Wij informeren u en verhalen uw letselschade gratis!
Bent u aangereden in het verkeer?

Ik ben aangereden, wat nu?

U bent aangereden in het verkeer en heeft hieraan verwondingen of klachten overgehouden. Het is dan heel begrijpelijk dat u hiervoor een schadevergoeding wilt. U maakt immers kosten en lijdt schade. Op deze pagina vindt u meer informatie over uw recht op een letselschade vergoeding na een aanrijding. Heeft u nog aanvullende vragen of wilt u gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat? Neem dan eens contact met ons op, wij helpen u graag. Hoe wij gratis voor u kunnen werken? Klik op de voorgaande link en wij leggen het u graag uit.

Hieronder bespreken wij de volgende onderwerpen en beantwoorden wij een aantal veel voorkomende vragen:

 • Wie is schuldig bij een aanrijding?
 • Ik ben aangereden op de fiets wat moet ik doen?
 • Doorrijden na aanrijding, waar kan ik terecht met mijn letselschade?
 • Letselschade vergoeding aanrijding, waar heb ik recht op?
 • Scooter aangereden door auto
 • Wat doet een letselschade advocaat voor mij?

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Als u van achteren aangereden bent of als fietser aangereden bent, dan wilt u weten wie schuldig is aan de aanrijding. Een antwoord op deze vraag vinden wij in diverse wettelijke regelingen. Bij een achterop aanrijding zijn artikel 5 wvw (Wegenverkeerswet) en artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van belang. In artikel 19 Rvv staat dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Artikel 5 wvw is een algemeen artikel dat zegt dat bestuurders zich dusdanig op de weg dienen te gedragen dat verkeersongevallen voorkomen worden.

Aanrijding van achteren, wie is schuldig?

Het antwoord op deze vraag is op grond van bovenstaande wetsartikelen dat het achterste voertuig altijd schuldig en dus aansprakelijk is bij een aanrijding van achteren. Er zijn 2 uitzonderingen: u werd afgesneden door het voorste voertuig of dit voertuig remde zonder reden plotseling waardoor u achterop bent gereden. In deze gevallen is het voorste voertuig aansprakelijk voor de letselschade.

Voetganger of fietser aangereden

Bent u als voetganger aangereden of als fietser aangereden door een auto? De automobilist is altijd schuldig! Dit is ook het geval als een fietser of voetganger geen voorrang verleent. Zelfs bij door rood rijden is er recht op schadevergoeding omdat de automobilist schuldig is! Hieronder leggen wij u uit hoe dit mogelijk is en op welke schadevergoeding er recht is.

Ik ben aangereden op de fiets wat moet ik doen?

Als u op de fiets aangereden bent, dan zijn een aantal zaken van belang. U dient namelijk te bewijzen dat u bent aangereden door een fout van een ander. Wel is het zo dat er bij een fietsongeluk recht is op schadevergoeding als de fietser zelf een fout maakt. De fietser dient dan wel aangereden te zijn door een auto of ander motorvoertuig.

Om er zeker van te zijn dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft, adviseren wij u bij een fietsongeluk als volgt:

 • vul een schadeformulier in. Een automobilist heeft deze altijd in de auto liggen. Op een schade-aanrijdingsformulier kunt u de toedracht invullen en tekenen. Een ondertekend aanrijdingsformulier is dwingend bewijs!
 • vraag om contactgegevens van getuigen. Zegt de automobilist dat u schuldig bent aan het ongeval tussen fiets/auto, dan kunnen getuigen uw verhaal bevestigen
 • maak foto’s van de schade aan de fiets en de auto. Maak ook foto’s van uw verwondingen indien mogelijk
 • bel de politie bij discussie over de toedracht, de politie kan dan een onderzoek instellen en hiervan een proces-verbaal opstellen waarin de schuldvraag beantwoord wordt.
 • is er sprake van doorrijden na de aanrijding? Bel dan de politie en probeer het kenteken te fotograferen met uw telefoon
 • ga altijd langs een arts om uw letsel te laten documenteren
 • schakel een letselschade advocaat in voor hulp bij uw letselschade claim

Wie is schuldig bij aanrijding met fietser?

Bij het beantwoorden van deze vraag is een bijzondere wettelijke regeling van toepassing. Deze is te vinden in artikel 185 wvw en de uitwerking hiervan vindt u hier! Op basis van artikel 185 Wegenverkeerswet is schuldig bij een aanrijding met een fietser de bestuurder van het motorvoertuig. Bij een fietsongeluk tussen een fiets en auto is de autobestuurder dus altijd schuldig en hiermee aansprakelijk. De autoverzekeraar dient dan de letselschade van de fietser te vergoeden.

Is er sprake van eigen schuld aan de zijde van de fietser? De schadevergoedingsplicht wordt dan wel verminderd met 50%. Maar op grond van de billijkheidscorrectie kan deze toch meer dan 50% en zelfs 100% bedragen! Is de aanrijding met de fietser te wijten aan de auto of scooter? Dan ontvangt u als aangereden fietser uiteraard een volledige vergoeding van uw letselschade en het smartengeld.

De regeling van art. 185 wvw geldt ook voor het geval een voetganger aangereden wordt.

Doorrijden na aanrijding, waar kan ik terecht met mijn letselschade?

Het gebeurt helaas steeds meer, doorrijden na een aanrijding. Het slachtoffer blijft dan over zonder dat er een aansprakelijke partij is. De vraag is dan ook waar u terecht kan met uw letselschade na doorrijden na een aanrijding?

In Nederland staat in de wet dat er een organisatie moet zijn die slachtoffers van doorrijden na een aanrijding compenseert. In Nederland is deze organisatie het Waarborgfonds Motorverkeer. Alle autoverzekeraars storten jaarlijks een som geld in het Waarborgfonds Motorverkeer. Uit dit fonds worden schadeclaims betaalt van mensen die slachtoffer zijn van een doorrijder na een auto ongeluk of fietsongeluk. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het uitkeren van een schadevergoeding verbonden:

 • het moet gaan om een motorvoertuig welke is doorgereden
 • er is binnen 14 dagen na de aanrijding aangifte gedaan bij de politie
 • er is geen andere verzekeraar die uw letselschade kan vergoeden

Hier leest u meer over het indienen van een claim bij het Waarborgfonds.

Wilt u gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat bij u in de buurt? Onze letselschade advocaten helpen u graag en wij komen gewoon bij u thuis voor een letselschade advies.

Letselschade vergoeding aanrijding, waar heb ik recht op?

Is de tegenpartij schuldig aan de aanrijding? Dan is er recht op een letselschadevergoeding. Deze bestaat uit diverse letselschade bedragen. Ze zijn onder te verdelen in materiële schadebedragen en smartengeld of immateriële schade. Onder een letselschade vergoeding vallen de volgende letselschade bedragen:

 • inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 • pensioenschade
 • studievertraging
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verzorgingskosten en verpleegkosten
 • kosten gemaakt in het ziekenhuis (drankjes en parkeerkosten bezoek)
 • kosten voor hulp in het huishouden
 • (extra) kinderopvang

Wat is smartengeld?

Bij smartengeld gaat het om letselschade bedragen die niet te waarderen zijn op geld. Denk hierbij aan een letselschade vergoeding voor pijnklachten, angstklachten, verdriet en leed door blijvend letsel of ontsierende littekens. Er is altijd recht op smartengeld bij letsel door een ongeluk.

Scooter aangereden door auto

Bij een aanrijding op de scooter gaat het erom wie schuldig is aan de aanrijding. Gaf de tegenpartij u geen voorrang, dan is deze persoon aansprakelijk en dient deze u schadeloos te stellen. Een ongeluk met de scooter kan voor ernstig letsel zorgen. Toch wordt u door de wetgever niet extra beschermd. Er is bij een scooter ongeluk dus alleen recht op een schadevergoeding als u bent aangereden door toedoen van een ander. Dit is alleen anders als u ook een schade opzittende verzekering heeft.

Wat doet een letselschade advocaat voor mij?

Een aanrijding is al vervelend genoeg. U heeft verwondingen en klachten en bent onder behandelingen van artsen en de fysiotherapeut. Maar u lijdt ook letselschade die u vergoed wilt hebben. Een letselschade advocaat neemt het letselschade claimen voor u uit handen:

 • wij stellen een aansprakelijkheidsbrief op
 • de tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld
 • er wordt een voorschot op uw letselschade gevorderd
 • een medisch adviseur wordt ingeschakeld zodat u de beste behandeling krijgt
 • uw letselschade advocaat voert de discussie en onderhandelingen met de verzekeraar
 • de letselschade wordt maximaal verhaald op de tegenpartij

Gratis letselschade claimen na een aanrijding

Wilt u gratis letselschade claimen na een aanrijding? Onze ervaren en deskundige letselschade advocaten helpen u graag bij letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button en geen aan wat u is overkomen. Wij komen direct in actie. Uw letselschade advocaat komt binnen 24 uur bij u thuis voor een gratis letselschade advies en het claimen van letselschade.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Advocatenkantoor Brugman

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar