Wij adviseren en helpen nabestaanden van een dodelijk ongeval
De financiële ongeval na een dodelijk ongeval kunnen groot zijn.

Een dodelijk ongeval, waar hebben nabestaanden recht op?

Deze vraag ontvangen onze letselschade advocaten en overlijdensschade advocaten (te) vaak. Want helaas gebeuren er in Nederland jaarlijks honderden dodelijke ongevallen in het verkeer. Een dodelijk ongeval op het werk komt minder vaak voor, maar in 2019 overleden er wel 69 mensen door een bedrijfsongeval in Nederland.

Een dodelijk ongeval is enorm verdrietig. Helaas heeft een dergelijk ongeluk ook nog eens grote gevolgen voor de nabestaanden. Zeker als er kinderen en een partner in het spel zijn die (deels) financieel afhankelijk zijn van de overledene. De vraag is dan, wie betaald de overlijdensschade en waar bestaat deze eigenlijk uit? Onze letselschade advocaten leggen het u graag uit.

Heeft u vragen over overlijdensschade na een dodelijk ongeluk of wilt u een vrijblijvend advies? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos. bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan contact met u op wanneer het u schikt.

Icon

Welke nabestaanden hebben recht op overlijdensschade na een dodelijk ongeval?

Overlijdensschade is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 6:108 BW. In het eerste lid van dit wetsartikel staat wie er bij een dodelijk ongeval recht heeft op een overlijdensschadevergoeding. Dit zijn:

 1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de het slachtoffer;
 2. andere bloed- of aanverwanten dan de hiervoor genoemde personen, mist deze personen op het moment van het dodelijk ongeval geheel of gedeeltelijk door het slachtoffer werden voorzien in het levensonderhoud dan wel hiertoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 3. degenen die reeds vóór het dodelijk ongeval met de overleden persoon in gezinsverband samenwoonden en voor het levensonderhoud waren aangewezen op de overledene;
 4. Personen die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding.

Icon

Welke schadeposten worden vergoed bij overlijdensschade?

De hiervoor genoemde personen hebben recht op een vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud. Dit is het geval als het inkomen van het slachtoffer door het dodelijk ongeval wegvalt. In dat geval hebben de overige gezinsleden immers minder te besteden. Zeker als de overledene kinderen heeft of de overblijvende partner niet of part-time werkt, ontstaat er zo’n tekort.

Om de schade door het derven van levensonderhoud te berekenen dient met allerlei omstandigheden rekening gehouden te worden. Zo wordt aan de ene kant rekening gehouden met een tekort aan inkomen door het wegvallen van het salaris van de overledene. Aan de andere kant wordt ook rekening gehouden met onder andere bedragen die door het overlijden vrijkomen uit levensverzekeringen zoals een hypotheekverzekering. Daarnaast worden bedragen uit een ongevallenverzekering verrekend met het gemis aan inkomen.

Een overlijdensschade berekening is ingewikkeld. Er is een systeem ontwikkeld om overlijdensschade na een dodelijk ongeval te berekenen. Dit is geen eenvoudige berekening en deze wordt dan ook veelal gemaakt door een letselschade advocaat of overlijdensschade advocaat.

Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag bij overlijdensschade. Onze letselschade advocaten en overlijdensschade advocaten stellen de aansprakelijke partij aansprakelijk en berekenen de schade die de nabestaanden lijden. Dit doen wij gratis voor u. De advocaatkosten worden betaald door de aansprakelijke partij, vaak een letselschade verzekeraar.

Icon

Vergoeding begrafeniskosten

Naast schade door het derven van levensonderhoud worden er begrafeniskosten gemaakt. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking als er een aansprakelijke partij is. Dit is geregeld in het 2e lid van artikel 6:108 BW. Dit artikel luidt:

Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.

Uit dit artikel blijkt dat in ieder geval de begrafeniskosten zelf en een monument bij het graf vergoed dient te worden door de aansprakelijke partij. Wat daarnaast onder “de kosten van lijkbezorging” valt is voor discussie vatbaar. Het is immers een ruim begrip. Uit de jurisprudentie blijkt dat in ieder geval de volgende begrafeniskosten voor een vergoeding op grond van artikel 6: 108 BW voor vergoeding in aanmerking komen;

 • Begrafeniskosten en crematiekosten
 • De uitvaartdienst
 • De kist
 • Een grafmonument
 • Bloemen
 • Rouwauto
 • Condoleanceregister
 • Reiskosten van nabestaanden
 • Condoleancereceptie

Voor vergoeding in aanmerking komen uiteindelijk “de kosten die in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.” Dit betekent dat er gekeken wordt naar de wensen die de overledenen bij leven kenbaar heeft gemaakt, religie maar ook de welstand van de persoon die bij het dodelijk ongeval om het leven is gekomen.

Wilt u weten welke begrafeniskosten voor vergoeding in aanmerking komen bij een dodelijk ongeval? Onze letselschade advocaten en overlijdensschade advocaten helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in voor een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis of op een van onze afspraaklocaties. Wij helpen u graag.

Icon

Wat is het verschil tussen shockschade en affectieschade?

Na een dodelijk verkeersongeval of dodelijk bedrijfsongeval kunnen nabestaanden onder voorwaarden ook recht hebben op shockschade en/ of affectieschade. Recht op shockschade heeft de persoon die of zij een dodelijke ongeval heeft waargenomen, dan wel direct geconfronteerd is met de ernstige gevolgen van het dodelijke ongeval.

In het geval van shockschade wordt de volledige schade vergoed. Het gaat dan om de materiële schadeposten zoals inkomensschade en medische kosten als het smartengeld.

Per 1 januari 2019 is er recht op affectieschade. Slechts een beperkt aantal personen heeft hier recht op:

 1. de partner van het slachtoffer,
 2. zijn kinderen en ouders
 3. zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer,

Deze personen komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. De hoogte van de affectieschadevergoedingen liggen tussen de € 12.500 en € 20.000 per persoon.  De affectieschadebedragen worden betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van shockschade of affectieschade? Bel dan met onze letselschade advocaten en overlijdensschade advocaten: 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar