De gemeente is aansprakelijk, wij claimen uw letselschade kosteloos!
Lijdt u schade door een gebrekkig wegdek?

Aansprakelijkheid voor slecht wegdek

Een oneven stoep, een stoeptegel die ver uitsteekt of een gat in de weg, een slecht wegdek kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Is u een ongeval door een slecht wegdek overkomen en lijdt u hierdoor schade? Dan kunt u een letselschade claim indienen. De gemeente is namelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een slecht wegdek. Dit geldt ook voor de Provincie, ook zij zijn verantwoordelijk voor de staat van het wegdek.

In deze bijdrage leest u wat de voorwaarden zijn om een letselschade claim in te dienen, hoe u de gemeente aansprakelijk stelt en welke letselschade vergoed wordt bij een aansprakelijkheid voor een slechtwegdek.

Voorwaarden aansprakelijkheid slecht wegdek

Aansprakelijkheid voor een slecht wegdek is geregeld in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit wetsartikel is de gemeente aansprakelijk voor een slecht wegdek onder de volgende voorwaarden:

 • De weg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen
 • Hierdoor gevaar voor personen of zaken oplevert

Bent u bijvoorbeeld gevallen over een omhoog staande stoeptegel, dan is aan deze voorwaarden voldaan. Een stoep met omhoog staande stoeptegels voldoet immers niet aan de eisen die je al voetganger aan een stoep mag stellen. En een ophoog staande stoeptegel levert gevaar op omdat je er gemakkelijk over struikelt. De gemeente of provincie is een dergelijk geval dan ook aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeluk lijdt.

Icon

Risico aansprakelijkheid bij gebrekkige weg

Artikel 6:174 BW kent een risico aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de wegbeheerder geen fout gemaakt hoeft te worden. Is er sprake van een slecht wegdek, dan is er dus altijd aansprakelijkheid van de gemeente. Dit is slechts anders bij de tenzij- clausule (zie hierna)

Naar een risico aansprakelijkheid bestaat er een schuld aansprakelijkheid. Dit betekent dat de aangesproken partij een fout gemaakt moet hebben, zoals bij een achterop aanrijding of als u als fietser aangereden bent door een auto.

De “tenzij regeling” van artikel 6:174 BW

In artikel 6:174 BW staat ook nog een zogeheten “tenzij-clause” Deze kan door de wegbeheerder worden ingeroepen als er weliswaar sprake is van een gebrekkig wegdek, maar dat al zou hij hiermee bekend zijn geweest, hij niet (tijdig) maatregelen had kunnen nemen. Bijvoorbeeld als door een wegverzakking er ineens een gat ontstaat en er direct daarna een auto in het gat valt. De wegbeheerder heeft dan niet de tijd gehad om het wegdek te repareren. U zult begrijpen dat deze situatie zich zelden voordoet.

De CROW- richtlijn bij een omhoog staande stoeptegel

Letselschade advocaten en letselschade verzekeraars discussiëren veelvuldig over aansprakelijkheid voor een losliggende of opstaande stoeptegel. De vraag is dan wanneer een stoep nu wel of niet gebrekkig is. Met name verzekeraard beroepen zich hierbij op de zogeheten CROW- richtlijn. Hierin staat dat er in ieder geval sprake is van een gebrekkig wegdek als een stoeptegel 3 cm of meer uitsteekt.

Deze “3 cm regel” is echter alles behalve absoluut. Uit de rechtspraak blijkt dat deze regel slechts 1 van de gezichtspunten is om een stoep als gebrekkig te kwalificeren. Volgens de rechtspraak moet er echter gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Daarom is het van belang om bij een val over een stoeptegel:

 • een foto van de stoep te maken
 • contactgegevens van getuigen te noteren
 • Een letselschade advocaat om advies te vragen

Bent u over een stoeptegel gevallen en lijdt u hierdoor letselschade? Onze letselschade advocaten claimen de schade op de wegbeheerder. Neem contact met ons op via 0800 278 4626 (gratis) of vul hier u gegevens in. Wij nemen dan direct contact met u op.

Icon

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk bij een gebrekkig wegdek

Letselschade claimen gebeurt door middel van een aansprakelijk stelling. Deze richt u aan de gemeente of provincie waarin u het ongeval door een slecht wegdek is overkomen. In deze aansprakelijkstelling zet u onder andere:

 • de datum van het ongeval;
 • waar u het ongeluk is overkomen;
 • welk letsel u aan het slechte wegdek heeft overgehouden
 • de schade die u door het letsel lijdt
 • dat u de gemeente of provincie aansprakelijk acht voor uw schade
 • een stuiting van de verjaring

Kosteloze juridische bijstand bij een slecht wegdek

Wist u dat u bij Brugman Letselschade Advocaten gratis juridische bijstand kunt krijgen voor het claimen van letselschade bij letsel door een slecht wegdek? Onze letselschade advocaten verhalen de kosten van rechtsbijstand namelijk op de aansprakelijke partij.

Lijdt u schade door een gebrekkig wegdek en wilt u uw letselschade claimen bij de wegbeheerder? Wij onderzoeken de mogelijkheden en verhalen indien mogelijk uw letselschade gratis op de gemeente of provincie.

Welke letselschadeposten worden vergoed?

De wegbeheerder zal uw aansprakelijkstelling doorsturen naar haar letselschade verzekeraar. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, maakt uw letselschade advocaat een schadestaat op. Hierop staan alle schadeposten die u lijdt als gevolg van het ongeluk. Het gaat dan om de volgende schadeposten:

 • verlies van inkomen
 • pensioenschade
 • verplicht eigen risico
 • eigen bijdragen
 • kosten fysiotherapeut
 • ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • revalidatiecentrumdaggeldvergoeding
 • reiskosten
 • hulp in het huishouden
 • onderhoudskosten
 • (extra) kinderopvang
 • reparatiekosten
 • smartengeld

Wat is een smartengeldvergoeding?

Alle hiervoor genoemde schadeposten zijn materiële schadeposten, behalve het smartengeld. Materiële schade is de schade welke op geld waardeerbaar is. Bij smartengeld is dit anders. Het is immateriële schade oftewel schade die niet op geld waardeerbaar is. Voorbeelden van schadeposten die onder een smartengeldvergoeding vallen zijn:

 • pijnklachten
 • angstklachten
 • boosheid
 • verdriet
 • psychische klachten
 • een PTSS
 • ontsierende littekens

Voorbeeld 1: letsel door omhoog staande stoeptegel

Een man en vrouw lopen door de stad om te winkelen. Terwijl de vrouw opzij kijkt in een etalage valt ze opeens hard op de grond. Zij blijkt te zijn gevallen over een stoeptegel die 5 centimeter hoger is dan de andere tegels. Zij heeft aan het slechte wegdek een gebroken been overgehouden en een hersenschudding. Haar man is getuige van het ongeval. Ook de winkelier heeft het ongeluk zien gebeuren en maakt een foto van de stoeptegel met een centimeter erbij.

Omdat de stoeptegel meer dan 3 centimeter uitsteekt is er voldaan aan de voorwaarden uit artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek en de CROW- richtlijn. Omdat er ook getuigen zijn van de valpartij en er zelfs een duidelijke foto is van het hoogteverschil, zal de letselschade die de vrouw lijdt als gevolg van de val over de stoeptegel door de wegbeheerder vergoed moeten worden

Voorbeeld 2: een gat in de weg

Een aantal schoolkinderen rijden op het fietspad. Het fietspad is slecht onderhouden en een van de fietsers komt met zijn voorwiel in een gat van de weg. De fiets kantelt en valt om. De fietser ligt onder de fiets. Er is sprake van hersenschade en een tibia plateau fractuur. Is de gemeente nu aansprakelijk?

Het antwoord op deze vraag is ja. De gemeente wist of had kunnen weten dat het wegdek slecht was onderhouden. Ze hadden alle tijd om iets aan het wegdek te doen, maar hebben hier te lang mee gewacht. De gemeente kan daarom voor de letselschade aangesproken worden.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar