Laat uw letselschade gratis door ons verhalen!
Lijdt u letselschade door gevaarzetting?

Letselschade door gevaarzetting

Een kelderluik openzetten en vervolgens onbeheerd achterlaten. Een auto die in het donker zonder licht gaat stilstaan op de weg. Het zijn voorbeelden van een gevaarlijke situatie als gevolg waarvan de kans op een ongeluk en schade toeneemt. Dit wordt ook wel gevaarzetting genoemd.

Gevaarzetting is dus het in het leven roepen of in stand houden van een gevaarlijke situatie als gevolg waarvan je redelijkerwijze kunt weten dat hierdoor een ongeluk met schade kan ontstaan. Maar wanneer is iemand nu aansprakelijk bij gevaarzetting en welke schade wordt na een ongeluk vergoed? U leest het in deze bijdrage.

Bent u gewond geraakt of heeft u klachten als gevolg van gevaarzetting? Onze letselschade advocaten helpen u kosteloos bij het claimen van letselschade. Hoe wij gratis kunnen helpen? Wij verhalen uw letselschade en de kosten an rechtsbijstand op de verzekeraar van de aansprakelijk persoon.

Bel voor gratis rechtshulp bij letselschade 0800 278 4626 of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos.

Gevaarzetting onrechtmatige daad

Iemand die een gevaar zettende situatie creëert, begaat volgens de wet een fout of onrechtmatige daad. De onrechtmatige staat beschreven in artikel 6:162 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel is een onrechtmatige daad:

” Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

Gevaarzetting bij een onrechtmatige daad kan dus bestaan uit een:

 • doen
 • nalaten

Dit doen of nalaten kan bestaan uit een overtreding van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om je te houden aan de maximum snelheid. Maar er kan ook sprake zijn van gevaarzetting en dus een onrechtmatige daad als wij in het algemeen van mening zijn dat iets gevaarlijk is en je dit niet moet doen of moet nalaten. Een bekend voorbeeld hiervan is een kelderluik openzetten om deze situatie vervolgens zonder toezicht in stand te houden.

Aansprakelijkheid bij gevaarzetting

Is er sprake van gevaarzetting en lijdt iemand hierdoor schade Dan is de persoon die gevaar zettend en dus onrechtmatig heeft gehandeld aansprakelijk voor de geleden schade. De letselschade zal dan vergoed moeten worden. Deze verplichting staat in artikel 6:162 lid 1 BW:

“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.”

Wat is nu gevaarzetting?

Nergens in de wet staat wat nu wel of niet gevaarzetting is. Wat de ene persoon gevaarlijk vindt is volgens een ander helemaal niet gevaarlijk. Waar ligt nu de grens? Is het openzetten van een kelderluik echt gevaarzetting of moet iemand die daar loopt gewoon goed uitkijken waar hij loopt?

Soms vind je het antwoord op een juridische vraag niet in de wet. Maar rechtsregels worden ook vastgesteld in de rechtspraak en wel door het hoogste rechtscollege van Nederland, de Hoge Raad. Deze deed al weer jaren geleden een uitspraak waarin aangegeven wordt wanneer en u sprake is van gevaarzetting en dus een onrechtmatige daad.

Het arrest waarin de Hoge Raad heeft vastgesteld wanneer en sprake is van een onrechtmatige daad wordt het Kelderluik arrest genoemd.

Het kelderluik arrest

In het geval van he kelderluik arrest ging het om een bezorger van Coca Cola flesjes. Deze persoon moest op een gegeven moment een bezorging leveren bij een café. De voorraad cola flesjes werd bewaard in de kelder. De desbetreffende bezorger zette daarom het kelderluik open, maar sloot deze niet telkens als hij terug ging naar zijn vrachtwagen om nieuwe voorraad te halen. Hij had dus geen toezicht op het openstaande kelderluik

Een bezoeker van het bewuste café zag het openstaande kelderluik over het hoofd met alle schadelijke gevolgen van dien. Er was sprake van letsel en daarmee letselschade. De vraag was nu, is de werkgever van de bezorger aansprakelijk voor de schade van de bezoeker? Met andere woorden, is hier sprake van gevaarzetting en dus van een onrechtmatige daad?

Lees hier het volledige kelderluik arrest

De Kelderluik criteria

Om de aansprakelijkheid te beoordelen stelde de Hoge Raad een aantal criteria vast, welke door letselschade advocaten de “kelderluik criteria” worden genoemd. Deze Kelderluik criteria zijn de volgende:

 • Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht wordt genomen door het letselschade slachtoffer?
 • Wat is de kans dat het gevolg van deze onoplettendheid en onvoorzichtigheid het ontstaan van een ongeluk is?
 • Wat is de ernst van de te verwachten gevolgen van het ongeluk, bijvoorbeeld letsel?
 • Is het bezwaarlijk om maatregelen te nemen die een ongeval kunnen voorkomen?

Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt bepaald of er sprake is van gevaarzetting en daarmee een onrechtmatige daad.

Schadevergoeding eisen na gevaarzetting

Is er sprake van gevaarzetting en dus een onrechtmatige daad? Dan kun je schadevergoeding eisen. Dit wordt gedaan door middel van een aansprakelijkstelling. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan kun je een letselschade claim indienen. Alle letselschade bedragen worden dan vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • loonschade
 • pensioenschade
 • een studievertraging
 • medische kosten
 • reiskosten
 • kosten voor hulp in het huishouden
 • (extra) kinderopvang
 • kluswerkzaamheden in en om het huis
 • smartengeld

Gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat in de buurt

Lijdt u letselschade als gevolg van een ongeluk waarvoor een ander verantwoordelijk en dus aansprakelijk is? Dan heeft u op grond van de wet ook recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Wij helpen u graag. Met meer dan 15 afspraaklocaties door heel Nederland is er altijd een van onze letselschade advocaten bij u in de buurt!

Bel voor gratis rechtsbijstand na een ongeluk gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op!

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar