Heeft u vragen over het verhalen van letselschade?
Vraag het één van onze letselschade specialisten

Het letselschade traject uitgelegd

Letselschade verhalen is werk voor deskundige letselschade advocaten. U wilt als slachtoffer van een ongeval natuurlijk een volledige vergoeding van uw schade. Omdat er veel kan misgaan bij de behandeling van een letselschadedossier, gaan wij bij Brugman Letselschade Advocaten stap voor stap voor u aan het werk. Wij leggen u graag uit hoe wij letselschade voor u kunnen verhalen in een persoonlijk adviesgesprek. Op deze pagina vindt u alvast in hoofdlijnen een toelichting op het letselschade traject.

Letselschade verhalen begint met een gesprek

Het eerste gesprek tussen u en uw letselschade advocaat is een essentieel onderdeel van het letselschade traject. Het gesprek kan naar uw keuze thuis of bij ons op kantoor plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek maakt u voor het eerst kennis met uw eigen letselschade advocaat. Deze staat u gedurende de gehele behandeling van uw zaak bij. Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk persoonlijk contact met een vast contactpersoon voor u is.

In het gesprek bespreekt u het ongeval of de medische fout waar u mee te maken heeft gehad. Vervolgens inventariseert u samen met uw letselschade advocaat de schade die u lijdt. Dit is van belang, omdat wij zo spoedig mogelijk de letselschade voor u willen verhalen door een voorschot op uw totale schade te regelen.

Ook wordt het verdere plan van aanpak besproken. Bent u als gevolg van het ongeval onder behandeling van een arts gekomen? Dan zal bij deze behandelaars informatie opgevraagd worden. Op basis van deze informatie vragen wij onze medisch adviseur een medisch advies uit te brengen.

Maak alvast kennis met het team van Brugman letselschade Advocaten

het-eerste-gesprek-letselschade-verhalen

De aansprakelijkstelling

Na het eerste gesprek gaat uw letselschade advocaat voor u aan het werk om de schade die u geleden heeft te verhalen. De aansprakelijke partij ontvangt een aansprakelijkstelling van ons kantoor. Dit kan ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij zijn. Vooral bij verkeersongevallen is dit het geval.

In de aansprakelijkstelling staat wat de aansprakelijke partij wordt verweten en wordt verzocht uw letselschade te vergoeden. Vaak benoemt uw letselschade advocaat ook de schadeposten en wordt verzocht om een voorschot op uw totale schade.

Het medische traject

In het letselschade traject is ook het medische traject van groot belang. U heeft immers letsel aan het ongeval overgehouden. Het is van belang te weten welke gevolgen dit letsel voor u heeft. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Mocht er immers ook in de toekomst schade kunnen ontstaan door het letsel, dan is het bij het bepalen van de schadevergoeding van belang hiermee rekening te houden.

Brugman Letselschade Advocaten beschikt over een eigen medisch adviseur. Deze wordt altijd ingeschakeld. De medisch adviseur stelt op basis van uw medisch dossier een advies op. Uw advocaat is met dit advies precies op de hoogte van de aard en ernst van het letsel en kan hier bij de schaderegeling rekening mee houden.

De onderhandelingen en schadestaat

Uiteindelijk gaat uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten voor u in onderhandeling. Dit doet hij uiteraard pas nadat hij met u uitgebreid heeft overgelegd. Ook wordt een schadestaat opgesteld. Dit is een overzicht waar alle door u geleden schade op staat. Bekende schadeposten zijn de inkomensderving (verlies arbeidsvermogen), kosten voor huishoudelijke hulp, medische kosten (eigen risico), reiskosten en smartengeld.

De vaststellingsovereenkomst

Indien partijen het uiteindelijk eens zijn over de schade en de overige voorwaarden, dan wordt een vaststellingsovereenkomst tussen partijen overeengekomen. Daarin staan alle gemaakte afspraken tussen u en de aansprakelijke partij.

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door beide partijen komt er een einde aan uw letselschadedossier. U ontvangt van ons dan nog een brief met daarin belangrijke informatie. Een voorbeeld hiervan is informatie over de verhouding tussen uw letselschade en de belastingdienst. Letselschade wordt namelijk altijd netto uitgekeerd. U dient de schadevergoeding daarom ook niet op te geven als inkomen in box 1.

Meer weten over het letselschade traject? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar