Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Wat is letselschade?

Een aanrijding of bedrijfsongeval kan ingrijpende gevolgen hebben. Voor u als slachtoffer van het ongeluk zelf, maar ook voor uw omgeving. Is iemand gewond geraakt bij het ongeval, dan spreken wij van letsel. Schade als gevolg van letsel noemen wij letselschade. Is een ander verantwoordelijk voor het ontstaan van het letsel? Dan is er recht op een vergoeding van de geleden schade, de letselschadevergoeding.

Letselschade bestaat enerzijds uit materiële schadeposten. Deze schade typeert zich omdat het op geld gewaardeerd kan worden, zoals medische kosten, kosten voor extra kinderopvang, inkomensschade of schade door een studievertraging. Daarnaast is er immateriële schade. Deze schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Een smartengeldvergoeding is niet op geld waardeerbaar. Het is een vergoeding voor de pijn en het verdriet welke u als letselschade slachtoffer door een ongeluk lijdt.

Rechthebbenden letselschadevergoeding

In de wet en jurisprudentie is uitgemaakt wie recht hebben op een letselschadevergoeding. Dit zijn:

 • het letselschade slachtoffer
 • getuigen van een ongeluk (shockschade)
 • bij wet genoemde naasten van het slachtoffer (affectieschade)

Icon

Letselschade van het slachtoffer zelf

Als letselschade slachtoffer heeft u recht op een letselschade vergoeding als u door toedoen van een ander of een dier schade lijdt. Er kan sprake zijn van schuldaansprakelijkheid. Iemand moet dan schuld aan het ongeval hebben, bijvoorbeeld door een achterop aanrijding of bij werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast is er een risico- aansprakelijkheid. Er is dan een schadevergoedingsverplichting ondanks dat van een fout geen sprake is. Het bekendste voorbeeld is een hondenbeet. Als u door een hond gebeten bent, dan is de hondenbezitter aansprakelijk voor de letselschade die u hierdoor lijdt. De bezitter van een dier is altijd aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het dier, of de bezitter er nu iets aan kan doen of niet.

Letselschade kan met name het gevolg zijn van de volgende ongevallen:

 • Verkeersongeval (aanrijding)
 • bedrijfsongeval
 • hondenbeet
 • gebrekkig wegdek of stoep

Bij al deze soorten ongelukken hoort een andere rechtsgrond. Daarom bespreken in het navolgende alle soorten ongelukken.

Icon

Letselschade door een aanrijding

Letselschade door een aanrijding kan het gevolg zijn van een auto-ongeluk, een fietsongeval of omdat u bijvoorbeeld als voetganger op een zebrapad bent aangereden. Is een ander verantwoordelijk voor het ontstaan van de aanrijding? Dan komt u in aanmerking voor een letselschade vergoeding.

letselschade verhalen op de schade-inzittenden verzekering

Soms is er geen sprake van een aanrijding, maar van een eenzijdig verkeersongeval. Denk hierbij aan schade omdat u door gladheid met de auto tegen de vangrail of een boom aanrijdt. Omdat er geen aansprakelijke partij is, zou u met uw letselschade blijven zitten. Gelukkig hebben veel automobilisten een schade-inzittendenverzekering afgesloten. Op grond van deze svi- verzekering kunt u toch een letselschadevergoeding claimen op de schade inzittendenverzekering.

Hier leest u meer schade claimen op grond van de svi-verzekering.

De schuldloze derden regeling

Met name bij een kettingbotsing ontstaat er nogal een discussie over de vraag wie er nu aansprakelijk is, de auto die u van achteren aanrijdt of toch het achterste voertuig. En was nu als het voorste voertuig plotseling stil stond, wie is er dan aansprakelijk voor de letselschade? Gelukkig kunt u dan mogelijk een beroep doen op:

De schuldloze derde regeling is in het leven geroepen omdat soms letselschade slachtoffers buiten de boot vielen zonder dat zij ook maar iets met het ongeval te maken hadden. Zo kan het zijn dat u het middelste voertuig was bij een kettingbotsing. U kunt dan niks aan het ongeval doen. Maar omdat het eerste en laatste voertuig twisten over de aansprakelijkheid, kunt u niemand voor uw letselschade aansprakelijk stellen. Hetzelfde geldt voor passagiers van een auto of iemand die achterop de motor zit. Er is dan geen invloed op het rijgedrag. Voor deze situatie is de schuldloze derde regeling getroffen.

Op grond van deze regeling kunnen inzittenden en bestuurders die niet zelf een fout gemaakt hebben toch een letselschade vergoeding claimen. Deze kan voor inzittenden worden ingediend bij het voertuig waarin zij meereden. Bestuurders die aanspraak willen maken op een letselschadevergoeding kunnen kiezen welke van de bij het ongeval betrokken motorvoertuig zij aansprakelijk kunnen stellen.

Als fietser aangereden, artikel 185 Wegenverkeersweg

Een bijzonder regime geldt voor fietsers en voetgangers die bij een aanrijding betrokken zijn. Fietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Worden u als fietser aangereden door een auto, dan is er veelal sprake van ernstig letsel. Botbreuken, hersenletsel en zelfs dwarslaesies komen geregeld voor na een ongeval auto en fietser of auto en voetganger. Artikel 185 Wegenverkeerswet voorziet er in dat u als aangereden fietser of voetganger altijd een letselschadevergoeding ontvangt. Deze is ten minste 50% van de schade (bij eigen schuld) tot 100% van uw schade als u buiten uw schuld bent aangereden of bij toepassing van de billijkheidscorrectie.

Kinderen tot 14 jaar ontvangen als zij als fietser aangereden worden altijd 100% van de geleden schade vergoed.

Icon

Als voetganger aangereden, artikel 185 Wegenverkeerswet

Wat geldt voor fietsers die aangereden zijn door een motorvoertuig, geldt ook voor een aangereden voetganger. Ook voetgangers hebben te allen tijde recht op een letselschade vergoeding als zij door een auto, scooter enz. worden aangereden. Ook hier ontvangt de voetganger ten minste 50% van de schade vergoed. Bijvoorbeeld omdat overgestoken werd waar dit niet mocht. Wordt u echter op het zebrapad aangereden, dan ontvangt u uiteraard een volledig letselschade vergoeding.

De billijkheidscorrectie

Soms kan het niet redelijk zijn dat een letselschade slachtoffer geen volledig schadevergoeding ontvangt door eigen schuld. Er kan dan een beroep gedaan worden op de billijkheidscorrectie. Het percentage kan dan hoger uitvallen dan 50%. Of er een beroep gedaan kan worden op de billijkheidscorrectie hangt af van:

 • De aard en ernst van het letsel
 • De hoogte van de letselschade
 • De vraag of partijen verzekerd zijn

Hoe ernstiger het letsel en hoe hoger de schade, hoe meer de kans aanwezig is dat er meer dan 50% van de letselschade bij eigen schuld vergoed wordt.

Letselschade door een bedrijfsongeval

Letselschade kan ook het gevolg zijn van een bedrijfsongeval. Hiervan is sprake als u tijdens het werk een ongeval overkomt en hierbij letsel oploopt. De werkgever is hiervoor veelal aansprakelijk. Er wordt dan gesproken over werkgeversaansprakelijkheid.

De werkgever of opdrachtgever (in het geval u een zzp’er bent) is aansprakelijk voor letselschade als er niet aan de zorgplicht is voldaan. De zorgplicht van de werkgever houdt in dat:

 • Machines, gereedschap en de werkplek zelf veilig zijn
 • Er voldoende duidelijke instructies zijn gegeven
 • De werkgever toezicht op het werk houdt

Bent u bijvoorbeeld van een steiger gevallen omdat deze onveilig was of is u een bouwongeval overkomen door een gebrekkige machine, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever moet in deze gevallen u een volledige letselschade vergoeding betalen. Werkgevers zijn echter meestal verzekerd tegen aansprakelijkheid door een bedrijfsongeval. Deze AVB- verzekeraar zal uw letselschade dan vergoeden.

Ook is een werkgever aansprakelijk voor schade toegebracht door een van haar medewerkers. Dus bijvoorbeeld bij een heftruck ongeval waarbij iemand u van achteren aanrijdt waardoor u gewond raakt en schade lijdt.

Letselschade door een hondenbeet of paard

Op bezitters van dieren rust een risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de bezitter van een hond of paard aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt. De bezitter hoeft geen verwijt gemaakt te hoeven worden. Het enkele feit dat iemand bezitter van het dier is maakt dat deze persoon aansprakelijk is.

Een hondenbeet kan leiden tot licht maar ook tot zwaar lichamelijk letsel. Maar het kan ook leiden tot angstklachten. Alle schade als gevolg hondenbeet of val van een paard moet vergoed worden. Ook hier geldt dat de meeste hondenbezitters en eigenaren van paarden verzekerd zijn. Deze verzekeraar zal voor uw schade op dienen te komen.

Letselschade voor anderen dan het slachtoffer

Niet alleen het letselschade slachtoffer zelf heeft recht op een vergoeding van letselschade. Ook getuigen van een ernstig ongeval en naasten en nabestaanden van een ernstig ongeval of overlijden kunnen in aanmerking komen voor een letselschade uitkering.

Shockschade claimen

Shockschade bestaat uit de schade die iemand ontvangt omdat hij direct geconfronteerd wordt met de gevolgen van een ongeval van een ander. Om voor shockschade in aanmerking te komen dient u:

 • een naaste (met name familie) van het letselschade slachtoffer te zijn
 • direct geconfronteerd te zijn met het ongeluk
 • een erkend ziektebeeld te hebben door het zien van het ongeval (PTSS)

Bij shockschade wordt de werkelijke schade vergoed.

Affectieschade

Affectieschade is een smartengeldvergoeding voor naasten en nabestaanden van een slachtoffer met ernstig letsel of bij overlijden. Rechthebbenden hebben recht op een smartengeldvergoeding tussen de € 12.500 en € 17.500 per persoon. Meer over affectieschade leest u hier.

Kosteloos letselschade verhalen

In bijna alle gevallen is er bij het verhalen van letselschade recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat. De aansprakelijke partij is namelijk gehouden de kosten van een letselschade advocaat te vergoeden. Dit is meestal een letselschade verzekeraar. Onze letselschade advocaten helpen u dus altijd kosteloos bij het verhalen van uw letselschade.

Lijdt u letselschade door een aanrijding, een ongeval op het werk of een hondenbeet? Of bent u naaste van het letselschade slachtoffer en lijdt u schade? Onze letselschade advocaten helpen u 100% kosteloos. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

 Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar