Letselschade vergoeding claimen na een ongeval?
100% kosteloze rechtsbijstand bij verhalen schade!

Letselschade vergoeding claimen

Als u door toedoen van een nader schade lijdt, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding. Bijvoorbeeld na een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Onze letselschade advocaten en letselschade juristen helpen u hier graag bij. En dit doen zij gegarandeerd 100% kosteloos!

Wilt u een letselschade vergoeding claimen na een ongeval? Bel 0800 278 46 26 of stuur ons een bericht. Wij gaan direct voor u aan de slag en zorgen dat uw letselschadevergoeding betaald wordt door de aansprakelijke partij.

Icon

Wanneer heb ik recht op een letselschade vergoeding?

Indien een ander een fout maakt en u hierdoor schade lijdt, dan dient deze persoon op grond van de wet uw letselschade te vergoeden. Letselschade komt met name voor na:

 • Een verkeersongeval
 • Een bedrijfsongeval
 • Als u bent gebeten door een hond
 • Na een val over een losliggende stoeptegel
 • Een medische fout
 • Tijdens sporten
 • Een mishandeling

De meeste mensen zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor letselschade. Alleen bij een mishandeling is dekking op de verzekering uitgesloten. In de meeste gevallen kunt u dus een letselschade vergoeding claimen op de verzekeraar van de aansprakelijk persoon.

Icon

Schadevergoeding na een auto ongeluk

Gebeurde er in het jaar 2000 nog ruim 16.000 verkeersongelukken, in 2018 is het aantal verkeersongevallen gestegen naar ruim 21000. Niet in alleen in de 4 grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) maar door heel Nederland groeit het aantal verkeersongevallen nog steeds.

In de volgende gevallen heeft u recht op een schadevergoeding na auto ongeluk:

 1. Als een auto u op de fiets of als voetganger heeft aangereden
 2. Bij een kop-staart- botsing of ander ongeval tussen motorvoertuigen
 3. In het geval van een eenzijdig ongeval bij een SVI- verzekering
 4. Op grond van de regeling schuldloze derde

Wilt u een schadevergoeding na een auto ongeluk claimen bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij? Onze letselschade specialisten helpen u graag.

Bel 0800 278 4626 (gratis) voor het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of mail ons!

Wat als u als fietser aangereden bent?

Bent u als fietser aangereden bij een auto ongeluk? Dan heeft u altijd recht op een letselschadeschadevergoeding. Ook als u zelf een verkeersfout heeft gemaakt! Dit is bepaald in de wet! De wetgever rekent fietsers namelijk tot de “zwakker” verkeersdeelnemers. Een auto is immers veel sterker dan een fietser. Hetzelfde geldt als een voetganger wordt aangereden door een auto.

Als u als fietser bent aangereden heeft u altijd recht op een letselschade vergoeding van ten minste 50%. Dit kan oplopen tot 100%, afhankelijk van de vraag wie schuld heeft aan het ongeval. Daarnaast is er een billijkheidscorrectie. Bent u ernstig gewond geraakt bij het auto ongeluk? Dan bedraagt uw letselschade vergoeding vaak 75% tot 100%.

Lees ook: Artikel 185 Wegenverkeerswet

Letselschade vergoeding bij kop staart botsing

Bij een kop staart botsing kan ernstig letsel ontstaan. Met name whiplash klachten komen bij deze auto ongelukken veel voor. Ander letsel dat bij een verkeersongeval veelvuldig voorkomt is:

Heeft u whiplash symptomen of ander letsel opgelopen bij een kop staart botsing of ander auto ongeluk, dan heeft u recht op een vergoeding van uw letselschade. Maar het verkrijgen van een letselschade vergoeding is niet eenvoudig. U heeft meestal te maken met een verzekeraar die veel verstand heeft van letselschade. Er wordt dan ook vaak te weinig uitgekeerd bij een letselschadeclaim.

Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u kosteloos bij het verhalen van uw letselschadevergoeding. Wij stellen een aansprakelijkstelling op en zorgen dat u direct een voorschot op uw schade ontvangt. Daarnaast schakelen wij onze medisch adviseur in en onderhandelen wij met de verzekeraar van de aansprakelijke partij over de schade. Is het nodig? Dan procederen wij voor u!

Icon

Letselschade vergoeding na een bedrijfsongeval

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die medewerkers lijden onder werktijd. Hier valt ook schade door een verkeersongeval onder werktijd onder. Onder omstandigheden kan het ook gaan om schade tijdens de lunch of na werktijd. Als er maar een gezagsverhouding was. Deze is er altijd op de werkplek zelf en ook in het verkeer.

Op grond van de wet rust er op werkgevers een zorgplicht. Deze houdt in dat machines en gereedschap veilig moeten zijn, er toezicht is en voldoende instructies zijn gegeven. Voldoet de werkgever hier niet aan, dan is er sprake van aansprakelijkheid.

Na een bedrijfsongeval is er recht op een volledige letselschade vergoeding. Deze omvat alle kosten die u maakt, inkomensschade en smartengeld.

Kosteloze rechtsbijstand bij letselschade

Onze letselschade advocaten werken 100% kosteloos voor u. Dat klinkt als een sprookje, maar wij verhalen uw schade en de kosten van rechtsbijstand op de aansprakelijke partij. In de wet is namelijk geregeld dat de veroorzaker van een verkeersongeval of bedrijfsongeval deze kosten moet betalen.

Onze letselschade advocaten en letselschade juristen werken dus echt 100% kosteloos voor u!

Zoekt u een ervaren en deskundige letselschade advocaat voor het kosteloos verhalen van uw letselschade? Neem contact met ons op. Bel 0800 278 4626 of stuur ons een bericht!

Schade inzittendenverzekering (SVI- verzekering)

Op basis van een schade inzittendenverzekering, ook wel een SVI- verzekering genoemd, heeft u als inzittende van een auto altijd recht op een vergoeding van letselschade. Ook bij een eenzijdig ongeval en ook als de bestuurder een fout heeft gemaakt. Bent u bestuurder en overkomt u een eenzijdig ongeval of maakt u een verkeersfout? Dan kunt u zelf ook een beroep doen op de SVI- verzekering!

De meeste mensen sluiten tegenwoordig een SVI- verzekering af. Heeft u deze nog niet? Dan adviseren wij u dit wel te doen. Op grond van een schade inzittendenverzekering is er immers altijd recht op een letselschadevergoeding na een ongeval.

Lees ook: Alles over letselschade en SVI- verzekering

Icon

Letselschade advocaat of letselschade jurist?

Bij letselschade kunt u naast een letselschade advocaat ook kiezen voor een letselschade bureau. Hier zijn er honderden van in Nederland. Er zitten goed letselschadebureaus tussen, maar het gros is geen letselschade jurist, laat staan letselschade advocaat!

Letselschade advocaat, letselschadejurist en letselschade specialist zijn geen beschermde titels. Iedereen mag zich zo dus noemen. Dit betekent dat u nooit weet met wie u nu echt te maken heeft.

De meeste advocaten van Brugman Letselschade Advocaten zijn lid van de LSA. Dit is de beroepsvereniging van letselschade advocaten. Slecht een select aantal advocaten mag zich zo noemen. Alvorens lid van de LSA te mogen worden dient een zware opleiding gevolgd en behaald te worden. Daarnaast hebben letselschade advocaten van de LSA gegarandeerd ten minste 5 jaar ervaring in het verhalen van een letselschade vergoeding.

Wij adviseren u om altijd een letselschade advocaat in de arm te nemen en geen letselschade jurist of letselschade- expert. U weet dan zeker dat u met een ervaren, deskundige en betrouwbare partij te maken heeft.

Bel 0800 278 46 26 (gratis) of stuur ons een bericht voor vragen of het verhalen van uw letselschade.

Lees ook: Overstappen van letselschade bureau

Icon

Welke schadeposten maken deel uit van een letselschade vergoeding?

 • Verlies aan verdienvermogen bij arbeidsongeschiktheid
 • Medische kosten (eigen risico en eigen bijdragen)
 • Reiskosten
 • Een studievertraging
 • Kosten voor hulp in het huishouden
 • Onderhoudskosten huis en tuin
 • Reparatie- en vervangingskosten
 • Energieverbruik
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiecentrum daggeldvergoeding
 • Verzorgingskosten thuis
 • Medische hulpmiddelen.

Bovenstaande kosten zijn op geld waardeerbaar, het gaat dan om een materiële letselschade vergoeding. Daarnaast is er smartengeld. Dit is een vergoeding voor geleden en te lijden pijn en:

 • angstklachten (PTSS)
 • Slapeloosheid
 • verdriet
 • depressie
 • Psychische klachten
 •  Boosheid en frustratie
 • verwerkingsproblemen

Zowel de materiële schade als het smartengeld vallen onder de letselschadevergoeding.

Inkomensschade: verlies aan verdienvermogen

Een veelvoorkomende schadepost is het verlies aan arbeidsvermogen oftewel inkomensschade. Vaak bent u door een ongeval tijdelijk of soms voor langere tijd niet in staat te werken; u bent arbeidsongeschikt. Bent u in loondienst? Dan betaalt uw werkgever u in de regel door. Maar hier zijn grenzen aan verbonden.

Zelfstandig ondernemer en arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen vangnet tenzij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Maar ook dan lijdt u schade!

Schadevergoeding letselschade nodig? Neem contact met uw letselschade advocaat op. Bel 0800 278 46 26.

Inkomensschade als u in loondienst werkt

Op grond van de wet of CAO hoeft uw werkgever u maar een bepaalde periode door te betalen. Op grond van de wet is dit maximaal 2 jaar, maar na 1 jaar hoeft uw werkgever u nog maar 70% van uw salaris door te betalen. En onregelmatigheidstoeslagen of bonussen vallen hier vaak niet onder. Uw inkomen neemt door het ongeval af. Dit noemen wij verlies aan arbeidsvermogen.

Bent u na 2 jaar nog altijd (gedeeltelijk) niet in staat om te werken en heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan mag uw werkgever u ontslaan. U heeft dan recht op een WIA- uitkering. Deze is aanzienlijk minder dan het salaris dat u voor het ongeval verdiende. Ook bent u verplicht om ander werk te aanvaarden, ook werk dat u helemaal niet ambieert en niet past bij uw kennis, ervaring en opleiding.

Gelukkig mag de wederpartij (meestal diens verzekeraar) niet van u verlangen dat u werk gaat doen dat niet bij u past. Naast dat zij uw oude salaris moeten aanvullen, kijkt uw letselschade advocaat samen met de wederpartij welk werk wel bij u past. Als u een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten om hulp vraagt, regelen wij dit allemaal voor u!

Schadevergoeding bij zelfstandig ondernemers

Indien u als zelfstandig ondernemer uitvalt, dan is er minder omzet. Of u maakt extra personeelskosten om de omzet op peil te houden. In ieder geval maakt u dan minder winst en heeft u minder inkomen.

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, dan betaalt deze vaak slechts een deel van uw omzet of winst. Ook dan lijdt u dus schade. Daarnaast is het maar de vraag of de aansprakelijke partij de uitkering mag verrekenen met uw schade. Laat u daarom goed informeren door een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten als u als zelfstandig ondernemer (al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Letselschade advocaat mr. Friso W. Brugman is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade bij ondernemers. Maak een vrijblijvende afspraak met hem om uw situatie te bespreken. Bel 0800 278 4626 of stuur een e-mail. Lees meer over de schadevergoeding letselschade bij zelfstandig ondernemers en zzp’ers.

Hulp in het huishouden en kosten onderhoud woning

Indien u door een ongeval letsel oploopt, kan het ook zijn dat u uw taken in het huishouden niet langer uit kunt voeren. En soms kunt u ook uw taken in het onderhoud van de woning en de tuin (tijdelijk) niet meer uitvoeren. Neemt een ander uw taken over, dan is er sprake van schade en komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Ook als familie of vrienden dit kosteloos voor u doen!

Deze mantelzorg dient betaalt te worden door de aansprakelijke partij. Uw letselschade advocaat regelt uw schadevergoeding bij letselschade.

Wilt u meer weten over waar u recht op heeft bij kosten voor het onderhoud aan de woning of tuin? Klik dan hier!

No cure no pay letselschade advocaat

Tot voor kort was het een letselschade advocaat verboden om een letselschadevergoeding te claimen op basis van no cure no pay of te wel, u betaalt alleen voor rechtsbijstand als uw wint. U betaalt dan en percentage van uw letselschadevergoeding. Inmiddels is dit onder strikte voorwaarden toegestaan.

Brugman Letselschade Advocaten werkt nooit op basis van no cure no pay, dit zou niet eerlijk zijn naar u toe. Bij gebleken aansprakelijkheid heeft u namelijk altijd recht op gratis rechtsbijstand. Wij staan u dan ook 100% kosteloos bij! Kiest u dus nooit voor no cure no pay bij letselschade, u betaalt dan voor iets waar u niet voor hoeft te betalen!

Icon

Wet affectieschade, smartengeld voor ouders en kinderen

Tot 1 januari 2019 hadden alleen slachtoffers zelf recht op een smartengeldvergoeding. Dit terwijl ook ouders en kinderen er geschokt zijn door het ongeval dat het slachtoffer lijdt. Zij hadden echter geen recht op een schadevergoeding.

Dit is sinds 1 januari 2019 anders. Per deze datum hebben ook anderen dan het slachtoffer zelf recht op een letselschade vergoeding. Deze bestaat uit smartengeld en wordt affectieschade genoemd. Het gaat om:

– Kinderen van het slachtoffer
– Ouders van het slachtoffer
– De partner van het slachtoffer
– Overige nauwe persoonlijke relaties

Wilt u affectieschade verhalen op de aansprakelijke partij? Dit doen wij kosteloos voor u. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur een bericht.

Recht op een letselschade vergoeding

Letselschade heeft diverse oorzaken. De meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn:

 1. Verkeersongeval
 2. Bedrijfsongeval
 3. Hondenbeet
 4. Val over gebrekkige stoeptegel of weg

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Dit doen wij al meer dan 11 jaar en onze letselschade advocaten hebben tot 30 jaar ervaring in het verhalen van een letselschadevergoeding.

Heeft u letselschade? Wij zijn altijd in de buurt. Met meer dan 10 afspraaklocaties verspreid over Nederland zijn wij altijd dichtbij. Maar wij komen ook gewoon bij u thuis, waar in Nederland u ook woont. En zelfs in België zijn wij actief.

Contact met uw letselschade advocaat

Wilt u contact met uw letselschade advocaat voor het verhalen van letselschade? Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Buiten kantooruren kunt u ook bij ons terecht via de chatfunctie. U komt dan direct in contact met een van onze ervaren en deskundige letselschade advocaten.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar