Onze letselschade advocaten verhalen uw letselschade 100% kosteloos!
Bent u betrokken bij een bedrijfsongeval?

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval kan leiden tot ernstig letsel. In de meeste gevallen ligt de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval bij de werkgever. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Werkgevers zijn in de regel verzekerd tegen aansprakelijkheid. De letselschade verzekeraar betaalt dan uw letselschade.

Lijdt u letselschade door een ongeval op het werk? Dan zijn er de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos! Bel voor een letselschade advies of het verhalen van uw letselschade na een een bedrijfsongeval 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in.

Icon

Werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongeval

Een werkgever moet op grond van de Arbowet de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers beschermen. Een werkgever is daarom meestal aansprakelijk voor schade door een arbeidsongeval. Dit houdt in dat een werkgever bij een ongeval op het werk het letsel en de schade die u hierdoor lijdt moet vergoeden. Ook moet uw werkgever het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanvullen en betaalt hij alle kosten die u door het bedrijfsongeval maakt. De aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ligt dus volledig bij de werkgever.

Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval ontbreekt slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij opzet van de medewerker. In de praktijk komt dit nauwelijks voor. Het enige dat u hoeft te bewijzen bij een bedrijfsongeval is:

✅ dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen

✅ dat er sprake is van letsel

Staat vast dat er letsel is opgelopen tijdens het werk? Dan heeft u in de regel recht op een letselschade vergoeding.

Icon

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval, wat wordt vergoed?

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 bedrijfsongevallen plaats. Het kan dan gaan om kleine ongevallen met licht letsel, maar een bedrijfsongeval met zwaar lichamelijk letsel komt ook geregeld voor. Het kan daarbij gaan om een

✅ ongeluk op de bouw
heftruckongeval
✅ val door een gladde vloer
✅ ongeluk met een machine
verkeersongeval tijden het werk

Is er als gevolg van het bedrijfsongeval letsel en schade, dan is er recht op een letselschadevergoeding. Deze bestaat uit inkomensschade en kosten die u maakt. Voor de pijnklachten en psychische klachten door het bedrijfsongeluk is er recht op een smartengeldvergoeding.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval: de zorgplicht van de werkgever

In de Arbowet staat dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Deze eis is verder uitgewerkt in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De eerste 2 artikelen van dit wetsartikel luiden:

 1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

In het vierde lid van artikel 7:658 BW is nog bepaald dat aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval niet alleen geldt voor werknemers, maar ook voor zzp’ers.

Icon

Kosteloze rechtsbijstand bij aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Als er sprake is van aansprakelijkheid door een bedrijfsongeval, dan is de werkgever ook gehouden de kosten van een letselschade advocaat te betalen. Dit staat in de wet. Omdat werkgevers meestal verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid wordt zowel de schade als de kosten voor rechtsbijstand door de letselschade verzekeraar vergoed!

Brugman Letselschade Advocaten

Ons kantoor is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Dit doen wij al meer dan 15 jaar! Daarnaast zijn de meeste letselschade advocaten lid van de LSA, de specialistenvereniging van letselschade advocaten in Nederland. Wij mogen ook het LSA keurmerk dragen en het specialistenkeurmerk van de Orde van Advocaten.

Lijdt u letselschade door een bedrijfsongeval? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in; wij helpen u 100% kosteloos!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar