Letselschade door bedrijfsongeval in zorginstelling

Letselschade door bedrijfsongeval in zorginstelling | Bent u tijdens uw werk in een zorginstelling gewond geraakt door toedoen van een patiënt? En lijdt u als gevolg hiervan letselschade? Dan kunt u de zorginstelling als werkgever aansprakelijk stellen. Op basis van de laatste jurisprudentie is de kans dat de zorginstelling uw letselschade moet betalen groot.

Uw werkgever moet alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat u uw werk veilig kunt verrichten. Doet zij dit niet, dan is zij aansprakelijk voor de door u geleden en te lijden schade als gevolg van het bedrijfsongeval. Indien u in uw werk te maken heeft gevaren, zoals bijvoorbeeld patiënten die gewelddadig kunnen zijn, dan geldt er een extra strenge zorgplicht voor de zorginstelling. Dit is uitgemaakt in het arrest De Rooyse Wissel/Hagens.

De Rooyse Wissel/Hagens

In het arrest de Rooyse Wissel/Hagens gaat het om een iemand die werkt in een TBS- kliniek. Op een gegeven moment wordt hij aangevallen en mishandeld door een patiënt. Het gevolg is ernstig letsel met onder andere arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De vraag was nu of de TBS- kliniek, De Rooyse Wissel, aansprakelijk was voor de letselschade die haar werknemer, Hagens, als gevolg van de aanval van een van haar patiënt leed.

De zaak kwam uiteindelijk via de rechtbank en het Gerechtshof bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland. Deze overwoog dat de Rooyse Wissel moest bewijzen dat zij voldaan had aan het vereiste extra hoge veiligheidsniveau. Omdat er een inherent gevaar zat aan de functie van de medewerker, moest zij extra voorzorgsmaatregelen nemen. Zo diende de Rooyse Wissel er voor te zorgen dat het beveiligingsniveau ter bescherming van haar medewerkers hoog genoeg was. Ook diende er voldoende trainingen tegen agressie van patiënten gegeven te worden en hadden er voldoende instructies gegeven moeten worden.

Zorginstelling moet schade medewerkers vergoeden

In de zaak van De Rooyse Wissel/Hagens overwoog de Hoge Raad dat de Rooyse Wissel niet had voldaan aan de zeer hoge eisen van haar zorgplicht. De Rooyse Wissel was daarom aansprakelijk voor de schade welke Hagens als gevolg van het bedrijfsongeval leed.

Het arrest De Rooyse Wissel/Hagens leert ons dat op een zorginstelling vaak aansprakelijk is voor arbeidsongevallen. Voldoet zij niet aan de extra hoge eisen die aan de zorgplicht gesteld worden, dan moet zij de schade van haar medewerker vergoeden.

Brugman Letselschade Advocaten en bedrijfsongeval

Brugman Letselschade Advocaten is een landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Al onze letselschade advocaten zijn aangesloten bij de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten. Daarnaast hebben de advocaten meer dan 10 jaar ervaring in het verhalen van letselschade. Ook als het om bedrijfsongevallen in de zorg gaat!

Bij Brugman Letselschade Advocaten adviseren wij u graag bij een ongeval tijdens het werk. Een eerste gesprek kan bij u thuis plaats vinden. Maar u bent uiteraard ook van harte welkom bij een van onze afspraaklocaties.

Contact met uw letselschade advocaat

Lijdt u letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval binnen een zorginstelling? Neemt u dan eens contact met ons op. Wij helpen u graag. En uw schade verhalen wij meestal ook nog eens volledig kosteloos voor u!

Bel voor gratis advies of het kosteloos verhalen van uw letselschade 0800 278 46 26 (gratis) of mail ons.

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar