Lijdt u letselschade na een bedrijfsongeval?
Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos!

Letselschade door een bedrijfsongeval

 

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben, zeker als er sprake is van letsel. Schade na een bedrijfsongeval noemen wij letselschade. De aansprakelijke partij dient deze schade te betalen. Dit is meestal de werkgever, ook als u letsel oploopt door een fout van een collega!

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn goed verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval. Uw werkgever zal dan ook zijn letselschade verzekering inschakelen als u gewond bent geraakt. Deze neemt de letselschadeclaim dan in behandeling.

Werkgevers moeten er alles aan doen om te zorgen dat het werk veilig verricht kan worden. In de wet staat dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplek en machines veilig moeten zijn. Daarnaast dient er voldoende toezicht op uw werkzaamheden gehouden te worden en instructies gegeven worden. Wordt aan deze eisen niet voldaan? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten helpen u graag en 100% kosteloos! Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Een bedrijfsongeval, wat nu?

Een medewerker heeft een zeer beperkte bewijslast bij een bedrijfsongeval. Slechts bewezen hoeft te worden dat tijdens het werk een ongeval is gebeurd en dat u hierbij letsel is opgelopen. Niet bewezen hoeft te worden dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Het is juist de werkgever die moet aantonen dat hij aan zijn verplichtingen uit de wet heeft voldaan. Slaagt hij hierin niet? Dan is hij aansprakelijk voor de letselschade.

Het is van belang dat u het bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk bij uw werkgever meldt. Zijn er getuigen, bijvoorbeeld collega’s? Vraag de contactgegevens van deze personen. U moet immers bewijzen dat u een ongeval bedrijfsongeluk is overkomen!

Letselschade verhalen is niet eenvoudig. Maar gelukkig heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat! Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Wij nemen alle zorgen uit handen en zorgen dat uw letselschade verhaald wordt op de letselschade verzekering van de werkgever.

Kort samengevat adviseren wij u bij een bedrijfsongeval:

 1. Het ongeluk te melden bij de werkgever en indien mogelijk een schadeformulier in te vullen.
 2. Getuigen te vragen verklaring op papier te zetten.
 3. Direct na het ongeval naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan en uw letsel te melden.
 4. Contact op te nemen met Brugman Letselschade Advocaten

Icon

Letselschade vergoeding bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval dient uw werkgever alle letselschade te vergoeden. Het gaat dan om alle kosten die u maakt, maar ook om schade door arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft u recht op smartengeld.

Dit zijn de meest voorkomende schadeposten bij een bedrijfsongeval

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Eigen risico zorgverzekering
 3. Eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicijnen
 4. Kosten voor medische behandelingen (fysiotherapeut)
 5. Mantelzorg
 6. Reiskosten
 7. Kosten voor huishoudelijke hulp
 8. Een studievertraging
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Betekenis smartengeld

De eerste 9 schadeposten zijn op geld waardeerbaar. Het zijn materiële schadeposten. Daarnaast maakt smartengeld deel uit van de letselschade vergoeding. Maar was is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die u bij het arbeidsongeval lijdt, uw verdriet en het verlies van levensvreugde. Smartengeld is verder een vergoeding voor

 • Ontsierende littekens
 • Angstklachten
 • Psychische klachten
 • Een post traumatische stress stoornis
 • Boosheid en frustratie
 • Depressieve klachten

Bij letsel is er altijd recht op smartengeld. Het berekenen hiervan is alleen niet eenvoudig. Letselschade berekenen kan zelfs niet! Daarom begroten wij deze schadepost op basis van voorbeelden uit het verleden. Deze zijn opgesomd in de smartengeld gids.

Wilt u uw smartengeld berekenen of uw letselschade verhalen? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

Icon

Ongeval in het verkeer onder werktijd en tijdens woon- werkverkeer

In het verkeer gebeuren veel ongelukken, ook tijdens werktijd. Bent u voor uw werk onderweg onder werktijd, dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de letselschade die u door het verkeersongeval lijdt. Bijna iedere werkgever is ook voor deze schade verzekerd. Deze verzekering wordt de WEGAM genoemd.

Ook tijdens woon- werkverkeer kan u een ongeval overkomen. Voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer is uw werkgever niet aansprakelijk. Maar veel werkgevers hebben deze schade vrijwillig verzekerd. Vraag daarom altijd bij uw werkgever na of een verzekering is afgesloten voor letselschade door een ongeval tijdens woon- werkverkeer.

Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

Bent u als gevolg van het bedrijfsongeval arbeidsongeschikt? Dan betaalt uw werkgever u het eerste jaar vaak door. Het tweede jaar hoeft hij u op grond van de wet nog maar 70% te betalen. Het verlies aan inkomen is letselschade. Deze verhaalt uw letselschade advocaat op de letselschade verzekeraar van de werkgever. Ook na 2 jaar komt uw inkomensschade voor vergoeding in aanmerking.

Is er na 2 jaar nog steeds sprake van arbeidsongeschiktheid door het bedrijfsongeval? Dan komt u in de WIA terecht. Uw werkgever vraagt deze tijdig aan bij het UWV. Wordt het recht op een WIA- uitkering toegewezen? Dan ontvangt u een uitkering. Wel vindt er periodiek een nieuwe (medische) beoordeling plaats.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u ook ontslaan. Wel is er recht op een transitievergoeding.

Icon

ZZP’ er en een bedrijfsongeval, waar heb ik recht op?

Tot enkele jaren geleden konden alleen medewerkers in loondienst gebruik maken van de werkgeversaansprakelijkheid. Omdat er steeds meer zzp’ers in Nederland werkzaam zijn, heeft de wetgever de wet aangepast. Het nieuwe artikel 7:658 lid 4 luidt:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van dit artikel is een bedrijf dus als opdrachtgever aansprakelijk voor iedereen die in zijn onderneming aan het werk is, met of zonder arbeidsovereenkomst. Dus ook zzp’ers en uitzendkrachten kunnen gebruik een bedrijf aansprakelijk stellen. Deze onderneming noemen wij de ‘materiële werkgever’.

Bedrijfsongeval en de Inspectie SZW

Bent u na het ongeval opgenomen in het ziekenhuis of is er sprake van blijvend letsel? Dan is de werkgever verplicht om de inspecteur van de Inspectie SZW in te schakelen. De inspecteur doet een onderzoek naar het ongeval. Valt de werkgever een verwijt te maken, dan krijgt hij een boete. Hiervan maakt de inspecteur een boeterapport op. Dit rapport is belangrijk bewijs om aan te tonen dat uw werkgever niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Naast een bedrijfsongeval zijn er ook andere soorten ongevallen waarbij u letselschade op kunt lopen. Lees hier meer over andere oorzaken letselschade

Laat uw letselschade kosteloos verhalen door een letselschade advocaat

Lijdt u letselschade door een arbeidsongeval? Neemt u dan contact met de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten op. Onze letselschadespecialisten werken landelijk. U kunt dus altijd een beroep op ons doen.

De kosten van u rechtsbijstand worden net als uw schade verhaalt op de verzekeraar van uw werkgever. Onze letselschade advocaten werken dus altijd 100% kosteloos voor u!

Bel voor al uw vragen en het verhalen van uw letselschade na een arbeidsongeval 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Onze letselschade advocaten helpen u graag!

De 10 meest gestelde vragen bij een bedrijfsongeval

Hieronder leest u een antwoord op de vraag: “wat is een bedrijfsongeval”, “welke schade wordt vergoed” en op nog veel meer vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Wat is een bedrijfsongeval?

De definitie van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval vinden wij in de Arbowet: een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Uit deze definitie blijkt dat een bedrijfsongeval niet per se tijden uw werk hoeft te gebeuren. Het kan ook tijdens uw pauze gebeuren of in het verkeer door doordat u onder werktijd een verkeersongeval is overkomen. Bijvoorbeeld omdat u iets aan het afleveren was voor uw werkgever.

Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Op de werkgever rust een zware zorgplicht. U moet veilig uw werk kunnen doen. De werkgever moet daarom zorgen dat machines veilig zijn, u (veiligheids)instructies heeft gekregen en er toezicht op het werk is. Voldoet de werkgever niet aan deze eisen? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid!

Uit de rechtspraak blijkt dat werkgevers bijna altijd aansprakelijk zijn. Is u dus een bedrijfsongeval overkomen, dan is de kans groot dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Icon

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

De werkgever wordt aansprakelijk gesteld door middel van een aansprakelijkstelling. Dit is een brief waarin u aangeeft dat u een arbeidsongeval is overkomen en dat u hierbij gewond bent geraakt. U beschrijft verder het letsel (crush letsel, nekklachten, gebroken ledematen) en geeft aan welke schade u door het ongeval lijdt. Dit is de schadeclaim. Ten slotte stuit u de verjaring in de aansprakelijkstelling.

Het vaststellen en verhalen van letselschade is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Daarom heeft u op grond van de wet veelal recht op een gratis letselschade advocaat. Neem daarom contact met ons op, wij stellen de aansprakelijkstelling op en verhalen uw letselschade kosteloos.

Welke letselschade wordt vergoed bij een bedrijfsongeval?

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Deze 10 schadeposten komen het vaakst voor bij een bedrijfsongeval:

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Pensioenschade
 3. Het eigen risico
 4. Kosten medische hulpmiddelen
 5. Facturen van de fysiotherapeut
 6. Reiskosten
 7. Kosten bij een ziekenhuisopname
 8. Huishoudelijke hulp
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartengeld

Wilt u uw letselschade laten berekenen? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak met onze letselschade advocaat bij u in de buurt: 0800 278 46 26 of stuur ons een bericht.

Icon

Wat is smartengeld?

Materiële schade is alle schade die op geld te waarderen is. Zo vergelijken wij bij inkomensschade uw inkomen voor en na het ongeval. Het verschil is schade. Smartengeld berekenen is niet mogelijk. Het is een vergoeding voor pijn, leed, boosheid en littekens.

Smartengeld wordt vastgesteld met de smartengeld gids. Hierin staan rechtszaken uit het verleden waarin smartengeld is vastgesteld. Op basis van deze rechtszaken wordt het smartengeld in een concreet geval begroot.

Meer weten over smartengeld en het berekenen van smartengeld? Meer informatie vindt u hier!

Bedrijfsongeval, wat nu?

Bent u het slachtoffer van een bedrijfsongeval? Dan is het belangrijk dat uw werkgever hiervan op de hoogte is. Dit gebeurt automatisch als u met zwaar lichamelijk letsel naar het ziekenhuis bent gebracht. In alle andere gevallen adviseren wij u een schadeformulier in te vullen en getuigenverklaringen te vragen.

Op grond van de wet moet u bewijzen dat u een ongeval op het werk is overkomen en dat u hierbij letsel lijdt. Daarom is het belangrijk dat u het letsel bij een arts meldt. Daarnaast is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen om u bij te staan. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Icon

Wanneer bedrijfsongeval melden bij Inspectie SZW?

In sommige gevallen is de werkgever verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW. Dit is het geval indien:

 • Er sprake is van blijvend letsel
 • Bij overlijden van het slachtoffer
 • Bij een ziekenhuisopname

Ik ben arbeidsongeschikt door het bedrijfsongeval, wat nu?

Bij arbeidsongeschiktheid moet uw werkgever u het 1e jaar volledig doorbetalen. In het 2e jaar is dit 70%. Is er tijdelijk sprake van arbeidsongeschiktheid, dan wordt uw inkomen dus doorbetaald. Dit geldt ook voor vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag.

Bent u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan ontstaan er inkomensschade van 30% van uw inkomen! Mogelijk krijgt u ook een Ziektewetuitkering. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid mag de werkgever de arbeidsovereenkomst zelfs beëindigen.

Indien er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan wordt uw inkomensschade vergoed. Dit doet de letselschade verzekeraar van uw werkgever. Uw letselschade advocaat regelt dit voor u.

Wat kost een letselschade advocaat?

Bij werkgeversaansprakelijkheid heeft u recht op een kosteloze letselschade advocaat of letselschade jurist. Bij Brugman Letselschade advocaten helpen wij u daarom kosteloos! De kosten van rechtsbijstand worden vergoed door de letselschade verzekering van de werkgever. U maakt dus nooit kosten voor de rechtsbijstand van onze letselschade specialisten.

Icon

Wat doet een letselschade advocaat?

Het verhalen van letselschade is een ingewikkeld proces en duurt ook vaak lang. Een letselschade advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft en dat een letselschadezaak niet onnodig lang duurt.

Onze letselschade advocaten helpen u van het begin tot het eind. Wij stellen de werkgever aansprakelijk, berekenen uw letselschade en onderhandelen over de schade met de verzekeraar van uw werkgever. Zo weet u zeker dat u de letselschade vergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Lijdt u schade door een bedrijfsongeval en wilt u uw letselschade laten verhalen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

 

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar