Onze letselschade advocaten verhalen 100% kosteloos uw schade!
Bent u aangereden op of bij het zebrapad?

Aangereden op of bij het zebrapad, regels en schade claimen

Voorrang hebben betekent niet dat je altijd voorrang krijgt. Ondanks dat er voor een zebrapad regels gelden, rijden veel bestuurders door zonder voorrang te verlenen. Maar wat zijn die regels voor een zebrapad eigenlijk? Moet je op het zebrapad lopen of is bij het zebrapad staan genoeg voor voorrang? En als u dan aangereden door een auto bent, welke letselschade bedragen kunt u dan verhalen?

Alles over de regels bij een zebrapad en het verhalen van een schadevergoeding bij letselschade leest u op deze pagina.

Heeft u u vragen of bent u aangereden en wilt u een schadevergoeding? Onze letselschade advocaten helpen u graag. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button. Een van onze letselschade advocaten neemt dan nog dezelfde dag contact op om u te helpen.

Wat zijn de regels bij een zebrapad?

Je hebt als voetganger voorrang bij een zebrapad. Dit is opgenomen in de wet waar een zebrapad een voetgangersoversteekplaats (VOP) wordt genoemd. In de wet staat dat bestuurders van een auto, scooter of ander motorvoertuig een voetganger voorrang moeten verlenen bij een zebrapad. Hetzelfde geldt voor fietsers.

Maar ook een zebrapad zelf is aan regels verbonden. Deze regels bij een zebrapad zijn:

 • de breedte van het zebrapad is ten minste 4 meter
 • de witte markering en de afstand daartussen moet een halve meter zijn
 • er moet altijd verlichting bij een zebrapad aanwezig zijn.
 • een zebrapad mag alleen binnen de bebouwde kom worden aangelegd
 • voor het zebrapad staat altijd een blauw bord dat een zebrapad aanduidt

Wanneer heeft een voetganger voorrang bij een zebrapad?

Uit de zebrapad regels zoals deze in de wet staan blijkt dat een voetganger voorrang heeft op of bij een zebrapad. Dit brengt soms discussie met zich mee. Heb je alleen voorrang als je op het zebrapad loopt, of ook als je voor het zebrapad staat om te kijken of je kunt oversteken? De zebrapad regels uit de wet zijn hier duidelijk in. Voetgangers hebben voorrang bij een zebrapad, zowel als ze op het zebrapad lopen als in het geval ze voor een zebrapad staan te wachten.

De regels over een zebrapad vinden wij in artikel 49 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens welke luidt:

“Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.” Hieruit blijkt dus overduidelijk dat je op of bij een zebrapad als voetganger voorrang moet krijgen van een auto, scooter of ander voertuig, waaronder dus ook een fiets!

Onthoudt als voetganger wel, voorrang hebben is iets anders dan voorrang krijgen. In de praktijk blijken bestuurders veelvuldig door te rijden bij een zebrapad. Voorzichtigheid is dus geboden!

Schade verhalen na een aanrijding

Bent u op het zebrapad aangereden en lijdt u hierdoor schade? U heeft altijd recht op een schadevergoeding bij letselschade. Wij helpen u graag. Bel met een van onze letselschade advocaten bij u in de buurt op 0800 278 4626(gratis) of klik op onderstaande button en vertel ons wat u is overkomen. Een van onze letselschade advocaten neemt dan nog dezelfde dag contact met u op.

Voorrangsregels voetgangers

Niet alleen op een zebrapad hebben voetgangers voorrang. Voetgangers nemen een bijzondere plaats in het verkeer in. Veel verkeerregels zijn namelijk geschreven voor bestuurders. Daarom wijken de voorrangsregels voor voetgangers af.

Dit zijn de belangrijkste voorrangsregels voor voetgangers:

 • een voetganger die rechtdoor gaat op dezelfde weg heeft voorrang.
 • bij een bijzondere manoeuvre (afslaan, parkeren, uit een uitrit rijden) hebben voetgangers voorrang
 • als je als voetganger oversteekt of wilt oversteken heb je altijd voorrang

Als voetganger aangereden? Altijd recht op een letselschade vergoeding

Een voetganger is in het verkeer een kwetsbare verkeersdeelnemer. Je bent immers niet zo goed beschermd tegen letsel zoals een automobilist. Daarom gelden er niet alleen bijzondere regels bij zebrapaden, maar ook op het gebied van aansprakelijkheid! Deze vinden wij in art. 185 wvw.

Ben je als voetganger aangereden door een auto of ander motorvoertuig? Dan heb je altijd recht op een letselschade vergoeding. Het maakt daarbij niet uit wie schuldig is aan de aanrijding. De bestuurder van een motorvoertuig is altijd aansprakelijk voor de letselschade die als voetganger geleden wordt.

Bovenstaande regeling ziet er als volgt uit;

 • Ben je als voetganger aangereden door toedoen van een ander? Dan wordt de volledige letselschade vergoed.
 • Loop je door rood of gaf je als voetganger geen voorrang? De letselschade wordt voor ten minste 50% vergoed.
 • Is uw kind tot 14 jaar aangereden door een bestuurder? Ongeacht de toedracht wordt alle letselschade betaald.

Soms is het letsel zo ernstig dat het niet redelijk is dat slechts 50% van de schade vergoed wordt. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de billijkheidscorrectie. Alsnog 100% van de schade door de aanrijding wordt dan vergoed door de WAM- verzekeraar van de bestuurder.

Let op: deze regeling van artikel 185 WVW geldt alleen bij een aanrijding tussen een voetganger en een motorvoertuig. Wordt u als voetganger aangereden door een fiets? Dan ontvangt u alleen een schadevergoeding als de fietser schuldig aan een ongeval is.

Gratis juridische hulp bij een aanrijding

Zijn de zebrapad regels geschonden door een derde en bent u hierbij gewond geraakt? Bij het overtreden van regels bij een zebrapad is er recht op een schadevergoeding, maar ook op gratis rechtsbijstand. Onze letselschade advocaten helpen u hier graag bij.

Wilt u gratis juridische hulp bij letselschade verhalen op de aansprakelijke partij? Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button en 1 van onze letselschade specialisten neemt nog vandaag contact met u op.

Hier leest u meer over de letselschade bedragen waar u recht op heeft na een aanrijding op het zebrapad

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar