Op grond van artikel 185 wvw altijd recht op schadevergoeding!

Bent u als fietser of voetganger aangereden?

Artikel 185 WVW

U bent als voetganger of fietser aangereden. Dan kunt u altijd aanspraak maken op een schadevergoeding. Dit is geregeld in artikel 185 wvw. Dit artikel regelt de verhouding bij een aanrijding tussen zwakke en sterke verkeersdeelnemers. Het doel van artikel 185 Wegenverkeerswet is om de zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen tegen schade door letsel. In de memorie van toelichting van 185 WVW wordt gesproken van een verscherpte aansprakelijkheid voor de eigenaar van een motorvoertuig.

Bij een fietsongeluk is er vaak sprake van ernstig letsel. Onze letselschade advocaten doen dan altijd een beroep op artikel 185 WVW. De letselschade wordt dan altijd voor ten minste 50% vergoed. Ook bij eigen schuld! Daarom is het een heel belangrijk artikel als u aangereden door een auto wordt.

Artikel 185 wvw wordt verder uitgewerkt in het Spoorboekje 185 wvw.

Aansprakelijkheid bij aanrijding

Artikel 185 WVW is te vinden in de Wegenverkeerswet. Deze wet regelt hoe motorvoertuigen zich in het verkeer dienen te gedragen. Zo zijn er veel verkeersregels te vinden. Daarnaast gaat de Wegenverkeerswet over aansprakelijkheid. Artikel 185 WVW is hier een goed voorbeeld van. Het regelt de aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen een gemotoriseerd voertuig en een ongemotoriseerd voertuig. Deze worden ook wel aangeduid als de zwakke en sterke verkeersdeelnemers.

Fietsers en voetgangers zijn zwakke verkeersdeelnemers. Overkomt deze verkeersdeelnemers een ongeval, dan is er vaak sprake van zwaar letsel. Daarom is in artikel 185 wvw een bijzondere bescherming voor deze verkeersdeelnemers opgenomen.

Werking artikel 185 WVW

In lid 1 van artikel 185 WVW staat dat indien een motorrijtuig op de openbare weg betrokken raakt bij een aanrijding en hierdoor schade toebrengt aan anderen dan de inzittenden, de eigenaar van het motorvoertuig verplicht is de schade te vergoeden. Dit behoudens overmacht. Bent u als voetganger of fietser aangereden door een auto, dan heeft u dus recht hebt op een letselschade vergoeding. Er is dan recht op vergoeding van:

In lid 2 van 185 wvw staat dat niet de bestuurder die u van achteren aanrijdt, maar de eigenaar of houder aansprakelijk is voor de schade. Motovoertuigen zijn verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. De aansprakelijkstelling brief kan direct aan de verzekeraar gestuurd worden. U hoeft dus niet uit te zoeken wie de eigenaar van het motorvoertuig is.

Artikel 3 bepaalt dat de aansprakelijkheid van artikel 185 Wegenverkeerswet niet geldt bij een auto-botsing. Het is alleen van toepassing bij een aanrijding fiets-auto of als u als voetganger aangereden wordt.

Tenslotte geeft het 4e lid aan dat aansprakelijkheid ook op andere gronden kan rusten. Dit is met name artikel 6:162 BW. Dit artikel is van toepassing bij een auto botsing of aanrijding tussen 2 fietsers

Schadevergoeding aanrijding

Is een fietser aangereden door een auto, dan ontvangt deze altijd tenminste 50% van de letselschade vergoed. Ook bij eigen schuld. Dit is de bijzondere bescherming van artikel 185 wvw. Kinderen tot 14 jaar ontvangen zelfs altijd 100% vergoed. Van jonge kinderen kun je namelijk niet verwachten dat ze voorzichtig zijn. Wordt u aangereden en is het de schuld van het motorvoertuig? Dan wordt uiteraard de volledige schade vergoed.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een aanrijding als fietser of voetganger.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar