesthesist voor pijnbehandeling, waaronder TENS en injecties

Wilt u meer informatie over de mogelijke behandelingen bij whiplash klachten? Bel onze letselschade advocaten (0800 278 4626) of vraag het onze medisch adviseur.

Icon

Ik heb whiplash klachten, wie betaalt mijn schadevergoeding?

Een whiplash komt jaarlijks ten minste 15.000 voor. De bekendste symptomen bij een whiplash zijn nekklachten, schouderklachten en hoofdpijnklachten. Andere veel gehoorde whiplash klachten zijn vermoeidheid, slapeloosheid, rugpijn en tintelingen in handen en vingers. Heeft u meerdere van deze klachten? Dan is de kans groot dat u een whiplash heeft.

Ervaart u whiplash klachten en is er sprake van letselschade? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Bij Brugman Letselschade Advocaten verhalen wij uw schade op de aansprakelijk partij. En dit doen wij gratis voor u. Want de tegenpartij of schade- inzittendenverzekeraar betaalt de kosten.

Neem contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Lees ook: Letselschade vergoeding

Hoe ontstaat een whiplash

Een whiplash ontstaat doordat uw hoofd naar voren en vervolgens naar achteren schiet. Door de druk die hierbij op de nek wordt uitgeoefend, ontstaat letsel in de nek. Dit letsel is vaak niet zichtbaar op röntgenfoto’s. Daarom is de diagnose voor neurologen ook niet goed te stellen.

Whiplash letsel ontstaan met name na een verkeersongeval, met name na een kop staart botsing. Door de gordel wordt u nek na de aanrijding dan weer teruggebracht en dit zorgt voor nekklachten. Zo ontstaat een whiplash.

Indien er bij het verkeersongeval letselschade is ontstaan en een ander is schuldig aan het ongeval, dan heeft u recht op een vergoeding van uw schade. Het verhalen hiervan is echter niet eenvoudig. Onze letselschade advocaten helpen u echter graag. Dit doen wij kosteloos voor u. Bel ons op 0800 278 46 26 of stuur een bericht.

Blijvende klachten na whiplash

Uit de medische literatuur valt op te maken dat de meeste whiplash klachten uiteindelijk weer verdwijnen. De klachten kunnen echter wel lang aanhouden, soms meer dan een jaar!

Helaas vindt er niet altijd volledige genezing plaats. Bij 1 op de 10 mensen is er zelfs sprake van blijvend letsel, we spreken dan van een chronisch pijnsyndroom. Met pijnstilling zijn de klachten dan wel te onderdrukken, maar dit lost het letsel niet op.

Er zijn artsen die beweren dat een letselschadezaak de klachten kan onderhouden. Hier is voor zover bekend echter geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het verband tussen een whiplash en het claimen van letselschade is dus niet bewezen.

Icon

Verhalen letselschade

Lichamelijke of mentale klachten kunnen tot beperkingen lijden, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Maar ook maakt u (medische) kosten voor het behandelen van het letsel. Deze schade en kosten noemen wij letselschade. In veel gevallen kan letselschade op een verzekeraar worden verhaald. Dit is het geval indien:

 1. Een ander verantwoordelijk is voor het ontstaan van het letsel, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval.
 2. Als u als passagier in de auto zat die werd aangereden, u kunt dan een beroep doen op de regeling schuldloze derde.
 3. Indien er een schade- inzittendenverzekering of schade- opzittendenverzekering is afgesloten.

Is er van een van deze omstandigheden sprake? Dan kunt u uw letselschade claimen bij de desbetreffende verzekeraar. Uw kosten van rechtsbijstand vallen hier ook onder. Uw letselschade advocaat van ons kantoor kan u dan kosteloos bijstaan!

Lijdt u letselschade na een ongeval en wilt u een schadevergoeding? Neem contact met ons op, bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons.

Wij verhalen uw letselschade kosteloos voor u!

Lees ook: Letselschade vergoeding

Waar moet ik aan denken bij een whiplash?

Whiplash letsel is zogenaamd niet objectiveerbaar letsel. Dit houdt in dat het letsel niet zichtbaan is op röntgenfoto’s, een MRI of en CT- scan. Verzekeraars stellen dan nogal eens dat het letsel niet bestaat, zeker bij aanhoudende klachten. Daarom is het volgende van belang:

 • Ga na een ongeval direct naar de huisarts of de spoedeisende hulp en beschrijf uw klachten zo uitgebreid mogelijk.
 • Vraag uw huisarts of de arts in het ziekenhuis om als uw klachten te noteren.
 • Wacht bij whiplash klachten niet af, blijf onder behandeling. Er mag geen “gat” in de behandeling ontstaan.
 • Neem zo spoedig mogelijk contact op met een letselschade advocaat voor advies en hulp.

Wilt u bij het verhalen van uw letselschade hulp van een ervaren en deskundige letselschade advocaat? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Whiplash betekenis

Whiplash is een verzamelnaam voor diverse symptomen die vaak gezien worden bij een achterop aanrijding. Neurologen mogen de diagnose whiplash niet stellen, daarom wordt vaak gesproken van “versnellingsletsel” of een WAD, wat staat voor whiplash associated disorder.

Zoekt u meer informatie over de whiplash betekenis en wilt u uw letselschade als gevolg van een whiplash verhalen? Neemt u dan contact met ons op.

Gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat

Indien een whiplash ontstaan na een aanrijding, dan dient de persoon die het ongeval veroorzaakt uw letselschade te vergoeden. Hieronder vallen ook de kosten van een letselschade advocaat. Onze rechtsbijstand is dus volledig kosteloos voor u!

Wilt u gratis rechtsbijstand bij een whiplash? Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag en gaan direct voor u aan het werk.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een van de bekendste advocatenkantoren gespecialiseerd in letselschade. Onze advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook zijn de meeste advocaten lid van de LSA, de beroepsvereniging van letselschade advocaten.

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade door een whiplash. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar