Onze letselschade advocaten informeren u kosteloos!
Wilt u weten op welke letselschade bedragen u recht heeft?

Op welke letselschade bedragen heb ik recht?

Na een verkeersongeval of bedrijfsongeval wordt u geconfronteerd met kosten. Daarnaast kan er sprake zijn van inkomensschade. Maar op welke letselschade bedragen heeft u eigenlijk recht na een ongeluk of hondenbeet en wie is aansprakelijk bij schade? Op deze en meer vragen geven wij u op deze pagina een antwoord.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Wij bieden u gratis rechtshulp bij letselschade. Uw persoonlijke letselschade advocaat regelt alles voor u. wij stellen een aansprakelijkheidsbrief op, discussiëren met de verzekeraar en zorgen dat uw letselschade bedragen vergoed worden. In de tussentijd regelen wij een voorschot op uw letselschade. Vul ons contactformulier in en laat ons weten wat u is overkomen. Uw letselschade advocaat neemt nog dezelfde dag contact met u op.

Welke letselschade bedragen worden vergoed?

Na een ongeluk maakt u kosten en lijdt u schade. Welke letselschade bedragen op uw situatie van toepassing zijn, hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld de aard en ernst van het letsel en de gevolgen die de aanrijding of het bedrijfsongeval op uw persoonlijke situatie heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in materiële letselschade bedragen en smartengeld.

Heel algemeen zijn er de volgende letselschade bedragen:

 1. Medische kosten zoals uw eigen risico, eigen bijdragen en kosten van de fysiotherapeut.
 2. Verlies aan inkomsten uit uw werk in loondienst of als zelfstandig ondernemer.
 3. Een lagere pensioenopbouw.
 4. Studievertraging.
 5. Oppaskosten, extra kosten voor kinderopvang of naschoolse opvang.
 6. Huishoudelijke hulp door een schoonmaakster of door familie en vrienden (mantelzorg).
 7. Kosten zonder dat u er baat van hebt, zoals een doorlopend sport abonnement.
 8. Kosten die u maakt voor het onderhoud van uw woning en de tuin.
 9. Een honden uitlaatservice.
 10. Verbouwingskosten in de woning, bijvoorbeeld voor een traplift of aangepast toilet.
 11. Verhuiskosten omdat u niet langer thuis kunt blijven wonen door het letsel.
 12. Onderhoudskosten aan uw woning en tuin omdat u dit moet uitbesteden.
 13. Verblijfskosten in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
 14. Aanpassingen zodat u toch uw hobby’s kunt blijven uitvoeren (sportrolstoel).
 15. Kosten voor verzorging en verpleging thuis.

Wat is smartengeld?

Het gaat hierboven om materiële letselschade bedragen. Daarnaast bestaat een letselschade vergoeding uit smartengeld. Een smartengeldvergoeding omvat een vergoeding voor pijnklachten na een ongeluk, verdriet, angst en ander leed. U heeft altijd recht op smartengeld, zowel bij licht letsel als bij zwaar en blijvend letsel.

Bijhouden letselschade bedragen

Na een ongeluk maakt u direct kosten, bijvoorbeeld reiskosten, reparatiekosten voor de fiets en telefoon en kosten voor de aanschaf van pijnstillers en verbandmiddelen. Om uw letselschade volledig vergoed te krijgen, adviseren wij u de gereden kilometers en gemaakte kosten goed bij te houden, bijvoorbeeld in een schrift of excel bestand. Als u uw bonnen, rekeningen, facturen en gereden kilometers aan uw letselschade advocaat doorgeeft, zorgt hij dat deze letselschade bedragen bij de tegenpartij geclaimd worden.

Schadevergoeding letselschade berekenen

Bij letselschade berekenen wordt gebruik gemaakt van verschillende richtlijnen. Zo is er een richtlijn voor huishoudelijke hulp, om studievertraging te berekenen en voor een kilometervergoeding uit te rekenen. Inkomensschade berekenen is een stuk ingewikkelder en doet uw letselschade advocaat op grond van uw inkomensgegevens. Daarbij vergelijken wij het inkomen vóór ongeval met uw inkomen na het ongeval.

Alle letselschade bedragen worden opgenomen in een schadestaat die uw letselschade advocaat opstelt. Op basis hiervan wordt een voorschot op uw letselschade geclaimd en uiteindelijk de hoogte van uw schadevergoeding bepaald.

Wilt u kosteloos uw letselschade berekenen? Neem dan contact met onze letselschade advocaten op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of geef aan wat u is overkomen. Wij nemen dan dezelfde dag nog contact met u op.

Voorbeelden berekenen letselschade

Een van de meest voorkomende letselschade bedragen is schade op het gebied van het huishouden. Deze schade wordt berekend op basis van de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad. De hoogte van de schadevergoeding hangt volgens deze richtlijn af van een aantal factoren:

 • samenstelling gezin
 • aandeel in het huishouden vóór en na ongeluk
 • lichte of zware beperking

Richtlijn Letselschade Raad huishoudelijke hulp

De bedragen van de richtlijn Letselschade Raad huishoudelijke hulp over 2022 zijn als volgt:

 • alleenstaande: licht beperkt € 74,00 en zwaar beperkt € 147,00.
 • tweepersoonshuishouden: licht beperkt € 98,00 en zwaar beperkt € 195,00.
 • gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: licht beperkt € 184,00 en zwaar beperkt € 367,00.
 • gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: licht beperkt € 159,00 en zwaar beperkt € 318,00.

De genoemde letselschade bedragen zijn per week en voor de eerste 13 weken. Na 13 weken geldt een uurtarief van € 10,00 per uur.

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Naast de richtlijn huishoudelijke hulp is er de richtlijn zelfwerkzaamheid. Deze richtlijn regelt de vergoeding van letselschade bedragen die betrekking hebben op onderhoud. Denk hierbij aan onderhoud aan uw huis en tuinonderhoud. De letselschade bedragen in de richtlijn zelfwerkzaamheid betreffen jaarbedragen. Soms maakt u echter direct na een verkeersongeluk of arbeidsongeval al kosten omdat dit met het letsel niet meer lukt. Dan worden de werkelijke kosten betaald.

De hoogte van de letselschade bedragen van de richtlijn zelfwerkzaamheid hangt af van:

 • eigen woning of huurwoning
 • veel of weinig onderhoud
 • uw aandeel in het onderhoud vóór het ongeval

Dit zijn de letselschade bedragen van de richtlijn zelfwerkzaamheid 2022 van de Letselschade Raad:

Eigen woning met tuin en alle onderhoud € 1287,00

Een eigen woning met tuin en weinig onderhoud € 643,00

Woning in bezit zonder tuin en alle onderhoud € 836,00

Eigen woning zonder tuin en weinig onderhoud € 322,00

Huurwoning met tuin en alle onderhoud € 643,00

Huurwoning met tuin met weinig onderhoud € 322,00

Een huurwoning zonder tuin en alle onderhoud € 419,00

Huurwoning zonder tuin en weinig onderhoud € 161,00

Wie hebben recht op een letselschade vergoeding?

Vroeger had alleen de betrokkene bij een ongeluk recht op een letselschade vergoeding. Tegenwoordig is het aantal personen dat letselschade claimen kan uitgebreid. Zo kunnen naasten van een letselschade slachtoffer aanspraak maken op:

 • affectieschade
 • shockschade

Shockschade

Een shockschade vergoeding kan geclaimd worden door de persoon die getuige is van een aanrijding of ernstig bedrijfsongeval. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen zijn er 2 voorwaarden:

 • u dient het ongeval gezien te hebben of hiermee “rechtstreeks te zijn geconfronteerd”. Hieronder valt de situatie dat u pas in het ziekenhuis met de verwondingen van het slachtoffer wordt geconfronteerd.
 • er moet een erkend ziektebeeld zijn vastgesteld door een arts. Het bekendste voorbeeld is een post traumatische stress stoornis.

Voldoet u aan de voorwaarden voor een vergoeding van shockschade? Dan krijgt u een schadevergoeding die naast de materiële schade ook het smartengeld omvat.

Affectieschade

Tot 1 januari 2019 hadden alleen slachtoffers van een ongeluk recht op smartengeld. Vanaf dat moment hebben ook anderen recht op smartengeld, dit wordt affectieschade genoemd. Het gaat om vaste bedragen die in de regeling affectieschade zijn vastgesteld en deze variëren van € 12.500,00 en € 20.000,00.

Meer over affectieschade en de letselschade bedragen waarop u recht heeft vindt u door op de link te klikken.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Als een derde aansprakelijk is voor het u overkomen ongeval, dan heeft u niet alleen recht op schadevergoeding, maar ook recht op gratis juridische bijstand. U kunt dus gratis gebruik maken van een letselschade advocaat. Deze stelt de aansprakelijkheidstelling op, voert de discussies met de verzekeraar en regelt een maximale schadevergoeding bij letselschade.

Wilt u kosteloze rechtsbijstand bij het verhalen van uw letselschade? Neem dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in en wij nemen nog dezelfde dag contact met u op.

3 veel gestelde vragen over letselschade claimen

Wie is aansprakelijk bij schade?

Aansprakelijk bij schade na een verkeersongeval is de persoon die de aanrijding veroorzaakt. Bij een achterop aanrijding is dit het achterste voertuig. Dit op basis van 2 wetsartikelen:

 • artikel 19 Reglement verkeersregels en verkeerstekens
 • artikel 5 Wegenverkeerswet.

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade als deze de zorgplicht van de werkgever heeft geschonden. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd. Tenslotte is bij een hondenbeet de bezitter van de hond aansprakelijk. Op grond van de wet zijn bezitters van een dier aansprakelijk voor schade door het dier toegebracht.

Lees hier meer over werkgeversaansprakelijkheid

Lees hier meer over aansprakelijkheid voor dieren

Wat kost een letselschade advocaat?

Rechtsbijstand van een letselschade advocaat is gratis als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade. Daarnaast heeft u ook recht op gratis juridische hulp van een letselschade specialist in het geval u aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit de svi- verzekering.

Een kettingbotsing, wie is schuldig?

Van een kettingbotsing is sprake als er bij een achterop aanrijding ten minste 3 auto’s betrokken zijn. Bij een aanrijding met 2 auto’s is er sprake van een kop-staart botsing.

Er zijn 2 partijen schuldig bij een kettingbotsing:

 • de persoon die bij u achterop gereden is
 • het achterste voertuig.

Op grond van de overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling kunt u uw aansprakelijkstelling richten aan de bestuurder die u heeft aangereden.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar