Is u een bedrijfsongeval overkomen en lijdt u letselschade?
Wij verhalen uw schade bij werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Er is sprake van werkgeversaansprakelijkheid als een werkgever niet heeft gehandeld conform zijn (strenge) zorgplicht. Indien een medewerker hierdoor gewond raakt, dan is de verzekeraar gehouden de letselschade te vergoeden.

De wet legt de werkgever strenge eisen op als het gaat om werkgeversaansprakelijkheid. Dit staat in de wet en wil in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zijn met name lid 1,2 en 4 van dit wetsartikel van belang (zie hieronder).

Bent u gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk en wilt u uw letselschade verhalen op de werkgever? Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Onze letselschade advocaten zijn aangesloten bij de LSA, de beroepsvereniging van letselschade advocaten en hebben jarenlange ervaring in in het verhalen van letselschade. Wij zorgen dat uw letselschade op de letselschade verzekering van de werkgever verhaald wordt!

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Van werkgeversaansprakelijkheid spreken wij als een werknemer of een zzp’er tijdens werktijd een ongeval overkomt waarbij de werkgever (of opdrachtgever) niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. In geval van werkgeversaansprakelijkheid dient de werkgever de letselschade van de werknemer volledig te vergoeden. Zowel de materiële schade als het smartengeld.

Of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid hangt af van een aantal factoren:

 • Heeft de werkgever de machines en het gereedschap waarmee gewerkt wordt wel goed onderhouden en zijn deze wel geschikt om mee te werken, kleven er geen gebreken aan?
 • Zijn er door de werkgever wel voldoende (schriftelijke) instructies gegeven hoe het werk uit te voeren?
 • Is de medewerker wel voldoende getraind en/ of opgeleid voor zijn werkzaamheden, heeft de medewerker wel de vereiste diploma’s?
 • Werd er ten tijde van het bedrijfsongeval wel voldoende toezicht op de werkzaamheden gehouden?

Wordt 1 van deze vragen met “nee” beantwoord? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Er is dan recht op een schadevergoeding. De meeste werkgevers zijn verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid. De letselschadeclaim wordt dan behandeld door de letselschade verzekeraar.

 

Icon

Artikel 7:658  Burgerlijk Wetboek (BW)

Artikel 7:658 lid 1 BW luidt:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Artikel 7: 658 lid 1 BW beschrijft de zorgplicht van de werkgever. Hij dient kort gezegd te zorgen dat a) de spullen waarmee u werkt en de werkruimte in orde moeten zijn, b) ervoor te zorgen dat u uw werk veilig kunt doen door trainingen en aanwijzingen te geven en door toezicht op de werkzaamheden te houden.

Artikel 7:658 lid 2 regelt vervolgens wanneer de werkgever aansprakelijk is en wanneer er dus sprake is van werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Uit artikel 7:658 lid 2 blijkt de sanctie als de werkgever zijn zorgvuldigheidsplicht schendt. Hij is dan aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dit is alleen anders als er aan de zijde van de werknemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In de praktijk is hiervan bijna nooit sprake.

Uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden

Artikel 7: 658 lid 1 en lid 2 zien om medewerkers in loondienst. Maar wat nu als een uitzendkracht of zzp’er een ongeval overkomt tijdens een opdracht bij dezelfde werkgever? En wat als een medewerker gedetacheerd wordt?  Voor deze situatie brengt artikel 7:658 lid 4 uitkomst:

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.”

Op grond van lid 4 van artikel 7:658 is dus het bedrijf waar feitelijk het werk plaatsvindt aansprakelijk voor letselschade.

De werkgever waar de werkzaamheden worden verricht is de materiële werkgever. De formele werkgever is de werkgever die het salaris (medewerker) of de factuur (zzp’er) betaald. Beide kunnen aansprakelijk gesteld worden voor werkgeversaansprakelijkheid!

 

Icon

Schadevergoeding bij werkgeversaansprakelijkheid

Indien er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan is er recht op een letselschade vergoeding. Schade bij werkgeversaansprakelijkheid noemen wij letselschade en deze bestaat uit materiële schade en immateriële schade of te wel smartengeld.

Van materiële schade is sprake als de schade op geld waardeerbaar is, bijvoorbeeld bij kosten die door het bedrijfsongeluk gemaakt worden. Maar ook inkomensschade door arbeidsongeschiktheid en kosten voor hulp in het huishouding en verpleging zijn materieel van aard.

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongeval lijdt. Ook hier heeft u bij werkgeversaansprakelijkheid recht op.

Schadeposten bij Werkgeversaansprakelijkheid

Dit zijn de 10 meest voorkomende schadeposten bij werkgeversaansprakelijkheid:

 1. Schade door arbeidsongeschiktheid
 2. Medische kosten
 3. Pensioenschade
 4. Mantelzorg
 5. Verzorgingskosten
 6. Kosten voor hulp in het huishouden
 7. Reiskosten
 8. Studievertraging
 9. Onderhoudskosten huis en tuin
 10. Smartgengeld

Wat is smartengeld?

Dit is een vraag die onze letselschade specialisten veel krijgen. Daarnaast wordt vaak gevraagd hoe we smartengeld berekenen. Wij leggen dit graag uit!

Definitie smartengeld: een niet op geld te waarderen vergoeding voor het leed (smart) die een mens lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval. Maar als smartengeld niet op geld te waarderen is, op welke wijze kunnen we dan smartengeld berekenen?

Smartengeld wordt berekend op grond van de smartengeld gids. Dit is een verzameling rechtszaken waarin een bedrag aan smartengeld is toegekend. In een concreet geval wordt er dan tussen alle gerechtelijke uitspraken gezocht naar een vergelijkbare situatie. Hierbij spelen de aard en ernst van het letsel een rol, maar ook de leeftijd, het geslacht en het opleidingsniveau van het letselschade slachtoffer een rol.

Letselschade advocaat – letselschade jurist – letselschade bureau

In het geval van werkgeversaansprakelijkheid kunt u kiezen tussen diverse rechtsbijstandverleners. Letselschade jurist of letselschade specialist is geen beschermd beroep. Iedereen mag dit vak dan ook uitoefenen. Helaas gaat dit ten kosten van de kwaliteit van de rechtsbijstand. Kiest u voor een letselschade advocaat in plaats van een letselschade jurist of letselschade bureau, dan weet u zeker dat u goed wordt geholpen.

Onze letselschade advocaten zijn lid van de LSA en de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor u de garantie dat u te maken heeft met een deskundige en betrouwbare partij.

Kosteloze rechtsbijstand bij werkgeversaansprakelijkheid

Staat de werkgeversaansprakelijkheid vast? Dan dienen niet alleen de schade, maar ook de kosten van rechtsbijstand vergoed te worden. Bij Brugman Letselschade Advocaten werken wij echter altijd 100% kosteloos voor u.

Wij zijn geen no cure no pay advocaten die een percentage van uw letselschade berekenen, wij werken gegarandeerd kosteloos voor u. Dit nemen wij ook voor u op in een opdrachtbevestiging. Zo weet u precies waar u bij ons aan toe bent. Wel zo transparant!

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is al meer dan 10 jaar het adres voor het verhalen van letselschade bij Werkgeversaansprakelijkheid. Onze letselschade advocaten stonden al vele honderden slachtoffers van onder andere bedrijfsongelukken bij. Zij zijn dan ook echte specialisten op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid.

Bent u het slachtoffer van een ongeval op het werk en wilt u uw letselschade kosteloos laten verhalen door een letselschade advocaat? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

T | 0800 278 4626 (gratis) E | contact@advocatenkantoorbrugman.nl of vul ons contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar