Onze letselschade advocaten verhalen uw letselschade 100% kosteloos!
Lijdt u letselschade door een verkeersongeval of bedrijfsongeval?

Wat is de Letselschade Raad en hoe verhaal ik mijn letselschade?

De Letselschade Raad is een stichting met als doel het verbeteren van het letselschadetraject bij letselschade. Binnen de Letselschade Raad zijn alle partijen die zich bezighouden met het behandelen van letselschadezaken betrokken. Dit zijn onder andere het Ministerie van Justitie en veiligheid, het Verbond van Verzekeraars en belangenorganisaties van letselschade advocaten en letselschade juristen.

De Letselschade Raad werkt met alle voornoemde partijen aan een verdere verbetering en versnelling van het letselschadetraject. Het is een onafhankelijke organisatie waar partijen informatie kunnen krijgen en over de behandeling van letselschade.

Icon

Wat doet de Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft diverse functies. Zo helpen zij onder andere bij vraagstukken binnen de letselschade en stellen zij richtlijnen op. Met deze richtlijnen kunnen letselschade bedragen bepaald worden. Zo zijn er richtlijnen voor:

In deze bijdrage zullen een aantal van deze richtlijnen besproken worden. Wilt u weten waar u recht op heeft na een verkeersongeval of arbeidsongeval? Bel 0800 278 4626 (gratis) of  vul hier uw gegevens in. Wij nemen nog dezelfde dag contact met u op.

Wat is letselschade

Letselschade is de schade die u lijdt als u door toedoen van een ongeluk gewond raakt en hierdoor schade lijdt. Letselschade bestaat uit materiële schadeposten en smartengeld. Materiële schade is op geld waardeerbaar, zoals inkomensschade en medische kosten. Smartengeld is niet op geld waardeerbare letselschade. Onder andere pijnklachten, angstklachten, verkeersangst en psychische klachten vallen onder een smartengeldvergoeding.

Is een ander verantwoordelijk voor het ontstaan van het ongeval, dan dient deze partij uw letselschade te vergoeden. Bij een eenzijdig auto-ongeluk is dit de schade-inzittendenverzekering. Naast letselschade worden op grond van de wet of polisvoorwaarde ook (meestal) de kosten van uw letselschade advocaat vergoed. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten werkt altijd 100% kosteloos voor u bij letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Icon

Welke letselschade wordt vergoed?

Als er aansprakelijkheid is, dan dient de letselschade die geleden wordt vergoed te worden. Veel mensen weten echter niet op welke letselschade bedragen zij recht hebben. En letselschade berekenen is ook niet eenvoudig. Het is het werk van letselschade advocaten.

Bij Brugman Letselschade Advocaten verhalen wij uw letselschade graag voor u. Samen met u bepalen wij welke schadeposten er onderdeel uitmaken van uw letselschadevergoeding. In het algemeen kunnen de volgende schadeposten onderscheiden worden:

 • Schade in uw inkomen door arbeidsongeschiktheid
 • Medische kosten als het eigen risico en kosten van de fysiotherapeut
 • Reiskosten naar het ziekenhuis en de bedrijfsarts
 • Kosten voor hulp in het huishouden
 • Onderhoudskosten van uw huis of de tuin
 • Een hondenuitlaatservice
 • Studievertraging
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiedaggeldvergoeding
 • Verzorgingskosten en verpleegkosten
 • (extra) kinderopvang of naschoolse opvang
 • Energiekosten omdat u meer thuis bent
 • Smartengeld.

Vaak weet een slachtoffer van een ongeval niet welke letselschade bedragen er allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk om een letselschade advocaat in te schakelen die uw letselschade maximaal verhaald op de aansprakelijke partij.

De Letselschade Raad richtlijn huishoudelijke hulp 2021

En van de schadeposten waar de Letselschade Raad een richtlijn over heeft opgesteld is de richtlijn huishoudelijke hulp 2021. Deze richtlijn geeft aanbevelingen welke letselschade bedragen te vergoeden als u uw huishouden niet zelf kunt uitvoeren. Deze richtlijn van de Letselschade Raad gaat alleen over een mantelzorgvergoeding. Kiest u voor een professionele schoonmaker, dan worden diens redelijke kosten vergoed.

In de richtlijn huishoudelijke hulp 2021 wordt voor de 1e 13 weken na het ongeval uitgegaan van een standaard weekvergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van:

 • De mate waarin u beperkt bent uw huishoudelijke taken te verrichten
 • Uw gezinssamenstelling.

De berekening van de hoogte van de schadevergoeding bestaat uit:

het procentuele aandeel in het huishouden vóór het ongeval x de mate van ongeschiktheid na het ongeval x het weekbedrag.

De weekvergoeding voor de 1e 13 weken bedraagt op grond van de richtlijn huishoudelijke hulp 2021 van de Letselschade Raad als volgt:

Eenpersoonshuishouden

 • € 74,00 bij een lichte beperking
 • € 147,00 bij een zware beperking

Tweepersoonshuishouden

 • € 98,00 bij een lichte beperking
 • € 195.00 bij een zware beperking

Huishouden met kinderen ouder dan 5 jaar

 • € 195,00 bij een lichte beperking
 • € 318,00 bij een zware beperking

Huishouden met kinderen jonger dan 5 jaar

 • € 184,00 bij een licht beperking
 • € 367,00 bij een zware beperking

Wilt u weten op welke schadevergoeding u recht heeft? Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen nog dezelfde dag contact met u op.

Icon

De richtlijn Zelfwerkzaamheid 2021 van de Letselschade Raad

In veel gevallen kan een letselschadeslachtoffer naar het huishouden ook geen of minder werkzaamheden verrichten aan het huis of in de tuin. Verzekeraars stellen vaak dat onderhoud uitgesteld kan worden. Dit is zo als het om weken of enkele maanden gaat. Maar soms moet onderhoud direct of op korte termijn plaatsvinden. en bij ernstig letsel is er vaak een onbeperkte behoefte aan hulp op het gebied van onderhoud en klussen.

In de richtlijn zelfwerkzaamheid 2021 van de Letselschade Raad worden jaarvergoedingen gegeven. De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van een aantal factoren:

 • De mate van beperking op het gebied van onderhoud
 • De woonsituatie

Het door de Letselschade Raad vastgestelde jaarbedrag moet gecorrigeerd worden met de mate van beperkingen. Bent u voor 100% niet meer in staan om onderhoud te verrichten, dan ontvangt u het volledige jaarbedrag. Bent u voor de helft beperkt dan ontvangt u de helft van het jaarbedrag. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met een correctie mbt het soort huis.

Dit zijn de jaarbedragen van de de richtlijn zelfwerkzaamheid 2021 van de Letselschade Raad:

 • Eigen woning met tuin en alle onderhoud €1287,00
 • Eigen woning met tuin en weinig onderhoud € 643,00
 • Eigen woning zonder tuin met alle onderhoud € 836,00
 • Eigen woning zonder tuin en weinig onderhoud € 322,00
 • Huurwoning met tuin en alle onderhoud € 643,00
 • Huurwoning met tuin en weinig onderhoud € 322,00
 • Huurwoning zonder tuin met alle onderhoud € 419,00
 • Huurwoning zonder tuin en weinig onderhoud € 161,00

Voornoemd jaarbedrag moet als volgt gecorrigeerd worden:

 • Vrijstaande woning: jaarschade x 1.3
 • Twee-onder-een-kap/ hoekwoning: jaarschade x 1
 • Tussenwoning: jaarschade x 0,8
 • Flat of appartement: jaarschade x 0,7

Tenslotte moet het resterende bedrag worden gecorrigeerd met het percentage van de beperking.

Wilt u weten of u recht heeft op een letselschade vergoeding op grond van de richtlijn zelfwerkzaamheid 2021 van de Letselschade Raad? Vul hier uw gegevens in of bel 0800 278 4626.

Icon

Hoeveel bedraagt de kilometervergoeding bij letselschade?

In de richtlijn van de Letselschade Raad is ook opgenomen welke kilometervergoeding u ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u als gevolg van het ongeval naar een specialist in het ziekenhuis rijdt, naar de bedrijfsarts of naar de fysiotherapeut.

De kilometervergoeding in letselschadezaken op basis van de richtlijn kilometervergoeding bedraagt over 2021 € 0,26 per gereden kilometer. Dit is een vergoeding voor brandstof en afschrijving van het motorvoertuig.

Kosteloos verhalen van uw letselschade

Lijdt u letselschade door een auto-ongeluk of scooterongeluk? Is u op het werk een ongeval overkomen? Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade. Bel voor gratis letselschade advies of het verhalen van uw letselschade 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in.

Brugman Letselschade Advocaten in een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade en overlijdensschade. Met 8 bezoeklocaties zijn wij altijd in de buurt. Zoekt u een letselschade advocaat in Amsterdam, een letselschade advocaat in Eindhoven of elders in Nederland? Wij helpen u snel en zorgen dat uw letselschade maximaal vergoed wordt.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar