Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Wat is letselschade?

Een aanrijding of bedrijfsongeval kan ingrijpende gevolgen hebben. Bent u gewond of heeft u klachten door een ongeluk en lijdt u hierdoor schade, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding. maar wat is letselschade eigenlijk? Het antwoord op deze vraag en welke letselschade bedragen u kunt verhalen is het onderwerp van deze pagina.

Op deze pagina beantwoorden wij de volgende vragen:

 • wat is letselschade?
 • wie hebben recht op een schadevergoeding?
 • wat te doen bij letselschade?
 • wat doet een letselschade advocaat?
 • hoe lang duurt uitbetaling van letselschade?
 • wat kost een letselschade advocaat (bij ons niks!)
 • letselschade claimen na een verkeersongeluk
 • wat is een bedrijfsongeval en wie is aansprakelijk?
 • wat te doen bij een hondenbeet?

Zit uw vraag er niet bij of wilt u gratis rechtsbijstand? Neem dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.

Wat is letselschade en welke schade wordt vergoed?

Een letselschade vergoeding bestaat uit materiële schade en immateriële schade, ook wel smartengeld genaamd. Bij materiële schade gaat het om onder andere de volgende schadeposten:

 • verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid
 • studievertraging
 • pensioenschade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • hulp in het huishouden
 • onderhoudskosten
 • kosten voor extra kinderopvang

Wat is letselschade: smartengeld

Smartengeld of immateriële schade is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan door het ongeluk. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten of verdriet omdat u (blijvende) beperkingen aan een aanrijding of bedrijfsongeval hebt overgehouden. Daarnaast is een vergoeding voor angst, zoals in het geval u door een hond gebeten bent. Het gaat bij smartengeld met andere woorden om gemis of verlies aan levensvreugde.

Lees meer over smartengeld en op welke smartengeldvergoeding u recht hebt door het volgen van de link.

Wie hebben er recht op schadevergoeding?

In de wet en jurisprudentie is uitgemaakt wie recht hebben op een letselschade vergoeding. Dit zijn:

 • de persoon die betrokken is geraakt bij een ongeval
 • getuigen van een ongeluk (shockschade)
 • bij wet genoemde naasten van het slachtoffer (affectieschade)

Letselschade van het slachtoffer zelf

Als slachtoffer heeft u recht op een schadevergoeding als u door toedoen van een ander of een dier schade lijdt. Er kan sprake zijn van schuldaansprakelijkheid. Iemand moet dan schuld aan het ongeval hebben, bijvoorbeeld door een achterop aanrijding of bij werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast is er een risico- aansprakelijkheid. Er is dan een schadevergoedingsverplichting ondanks dat van een fout geen sprake is. Het bekendste voorbeeld is de aansprakelijkheid voor dieren, zoals bij een hondenbeet. Als u door een hond gebeten bent, dan is de hondenbezitter aansprakelijk voor de schade die u hierdoor lijdt. De bezitter van een dier is altijd aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier, of de bezitter er nu iets aan kan doen of niet.

Shockschade

Shockschade bestaat uit de schade die iemand anders dan het slachtoffer ontvangt omdat hij direct geconfronteerd wordt met de gevolgen van een ongeval van een ander. Bijvoorbeeld omdat u ziet dat uw kind aangereden wordt. Door de enorme impact die dit op u heeft, kunt u recht hebben op een schadevergoeding.

Er zijn wel een aantal voorwaarden om voor shockschade in aanmerking te komen:

 • Alleen naasten (met name familie) van het letselschade slachtoffer komen in aanmerking voor shockschade
 • u dient direct geconfronteerd te zijn met het ongeluk, bijvoorbeeld omdat u getuige was.
 • er dient een erkend ziektebeeld vastgesteld te worden waardoor de schade is ontstaan (psychische klachten)

Bij shockschade wordt de werkelijke schade vergoed, dus zowel alle materiële schade als het smartengeld.

Affectieschade

Affectieschade is een smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer met ernstig letsel of bij overlijden. Rechthebbenden hebben recht op een smartengeldvergoeding tussen de € 12.500 en € 17.500 per persoon. Meer over affectieschade leest u hier.

Wat te doen bij letselschade?

Bent u betrokken bij een aanrijding of bedrijfsongeval? Of bent u slachtoffer van een hondenbeet? Een aantal zaken is dan van belang om uw recht op een schadevergoeding veilig te stellen:

 • vul bij een aanrijding altijd een schadeformulier in
 • het is verstandig om een bedrijfsongeval te melden bij de werkgever
 • slachtoffer van een hondenbeet? Achterhaal de contactgegevens van de hondenbezitter
 • zijn er getuigen van het ongeval? Schrijf de contactgegevens op
 • laat uw letsel direct na een ongeluk beoordelen door een arts
 • schakel zo spoedig mogelijk een letselschade advocaat in

Lees ook:

 1. Tips voor het invullen van een aanrijdingsformulier
 2. Schadevergoeding na een bedrijfsongeval
 3. 7 tips bij een hondenbeet

Wilt u gratis rechtsbijstand na een ongeluk? Klik op onderstaande button en neem contact met ons op!

Wat doet een letselschade advocaat?

Na een ongeval wilt u zich richten op uw revalidatie en een maximaal herstel en niet op het verhalen van letselschade. Daar komt bij dat letselschade claimen niet eenvoudig is. U krijgt te maken met een letselschade jurist van een grote verzekeraar. Deze jurist zal er alles aan doen om uw schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Gelukkig kunt u zich in Nederland gratis laten bijstaan door een letselschade advocaat of letselschade jurist. Het recht op gratis rechtsbijstand is in de wet opgenomen. Voorwaarde is wel dat de tegenpartij aansprakelijk is zoals bij een kettingbotsing. Daarnaast is in de algemene voorwaarden van een schade-inzittendenverzekering vaak het recht op gratis rechtsbijstand opgenomen.

Kiest u voor een advocaat van ons kantoor? Dan is dit wat wij onder andere voor u doen:

 • aansprakelijk stellen van de tegenpartij
 • corresponderen met de verzekeraar
 • een voorschot op uw letselschade regelen
 • schade inventariseren en een schadestaat opstellen
 • onderhandelen met de verzekeraar
 • indien nodig procederen
 • zorgen dat u een maximale schadevergoeding ontvangt

Hoe lang duurt uitbetaling van letselschade?

Het uitbetalen van duurt tussen de 3 maanden en 3 jaar! Hoe lang een procedure duurt hangt af van diverse factoren, zoals de aard en ernst van het letsel, de klachten en beperkingen en de duur hiervan. Overigens ontvangt u wel 1 of meerdere voorschotten op uw schadevergoeding. U hoeft dus geen schade zelf te dragen of voor te schieten. Hier zorgt uw  advocaat voor.

Wat kost een letselschade advocaat?

Vaak denken mensen dat inschakelen van een letselschade advocaat duur is. Daarom wordt er gekozen voor een letselschade bureau of een no cure no pay advocaat en dat is zonde. Zoals hiervoor al even aangegeven is er bij aansprakelijkheid recht op gratis juridische hulp bij letselschade.

Een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten kost u altijd niks! Alle rechtsbijstandskosten worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Letselschade claimen na een aanrijding

Een aanrijding overkomt u vaak zonder dat u hier iets aan kunt doen. Bijvoorbeeld omdat een andere bestuurder de file te laat ziet met een kettingbotsing tot gevolg. Of een kop-staat botsing omdat iemand niet tijdig ziet dat u voor een overstekende voetganger stopt. In al deze gevallen is een ander schuldig bij een aanrijding en is er recht op een letselschade vergoeding.

Niet alleen een auto ongeluk kan voor ernstig letsel zorgen. Ook een fiets ongeluk resulteert vaak in zwaar letsel. Zekers als u als fietser aangereden door een auto wordt. De kans op zwaar letsel is dan heel groot. Dit geldt ook voor de situatie dat u als voetganger aangereden wordt.

Bij letselschade door een auto ongeluk kan de letselschade vergoeding rechtstreeks bij de autoverzekering geclaimd worden. Dit staat in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, de WAM. Ook bestaat er voor alle motorvoertuigen een verplichte verzekering. Dit betekent dat ieder motorvoertuig in Nederland verplicht tegen aansprakelijkheid verzekerd is. U ontvangt op deze manier altijd een letselschade vergoeding.

Als voetganger of fietser aangereden

Ben je als voetganger of fietser aangereden? Gaat het om een aanrijding tussen auto en fietser, dan kun je als fietser altijd aanspraak maken op een schadevergoeding. De toedracht van het fiets ongeluk doet er niet toe. Wel is de toedracht van de aanrijding van belang voor het percentage van de letselschade dat vergoed wordt. Dit recht op schadevergoeding bij een fietsongeluk staat in artikel 185 wvw (Wegenverkeerswet).

De regeling van artikel 185 WVW ziet er als volgt uit:

 • u bent als fietser of voetganger aangereden door een auto of ander motorrijtuig door toedoen van dit motorrijtuig, voor vergoeding in aanmerking komt alle letselschade die u door de aanrijding lijdt
 • de fietser of voetganger is aangereden doordat er zelf een voorrangsfout is gemaakt, in ieder geval 50% van de letselschade wordt vergoed. Op basis van de billijkheidscorrectie kan dit oplopen tot 100%!
 • Uw kind tot 14 jaar is als voetganger of fietser aangereden door een motorvoertuig, alle schade wordt altijd betaald.

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Een verouderde of kapotte machine, een fout van een collega of een verkeersongeluk onder werktijd. Als u tijdens uw werk betrokken raakt bij een ongeluk, dan kan er sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid. Bij letsel tijdens het werk spreken wij van een bedrijfsongeval. Indien u een arbeidsongeval is overkomen, dan is er in de regel recht op schadevergoeding. Er rust namelijk een zorgplicht op de werkgever. Op basis hiervan is er in bijna alle gevallen sprake van een bedrijfsongeluk als u tijdens het werk gewond raakt of klachten oploopt.

Is er sprake van een bedrijfsongeval, dan hoeft u alleen te bewijzen dat u tijdens uw werk een ongeluk is overkomen en dat u hieraan letsel en schade heeft overgehouden. Het is vervolgens aan de werkgever te bewijzen dat hij aan de zorgplicht als werkgever voldaan heeft. In de praktijk slagen werkgevers (of beter, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever) hier niet in. Er is dan recht op schadevergoeding.

Zeker bij een bedrijfsongeval kan er sprake zijn van ernstig en blijvend letsel. Veel voorkomend letsel bij een ongeluk tijden het werk is hersenletsel, breuken, amputaties en een dwarslaesie. De letselschade kan hierdoor enorm oplopen omdat er dan vaak ook loonschade is.

Bij sommige bedrijfsongevallen moet de werkgever een bedrijfsongeval melden. Deze melding gebeurt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Van deze meldingsplicht bij een bedrijfsongeval is sprake bij:

Lijdt u letselschade door een bedrijfsongeval? Dan is er recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Dit recht is in de wet opgenomen. Onze letselschade advocaten helpen u dus gratis bij het verhalen van letselschade na een arbeidsongeval.

Gebeten door een hond

Ben u gebeten door een hond? De aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt aan zaken en personen. Op grond van artikel 6:179 BW is dus de hondenbezitter aansprakelijk als u door een hond gebeten bent. Maar wat te doen na een hondenbeet?

Een hondenbeet kan erg gevaarlijk zijn omdat u een tetanus infectie kunt oplopen. Ga daarom na een hondenbeet altijd naar het ziekenhuis of de huisarts. Eventueel heeft u een tetanusprik nodig. Vervolgens wilt u uiteraard ook uw letselschade claimen op de hondenbezitter. Dan is het wel goed om te weten dat hondenbezitters niet verplicht verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid voor een hondenbeet is wel verzekerd onder de WA- verzekering en AVP- verzekering van de hondenbezitter. Dit is echter een vrijwillige aansprakelijkheidsverzekering. Vraag daarom altijd goed of de hondenbezitter wel in het bezit is van deze verzekering.

Schadevergoeding eisen bij letselschade

Wilt u schadevergoeding eisen bij letselschade als gevolg van een aanrijding, een bedrijfsongeval of omdat u gebeten door een hond bent? Dan kunt u dus schadevergoeding eisen. Onze letselschade advocaten doen dit geheel kosteloos voor u en u vindt onze letselschade experts door heel Nederland. Bel of mail ons en wij komen direct voor u in actie. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij komen direct voor u in actie.

Friso Brugman is een van de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten

Friso W. Brugman is al meer dan 13 jaar letselschade advocaat en houdt zich bezig met het verhalen van letselschade na een verkeersongeluk, hondenbeet of bedrijfsongeval.

Rechtvaardigheid begint hier – Laat ons uw letselschadezaak onderzoeken

 • Dezelfde werkdag nog persoonlijke hulp
 • 7 dagen per week in heel Nederland
 • Meer dan 3.000 cliënten in 14 jaar
 • Volledig kosteloze hulp bij het verhalen van letsel- en overlijdensschade.

 Brugman Letselschade Advocaten

Brugman-orde-van-advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar