Wij verhalen kosteloos uw letselschade na een bedrijfsongeval!
De werkgever is aansprakelijk voor schade van zijn werknemers!

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer?

Een bedrijfsongeval met letsel tot gevolg. Dit kan tot hoge schade leiden, waaronder inkomensschade, medische kosten en kosten voor hulp in het huishouden. Op grond van de wet moet iedereen zijn eigen schade dragen. Maar er zijn belangrijke uitzonderingen! Zo staat in de wet dat onder omstandigheden de werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer is.

Wilt u weten of u na een ongeval op het werk in aanmerking komt? Lees dan verder of neem contact op met een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Wij helpen u graag en altijd volledig kosteloos!

Icon

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Dit is geregeld in artikel 7:658 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt:

“De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

Dit betekent concreet dat de werkgever aansprakelijk is voor schade van een werknemer als er sprake is van een bedrijfsongeval. Dit is alleen anders als de werkgever kan bewijzen dat:

✅ aan zijn (zware) zorgplicht heeft voldaan;

✅ indien de medewerker een groot verwijt valt te maken.

Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongeval

Indien u een bedrijfsongeval is overkomen, dan reist uiteraard de vraag wanneer de werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer is. Als werknemer hoeft u niet meer te bewijzen dan dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen en u hieraan letsel heeft overgehouden. Daarbij is van belang te weten dat ook een ongeval vóór en na of werktijden of tijdens de lunch als bedrijfsongeval geldt. En zelfs in het geval van een verkeersongeval tijdens werk of tijdens woon- werk verkeer kan tot aansprakelijkheid leiden!

Staat vast dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen en u letsel lijdt? Dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij bewijst dat hem geen enkel verwijst kan worden gemaakt. Aan deze eis voldoet hij in ieder geval niet indien”

✅ Bedrijfsmiddelen niet in orde zijn.

✅ Er niet voldoende instructies zijn gegeven.

✅ Het toezicht op de werkzaamheden ontbreekt.

Feitelijk betekent dit dat er altijd aansprakelijkheid is, tenzij er sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid van de medewerker. Hiervan is bijna nooit sprake.

Icon

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval gebeurd door middel van een aansprakelijkstelling. Hierin staat wanneer het arbeidsongeval is gebeurd, de toedracht van het ongeluk en het opgelopen letsel (bijv. crush letsel, gebroken ledematen). Ook dient in de aansprakelijkstelling de verjaring gestuit te worden en staat er welke schade er geleden wordt.

Bijna alle werkgevers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid. De letselschadde verzekeraar betaalt dan uw letselschade vergoeding.

U kunt onder andere vergoeding van de volgende schadeposten claimen:

✅ inkomensschade;

✅ pensioenschade

✅ medische kosten;

✅ huishoudelijke hulp;

✅ kosten voor verzorging en verpleging

✅ Reiskosten

Naast deze materiële schade posten is er ook recht op een vergoeding van smartengeld of immateriële schade. Dit is een vergoeding voor geleden pijn, aangedaan leed en psychische klachten zoals een PTSS.

Icon

Kosteloze hulp van een letselschade advocaat

Letselschade claimen is niet eenvoudig. De wetgever geeft daarom aan dat u recht heeft op gratis hulp bij het verhalen van letselschade. Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Wij stellen aansprakelijk, zorgen voor een voorschot op uw letselschade en verhalen snel en volledig uw letselschade na een arbeidsongeval.

Onze letselschade advocaten werken landelijk, dus ook bij u in de buurt! En met 8 bezoeklocaties zijn wij ook altijd dichtbij. Het intakegesprek vindt echter gewoon bij u thuis plaats!

Is u een bedrijfsongeval overkomen en wil u letselschade claimen? Neem dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar