Heeft u vragen op het gebied van Letselschade of overlijdensschade?
Vraag het aan Brugman Letselschade Advocaten

Overige oorzaken letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een losliggende tegel, een gat in de weg of een hondenbeet? Of bent u slachtoffer van een medische fout? Wij helpen u!

Letselschade door gedraging dier

In de wet is bepaald dat een bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade die het dier toebrengt. Slechts in uitzonderingsgevallen is dit anders. Dit alles is opgenomen in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Bent u dus gebeten door een hond en hierbij gewond geraakt, dan is de bezitter van de hond verplicht uw letselschade te vergoeden.

Een hondenbeet kan ernstige gevolgen hebben. Littekens en angstklachten zijn veel voorkomende letsels. Maar ook kan er sprake zijn van spier of zenuwletsel. De gevolgen van een hondenbeet kunnen aanzienlijk zijn, tot arbeidsongeschiktheid aan toe. Bij Brugman Letselschade Advocaten verhalen wij deze schade op de bezitter van de hond.

Bij letsel als gevolg van een gedraging van een paard ligt de situatie gecompliceerder. Niet als u nietsvermoedend achter een paard staat en een trap krijgt. De bezitter van het paard moet uw letselschade dan volledig vergoeden. Discussie is er in de rechtspraak echter met name bij een val van een paard. De vraag die dan opkomt is of en zo ja in hoeverre de bezitter van een paard aansprakelijk is voor de geleden letselschade.

Indien u paardrijdt, dan aanvaardt u het risico dat u van het paard valt, zo oordeelt de rechter vaak. Maar dit wil niet zeggen dat u dan helemaal geen recht heeft op een schadevergoeding. De bezitter kan zich niet eenvoudigweg verweren met de mededeling dat u vrijwillig op het paard bent gaan zitten. De rechtspraak laat zien dat bij letsel door een val van een paard meestal een percentage van de letselschade wordt vergoed, van 25% tot 100%.

Lijdt u letselschade als gevolg van een gedraging van een dier? Laat u adviseren door een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Geheel kosteloos!

Letselschade door gebrekkige weg

Een gat in het wegdek of een losliggende stoeptegel kan voor ernstig letsel zorgen. De wegbeheerder is onder omstandigheden aansprakelijk voor de geleden letselschade. Dit kan op 2 gronden, een gebrekkige opstal of vanwege gevaarzetting.

Bij een gebrekkige opstal gaat het er om dat de weg, de stoep of een gebouw niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Is er sprake van een opstaande tegel met een hoogte verschil van ten minste 3 centimeter? Of zit er een grote kuil in de weg waardoor u valt? Dan is er sprake van een gebrekkige opstal. De wegbeheerder is dan aansprakelijk.

Soms is de weg op zich niet gebrekkig, maar maken de omstandigheden dat de wegbeheerder aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als er niet gewaarschuwd wordt voor een gevaarlijke situatie. Dan is er sprake van gevaarzetting. Of hier sprake van is wordt bepaald op grond van een aantal criteria. Deze noemen wij de ‘Kelderluik’ criteria, vernoemd naar een bekend arrest van de Hoge Raad.

Dit zijn de Kelderluikcriteria:

– Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste onoplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?

– Hoe groot is de kans dat uit deze niet-inachtneming ongevallen ontstaan?

– Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

– Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Is er sprake van gevaarzetting? Dan dient de wegbeheerder uw letselschade te vergoeden. Wil u weten of er sprake is van een gebrekkige opstal of gevaarzetting? Bel met onze letselschade advocaten voor gratis advies.

Letselschade door medische fout

In Nederland gebeuren jaarlijks veel incidenten in het ziekenhuis. Soms met ernstig letsel tot gevolg. Het enkele feit dat er sprake is van letsel brengt nog geen aansprakelijkheid met zich mee.

In de wet is bepaald wanneer er sprake is van een medische fout. Dit is het geval wanneer de behandelaar heeft gehandeld in strijd met de voor de beroepsgroep geldende professionele standaard. Met andere woorden, als een arts niet heeft gehandeld zoals de gemiddelde arts zou hebben gehandeld, dan is er sprake van een medische fout.

Of er wel of niet een medische fout is begaan, staat ter beoordeling van een medisch adviseur. Bij Brugman Letselschade Advocaten hebben wij een eigen medisch adviseur. Deze schakelen wij standaard in bij een vermeende medische fout.

Lijdt u letselschade door een medische fout en wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Neemt u dan contact met onze letselschade advocaten op.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar