Letselschade vergoeding claimen na een ongeval?
100% kosteloze rechtsbijstand bij letselschade claimen!

Letselschade vergoeding claimen

Als u door toedoen van een ander schade lijdt, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding. Bijvoorbeeld na een aanrijding of bedrijfsongeval. Onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade. En dit doen wij gegarandeerd 100% kosteloos!

Wilt u een letselschade vergoeding claimen na een ongeval? Wij gaan direct voor u aan de slag en zorgen dat uw letselschadevergoeding betaald wordt door de aansprakelijke partij. Klik op onderstaande button of bel direct 0800 278 4626 (gratis), wij helpen u graag!

Wat is letselschade?

Letselschade is de fysieke, psychische en/of materiële schade die een persoon lijdt als gevolg van een ongeval of gebeurtenis waarbij een andere partij aansprakelijk is. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten letsel, zoals verwondingen, ziektes of psychische klachten. Letselschade kan grote impact hebben op het dagelijks leven van het slachtoffer en kan leiden tot extra kosten, verlies van inkomen en verminderde levenskwaliteit. In geval van letselschade kan het slachtoffer een letselschade vergoeding claimen om de geleden schade te compenseren.

Wanneer krijg je een letselschadevergoeding?

Indien een ander een fout maakt en u hierdoor schade lijdt, dan dient deze persoon op grond van de wet uw letselschade te vergoeden. U heeft recht op een letselschade vergoeding bij:

De meeste mensen zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor letselschade. Motorvoertuigen zijn zelfs verplicht verzekerd! In de meeste gevallen kunt u dus een letselschadevergoeding claimen op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Letselschadevergoeding berekenen

Een letselschadevergoeding berekenen is niet eenvoudig. Er zijn namelijk veel letselschade bedragen waar u recht op kunt hebben en de hoogte van uw letselschade vergoeding hangt van veel factoren af. Voorbeelden zijn de aard en ernst van het letsel, uw persoonlijke situatie en de duur van het letsel.

Zoals gezegd zijn er veel letselschade bedragen die onderdeel uitmaken van uw letselschade vergoeding. De meest bekende zijn:

 • loonschade bij arbeidsongeschiktheid
 • Pensioenschade
 • Medische kosten (eigen risico en eigen bijdragen)
 • Reiskosten
 • Een studievertraging
 • Kosten voor hulp in het huishouden
 • Onderhoudskosten huis en tuin
 • Reparatie- en vervangingskosten
 • Energieverbruik
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiecentrum daggeldvergoeding
 • Verzorgingskosten thuis
 • Medische hulpmiddelen.

Bovenstaande kosten zijn op geld waardeerbaar, het gaat dan om een materiële letselschade vergoeding. Daarnaast is er smartengeld. Dit is een vergoeding voor geleden en te lijden pijn en:

 • angstklachten (PTSS)
 • slapeloosheid
 • verdriet
 • depressie
 • psychische klachten
 • boosheid en frustratie
 • verwerkingsproblemen

Zowel de materiële schade als het smartengeld vallen onder de letselschadevergoeding.

Wil u uw letselschade laten berekenen en een letselschade vergoeding claimen op de aansprakelijke partij? Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos. Klik op de button of bel voor direct contact met een letselschade advocaat 0800 278 4626 (gratis).

Letselschade vergoeding aanrijding

Gebeurde er in het jaar 2000 nog ruim 16.000 aanrijdingen, in 2019 is het aantal verkeersongevallen gestegen naar ruim 22000. Niet alleen in de 4 grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) maar door heel Nederland groeit het aantal verkeersongevallen nog steeds.

Bent u aangereden door een auto? In de volgende situaties heeft u recht op een letselschade vergoeding na een aanrijding:

 1. U bent als fietser aangereden door een auto
 2. Bij een aanrijding van achteren (kop-staart botsing of kettingbotsing)
 3. In het geval van een eenzijdig auto ongeluk bij een SVI-verzekering
 4. Op grond van de schuldloze derden regeling

U bent als fietser aangereden door een auto

Bent u als fietser aangereden door een auto? Dan heeft u altijd recht op een letselschade vergoeding! Ook als u zelf een verkeersfout heeft gemaakt. Dit is bepaald in artikel 185 wvw. De wetgever rekent fietsers namelijk tot de zogeheten “zwakkere” verkeersdeelnemers. Een auto is immers veel sterker dan een fietser. 

Hetzelfde geldt als een voetganger wordt aangereden door een auto.

Als een fietser bent aangereden is heeft deze altijd recht op een letselschade vergoeding van ten minste 50%, dus ook als de fietser ten onrechte geen voorrang verleende. Dit kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie. Is de fietser ernstig gewond geraakt bij het fietsongeluk? Dan bedraagt de letselschade vergoeding vaak 75% tot 100%, ondanks dat de fietser een fout heeft gemaakt. Is de automobilist schuldig aan de aanrijding? Dan is er uiteraard altijd recht op een schadevergoeding van 100%.

Wie is schuldig bij een kop-staart botsing?

Bij een kop staart botsing kan ernstig letsel ontstaan. Met name whiplash klachten komen bij deze auto ongelukken veel voor. Ander letsel dat bij een aanrijding van achteren veelvuldig voorkomt zijn:

Heeft u whiplash symptomen of ander letsel opgelopen bij een kop staart botsing of kettingbotsing, dan heeft u recht op een vergoeding van uw letselschade. Maar het verkrijgen van een letselschade vergoeding is niet eenvoudig. U heeft meestal te maken met een letselschade jurist van een verzekeraar. Deze heeft veel kennis van letselschaderecht. Er wordt dan ook vaak te weinig uitgekeerd bij een letselschadeclaim.

Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u kosteloos bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. Wij stellen een aansprakelijkheidsbrief op en zorgen dat u direct een voorschot op uw schade ontvangt. Daarnaast schakelen wij onze medisch adviseur in en onderhandelen wij met de verzekeraar van de aansprakelijke partij over de schade. Is het nodig, dan procederen wij voor u!

Letselschade vergoeding na een bedrijfsongeval

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die medewerkers lijden onder werktijd. Hier valt ook schade door een verkeersongeval onder werktijd onder en schade veroorzaakt door een fout van een collega. Onder omstandigheden kan het ook gaan om schade tijdens de lunch of na werktijd. Als er maar een gezagsverhouding was. Deze is er altijd op de werkplek en zelf in het verkeer.

Op grond van de wet rust er op werkgevers een zorgplicht. Deze houdt in dat machines en gereedschap veilig moeten zijn, er toezicht is en voldoende instructies zijn gegeven. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Na een bedrijfsongeval is er recht op een volledige letselschade vergoeding. Deze omvat alle kosten die u maakt, inkomensschade en smartengeld.

Kosteloze rechtsbijstand bij letselschade

Onze letselschade advocaten werken 100% kosteloos voor u. Dat klinkt als een sprookje, maar wij verhalen uw schade en de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij. In de wet is namelijk geregeld dat de veroorzaker van een verkeersongeval of bedrijfsongeval deze kosten moet betalen. Onze letselschade advocaten en letselschade juristen werken dus echt 100% kosteloos voor u!

Zoekt u een ervaren en deskundige letselschade advocaat voor het kosteloos verhalen van uw letselschade? Neem contact met ons op. Bel 0800 278 4626 of klik op onderstaande button, wij nemen dan direct contact met u op!

Letselschade vergoeding bij ongeval door eigen fout

Het is mogelijk om een letselschadevergoeding te krijgen als het ongeval mede veroorzaakt is door eigen schuld. Er wordt dan gesproken van ‘eigen schuld met gedeelde aansprakelijkheid’. Het is echter wel zo dat de hoogte van de vergoeding kan worden verminderd, afhankelijk van de mate van eigen schuld.

Bij het bepalen van de hoogte van de letselschadevergoeding wordt gekeken naar de mate van aansprakelijkheid van alle betrokken partijen, dus ook naar de rol die het slachtoffer heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Als het slachtoffer voor een deel verantwoordelijk is, kan de vergoeding worden verminderd met het percentage eigen schuld. Dit wordt ook wel ‘eigen schuld met een bepaald percentage’ genoemd.

Het is dus niet zo dat het slachtoffer helemaal geen letselschadevergoeding kan krijgen als het ongeval deels zijn eigen schuld was. Voor dergelijke situaties is het altijd belangrijk de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Een letselschade advocaat kan u adviseren over de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding.

Letselschade vergoeding bij eenzijdig ongeval

Soms is er niemand aansprakelijk te stellen bij een ongeluk. Zoals bij een eenzijdig ongeval. Of als u zelf een fout maakt. Soms kunt u dan toch een letselschadevergoeding claimen. Bijvoorbeeld op grond van een SVI-verzekering bij een eenzijdig auto ongeluk of als u een auto botsing veroorzaakt hebt.

Op basis van een schadeverzekering voor inzittenden, ook wel een SVI-verzekering genoemd, heeft u als inzittende van een auto altijd recht op een vergoeding van letselschade. Dus ook bij een eenzijdig auto ongeluk en ook als de bestuurder een fout heeft gemaakt. Bent u zelf bestuurder en maakt u een verkeersfout? Dan kunt u zelf ook een beroep doen op de SVI-verzekering!

De meeste mensen sluiten tegenwoordig een SVI-verzekering af. Heeft u deze nog niet? Dan adviseren wij u dit wel te doen. Op grond van een schade inzittendenverzekering is er immers altijd recht op een letselschadevergoeding na een ongeval.

Lees ook: Alles over letselschade en SVI-verzekering

Letselschade advocaat of letselschade jurist?

Bij letselschade kunt u naast een letselschade advocaat ook kiezen voor een letselschade bureau. Hier zijn er honderden van in Nederland. Er zitten goed letselschadebureaus tussen, maar het gros is geen letselschade jurist, laat staan letselschade advocaat!

Letselschade advocaat, letselschade jurist en letselschade specialist zijn geen beschermde titels. Iedereen mag zich zo dus noemen. Dit betekent dat u nooit weet met wie u nu echt te maken heeft.

De meeste advocaten van Brugman Letselschade Advocaten zijn lid van de LSA. Dit is de beroepsvereniging van letselschade advocaten. Slecht een select aantal advocaten mag zich zo noemen. Alvorens lid van de LSA te mogen worden dient een zware opleiding gevolgd en behaald te worden. Daarnaast hebben letselschade advocaten van de LSA gegarandeerd ten minste 5 jaar ervaring in het verhalen van een.

Wij adviseren u om altijd een letselschade advocaat in de arm te nemen en geen letselschade jurist of letselschade- expert. U weet dan zeker dat u met een ervaren, deskundige en betrouwbare partij te maken heeft.

Bel 0800 278 46 26 (gratis) of vul ons contactformulier in voor vragen of het verhalen van uw letselschade.

Lees ook: Overstappen van letselschade bureau

Affectieschade en shockschade

Vroeger hadden alleen personen die zelf betrokken waren bij een aanrijding of hondenbeet recht op een letselschade vergoeding. Tegenwoordig is dit anders en komen ook naasten hiervoor in aanmerking. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen affectieschade en shockschade.

De volgende personen hebben recht op affectieschade en/ of shockschade:

 • kinderen
 • ouders
 • partner
 • broers en zussen (onder omstandigheden)
 • andere naasten

Schade vergoeding

Recht op een shockschade vergoeding is er bij een waarneming of “rechtstreekse confrontatie met de gevolgen van het ongeval”. Hiervan is sprake als u geen getuige bent, maar het slachtoffer in het ziekenhuis ziet. Daarnaast zijn shockschade vereisten dat u hierdoor aan psychisch letsel (PTSS) lijdt en hierdoor schade lijdt. Alle schade, zowel de materiële schade als het smartengeld wordt dan vergoed.

Lees meer over shockschade

Affectieschade

Affectieschade is een smartengeldvergoeding voor anderen dan het slachtoffer zelf. In de Wet Affectieschade zijn vaste bedragen opgenomen die uitgekeerd worden aan affectieschade. Deze bedragen variëren van € 12.500 tot € 20.000,00. De hoogte is afhankelijk van de relatie die iemand tot het slachtoffer heeft.

Lees meer over affectieschade en de letselschade bedragen waar u recht op heeft.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Dit doen wij al meer dan 12,5 jaar en onze letselschade advocaten hebben tot 30 jaar ervaring in het verhalen van een letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade? Wij zijn altijd in de buurt. Met meer dan 10 afspraaklocaties verspreid over Nederland zijn wij altijd dichtbij. Maar wij komen ook gewoon bij u thuis, waar in Nederland u ook woont.

Contact met uw letselschade advocaat

Wilt u contact met uw letselschade advocaat voor het verhalen van letselschade? Bel 0800 278 4626 (gratis) of  klik op onderstaande button. U komt dan direct in contact met een van onze ervaren en deskundige letselschade advocaten.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

 • Dezelfde werkdag nog persoonlijke hulp.
 • 7 dagen per week in heel Nederland
 • Meer dan 3.000 cliënten in 14 jaar
 • Volledig kosteloze hulp bij het verhalen van letsel- en overlijdensschade.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman-orde-van-advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar