Vragen over schadevergoeding na een ongeval of medische fout?
Vraag het één van onze letselschade specialisten

Schadevergoeding bij letselschade

U bent gewond geraakt bij een ongeval of medische fout en lijdt hierdoor letselschade. Op grond van de wet heeft u recht op een schadevergoeding en dient uw letselschade door de aansprakelijke partij vergoed te worden. Dit kan een bestuurder van een motorvoertuig of diens verzekeraar zijn of uw werkgever. Maar ook is vaak de gemeente als wegbeheerder of het ziekenhuis gehouden uw letselschade te vergoeden. Maar waar heeft u nu recht op? En welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking?

De wet noemt geen uitputtend aantal schadeposten op. In de praktijk blijkt echter een aantal schadeposten veel voor te komen. De belangrijkste schadeposten treft u hieronder aan.

Verlies aan arbeidsvermogen

Een veelvoorkomende schadepost is het verlies aan arbeidsvermogen oftewel inkomensschade. Vaak bent u door een ongeval tijdelijk of soms voor langere tijd niet in staat te werken; u bent arbeidsongeschikt. Bent u in loondienst? Dan betaalt uw werkgever u in de regel door. Maar hier zijn grenzen aan verbonden. Zelfstandige en arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen vangnet tenzij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Maar ook dan lijdt u schade!

U bent in loondienst

Op grond van de wet of CAO hoeft uw werkgever u maar een bepaalde periode door te betalen. Op grond van de wet is dit maximaal 2 jaar, maar na 1 jaar hoeft uw werkgever u nog maar 70% van uw salaris door te betalen. En onregelmatigheidstoeslagen of bonussen vallen hier vaak niet onder. Uw inkomen neemt door het ongeval af. Dit noemen wij verlies aan arbeidsvermogen.

Bent u na 2 jaar nog altijd (gedeeltelijk) niet in staat om te werken en heeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan mag uw werkgever u ontslaan. U heeft dan recht op een WIA- uitkering. Deze is aanzienlijk minder dan het salaris dat u voor het ongeval verdiende. Ook bent u verplicht om ander werk te aanvaarden, ook werk dat u helemaal niet ambieert en niet past bij uw kennis, ervaring en opleiding.

Gelukkig mag de wederpartij (meestal diens verzekeraar) niet van u verlangen dat u werk gaat doen dat niet bij u past. Naast dat zij uw oude salaris moeten aanvullen, kijkt uw letselschade advocaat samen met de wederpartij welk werk wel bij u past. Als u een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten om hulp vraagt, regelen wij dit allemaal voor u!

U bent zelfstandig ondernemer

Indien u als zelfstandig ondernemer uitvalt, dan is er minder omzet. Of u maakt extra personeelskosten om de omzet op peil te houden. In ieder geval maakt u dan minder winst en heeft u minder inkomen.

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, dan betaalt deze vaak slechts een deel van uw omzet of winst. Ook dan lijdt u dus schade. Daarnaast is het maar de vraag of de aansprakelijke partij de uitkering mag verrekenen met uw schade. Laat u daarom goed informeren door een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten als u als zelfstandig ondernemer (al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Advocaat mr. Friso W. Brugman is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade bij ondernemers. Maak een vrijblijvende afspraak met hem om uw situatie te bespreken. Bel 0800 278 4626 of stuur een e-mail. Lees meer over de schadevergoeding letselschade bij zelfstandig ondernemers en zzp’ers.

Hulp in het huishouden en kosten onderhoud woning

Indien u door een ongeval letsel oploopt, kan het ook zijn dat u uw taken in het huishouden niet langer uit kunt voeren. En soms kunt u ook uw taken in het onderhoud van de woning en de tuin (tijdelijk) niet meer uitvoeren. Neemt een ander uw taken over, dan is er sprake van schade en komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Ook als familie of vrienden dit kosteloos voor u doen! Deze mantelzorg dient betaalt te worden door de aansprakelijke partij.

Wilt u meer weten over waar u recht op heeft bij kosten voor het onderhoud aan de woning of tuin? Klik dan hier!

Heeft u vragen over deze schadeposten? Neem contact met ons op. Wij helpen u verder!

Smartengeld

Verlies aan arbeidsvermogen, hulp in het huishouden, onderhoud en gemaakte kosten kunnen op geld gewaardeerd worden. Ze kunnen berekend worden. Bij smartengeld is dit anders. Smartengeld is namelijk een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongeval lijdt. Deze valt nooit in geld uit te drukken!

Om toch het smartengeld te waarderen wordt gebruikgemaakt van de Smartengeldgids. Hier staan vele rechtszaken uit het verleden opgesomd waar smartengeld in is toegekend. Op basis uit deze voorbeelden uit het verleden wordt het smartengeld afgeleid.

Overige posten schadevergoeding letselschade

Schadeposten zijn persoonlijk en bij ieder slachtoffer verschillend. Naast de hiervoor genoemde schadeposten komen geregeld voor:

– Reiskosten
– Medische kosten
– kosten verzorging en verpleging
– Reparatiekosten fiets en auto
– Kosten voor ziekenhuisverblijf
– Studievertraging
– Vervangingskosten kleding en mobiele telefoon
– Gemiste vakantie

Voor sommige schadeposten zijn richtlijnen opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de Letselschade Raad. Richtlijnen zijn er onder andere voor:

– Kosten huishoudelijke hulp
– onderhoud aan huis en tuin
– Studievertraging
– Kilometervergoeding
– Ziekenhuisdaggeldvergoeding

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar