Heeft u bij een verkeersongeval letselschade opgelopen?
Onze letselschade advocaten helpen u graag!

Letselschade na een verkeersongeval

Brugman Letselschade Advocaten

U bent betrokken geweest bij een verkeersongeval. Een heftige ervaring, zeker als u bij het verkeersongeval gewond bent geraakt. En als gevolg hiervan lijdt u ook nog eens letselschade. Gelukkig kunnen wij deze in de meeste gevallen kosteloos voor u verhalen.

In deze bijdrage leest u wat u kunt doen na een verkeersongeval, wanneer u recht heeft op een letselschade vergoeding en nog veel meer. Heeft u nog vragen? Ook de 10 meest gestelde vragen bij letselschade treft u in deze bijdrage aan.

Heeft u vragen of wilt u een kosteloos letselschade advies van onze letselschade advocaten? Bel ons gerust, wij helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht voor al uw vragen over letselschade.

Icon

Een verkeersongeval, wat nu?

Na een verkeersongeval komt er veel op u af. Van het een op het andere moment moet u van alles regelen, dit terwijl u nekklachten, hoofdpijnklachten, een whiplash of ander (ernstig) letsel heeft. En u maakt ook nog eens kosten. Dan is het fijn als u hulp kunt krijgen bij het regelen van uw schade. Dan kunt u zich bezighouden met uw herstel!

Wij weten maar al te goed hoe vervelend een ongeval met letsel kan zijn. Daarom nemen wij de financiële zorgen graag voor u uit handen. Wel hebben wij echter wat informatie van u nodig om u te kunnen helpen:

 • Een aanrijdingsformulier
 • Contactgegeven van de aansprakelijke partij
 • Het kenteken van uw motorvoertuig en/ of dat van de aansprakelijke partij
 • Bij een fietsongeluk, een duidelijke foto van uw fiets
 • Namen van eventuele getuigen
 • Bij een eenzijdig ongeval, de polis van de schade- inzittendenverzekering

Met deze gegevens kunnen wij direct voor u aan de slag. Heeft u dus een verkeersongeval gehad? Bel ons (0800 278 4626, gratis) of stuur een bericht. Wij gaan direct voor u aan de slag, kosteloos!

Schadeposten bij een verkeersongeval

Letselschade omvat 2 categorieën:

 1. Materiële schade
 2. Immateriële schade

Icon

Materiële schadeposten zijn op geld waardeerbaar, je kunt deze letselschade berekenen. Ontvangt u bijvoorbeeld minder inkomen door arbeidsongeschiktheid, dan kunnen wij het tekort berekenen. Dit zijn de 10 meest voorkomende materiële schadeposten:

 • Verlies aan verdienvermogen door arbeidsongeschiktheid
 • Een studievertraging
 • Kosten omdat uw huishoudelijke taken worden overgenomen
 • Mantelzorg
 • Medische kosten zoals uw eigen risico
 • Reiskosten
 • Verzorgingskosten en verpleegkosten
 • Een ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Onderhoudskosten huis- en tuin
 • Reparatie- en vervangingskosten

Schade in het inkomen en pensioenschade

In sommige gevallen is er dermate letsel, dat u voor korte of langere tijd niet kunt werken als gevolg van het ongeval. Wellicht krijgt u uw loon doorbetaald, maar vaak niet volledig. Denkt u maar aan wachtdagen en onregelmatigheidstoeslag. Na 1 jaar ziekte krijgt u zelfs maar 70% van uw laatstverdiende loon.

Indien u zelfstandige bent en u kunt niet werken, dan mist u omzet en is uw winst dus lager dan zonder het verkeersongeval het geval zou zijn geweest. Ook vervangend personeel verminderd uw winst en dus uw inkomen. Dit tekort is schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Het verhalen van schade in het inkomen en pensioenschade is ingewikkeld. Zonder de hulp van een deskundige letselschadespecialist doet u zich als slachtoffer vaak tekort. Bij advocatenkantoor Brugman werkt uw persoonlijke letselschade advocaat aan uw dossier. Deze advocaat is speciaal opgeleid voor het verhalen van schade bij letsel. Letselschadebureaus en rechtsbijstandsverzekeraars hebben deze kennis veelal niet. Er werken ook geen letselschade advocaten.

Icon

Kosten voor huishoudelijke hulp

Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een taak in het huishouden. Als u door het verkeersongeval niet langer in staat bent uw taken te verrichten, dan nemen gezinsleden, vrienden of buren dit over. Of u huurt een professionele schoonmaker in. Ook deze schade wordt vergoed, ook bij mantelzorg!

Om de schade in het huishouden na een ongeval te berekenen, maken letselschade advocaten gebruik van een richtlijn van de Letselschade Raad. In deze richtlijn zijn schadebedragen opgenomen voor de eerste 3 maanden na het verkeersongeval. Daarna heeft u recht op een standaard uurtarief.

Kosten voor verzorging en verpleging

In sommige gevallen is het letsel na een verkeersongeval van dien aard, dat verzorging noodzakelijk is. U krijgt deze verzorging in het ziekenhuis en/of thuis. Wordt u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum verzorgd, dan zult u in ieder geval uw eigen risico inzake de zorgverzekeringwet moeten betalen. Daarnaast heeft u recht op een vergoeding voor iedere dag dat u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum moet blijven. Dit noemen wij de ziekenhuisdaggeldvergoeding.

Al u na het ongeval thuis verzorgd wordt, dan nemen waarschijnlijk familieleden uw verzorging op zich. Deze mantelzorg is ook schade welke voor vergoeding in aanmerking komt. Kiest u voor een professionele verzorging, dan zijn de kosten van deze persoon als schade aan te merken.

Immateriële schade

Immateriële schade is juist niet op geld waardeerbaar. Deze schade, ook wel smartengeld genaamd, is een vergoeding voor pijnklachten, bijvoorbeeld bij oogletsel of crush letsel. Daarnaast is smartengeld een vergoeding voor verdriet, psychische klachten, angstklachten en ontsierende littekens.

Verkeersongeval met alleen motorvoertuigen

Bij een verkeersongeval kan het gaan om een auto ongeluk of een ongeval tussen bijvoorbeeld een auto en een scooter. Wij spreken dan over een ongeval tussen motorvoertuigen. De bezitter hiervan die de fout heeft gemaakt is gehouden de letselschade door het verkeersongeval van de ander te vergoeden. Bijvoorbeeld omdat geen voorrang werd verleend.

Ieder motorvoertuig in Nederland is verplicht verzekerde tegen letselschade. Bent u dus aangereden door een andere auto, bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing, dan dient de letselschade verzekering de schade aan uw voertuig, maar ook uw letselschade te vergoeden!

Soms rijdt u niet zelf, maar bent u als passagier betrokken bij een aanrijding tussen motorvoertuigen. U heeft dan altijd recht op een schadevergoeding. U kunt namelijk gebruik maken van een speciale regeling, de schuldloze derde regeling. Op basis hiervan kunt u altijd het voertuig waarin u zat aanspreken. De letselschade verzekeraars moeten dan onderling uitmaken wie welke letselschade vergoed.

Wij maken allemaal fouten in het verkeer. Maar als u bij een eenzijdig ongeval of bij een verkeersfout letsel oploopt, dan is er niemand die u aansprakelijk kunt stellen. De meeste autoverzekeringen bieden echter een schade-inzittendenverzekering aan. Op basis van deze verzekering heeft u toch recht op een schade uitkering. Alle schade wordt daarbij vergoed, zowel de materiële schade las het smartengeld!

Icon

Verkeersongeval tussen motorvoertuig en fietser of voetganger

Het verkeer wordt steeds drukker. Niet iedereen let ook altijd even goed op. Zo wordt een fietser of voetganger nogal eens door een auto of scooter/motor over het hoofd gezien , met een (fiets)ongeluk tot gevolg.

Bent u als voetvanger aangereden? Of bent u als fietser aangereden door een auto? Dan dient de volledige letselschade van de voetganger of fietser vergoed te worden. Maar wat als de fietser of voetganger (ook) schuld heeft? Bijvoorbeeld door een rood licht te negeren? Dan nog heeft de fietser recht op een schadevergoeding van ten minste 50% van zijn of haar schade. Dit is bepaalt op basis van de Wegenverkeerswet 1994. Bij kinderen tot 14 jaar is dit zelfs 100%

Welk percentage van de schade uiteindelijk vergoed wordt hangt af van een aantal factoren, bijvoorbeeld van de ernst van het letsel Maar alleen in het geval van overmacht aan de zijde van de bestuurder van het motorvoertuig bedraagt de schadevergoeding minder dan 50%. Een beroep op overmacht slaagt echter bijna nooit!

Is u een ongeluk overkomen met een buitenlands voertuig of een onbekende dader en wilt u weten hoe u de schade kunt verhalen? Lees dan verder op onze pagina’s over een ongeval met buitenlands voertuig of een ongeval met onbekende dader.

Icon

Verkeersongeval minderjarigen

Minderjarigen tot 14 jaar worden door de wet extra beschermd. Want jonge kinderen zijn nu eenmaal niet altijd even voorzichtig. Ze steken soms de weg over zonder uit te kijken. Maar ook al maakt het kind jonger dan 14 jaar een verkeersfout, de letselschade bij minderjarigen als gevolg van het ongeval komt voor 100% vergoeding in aanmerking. Dit is slechts anders bij aan opzet grenzende roekeloosheid. Hier is in de praktijk eigenlijk nooit sprake van.

De Wet aansprakelijkheid Motorvoertuigen

Van belang is nog te vermelden dat de verzekeraar van het motorvoertuig direct kan worden aangesproken. Dit op basis van de Wet aansprakelijkheid Motorvoertuig, de WAM. Ieder motorvoertuig is verplicht verzekerd op grond van de WAM. Er is dus altijd een partij die aangesproken kan worden voor de letselschade.

Het letselschade traject

Na een verkeersongeval is het belangrijk om de aansprakelijke partij zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen. Uiteraard draagt uw letselschade advocaat hier zorg voor. Vervolgens is het zaak om uw letselschade als gevolg van het verkeersongeval in kaart te brengen. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten komt bij u thuis om deze schade door te nemen. Op kantoor wordt op basis van uw verhaal een schadestaat opgesteld. Deze wordt bij de aansprakelijke partij ingediend. Wij vragen daarbij dat de reeds gemaakte schade direct vergoed wordt.

Helaas kan niet iedere letselschadezaak binnen enkele weken of maanden geregeld zijn. Dit is met name het geval met ernstig letsel door het verkeersongeval. Wij moeten wachten tot u volledig hersteld bent. Pas dan kunnen wij uw schade in kaart brengen. Er wordt gekeken of u arbeidsongeschikt bent geworden door het verkeersongeval. Ook bezien wij of u beperkt bent geworden in het doen van huishoudelijke taken of klussen in- en om het huis. Is er geen toekomstschade, dan kan de letselschade door het verkeersongeval snel worden afgerond. Is er wel toekomstschade, dan dient deze apart te worden begroot.

Uiteindelijk wordt u letselschadedossier gesloten door middel van een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden alle gemaakte afspraken neergelegd. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt het bedrag aan letselschade aan u overgemaakt.

Icon

De 10 meest gestelde vragen bij een verkeersongeval

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt omdat u aan het ongeval medische klachten hebt overgehouden of gewond bent geraakt. Het bestaat materiële en immateriële schade

Wie betaalt mijn letselschade bij een verkeersongeval?

Is er een motorrijtuig bij de aanrijding betrokken? Dan betaalt de letselschade verzekering (WAM- verzekering) uw letselschade. Bent u op de fiets aangereden door een andere fiets? Dan dient u een letselschade claim in bij de andere fietser. Diens WA- verzekering moet dan voor uw letselschade opkomen.

Ik was passagier in de auto van een ander, wie moet ik aanspreken voor mijn schade?

U kunt in dit geval de WAM- verzekeraar aanspreken van de auto waarin u meereed. Uw letselschade wordt altijd betaalt!

Ik ben betrokken geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval, heb ik recht op een letselschade vergoeding?

Ja, als u een schade inzittendenverzekering bij uw autoverzekering heeft afgesloten dan kunt u deze voor uw letselschade aanspreken.

Ik heb zelf een verkeersongeval veroorzaakt en heb letsel, kan ik mijn schade verhalen?

Ook in dit geval kunt u mogelijk een letselschade claim indienen bij een svi- verzekering

Ik ben als fietser aangereden door een auto, kan ik een schadeclaim indienen?

Als u als fietser aangereden bent dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding, de letselschade verzekering van de auto vergoed uw letselschade.

Ik als fietser aangereden door een scooter maar heb zelf een fout gemaakt, maar ik toch aanspraak op een schadevergoeding?

Zeker! Als fietser wordt u bij een ongeluk extra goed beschermd. U ontvangt, behoudens overmacht van de scooter, ten minste 50% van uw letselschade vergoed.

Wanneer heb ik recht op kosteloze rechtsbijstand?

Indien er een aansprakelijke partij is betaalt deze partij ook de advocaatkosten. De meeste svi- verzekeraars vergoeden ook de kosten van een letselschade advocaat of letselschade jurist.

Wie hebben er naast ikzelf recht op een schadevergoeding bij een verkeersongeval?

Indien u ernstig letsel oploopt door het verkeersongeval, dan kunnen ook familieleden onder omstandigheden recht hebben op smartengeld, dit noemen wij affectieschade

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor letsel dat niet op geld waardeerbaar is. Denk hierbij aan pijnklachten, verdriet, angstklachten, ontsierende littekens en psychische klachten. Voorbeelden vind u in de smartengeld gids.

Icon

Brugman Letselschade Advocaten

Ons kantoor is specialist in het verhalen van letselschade. Dit doen wij al meer dan 10 jaar en alleen voor slachtoffers. Wij werken dus nooit voor verzekeraars of aansprakelijk gestelde partijen. Omdat er bij verkeersongevallen bijna altijd een aansprakelijke partij is, werken wij in de meeste gevallen 100% kosteloos. Dit is ook het geval als u een beroep doet op een SVI- verzekering. Wij zijn geen no cure no pay advocaten, dus wij rekenen geen percentage van uw schadevergoeding als fee. Wij weken echt gegarandeerd kosteloos voor u.

Een persoonlijke benadering staat bij ons hoog ik het vaandel. Daarom komen wij bij de eerste afspraak bij u thuis. Maar u bent uiteraard ook van harte welkom op een van onze 8 bezoekadressen.

Lijdt u schade door een verkeersongeval? Of u nu nekklachten, een hersenschudding of ander ernstig letsel heeft, wij helpen u graag. Bel voor een gratis letselschade advies of het verhalen van uw letselschade 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Bel of mail ons. Wij helpen graag!

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar