Wilt u letselschade verhalen in Den Haag?
Onze letselschadespecialisten helpen u kosteloos!

letselschade Den Haag

Letselschade Den Haag | Lijdt u in Den Haag schade als gevolg van een verkeersongeval? Is u op het werk een ongeval overkomen of bent u gevallen over een losliggende stoeptegel? De letselschade specialisten van ons kantoor helpen u graag. U wordt in Den Haag en omstreken altijd volledig kosteloos bijgestaan door een letselschade advocaat.Dit heeft voor u een aantal grote voordelen. Een letselschade advocaat bezit veel meer kennis dan een letselschadebehandelaar van een letselschadebureau of een rechtsbijstandsverlener. U krijgt hierdoor in de regel een veel hogere schadevergoeding. En wij zorgen ervoor dat er ook rekening wordt gehouden met toekomstige schade. Met een letselschade advocaat weet u dat u de best mogelijke rechtsbijstand ontvangt.

Letselschade Den Haag? Bel uw letselschade specialist in Den Haag: 0800 278 46 26 of mail ons. Wij zorgen dat uw letselschade volledig en voortvarend verhaald wordt op de aansprakelijke partij.

Letselschade verhalen in Den Haag

Een ongeval kan vervelende en zelf blijvende consequenties hebben. Zo kan er sprake zijn van tijdelijke of zelfs blijvende invaliditeit. En dit lijdt tot schade. Waar u precies recht op heeft leest u hier onder. Wilt u meer informatie over het verhalen van letselschade in Den Haag? Lees dan hier of mail uw letselschade advocaat Den Haag voor kosteloos advies.

Verlies verdienvermogen Den Haag

Na een ongeval met letsel bent u uitgeschakeld, dat kan voor een korte tijd zijn. Soms bent u dan een aantal dagen niet aan het werk. Als uw werkgever u volledig doorbetaald is er geen letselschade. Dit is anders als er wachtdagen zijn of onregelmatigheidstoeslag (ORT) niet wordt uitbetaald. Maar wat als u langer uitgeschakeld bent voor uw werk? Of u zzp’er of zelfstandig ondernemer met personeel bent? Dat is een ander verhaal! Want dan lijdt u schade door het u overkomen ongeval Den Haag.

Letselschade door bedrijfsongeval velsen noord

Letselschade werknemer Den Haag

Indien u in loondienst bent dan is er het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid in Den Haag nog niet zoveel aan de hand. Uw salaris wordt door de werkgever volledig doorbetaald. Soms echter heeft u door de arbeidsongeschiktheid geen recht op een bonus of wordt uw ORT niet volledig doorbetaald. Dan lijdt u wel letselschade Den Haag, maar deze is nog redelijk op te vangen. Na een jaar mag uw werkgever uw loon echter verminderen met maar liefst 30%. En dat voelt u hard in uw portemonnee! Uw letselschade advocaat van ons kantoor verhaalt deze 30% dan op de aansprakelijke partij.

Uw letselschade in Den Haag kan nog eens toenemen als uw arbeidsongeschiktheid na 2 jaar voortduurt. Dan mag uw werkgever u namelijk ontslaan. U krijgt dan te maken met het UWV. U krijgt een WIA- uitkering, maar deze is veel lager dan het loon dat u vroeger verdiende. En bonussen en eindejaarsuitkeringen betaalt het UWV niet. Uw verlies aan verdienvermogen is dan enorm. Uw specialist van letselschade Den Haag zorgt dat u in dit geval volledig kosteloos wordt gesteld. Bel daarom met uw letselschade specialist in Den Haag voor het gratis verhalen van uw letselschade Den Haag: 0800 278 4626 (gratis).

Letselschade zelfstandig ondernemer Den Haag

Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u door een ongeval niet meer werken? Als zzp’er genereert u dan geen omzet en dus geen inkomen! Van de een op de andere dag komt er geen geld meer binnen. Bent u zelfstandig ondernemer Den Haag met personeel? Dan moet u wellicht extra personeel inschakelen omdat u niet meer kunt werken. U maakt meer kosten en daardoor minder winst. Ook in deze gevallen is er sprake van verlies aan verdienvermogen.

Letselschade Den Haag in loondienst of als zelfstandig ondernemer? Laat uw letselschade Den Haag verhalen door een van onze letselschade advocaten. Wij helpen u graag en volledig kosteloos! Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Wij zorgen er voor dat uw letselschade volledig vergoed wordt door de aansprakelijke partij.

kosten voor huishoudelijke hulp

Indien u bij een ongeval gewond bent geraakt, dan heeft u pijn en kunt u niet meer alles wat u voor het ongeval kon. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar ook van blijvende aard zijn. In beide gevallen komt het vaak voor dat u uw huishoudelijke taken niet meer (volledig) kunt uitvoeren. Misschien dat u dit oplost binnen het gezin en uw vrouw, man of kinderen u helpen. Maar dit is niet altijd mogelijk. U moet dan een beroep doen om een professionele hulp in het huishouden. En dit kost geld, een goede huishoudelijke hulp in Den Haag is niet goedkoop.

Heeft u letselschade in Den Haag op het gebied van het huishouden? Dan komt dit voor vergoeding in aanmerking. Ook als uw huishoudelijke taken in Den Haag worden overgenomen door een van uw gezinsleden of een aardige buurvrouw. Dit op basis van de richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschade Raad. Hier vindt u deze richtlijn. Per gezinssamenstelling wordt er voor de eerste 3 maanden na het ongeval een vast weekbedrag aan letselschade Den Haag vergoed. Is er na deze 3 maanden nog steeds sprake van een beperking op het gebied van het huishouden? Dan ontvang de persoon die uw taken in het huishouden overneemt een mantelzorgvergoeding van € 9,50 per uur.

Is er sprake van een blijvende beperking op het gebied van het huishouden? Dan berekenen wij uw letselschade Den Haag op basis van de richtlijn huishoudelijke hulp tot uw 75e jaar door.

Heeft u letselschade in Den Haag op het gebied van het huishouden? Bel uw letselschade advocaat in Den Haag. Wij helpen u kosteloos uw letselschade te verhalen. Bel 0800 278 46 26 of stuur ons een mail. Chatten kan ook, 7 dagen in de week 24 uur per dag!

Friso Brugman, letselschade advocaat

Verlies aan zelfwerkzaamheid Den Haag

De term zelfwerkzaamheid zegt u wellicht niets. Het is een term in de letselschade die ziet op de (on)mogelijkheid om na een ongeval nog klussen te doen in en om het huis, inclusief de tuin. Want door het letsel kan het heel goed zijn dat u niet meer in staat bent om te schilderen of de tuin te onderhouden. U laat dit daarom door het ongeval in Den Haag doen door een klusbedrijf of schilder. Maar wellicht nemen familie of vrienden dit werk van u uit handen.

Of u de klussen in en om het huis nu laat verrichten door een professional of familie en vrienden, u heeft recht op een schadevergoeding. Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden naar de duur van de ongeschiktheid om te klussen. Had u net na het ongeval net uw buitengevel willen schilderen of kunt u enkele maanden uw tuin niet onderhouden? Dan berekenen wij de schade concreet. Dat betekent dat de facturen van professionals of de gewerkte uren van familie of vrienden worden vergoed. Is er sprake van een blijvende beperking? Uw letselschade Den Haag wordt nu vergoed op basis van een richtlijn van de Letselschade Raad, de richtlijn zelfwerkzaamheid. U treft deze richtlijn hier aan.

Op basis van de richtlijn zelfwerkzaamheid heeft u recht op een jaarlijkse vergoeding voor onderhoud aan de woning en tuin. Hoe groter het huis en de tuin, hoe hoger de jaarlijkse vergoeding.

Wilt u uw letselschade Den Haag op het gebied van zelfwerkzaamheid verhalen op de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt? Neem contact met uw letselschade advocaat Den Haag. Wij zorgen er voor dat uw letselschade volledig vergoed wordt.

Smartengeld Den Haag

De hiervoor genoemde schade zijn voorbeeld van materiële schade, schade die wij eenvoudig op geld kunnen waarderen. Andere voorbeelden van materiële letselschade die u in Den Haag kunt lijden zijn medische kosten, kosten voor verzorging en verpleging en reiskosten. Maar naast deze materiële schade is er ook schade die wij niet zonder meer op geld kunnen waarderen, de immateriële schade, of beter, het smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor pijn en het verdriet dat u door het ongeval lijdt. Voor het bepalen van het smartengeld maken wij gebruik van de Smartengeld gids. Meer over smartengeld leest u hier.

Wilt u meer informatie over smartengeld Den Haag? Neemt u dan contact op met uw letselschade advocaat in Den Haag van Brugman Letselschade Advocaten. Wij helpen u volledig kosteloos!

Verkeersongeval Den Haag

Het verkeer in en om Den Haag is druk. In groeide het aantal verkeersongevallen wederom. De reden die hiervoor onder andere wordt gegeven is de toename van het aantal fietsers in de stad en dan met name de elektrische fietsen. Deze zorgen voor veel gevaarlijke situaties.

Het is goed om te weten dat u als voetganger of fietser in Den Haag een bijzondere bescherming geniet. Bent u namelijk aangereden door een motorvoertuig, dan heeft u altijd recht op een schadevergoeding van 50%. Ook als de auto of scooter waardoor u bent aangereden geen verkeersfout heeft gemaakt! Dit op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Is uw minderjarige dochter of zoon tot 14 jaar aangereden door een auto, motor of scooter? Dan moet de verzekeraar van het motorvoertuig de schade altijd volledig vergoeden.

Bent u als inzittende van een auto aangereden door een ander motorvoertuig? Dan heeft u als bestuurder recht op een schadevergoeding van uw letselschade Den Haag als de bestuurder van de andere auto of brommer een verkeersfout heeft gemaakt. Dit is anders als uw een schade- inzittendenverzekering heeft. Dan krijgt u ook uw letselschade Den Haag vergoed bij een eenzijdig ongeval of als u zelf een verkeersfout maakt.

Het kan uiteraard ook zo zijn dat u als passagier in een auto zit welke betrokken is bij een ongeval. Het maakt voor het verhalen van uw schade dan niet uit welk motorvoertuig schuldig is aan het ontstaan van het ongeval. U bent in dit geval een “schuldloze derde” en heeft recht op een volledige vergoeding van uw letselschade.

Neemt u bij een verkeersongeval Den Haag contact met ons op. Wij bezien of het mogelijk is om voor u de schade na een verkeersongeluk in Den Haag op de aansprakelijke partij te verhalen. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Chatten kan ook, wij zijn altijd bereikbaar.

Bedrijfsongeval Den Haag

Er is u tijdens het werk een ongeval overkomen. Bij een bedrijfsongeval Den Haag kunt u letsel oplopen, er is dan sprake van letselschade. Maar wie is er nu voor uw letselschade Den Haag na een ongeval op het werk aansprakelijk? Uw letselschade specialist van Brugman Letselschade Advocaten informeert u graag in een persoonlijk gesprek.

Een ongeval op het werk kan hele vervelende gevolgen hebben. Misschien bent u wel tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt door het ongeval, maakt u medische kosten en kunt u de klussen in en om het huis niet verrichten. Dan is er sprake van letselschade. Het is goed om te weten dat uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de door u geleden letselschade. In de wet staat namelijk dat uw werkgever er voor moet zorgen dat u veilig uw werkt moet kunnen doen. Daar hoort bij dat de spullen waarmee u werkt veilig moeten zijn, u voldoende opgeleid bent en u de juiste instructies heeft ontvangen van uw werkgever. Ook moet het toezicht op de werkzaamheden voldoende zijn.

In de praktijk blijkt dat aan voornoemde eisen bijna nooit volledig is voldaan. Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de door u geleden letselschade. De meeste werkgevers zijn overigens verzekerd voor bedrijfsongevallen en zullen de letselschadeclaim dan ook doorsturen naar hun verzekeraar.

Brugman letselschade Den Haag

Brugman letselschade Den Haag is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten Den Haag, een prominent advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Onze letselschade specialisten staan slachtoffers bij van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en van bijtincidenten van honden. Maar ook als u gevallen bent over een losliggende stoeptegel kunt u bij ons terecht.

Als onze letselschade specialisten Den Haag zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten. Wij zijn dan ook de beste partij om uw bij te staan bij het verhalen van uw letselschade Den Haag. Is u een ongeval overkomen? Uw letselschade advocaat Den Haag helpt u kosteloos! Neemt contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen doen. Wij helpen u graag!

Contact met uw letselschade specialist Den Haag

Lijdt u schade als gevolg van een verkeersongeval of bedrijfsongeval? Bent u aangevallen door een hond of gevallen over een losliggende stoeptegel of een gat in de weg? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag! Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een mail. U kunt ons ook bereiken via de chat. U komt dan direct in contact met een letselschade specialist.

pand-advocatenkantoor-brugman-800

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar