Laat u door ons kosteloos informeren en adviseren over letselschade.
Vraag het één van onze letselschade advocaten

Letselschade bij minderjarigen

Minderjarigen nemen in het letselschaderecht een bijzondere plaats in. De wetgever is van mening dat deze groep kwetsbare kinderen extra bescherming behoeft. Daarom zijn in de wet diverse waarborgen opgenomen voor letselschade bij minderjarigen.

De 100% regel voor letselschade bij minderjarigen

Minderjarigen lopen in het verkeer een groter gevaar dan volwassenen. Met name jonge kinderen lopen een groot risico door de stroom aan auto’s, motoren en scooters. En het is algemeen bekend dat jonge kinderen in het verkeer soms onverwachte dingen doen zonder dat zij het gevaar ervan kennen. Bijvoorbeeld door het opeens oversteken zonder uit te kijken.

Een ongeval kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker bij jonge kinderen. Het is dan niet redelijk om de letselschade slechts voor een deel of niet te vergoeden met de stelling dat de minderjarige niet goed heeft uitgekeken. Daarom heeft de wetgever voor minderjarigen tot 14 jaar voor ongevallen in het verkeer een speciale regeling in het leven geroepen; de 100% regel.

De naam zegt het eigenlijk al, bij een ongeval tussen een motorvoertuig en een minderjarige tot 14 jaar dient de verzekeraar van het motorvoertuig altijd voor 100% te betalen. Ook als de minderjarige een fout heeft begaan. Dit is slechts anders bij ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’, bijvoorbeeld kinderen die voor de lol voor rijdende treinen springen. Gezien het voorbeeld begrijpt u wel dat hiervan in de praktijk nooit sprake is.

De verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 5 BW

U kunt niet eindeloos wachten met het indienen van een letselschadeclaim. Op grond van de wet dient dit in de meeste gevallen te gebeuren binnen 5 jaar nadat u bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon. Maar wat als ouders van minderjarige kinderen geen claim indienen? Dan zou het kind dus met zijn schade blijven zitten. Hij of zij is immers voor het indienen van een claim veelal afhankelijk van zijn ouders.

Om hen te beschermen geldt sinds 1996 een speciale verjaringsregel bij minderjarigen. Op basis hiervan begint de verjaringstermijn van 5 jaar pas te lopen vanaf de 18e verjaardag. Zo is de minderjarige dus nooit meer volledig afhankelijk van zijn ouders voor het indienen van een letselschadeclaim.

De rekening met BEM- clausule

De schadevergoeding bij letselschade wordt altijd op het rekeningnummer van het slachtoffer gestort. De schadevergoeding is dan vrij besteedbaar. Schadevergoedingen voor minderjarigen moeten op grond van de wet echter op een geblokkeerde rekening worden gestort. De minderjarige kan er dan pas bij zodra hij of zij 18 jaar is geworden. Wil hij of zij toch geld opnemen, dan is daarvoor de toestemming van de kantonrechter noodzakelijk. Reden voor deze bijzondere regeling is om misbruik en het onverantwoord besteden van het geld te voorkomen.

Toestemming kantonrechter totstandkoming vaststellingsovereenkomst

Aan het einde van een letselschadetraject wordt tussen partijen een overeenkomst opgesteld. Hierin staan diverse afspraken, zoals de hoogte van de schade. Deze overeenkomst wordt door zowel het slachtoffer als de aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) getekend. Met de ondertekening komt een einde aan de letselschadezaak.

Bij minderjarigen is het verplicht om voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst hiervoor toestemming te vragen van de kantonrechter. Deze onderzoekt of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst in het belang is van de minderjarige. Deze kan dit immers zelf niet bepalen. Is de kantonrechter akkoord? Dan kunnen de wettelijk vertegenwoordigers namens de minderjarige de vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar