Wij informeren u en verhalen gratis uw letselschade!
Wie is schuldig bij een aanrijding?

Wie is schuldig bij een aanrijding met letsel?

U bent betrokken geraakt bij een aanrijding en u heeft hieraan verwondingen of klachten overgehouden. Dan is het logisch dat u een schadevergoeding eisen wilt. Daarvoor is het wel belangrijk om te weten wie schuldig is bij een aanrijding. Want alleen dan is er recht op schadevergoeding, tenzij er een svi- verzekering in het spel is!

Bij Brugman Letselschade advocaten helpen wij u graag bij uw letselschade zaak. Onze gediplomeerde en ervaren letselschade advocaten zoeken niet alleen uit wie schuldig is bij een aanrijding, wij verhalen ook kosteloos de letselschade die lijdt. Of u nu betrokken bent geraakt bij een auto botsing, een fietsongeluk of als voetganger aangereden bent.

Neem voor gratis juridische hulp na een verkeersongeluk contact met een letselschade specialist van ons kantoor op. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij verhalen direct uw letselschade.

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Alvorens 1 van onze letselschade advocaten gratis uw letselschade eisen kan, is het natuurlijk de vraag wie schuldig is bij een aanrijding. Vooral bij een auto ongeluk is deze vraag belangrijk. Want de schuldige partij is gehouden de letselschade te vergoeden. Bij een fietsongeluk of als u als voetganger aangereden door een auto bent, is de vraag wie schuldig is bij een aanrijding minder belangrijk. Op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet maken voetgangers en fietsers die aangereden worden namelijk altijd aanspraak op een vergoeding voor letselschade. U leest er in het volgende deel meer over!

Wie schuldig is bij een aanrijding hangt af van het soort verkeersongeluk. Een antwoord op deze vraag vinden wij echter in het algemeen in een aantal wettelijke bepalingen:

 • artikel 5 Wegenverkeerswet. In artikel 5 wvw staat dat bestuurders niet dusdanig mogen gedragen dat er gevaar op de weg ontstaat. Hieruit kan worden afgeleid dat te hard rijden, bumperkleven en op de verkeerde helft rijden in strijd is met de wet.
 • in artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is opgenomen dat bestuurders voldoende afstand dienen te houden. Op basis van dit wetsartikel is dus schuldig bij een aanrijding de persoon die achterop rijdt.
 • artikel 49 RVV zegt dat bestuurders voetgangers, blinden en gehandicaptenvoertuigen die bij een zebrapad willen oversteken voorrang moeten verlenen. Op grond van de zebrapad regels hebben voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen dus bij oversteekplaatsen voorrang!

Er zijn nog meer regels die aangeven wie schuldig is bij een aanrijding. Uit bovenstaande regels kunnen we in ieder geval opmaken dat:

 • bij een kettingbotsing of kop-staartbotsing in beginsel het achterste voertuig schuldig is aan een aanrijding
 • in het geval van gevaarlijk weggegebruik de overtreder schuldig bij een aanrijding is
 • het overtreden van voorrangsregels schuld en daarmee aansprakelijkheid oplevert

Aanrijding van achteren, wie is schuldig?

Bij geen voorrang verlenen is de persoon die de voorrangsregels overtreed schuldig bij een aanrijding. Maar hoe zit dit precies bij een aanrijding van achteren? We lazen hiervoor al dat artikel 19 RVV aangeeft dat bestuurders van voertuigen voldoende afstand moeten houden. Het voertuig dat achterop rijdt is daarmee schuldig en aansprakelijk. Maar is dit ook altijd het geval?

Nee! Want het kan ook zo zijn dat u er niks aan kunt doen dat u een ander van achteren aanrijdt, namelijk in de volgende gevallen:

 • het voorste voertuig stopt plotseling zonder reden of omdat deze stop voor overstekende dieren
 • indien u door het voorste voertuig wordt afgesneden, bijvoorbeeld bij invoegen waardoor u tegen de achterkant van de tegenpartij rijdt.

In deze gevallen is niet het voertuig dat bij u achterop is gereden schuldig bij een aanrijding, maar de bestuurder van het voorste voertuig. Wel is het daarbij belangrijk dat u bewijst dat het voorste voertuig schuldig is bij een aanrijding.

Als voetganger of fietser aangereden

De vraag wie is schuldig bij aanrijding is vooral belangrijk bij een auto ongeluk. Bij een fietsongeluk is beantwoording van deze vraag alleen van belang voor het deel van de letselschade die vergoed wordt, In artikel 185 wvw staat namelijk dat fietsers en voetgangers altijd recht hebben op een schadevergoeding. De enige voorwaard is dat u aangereden door een auto of ander motorvoertuig bent. Dus ook als u als fietser betrokken bent bij een scooterongeluk heeft u recht op een schadevergoeding.

Bent u door toedoen van het motorvoertuig aangereden? Dan kunt u een volledige letselschadevergoeding claimen. Deze bestaat uit alle kosten die u maakt, maar ook uit loonschade, inkomensschade als zelfstandig ondernemer en schade door een studievertraging. Daarnaast kunt u een smartengeldvergoeding vorderen.

Het komt ook voor dat een ongeluk tussen een fiets en auto bestaat door schuld aan de zijde van de fietser. Of dat een voetganger aangereden wordt omdat hij ergens oversteekt waar dit niet mag. Op grond van artikel 185 wvw is er ook in deze gevallen recht op een letselschadevergoeding. Echter is deze schadevergoedingsplicht “slechts” 50%. Echter dit percentage kan oplopen tot 75% en zelfs 100% op grond van de billijkheidscorrectie.

Mensen lezen ook:

 • de billijkheidscorrectie
 • letselschade door een fietsongeluk
 • als voetganger aangereden

Wat te doen na een aanrijding?

Voor de beantwoording van de vraag wie is schuldig bij aanrijding is het ook belangrijk wat te doen na een aanrijding. Want als u bent aangereden, ligt de bewijslast op u. Dit betekent dat u moet bewijzen wie schuldig is bij een aanrijding. Om in deze bewijslast te slagen adviseren wij u:

 • vul altijd een schadeformulier in, ook als u als fietser aangereden bent of als voetganger
 • teken altijd de situatieschets bij een aanrijding
 • laat het schade-aanrijdingsformulier altijd door de tegenpartij ondertekenen
 • bezoek meteen na een verkeersongeluk een arts, zeker bij whiplash klachten of ander niet objectiveerbaar letsel
 • schakel een letselschade advocaat van ons kantoor in om u te helpen bij uw letselschade claim

Lijdt u schade door een aanrijding en wilt u weten wie schuldig is bij een aanrijding en wilt u gratis uw letselschade claimen? Wij helpen u graag. Wij gaan voor u de tegenpartij aansprakelijk stellen, regelen een voorschot op uw letselschade en zorgen voor een maximale slotuitkering van uw letselschadevergoeding!

Bel voor gratis rechtshulp bij letselschade na een verkeersongeluk gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij nemen nog dezelfde dag contact met u op om u te helpen!

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Wilt u gratis hulp van een letselschade advocaat? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos! Wij zijn altijd in de buurt met meer dan 15 bezoeklocaties in Nederland. En onze letselschade advocaten komen gewoon bij u thuis voor een intakegesprek.

Bel voor gratis rechtsbijstand bij een aanrijding en hulp bij een situatieschets 0800 278 4626 (gratis) of klik op bovenstaande contactbutton en wij nemen direct contact met u op.

Lisa van Diepen, Brugman Letselschade Advocaten

Lisa Van Diepen helpt u als u betrokken bent bij een auto ongeluk of fietsongeluk.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar