Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade
Bent u gewond of heeft u klachten na een arbeidsongeval?

Letselschade arbeidsongeval

Er zijn steeds meer mensen slachtoffer van een arbeidsongeval. Dit blijkt uit cijfers van de Inspecties SZW. De meest recente cijfers laten een flinke stijging zien. Met name een ongeval in de bouw, in de industrie en de in de sector vervoer komt veelvuldig voor. Maar eigenlijk komt een arbeidsongeval in alle sectoren voor. En vaak met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De vraag is dan, wie betaalt de schade?

Kosteloze rechtsbijstand bij arbeidsongeval

In deze bijdrage leest u alles over wat te doen na een arbeidsongeval. Wie is er aansprakelijk, welke letselschade bedragen maken onderdeel uit van de schadevergoeding en wat kan een letselschade advocaat voor u betekenen. Heeft u vragen of wilt u uw letselschade na een ongeval op het werk laten verhalen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat? Wij helpen u graag en 100% kosteloos!

Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul het contactformulier in voor een gratis letselschade advies of voor het kosteloos verhalen van uw letselschade op de letselschade verzekeraar van uw werkgever.

Wat is een arbeidsongeval?

Wij spreken van een arbeidsongeval als u tijdens het werk een ongeval overkomt en hierbij gewond raakt of aan het ongeval op het werk klachten overhoudt. Wel dient u te bewijzen dat u:

 • tijdens het werk een ongeval is overkomen
 • u hierbij letsel heeft opgelopen

Vaak zal de bewijslast niet moeilijk zijn, maar het is, zeker als er geen getuigen zijn of u niet direct naar het ziekenhuis wordt gebracht, goed om het arbeidsongeval te melden bij de werkgever of de arbeidsinspecteur.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Er is u op het werk een ongeval overkomen en hierbij bent u gewond geraakt. Als gevolg hiervan kunt u niet werk en/ of maakt u allerlei kosten. Schade als gevolg van een arbeidsongeval noemen wij letselschade.

Als u een bedrijfsongeval is overkomen dan zijn een aantal zaken van groot belang:

 1. Meld het arbeidsongeval direct bij uw werkgever
 2. Zijn er getuigen? Noteer de contactgegevens
 3. Vul indien mogelijk een ongevallenformulier in
 4. Ga direct naar een arts en vraag het letsel te noteren
 5. Bel een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten.

In artikel 7: 658 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat u na een arbeidsongeval moet bewijzen a. dat u een ongeval op het werkt is overkomen en b. dat u hierbij letsel heeft opgelopen. Het is daarom belangrijk om het ongeval bij de werkgever te melden en om uw letsel te laten noteren door een arts.

Zorgplicht werkgever

Heeft u aan uw bewijsplicht voldaan? Dan is de werkgever aan zet. De werkgever moet namelijk bewijzen dat hij aan de zware zorgplicht van een werkgever heeft voldaan en dat hem geen verwijt gemaakt kan worden van het ontstaan van het letsel. Dit betekent in de praktijk dat hij moet aantonen dat:

 • Alle machines en gereedschappen voldeden aan de daaraan gestelde eisen
 • Er duidelijke veiligheidsvoorschriften waren
 • Gevaarlijke situaties (gladde vloer) het ongeval niet hebben veroorzaakt
 • U alle benodigde (schriftelijke) instructies heeft gekregen
 • Er voldoende toezicht was op uw werk

Uit de jurisprudentie (uitspraken van rechters) blijkt dat in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade na een arbeidsongeval. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Gelukkig zijn bijna alle werkgevers verzekerd tegen aansprakelijkheid. Wij verhalen uw letselschade dan ook op de letselschadeverzekering.

Wat is letselschade?

Letselschade omvat alle schade welke u door het arbeidsongeval lijdt. U kunt hierbij in de eerste plaats denken aan alle kosten die u door het ongeval op het werk maakt. Medische kosten en reiskosten zijn hier voorbeelden van. Maar ook de kosten die u maakt voor verzorging of huishoudelijke hulp zijn aan te merken als letselschade.

Bent u door het arbeidsongeval tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt? Dan lijdt u inkomensschade. Weliswaar heeft uw werkgever de verplichting om u het eerste jaar door te betalen, deze loondoorbetalingsverplichting eindigt na 2 jaar. En na het eerste jaar mag de werkgever het loon al korten naar 70%.

Schadevergoeding na arbeidsongeval claimen

Nadat de aansprakelijkheid erkend is, kunnen wij namens u alle schade claimen op de letselschade verzekering. Bij iedereen zijn de letselschade bedragen anders. Dat komt omdat niet iedere schadeposten op iemand van toepassing is. De meest voorkomende schadeposten die onderdeel uitmaken van een letselschade vergoeding zijn:

 1. Schade in uw inkomen door arbeidsongeschiktheid
 2. Uw eigen risico op grond van de Zorgverzekeringswet
 3. Medicatie en medische hulpmiddelen
 4. Eigen bijdragen fysiotherapeut of andere behandelaars
 5. Mantelzorg (verzorging en verpleging thuis)
 6. Eigen bijdragen thuiszorg
 7. Een hulp in het huishouden
 8. Onderhoudskosten huis en tuin
 9. Reiskosten naar ziekenhuis, bedrijfsarts, enz.
 10. Smartengeld

Icon

Wat is smartengeld?

De eerste 9 schadeposten zijn materiële schadeposten, ze zijn op geld waardeerbaar. Wij kunnen deze letselschade berekenen. Bij smartengeld is dit anders. Het is een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten, verdriet, psychische klachten en ontsierende littekens. Smartengeld berekenen is dan ook niet mogelijk. Deze schadepost wordt daarom vastgesteld op basis van vergelijkbare arbeidsongevallen uit het verleden. Al deze zaken zijn opgesomd in de Smartengeld gids.

Een voorbeeld:

Stel iemand is van een stijger gevallen tijdens het werk. Het letselschadeslachtoffer heeft nekletsel en een gebroken rug aan het ongeval overgehouden. Hierdoor is hij arbeidsongeschikt voor zijn eigen werk en maakt hij medische kosten. Deze schade is te berekenen. Daarnaast zijn er door het nekletsel ook nekklachten en pijnklachten in de nek. Omdat hij moeite heeft met lopen kan het slachtoffers zijn hobby hardlopen niet langer uitvoeren en er zijn inmiddels angstklachten ontstaan. Deze letselschade berekenen is niet mogelijk, hoe bereken je immers nekklachten en verdriet? Vandaar dat er in de smartengeld gids gezocht wordt naar een rechtszaak uit het verleden om het smartengeld (immateriële schade) te begroten.

Letselschade berekenen na een arbeidsongeval

Lijdt u letselschade na een arbeidsongeval? Dan is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een aansprakelijkstelling te sturen. Onze letselschade advocaten helpen u hier graag bij. Wij stellen de aansprakelijke partij aansprakelijk en zorgen dat u zo spoedig mogelijk een voorschot op uw schade ontvangt. Zo kunt u zich richten op uw herstel terwijl wij uw letselschade verhalen.

Is de aansprakelijkheid erkend? Dan gaan wij de schadevergoeding van uw letselschade berekenen. Alle hiervoor genoemde letselschade bedragen worden daarbij in aanmerking genomen. Wij maken voor het letselschade berekenen een schadestaat op en sturen deze na uw toestemming naar de letselschade jurist van de verzekeraar. Wij berekenen ook het smartengeld op basis van de Smartengeldgids.

Uiteindelijk wordt er met de verzekeraar onderhandeld over de hoogte van uw schadevergoeding. In de tussentijd regelen wij een of meerdere voorschotten op uw letselschade zodat u geen kosten en schade zelf hoeft te dragen.

Arbeidsongeval melden bij de Inspectie SZW

In de wet is opgenomen dat de werkgever onder omstandigheden een arbeidsongeval moet melden bij de arbeidsinspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is het geval bij:

 • Een ziekenhuisopname (ook dag opname)
 • Blijvend letsel
 • Een dodelijk bedrijfsongeval

De arbeidsinspecteur zal in deze gevallen een onderzoek doen naar het arbeidsongeval. Alle betrokkenen wordt dan gehoord en er wordt een rapport opgesteld. Dit rapport kan belangrijk zijn bij het bewijzen van de aansprakelijkheid van de werkgever.

Letselschade advocaat of letselschade jurist?

Is de aansprakelijkheid erkend? Dan kunt u een beroep doen op een letselschade advocaat, een letselschade jurist of een letselschade bureau. De kosten hiervan komen voor rekening van de verzekeraar van de werkgever.

Kiest u voor een letselschade advocaat van ons kantoor, dan weet u zeker dat u wordt geholpen door een ervaren en deskundige letselschade specialist die ook nog eens onder streng toezicht staat van de Orde van Advocaten.

Laat uw letselschade verhalen door een letselschade advocaat

Lijdt u letselschade door een arbeidsongeval? Neemt u dan contact met de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten op. Onze letselschadespecialisten werken landelijk. U kunt dus altijd een beroep op ons doen. En wij werken kosteloos voor u. De kosten van u rechtsbijstand worden net als uw schade verhaalt op de verzekeraar van uw werkgever.

Zoekt u een letselschade advocaat voor het verhalen van uw letselschade? Bel 0800 278 4626 (gratis) of vertel ons wat u is overkomen. Wij helpen u graag! Het intakegesprek vindt gewoon bij u thuis plaats of op 1 van onze 10 bezoeklocaties door heel Nederland.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een arbeidsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar