Wij verhalen uw letselschade na een ongeluk gratis!
Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor letselschade?

Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade, hoe doe je dat?

Een aanrijding met een auto, gebeten door een hond of letsel door een bedrijfsongeluk. Als u door toedoen van een ander letsel oploopt, dan kunt u hier mogelijk iemand aansprakelijk stellen voor uw schade. Maar hoe stel je iemand aansprakelijk en klopt het dat je gratis gebruik kunt maken van een letselschade advocaat?

Op deze pagina leest u hoe iemand aansprakelijk stellen in zijn werk gaat en nog veel meer. Besproken worden:

 • Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade
 • Wat is sma\rtengeld?
 • De aansprakelijkheidsbrief
 • Wie is schuldig bij een aanrijding?
 • Werkgever aansprakelijk stellen
 • Iemand aansprakelijk stellen voor hondenbeet
 • Gemeente aansprakelijk stellen

Wilt u dat wij iemand aansprakelijk stellen voor u? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd zonder dat u kosten maakt. Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button voor gratis hulp bij letselschade claimen.

Iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade

Na een ongeluk kunt u iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade en smartengeld. Materiële letselschade bedragen zijn schadeposten zoals het eigen risico, kosten die u maakt in het ziekenhuis en kosten die u maakt om te reizen naar het ziekenhuis.

Onder materiële schade vallen verder inkomensschade, schade omdat u langer over uw studie doet en kosten voor overnamen van taken in het huishouden.

Wat is smartengeld?

Letselschade omvat naast materiële letselschade bedragen ook smartengeld. Een smartengeldvergoeding ziet op de pijnklachten die u heeft opgelopen, maar heeft ook betrekking op angstklachten, boosheid en verlies van levensvreugde omdat u de dingen die u graag deed niet meer kunt doen.

Is er sprake van letsel na een ongeluk? Dan heeft u altijd recht op een smartengeldvergoeding.

De aansprakelijkheidsbrief

Iemand aansprakelijk stellen begint met het opstellen van een aansprakelijkheidsbrief. Hierin staat:

 • wat er is gebeurd
 • welk letsel u aan het ongeval heeft overgehouden
 • wat de schade is die u door het letsel lijdt
 • de aansprakelijkstelling met de rechtsgrond
 • een stuiting van de verjaring.

De aansprakelijkheidsbrief stuurt u naar de tegenpartij of direct naar de autoverzekeraar als u door een auto aangereden bent. Kiest u voor een gratis letselschade advocaat van ons kantoor? Dan zorgen wij voor het opstellen van een aansprakelijkstelling en regelen wij alles voor u, van het iemand aansprakelijk stellen tot het betalen van de schadevergoeding door de verzekeraar.

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Wilt u iemand aansprakelijk stellen na een aanrijding, dan dient eerst duidelijk te zijn wie schuldig is bij een aanrijding. Soms is dit snel duidelijk, bijvoorbeeld bij een aanrijding van achteren. Zo is bij een kettingbotsing altijd het achterste voertuig aansprakelijk.

De vraag wie schuldig is bij een aanrijding kan lastig zijn, zoals bij voorrang. Heeft bijvoorbeeld iemand die van een uitrit komt voorrang en hoe zit dit als je als fietser aangereden bent door een auto? Er zijn soms speciale regeling van kracht. Zo kan een aangereden fietser gebruik maken van de regeling uit artikel 185 wvw. Een automobilist is dan altijd schuldig bij een aanrijding, ook als de fietser door rood licht rijdt!

Is beken wie aansprakelijk is bij een aanrijding? Dan kunt u deze persoon aansprakelijk stellen. Gaat het om een aanrijding met de auto? In dit geval kan de aansprakelijkstelling rechtstreeks naar de WAM– verzekeraar verzonden worden.

Wat te doen bij een aanrijding?

Bent u aangereden en wilt u iemand aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade? Dan is het belangrijk om te weten dat de bewijslast ligt op u als eisende partij. Daarom geven wij u graag een aantal tip voor het verhalen van letselschade na een aanrijding.

Vul het schadeformulier in

Als u betrokken bent bij een ongeval en u wilt de tegenpartij aansprakelijk stellen, dan is het goed om te weten dat u de bewijslast draagt. U moet dus bewijzen dat de tegenpartij schuldig is aan het ontstaan van het ongeval. Dit kunt u doen door ervoor te zorgen dat u ter plaatse van het ongeval samen met de tegenpartij het schadeformulier invult. Zorg ervoor dat u en de tegenpartij het schade- aanrijdingsformulier ondertekenen. De toedracht van het ongeval staat dan vast.

Wil de tegenpartij niet tekenen of erkent hij niet dat hij een verkeersfout heeft gemaakt? Belt u dan de politie. Zijn er getuigen? Vraag de namen en contactgegevens van deze getuigen van het verkeersongeval. U voorkomt dan nare discussies met de tegenpartij achteraf.

Bezoek direct een arts!

U dient bij de tegenpartij aansprakelijk stellen niet alleen bewijzen dat de tegenpartij het ongeval heeft veroorzaakt. U moet ook bewijzen dat u aan het verkeersongeval letsel heeft overgehouden. Wacht daarom na een ongeval niet te lang met het naar een arts gaan. Zeker bij nekklachten is dit van groot belang. De verzekeraar kan namelijk betogen dat het letsel niet van het ongeval afkomt als u pas een week of later voor het eerst naar de arts gaat.

Wij adviseren u om de dag van het verkeersongeval nog naar de huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan. Dan weet u zeker dat uw letsel en de klachten goed gedocumenteerd zijn

Vraag gegevens van getuigen

Vaak hebben mensen de aanrijding zien gebeuren. Deze getuigen kunnen heel waardevol zijn. Denk aan het geval dat de tegenpartij u de schuld geeft van de aanrijding. Of als er sprake is van doorrijden na een aanrijding. Voor een claim op het Waarborgfonds moet u dit bewijzen. Zonder getuige slaagt u hier vaak niet in.

Wist u dat passagiers die bij u in de auto zaten ten tijde van de aanrijding ook als getuige mogen optreden? Vraag deze personen altijd om een verklaring op te stellen.

Bel Brugman Letselschade Advocaten

Wij adviseren u om niet zelf met de tegenpartij of diens verzekeraar te onderhandelen over uw letselschadevergoeding. De verzekeraar heeft veel kennis over letselschade en zal proberen om u zo min mogelijk te betalen, ook al schakelen zij de eigen medisch adviseur in. U kunt dan met schade blijven zitten, nu maar ook in de toekomst.

Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij alleen maar slachtoffers van letselschade. Een team van 20 advocaten en letselschade juristen helpt u met het verhalen van uw letselschade. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en onderhandelen met de verzekeraar. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Werkgever aansprakelijk stellen

Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval? In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk als u gewond door een bedrijfsongeval raakt. Dit op grond van de zorgplicht van de werkgever.

U kunt de werkgever aansprakelijk stellen in de volgende gevallen:

 • bij een arbeidsongeluk
 • als u gewond raakt door een onrechtmatige daad van een collega
 • bij een verkeersongeluk onder werktijd.

Iemand aansprakelijk stellen voor een hondenbeet

Aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in de wet. Dit artikel 6:179 BW luidt:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Iemand aansprakelijk stellen voor een hondenbeet doet u door middel van een aansprakelijkstelling. Deze dient gericht te zijn aan de hondenbezitter. Deze is immers op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk voor de letselschade die iemand na een hondenbeet lijdt.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen na een aanrijding, ongeluk op het werk of hondenbeet? Maak dan gratis gebruik van een erkende en ervaren letselschade advocaat. Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button. Wij gaan direct voor u aan de slag.

Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente is als wegbeheerder ervoor verantwoordelijk dat stoepen en wegen veilig zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld voor letselschade door een losliggende stoeptegel of een gat in de weg.

De aansprakelijkheid voor stoepen en wegen is geregeld in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een zogeheten risico aansprakelijkheid. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een onrechtmatigde daad. De gemeente is als wegbeheerder altijd aansprakelijk voor letselschade. Wel moet u bewijzen dat u gevallen bent en waar dit heeft plaat gevonden. Wij adviseren u daarom:

 • gegeven van getuigen te noteren
 • foto’s te maken van het gebrekkige wegdek
 • zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen letselschade

Uiteraard sturen wij u graag een voorbeeldbrief voor het aansprakelijk stellen voor letselschade. Een aansprakelijkheidsbrief opstellen is echter niet zo standaard als u wellicht denkt. Het is belangrijk dat er in een aansprakelijkstelling veel belangrijke informatie staat en dat deze op uw situatie is afgestemd. Daarom is het verstandig om de aansprakelijkstelling op te laten stellen door een letselschade advocaat. Dan weet u zeker dat u goed beslagen ten ijs komt bij de letselschadeverzekeraar.

In een aansprakelijk stelling dienen in ieder geval een aantal standaardzaken te staan:

 • de datum van het ongeluk, bijvoorbeeld een aanrijding of arbeidsongeval
 • wat is er precies gebeurd, met andere woorden de toedracht van het ongeluk
 • waarom is de tegenpartij aansprakelijk is
 • het wetsartikel waarop de aansprakelijkstelling gebaseerd is
 • de aansprakelijkstelling
 • stuiting van de verjaring

Gratis voorbeeldbrief aansprakelijk stellen letselschade

Wilt u een gratis voorbeeldbrief aansprakelijk stellen letselschade ontvangen? Neem dan contact met ons op en wij sturen u deze toe. Maar wij bieden u ook aan om gratis een aansprakelijkstelling op maat voor u te maken en namens u de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Onze ervaren en deskundige letselschade advocaten regelen dan alles voor u, van het opstellen van de aansprakelijkheidsbrief tot het onderhandelen met de verzekeraar en het zorgen voor een maximale slotbetaling.

Wat doet een letselschade advocaat?

Kiest u voor een letselschade advocaat van ons kantoor, dan gaan wij direct voor u aan de slag. Wij gaat niet alleen de tegenpartij aansprakelijk stellen, maar:

 • onderzoeken de schuldvraag
 • stellen een aansprakelijkheidsbrief op
 • zorgen voor een voorschot op uw letselschadevergoeding
 • onderhandelen met de verzekeraar en voeren eventuele discussies
 • schakelen indien nodig de medisch adviseur op
 • regelen een maximale slotbetaling van uw schadevergoeding

Gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat

Wilt u gratis rechtsbijstand bij het iemand aansprakelijk stellen voor letselschade? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd volledig kosteloos. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in. Wij nemen dan direct contact met u op.

Letselschade advocaat mr. Gertjan Pranger

Gertjan Pranger, letselschade advocaat

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar