Bent u op zoek naar hulp na een dodelijk bedrijfsongeval van uw naaste?
Onze letselschade advocaten staat voor u klaar.

Hulp na een dodelijke bedrijfsongeval

Brugman Letselschade Advocaten

In sommige gevallen is een bedrijfsongeval fataal voor het slachtoffer. Een overlijden na een ongeval is een heel ingrijpende gebeurtenis voor u als nabestaande, met veel gevolgen. Het leven is in één keer veranderd. En alhoewel u niet aan de financiële gevolgen denkt, zijn deze er uiteraard wel. Er is minder inkomen door het wegvallen van de overleden persoon en er zijn begrafeniskosten. Het is dan goed om te weten dat u na een dodelijk bedrijfsongeval recht heeft op een schadevergoeding.

Bij Brugman Letselschade Advocaten hebben wij ruime ervaring in het verhalen van overlijdensschade. Wij nemen graag uw financiële zorgen uit handen en verhalen de overlijdensschade op de werkgever. Dit op basis van de werkgeversaansprakelijkheid.

Wilt u hulp bij het verhalen van de overlijdensschade na een dodelijk bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met een letselschade advocaat van ons kantoor op. Wij werken door heel Nederland dus u kunt altijd een beroep op ons doen.

Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij staan u graag bij in deze moeilijke tijd.

Icon

Overlijdensschade na dodelijk bedrijfsongeval

Overlijdensschade is geregeld in de wet. Alleen de in deze wet (artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek) opgesomde schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking. Het gaat om de volgende schadeposten:

 1. De schade door het derven van levensonderhoud
 2. Begrafeniskosten

Andere schadeposten kwamen tot 1 januari 2019 niet voor vergoeding in aanmerking. Inmiddels is dit veranderd en hebben bij wet genoemde nabestaanden recht op affectieschade na een dodelijk bedrijfsongeval. U leest hieronder meer over affectieschade.

Schade door het derven van levensonderhoud

Vaak onderhield de overledene met zijn inkomen een of meerdere gezinsleden. Door het bedrijfsongeval is dit inkomen er niet meer en kunnen financiële problemen ontstaan. Wij spreken dan van het derven van levensonderhoud. Het inkomen moet dan dusdanig aangevuld worden dat de gezinsleden van het overleden letselschade slachtoffer volledig gecompenseerd worden.

Niet alle nabestaanden hebben recht op een schadevergoeding wegens derven van levensonderhoud. Het gaat om de volgende personen:

 1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene
 2. Andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 3. Degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 4. Degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.

Andere dan de hiervoor genoemde personen hebben geen recht op overlijdensschade. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding na een dodelijk bedrijfsongeval? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht.

Icon

Begrafeniskosten na overlijden door bedrijfsongeval

In het 2e lid van artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de aansprakelijke partij (de werkgever) tevens verplicht is de begrafeniskosten te vergoeden aan de persoon die deze kosten daadwerkelijk gemaakt heeft. Hierbij kun u denken aan de begrafenis zelf, maar ook aan een grafmonument en bloemen.

Affectieschade

Tot 1 januari 2019 konden andere schadeposten niet op de aansprakelijke partij verhaald worden. Inmiddels is er een 3e lid aan artikel 6:108 toegevoegd. Hierin staat dat onder overlijdensschade ook affectieschade valt. Dit is een vergoeding van smartengeld voor een bij wet geregelde groep nabestaanden van het dodelijke bedrijfsongeval.

De volgende personen hebben bij overlijdensschade recht op affectieschade:

 • de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het slachtoffer;
 • de levensgezel van de overledene, mits er sprake was van een tijdens de gebeurtenis duurzame gemeenschappelijke huishouding ;
 • ouders van het letselschadeslachtoffer
 • kinderen van de bij het arbeidsongeval overleden persoon
 • degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de overledene is;
 • personen die op het moment van overlijden in gezinsverband met het slachtoffer leefde;
 • degene voor wie de overledene tijdens het overlijden duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;
 • andere personen die op het moment van overlijden in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer stonden.

Hier leest u de actuele schadevergoeding bij affectieschade

Icon

Hulp van een letselschade advocaat bij een bedrijfsongeval

Wilt u weten of u recht heeft op een vergoeding van overlijdensschade en affectieschade? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten. Wij helpen en adviseren u graag. Omdat er bij een dodelijk bedrijfsongeval bijna altijd sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, helpen wij u altijd 100% kosteloos!

Brugman Letselschade Advocaten is een bekend landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade en overlijdensschade. U wordt altijd bijgestaan door een deskundige letselschade advocaat met geruime ervaring op het gebied van overlijdensschade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur ons een bericht voor een advies of het verhalen van uw schade na een bedrijfsongeval. Wij helpen u graag.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar