Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade!
Bent u gevallen over een losliggende stoeptegel of een gat in de weg?

Aansprakelijkheid gemeente bij slecht wegdek

Aansprakelijkheid gemeente slecht wegdek

De wegen en straten zijn niet allemaal even veilig. Dit is vaak het gevolg van achterstallig onderhoud door de wegbeheerder. Bijvoorbeeld door de gemeente en de provincie Zit er een flinke kuil of gat in de weg? Ligt er een stoeptegel los of staat deze omhoog? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor slecht wegdek.

Indien u valt over een losliggende stoeptegel of als gevolg van een gat in de weg letselschade lijdt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hiervoor kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Dat is in veel gevallen de gemeente. Om letselschade door een gebrekkig wegdek te verhalen adviseren wij u één van onze letselschade advocaten in te schakelen. Zij verhalen uw schade als gevolg de gebrekkige stoep of weg graag voor u en wij bieden u kosteloze rechtsbijstand bij uw letselschade claim.

Wat te doen bij een slecht wegdek?

Het is belangrijk dat u direct na het ongeval :

 • een foto maakt van de losliggende of omhoog staande tegel of het gat in de weg. Dit omdat u dient te bewijzen dat u gevallen bent over de desbetreffende stoeptegel of het gat in de weg.
 • onderzoekt of er mensen zijn die u hebben zien vallen. Vraagt u de namen en contactgegevens van deze personen. Getuigen zijn belangrijk. Zij kunnen immers verklaren dat u gevallen bent en dat u gevallen bent omdat de weg niet aan de daaraan te stellen eisen voldeed.

Zodra u contact met ons opneemt om uw schade te claimen, zullen wij de wegbeheerder aansprakelijk stellen met het verzoek uw letselschade te vergoeden. De verzekeraar van de wegbeheerder zal de schade verder in behandeling nemen. Één van onze letselschade advocaten zorgt er vervolgens voor dat al uw schade vergoed wordt.

Conform de wet moet u als slachtoffer van letselschade al uw schade als gevolg van een ongeval vergoed krijgen. Dit is niet zo eenvoudig. Vaak dient er namelijk ook rekening gehouden te worden met toekomstige schade. Bij letsel kan het ook zo zijn dat het letsel in de toekomst kan verergeren. Het is daarom belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschadespecialist. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten is zo’n specialist.

Door jarenlange ervaring en een continue opleiding hebben letselschade advocaten veel meer kennis dan schadebehandelaars van letselschadebureaus of een rechtsbijstandsverzekeraars. Daar komt bij dat een letselschade advocaat van advocatenkantoor Brugman kosteloos voor uw werkt. Wij verhalen onze kosten namelijk op de aansprakelijke partij!

Contact met een letselschade advocaat bij slecht wegdek

Lijdt u letselschade als gevolg van een slecht wegdek of een losliggende stoeptegel? Neemt u dan contact op met Met Brugman Letselschade Advocaten. Bel 0800 278 4626 of stuur ons een bericht. Wij zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in letselschade bij aansprakelijkheid van de gemeente! Ook bij aansprakelijkheid van de gemeente bij een slecht wegdek helpen wij u graag.

Het aansprakelijk stellen van de gemeente en het verhalen van uw letselschade doen wij 100% kosteloos!

Aansprakelijkheid gemeente bij slecht wegdek

Indien de gemeente aansprakelijk is voor letselschade door een slecht wegdek, dan dient de gemeente u een schadevergoeding te betalen. Al uw letselschade als gevolg van uw val moet vergoed worden. Daarbij maakt het niet uit of u nu gestruikeld bent over een losse stoeptegel of bent gevallen door een gat in de weg. Bij aansprakelijkheid gemeente slecht wegdek dient uw letselschade vergoed te worden.

Letselschade door val over stoeptegel of weg

Bij letselschade door een slecht wegdek kunt u ernstig letsel oplopen. Enkele letsels die wij vaak zien na een val door een slecht wegdek zijn:

 • Breuken, waaronder met name een gebroken enkel, been schouder of pols
 • Ontsierende littekens
 • Aangezichtsletsel
 • Kneuzingen

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Welk letsel en welke letselschade u ook aan het ongeval heeft overgehouden, onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Wilt u uw letselschade voortvarend en volledig laten verhalen door een letselschade advocaat die u kosteloos bijstaat? Belt u dan voor een kosteloos adviesgesprek 0800 278 4626 of stuur ons een mail.

 

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Een opstaande stoeptegel of een gat in de weg. Kunt u de gemeente altijd aansprakelijk stellen voor letselschade? Het antwoord is nee! Maar wanneer is de gemeente dan aansprakelijk voor een slecht wegdek? Dit is al heel lang geleden uitgemaakt door het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Hoge Raad en wel op 17 december 2010.

De Hoge Raad oordeelde toen kort samengevat dat het bij de beantwoording van de vraag of een weg of stoep aan de daaraan te stellen eisen voldoet, het erom gaat of naar objectieve maatstaven de weg, in acht genomen het te verwachten gebruik of de bestemming ervan, deugdelijk is. Daarbij is volgens de rechtspraak ook van belang de kans dat het gevaar (de val) zich ook voordoet en welke maatregelen de gemeente in redelijkheid had kunnen nemen om een ongeval te voorkomen.

De uitspraak van de Hoge Raad leest u hier.

In de praktijk geldt inmiddels de regel dat indien een stoeptegel 3 centimeter of meer uitsteekt boven de andere stoeptegels, de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor u letselschade. Bij een kuil gaat het erom hoe diep deze was, wat de kans op ongevallen was, wat de kans was dat hieruit schade zou ontstaan en wat de gemeente had kunnen doen om het ongeval te voorkomen.

Is u een ongeval overkomen en wilt u weten of er aansprakelijkheid van de gemeente is voor een slecht wegdek? Laat uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten dit voor u beoordelen. Door jarenlange ervaring zien wij snel of het kans van slagen heeft om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade door een slecht wegdek.

Aansprakelijkheid gemeente slecht wegdek? Laat uw zaak door ons beoordelen, wij helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons voor een kosteloos advies en het aansprakelijk stellen van de gemeente bij een slecht wegdek.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat uitsluitend opkomt voor slachtoffers van letselschade. Ons doel is om slachtoffers van letselschade de best mogelijke rechtsbijstand te bieden bij het verhalen van letselschade. Hiervoor werken 4 advocaten samen met de juristen en medewerkers van ons kantoor met ziel en zaligheid aan uw dossier. Uw letselschade advocaat heeft jarenlange ervaring en is lid van de LSA, de vereniging voor letselschade advocaten. Wij mogen ook het keurmerk van deze specialistenvereniging voeren, net als het specialistenkeurmerk van de Orde van Advocaten. Bij Brugman Letselschade advocaten bent u dan ook in goede handen voor het aansprakelijk stellen van de gemeente voor een slecht wegdek.

Belt u met ons kantoor voor het verhalen van uw schade na een val over een stoeptegel of doordat u door een gat in de weg ten val bent gekomen. Buiten kantooruren contact met uw letselschade advocaat? Start een chat! Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Tips bij letselschade door slecht wegdek

✔ Maak foto’s van het slechte wegdek

✔ Vraag getuigen om contactgegevens

✔ Neem direct contact op met een (huis)arts

Bel uw letselschade advocaat

Icon

Welke letselschade kun je claimen?

Nadat de gemeente aansprakelijkheid erkend heeft, heeft u recht op een schadevergoeding. Deze bestaat uit smartengeld en materiële schade.
Bij smartengeld gaat het om een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongeval lijdt. Materiële schade is op geld waardeerbaar. Voorbeelden zijn:

✔ Verlies aan verdienvermogen bij arbeidsongeschiktheid.
✔ Medische kosten.
✔ Kosten voor huishoudelijke hulp.
✔ Een studievertraging.
✔ Reis- en parkeerkosten.
✔ Onderhoudskosten huis en tuin.
✔ Verzorgingskosten thuis.
✔ Reparatiekosten

Lees ook: Wat is letselschade?Schadeposten bij letselschade

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar