Laat u door ons kosteloos adviseren over het verhalen van overlijdensschade
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten
Een overlijden brengt groot verdriet en zorgen voor u met zich mee. Laat onze advocaten uw financiële zorgen wegnemen.

Heeft u recht op overlijdensschade?

Icon
Informatie over overlijdensschade

Is uw naaste bij een ongeval komen te overlijden? Wij helpen u bij het verhalen van uw schade

Icon
Wat te doen bij overlijden

Onze specialisten op het gebied van overlijdensschade beantwoorden al uw vragen.

Icon
Advies bij overlijden na ongeval

Vraag een geheel vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Wie heeft recht op overlijdensschade?

Overlijdensschade

Informatie over overlijdensschade

Indien u een naaste verliest bij een dodelijk ongeval, dan staat uw wereld compleet op zijn kop. U zit met veel vragen en er dient van alles geregeld te worden, ook financieel. Had uw partner, ouder, vader of moeder een inkomen en valt dit door het overlijden weg? Dan kan er ook een financieel probleem ontstaan. Maar ook de kosten van een uitvaart worden vaak niet (volledig) gedekt door een uitvaartverzekering. Dan is het fijn om te weten dat er specialisten zijn die u bij deze problemen helpen en alle overlijdensschade informatie geven. Bij Brugman Letselschade Advocaten hebben wij deze specialisten in huis. Onze overlijdensschade advocaten zorgen dat uw als nabestaande zich op financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Heeft u de uitvaartkosten van de overledene betaald? Ook dan kunt u een beroep doen op de advocaten van Brugman Letselschade Advocaten. Zij verhalen deze kosten op de aansprakelijke partij.

Waaruit bestaat overlijdensschade

Niet alle geleden schade door overlijden van uw naaste komt op basis van de wet voor vergoeding in aanmerking. De wet geeft 2 mogelijkheden:

1. Ten eerste spreekt de wet van schade door het derven van levensonderhoud. Als u of bijvoorbeeld uw kinderen voor het levensonderhoud afhankelijk waren van de overledene, dan dient de aansprakelijke partij ervoor te zorgen dat u door het overlijden na een dodelijk ongeval niet in de financiële problemen komt. Dit kan uiteraard wel het geval zijn als er een inkomen wegvalt.

2. Naast inkomensschade bestaat overlijdensschade uit de kosten voor de uitvaart. Op grond van de wet heeft de persoon die deze kosten heeft betaald recht op vergoeding hiervan door de aansprakelijke partij.

Uitvaartkosten zijn niet alleen de kosten van de uitvaart zelf. Ook gemaakte kosten voor het graf en de grafsteen komen voor vergoeding in aanmerking. Onder omstandigheden komen ook andere kosten nog voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld kosten voor een bepaalde religieuze ceremonie of reiskosten van een nabestaande die vanuit het buitenland moet komen. Vraag daarom altijd advies van een advocaat bij overlijdensschade.

Wie kan overlijdensschade vorderen

Slechts een limitatief aantal in de wet genoemde personen kan overlijdensschade vorderen. Dit zijn kort samengevat:

1. De echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene.

2. Andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was.

3. Degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag.

4. Degenen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de
gemeenschappelijke huishouding.

Lijdt u overlijdensschade als gevolg van het overlijden van uw naaste? Neemt u dan eens contact op met een van onze advocaten voor een persoonlijk gesprek. Wij helpen u graag.

Affectieschade en shockschade

Naast overlijdensschade kunnen nabestaanden ook zelf schadevergoeding eisen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen affectieschade en shockschade. U kunt op beide letselschade bedragen recht hebben en ze kunnen cumulatief wordt toegepast.

Affectieschade

Tot 1 januari 2019 hadden alleen letselschade slachtoffers recht op smartengeld. Bij u als nabestaande is er echter ook veel verdriet. Het is dan niet eerlijk dat u geen beroep kunt doen op een smartengeldvergoeding. Daarom is er per 1 januari 2019 recht op affectieschade. Maar wat is affectieschade en waarop kunt u aanspraak maken op grond van de Wet Affectieschade?

Affectieschade is een smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer van een ernstig ongeluk of dodelijk ongeluk. Het gaat daarbij om vastgestelde bedragen. Deze vindt u in de affectieschade tabel. De smartengeldvergoeding varieert tussen de € 12.500 en € 20.000,00. Onze letselschade advocaten informeren u graag over welk bedrag op uw van toepassing is.

Niet iedereen heeft recht op een affectieschade vergoeding. Het is alleen bedoelt voor:

 • echtgenoten en geregistreerde partners
 • levensgezellen
 • minderjarige kinderen en ouders
 • meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders
 • pleegkinderen en ouders
 • meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders
 • zorg in gezinsverband
 • overige nauwe persoonlijke relaties

Shockschade

Bij shockschade is er tegenover u zelf sprake van een onrechtmatige daad. Is dit het geval, dan kunt u schadevergoeding eisen. Voor alle letselschade bedragen die u dan zelf lijdt kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Of u in aanmerking komt voor shockschade hangt af van de vraag of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent direct met de gevolgen van het dodelijk ongeval geconfronteerd. Bijvoorbeeld omdat u samen in de auto zat, maar ook als u het slachtoffer in het ziekenhuis zwaargewond of overleden aantreft
 • er is sprake van een erkend psychologisch ziektebeeld. Denk hierbij aan een post traumatische stress stoornis.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor shockschade of affectieschade? Neem dan contact met onze letselschade specialisten op. Wij helpen u graag.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar