Lijdt u letselschade na een bedrijfsongeval?
Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos!

Letselschade door bedrijfsongeval

 

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben, zeker als er sprake is van letsel. Schade na een bedrijfsongeval noemen wij letselschade. De aansprakelijke partij dient deze schade te betalen. Dit is meestal de werkgever, ook als u letsel oploopt door een fout van een collega!

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn goed verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval. Uw werkgever zal dan ook zijn letselschade verzekering inschakelen als u gewond bent geraakt. Deze neemt de letselschadeclaim dan in behandeling.

Werkgevers moeten er alles aan doen om te zorgen dat het werk veilig verricht kan worden. In de wet staat dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplek en machines veilig moeten zijn. Daarnaast dient er voldoende toezicht op uw werkzaamheden gehouden te worden en instructies gegeven worden. Wordt aan deze eisen niet voldaan? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten helpen u graag en 100% kosteloos! Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Icon

Een bedrijfsongeval, wat nu?

Een medewerker heeft een zeer beperkte bewijslast bij een bedrijfsongeval. Slechts bewezen hoeft te worden dat tijdens het werk een ongeval is gebeurd en dat u hierbij letsel is opgelopen. Niet bewezen hoeft te worden dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Het is juist de werkgever die moet aantonen dat hij aan zijn verplichtingen uit de wet heeft voldaan. Slaagt hij hierin niet? Dan is hij aansprakelijk voor de letselschade.

Het is van belang dat u het bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk bij uw werkgever meldt. Zijn er getuigen, bijvoorbeeld collega’s? Vraag de contactgegevens van deze personen. U moet immers bewijzen dat u een ongeval bedrijfsongeluk is overkomen!

Letselschade verhalen is niet eenvoudig. Maar gelukkig heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat! Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Wij nemen alle zorgen uit handen en zorgen dat uw letselschade verhaald wordt op de letselschade verzekering van de werkgever.

Kort samengevat adviseren wij u bij een bedrijfsongeval:

 1. Het ongeluk te melden bij de werkgever en indien mogelijk een schadeformulier in te vullen.
 2. Getuigen te vragen verklaring op papier te zetten.
 3. Direct na het ongeval naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan en uw letsel te melden.
 4. Contact op te nemen met Brugman Letselschade Advocaten

Icon

Letselschade vergoeding bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval dient uw werkgever alle letselschade te vergoeden. Het gaat dan om alle kosten die u maakt, maar ook om schade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Dit zijn de meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Eigen risico zorgverzekering
 3. Eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicijnen
 4. Kosten voor medische behandelingen (fysiotherapeut)
 5. Mantelzorg
 6. Reiskosten
 7. Kosten voor huishoudelijke hulp
 8. Een studievertraging
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Betekenis smartengeld

De eerste 9 schadeposten zijn op geld waardeerbaar. Het zijn materiële schadeposten. Daarnaast maakt smartengeld deel uit van de letselschade vergoeding. Maar was is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die u bij het arbeidsongeval lijdt, uw verdriet en het verlies van levensvreugde. Smartengeld is verder een vergoeding voor

 • Ontsierende littekens
 • Angstklachten
 • Psychische klachten
 • Een post traumatische stress stoornis
 • Boosheid en frustratie
 • Depressieve klachten

Bij letsel is er altijd recht op smartengeld. Het berekenen hiervan is alleen niet eenvoudig. Letselschade berekenen kan zelfs niet! Daarom begroten wij deze schadepost op basis van voorbeelden uit het verleden. Deze zijn opgesomd in de smartengeld gids.

Wilt u uw smartengeld berekenen of uw letselschade verhalen? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

Icon

Ongeval in het verkeer onder werktijd en tijdens woon- werkverkeer

In het verkeer gebeuren veel ongelukken, ook tijdens werktijd. Bent u voor uw werk onderweg onder werktijd, dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de letselschade die u door het verkeersongeval lijdt. Bijna iedere werkgever is ook voor deze schade verzekerd. Deze verzekering wordt de WEGAM genoemd.

Ook tijdens woon- werkverkeer kan u een ongeval overkomen. Voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer is uw werkgever niet aansprakelijk. Maar veel werkgevers hebben deze schade vrijwillig verzekerd. Vraag daarom altijd bij uw werkgever na of een verzekering is afgesloten voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer.

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

Bent u als gevolg van het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever u het eerste jaar vaak door. Het tweede jaar hoeft hij u op grond van de wet nog maar 70% te betalen. Het verlies aan inkomen is letselschade. Deze verhaalt uw letselschade advocaat op de letselschade verzekeraar van de werkgever. Ook na 2 jaar komt uw inkomensschade voor vergoeding in aanmerking.

Is er na 2 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval? Dan komt u in de WIA terecht. Uw werkgever vraagt deze tijdig aan bij het UWV. Wordt het recht op een WIA- uitkering toegewezen? Dan ontvangt u een uitkering. Wel vindt er periodiek een nieuwe (medische) beoordeling plaats.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u ook ontslaan. Wel is er recht op een transitievergoeding.

Icon

ZZP’ er en een bedrijfsongeval, waar heb ik recht op?

Tot enkele jaren geleden konden alleen medewerkers in loondienst gebruik maken van de werkgeversaansprakelijkheid. Omdat er steeds meer zzp’ers in Nederland werkzaam zijn, heeft de wetgever de wet aangepast. Het nieuwe artikel 7:658 lid 4 luidt:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van dit artikel is een bedrijf dus als opdrachtgever aansprakelijk voor iedereen die in zijn onderneming aan het werk is, met of zonder arbeidsovereenkomst. Dus ook zzp’ers en uitzendkrachten kunnen gebruik een bedrijf aansprakelijk stellen. Deze onderneming noemen wij de ‘materiële werkgever’.

Bedrijfsongeval en de Inspectie SZW

Bent u na het ongeval opgenomen in het ziekenhuis of is er sprake van blijvend letsel? Dan is de werkgever verplicht om de inspecteur van de Inspectie SZW in te schakelen. De inspecteur doet een onderzoek naar het ongeval. Valt de werkgever een verwijt te maken, dan krijgt hij een boete. Hiervan maakt de inspecteur een boeterapport op. Dit rapport is belangrijk bewijs om aan te tonen dat uw werkgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Naast een bedrijfsongeval zijn er ook andere soorten ongevallen waarbij u letselschade op kunt lopen. Lees hier meer over andere oorzaken letselschade

Laat uw letselschade kosteloos verhalen door een letselschade advocaat

Lijdt u letselschade door een arbeidsongeval? Neemt u dan contact met de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten op. Onze letselschadespecialisten werken landelijk. U kunt dus altijd een beroep op ons doen.

De kosten van u rechtsbijstand worden net als uw schade verhaalt op de verzekeraar van uw werkgever. Onze letselschade advocaten werken dus altijd 100% kosteloos voor u!

Bel voor al uw vragen en het verhalen van uw letselschade na een arbeidsongeval 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Onze letselschade advocaten helpen u graag!

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar