Wij claimen uw schade bij de letselschade verzekering!
Lijdt u letselschade na een ongeluk?

Letselschade verhalen op een letselschade verzekering

In Nederland gelden met name vrijwillige verzekeringen, dit geldt ook voor een letselschade verzekering. Alleen voor motorvoertuigen geldt een verplichte letselschade verzekering. Maar wat nu als je wordt aangereden, slachtoffer van een bedrijfsongeval bent of gebeten door een hond bent. Is er dan een WA verzekering die de letselschade dekt? En welke letselschade wordt er dan vergoed? U leest het allemaal in deze bijdrage van onze letselschade advocaat mr. Friso W. Brugman

Besproken op deze pagina worden onder andere:

 • verplichte letselschade verzekering in het verkeer
 • bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten?
 • wie is aansprakelijk bij een hondenbeet?
 • worden advocaatkosten door letselschade verzekering betaald?

Onze letselschade advocaten adviseren u graag bij letselschade. Ons team van letselschade specialisten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade. Bel voor gratis rechtsbijstand 0800 278 4626 of klik op onderstaande button. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

Letselschade claimen bij tegenpartij

Letselschade is de schade die u lijdt doordat u bij een ongeval gewond bent geraakt. Want na een ongeval bent u vaak kort of langdurig beperkt, bijvoorbeeld op het gebied van werk. Maar u kunt ook beperkt zijn in het huishouden en u maakt medische kosten. Deze materiële schade kan erom zijn, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk of blijvend niet meer kunt werken. Indien deze arbeidsongeschiktheid in verband staat tot het ongeval, dan kunt u de schade claimen bij de wederpartij.

Naast materiële schade bestaat er ook immateriële schade. Deze schade wordt vaak smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u heeft door het ongeval. Ook smartengeld kunt u claimen op de tegenpartij.

Wilt u uw materiële letselschade en het smartengeld verhalen op de tegenpartij? Neemt u dan contact met uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten op. Onze letselschade advocaten werken in heel Nederland. U kunt dus altijd een beroep op ons doen, waar u ook woont!

Wie kan letselschade claimen bij tegenpartij?

Uiteraard kan ten eerste het slachtoffer schade claimen bij tegenpartij. Alle schade die u als slachtoffer door het ongeval lijdt dient vergoed te worden door de (verzekeraar van) tegenpartij. Daarom maakt uw letselschade advocaat na erkenning van de aansprakelijkheid direct een schadestaat op. Hierop staat de geleden, maar ook de nog te lijden schade! Want ook in de toekomst kunt u nog letselschade hebben.

Niet alleen het slachtoffer zelf lijdt schade als gevolg van het ongeval. Het kan zijn dat ook familie schade lijdt als gevolg van het een naaste overkomen ongeval. Heeft u het ongeval zien gebeuren of bent u rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van het ongeval? En lijdt u hierdoor psychische klachten? Dan kunt u ook schade claimen bij tegenpartij. Deze schade noemen wij “shockschade“. Wij verhalen uw shockschade kosteloos voor u.

Welke schade claimen bij tegenpartij?

Een vraag die wij vaak krijgen is welke letselschade er geclaimd kan worden bij de tegenpartij. Bij materiële schade gaat het onder andere om de volgende schadeposten:

– Verlies aan verdienvermogen omdat u niet of minder kunt werken door het ongeval.
– Kosten voor hulp in het huishouden omdat u het zelf niet meer kunt.
– Medische kosten zoals het eigen risico en eigen bijdragen
– Reiskosten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis
– Ziekenhuis daggeld vergoeding
– Kosten voor verzorging en verpleging
– Economische kwetsbaarheid
Studievertraging
– Reparatiekosten fiets
– Vervangingsschade kleding en telefoon
– Schade omdat u zelf uw huis en tuin niet meer kunt onderhouden

Bovengenoemd overzicht is niet limitatief. Ieder slachtoffer van letselschade is uniek en heeft eigen specifieke schadeposten. Wilt u weten welke letselschade u vergoed kunt krijgen? Bel dan met uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Bel 0800 278 4626 of mail ons.

Kosteloos schade claimen bij tegenpartij

In de wet is geregeld dat als u letselschade lijdt door toedoen van een ander, u recht heeft op een gratis letselschade advocaat. Bij ons kunt u dus kosteloos schade claimen bij tegenpartij. Zowel uw letselschade als de kosten van rechtsbijstand verhalen wij op de (verzekeraar van) aansprakelijke partij.

Er zijn ook veel letselschadebureaus die schade claimen bij tegenpartij. Wij adviseren u altijd een letselschade advocaat in te schakelen. Deze advocaten zijn aangesloten bij de LSA, de vereniging van letselschade advocaten. Ook zij letselschade advocaten aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Laat uw letselschade daarom claimen door een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Dan weet u zeker dat uw schade vlot en volledig geclaimd wordt op de tegenpartij.

Hoe zit het met een verplichte letselschade verzekering in het verkeer?

Aan een aanrijding kunt u ernstig letsel overhouden en aan whiplashklachten, een breuk of hersenletsel houdt u een flinke schade over. Als u deze letselschade zelf zou moeten dragen, dan kunt u enorm in de financiële problemen komen. Daarom geldt er voor alle motorvoertuigen in Nederland een verplichte letselschade verzekering. Wordt u aangereden, dan biedt de tegenpartij dus altijd verhaal.

De verplichte verzekering van motorvoertuigen is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorverkeer. De belangrijkste wetsartikel die hierin staan geven het volgende aan:

 • een letselschade claim dient binnen 3 jaar na het verkeersongeval ingediend te worden
 • op iedere bezitter van een motorvoertuig rust een plicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
 • de letselschadeclaim kan direct bij de letselschade verzekeraar ingediende te worden.

Omdat de verplicht verzekering is opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorverkeer wordt een autoverzekering ook wel een WAM– verzekering genoemd

Verzekering tegen letselschade bij een bedrijfsongeval

In 2021 werden er bijna 3500 bedrijfsongevallen in Nederland gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Alleen hoeven niet alle arbeidsongevallen gemeld te worden bij de arbeidsinspectie. Alleen als er sprake is van blijvend letsel, een ziekenhuisopname na een bedrijfsongeval en bij een dodelijk bedrijfsongeval hoeven bestaat deze meldplicht.

In werkelijkheid gebeuren er veel meer bedrijfsongevallen. Er rust een zorgplicht op werkgevers. Dit betekent dat u een werkgever aansprakelijk stellen kunt als u letsel aan een ongeluk op het werk overhoudt. Niet zelden is er sprake van ernstig letsel. Zo blijkt uit de literatuur dat breuken, oogletsel en zelfs hersen letsel en een dwarslaesie vaak het gevolg zijn van een bedrijfsongeval.

Ondanks dat er sprake kan zijn van ernstig letsel bij een ongeval op het werk, geldt er geen verzekeringsplicht voor werkgevers. In de praktijk blijken werkgevers echter wel vaak in het bezit te zijn van een letselschade verzekering. U kunt hier echter niet rechtstreeks een beroep op doen. U dient eerst de werkgever aansprakelijk te stellen. Deze zal dan de aansprakelijkheidsverzekering inschakelen voor het vergoeden van letselschade.

Wie is aansprakelijk bij een hondenbeet?

Aansprakelijk bij een hondenbeet is de bezitter van een hond. Dit staat met zoveel woorden beschreven in artikel 6:179 BW. Dit wetsartikel gaat over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren. Dit artikel luidt:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Letsel door een hondenbeet bestaat vaak uit een diepe wond en zelfs spierschade of zenuwletsel. Maar ook een oppervlakkige hondenbeet kan al voor pijnklachten en beperkingen zorgen. Ook heeft u als u gebeten door een hond bent recht op smartengeld.

Dekt wa verzekering letselschade?

Er bestaat ook voor een hondenbeet geen verzekeringsplicht. Een vraag die onze letselschade advocaten dan ook vaak krijgen is of de WA verzekering letselschade dekt na een hondenbeet. Dit is inderdaad het geval! Maar wist u dat bijna een half miljoen mensen in Nederland geen WA verzekering voor particulieren heeft? Daarom is het belangrijk om altijd te vragen of iemand verzekerd is tegen aansprakelijkheid.

Is er een letselschade verzekering? Dan dient u wel eerst de hondenbezitter aansprakelijk te stellen. In de aansprakelijkheidsbrief wordt dan verzocht de letselschade verzekering in te schakelen. Uw schadevergoeding ontvangt u dan van de aansprakelijkheidsverzekering.

Gratis juridische bijstand van een letselschade advocaat

De tegenpartij aansprakelijk stellen is niet eenvoudig. Een letselschade advocaat kan u echter helpen bij het claimen van uw letselschade. U weet dan zeker dat u de letselschade vergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Ons advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade helpt u graag bij uw letselschadeclaim. Dit doen wij altijd volledig kosteloos! Wilt u ook gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat? Neem dan contact met ons op. Bel gratis 0800 278 4626 0f klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

De letselschade verzekering voor bedrijven

Bedrijven zijn aansprakelijk voor letselschade veroorzaakt tijdens het werk en door haar eigen medewerkers. Daarom verzekeren werkgevers zich meestal tegen aansprakelijkheid. Deze verzekering wordt een AVB verzekering genoemd. AVB staat voor “Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven”. Deze verzekering is belangrijk omdat bij een bedrijfsongeval de hoogte van de letselschade nogal kon oplopen. Zeker bij arbeidsongeschiktheid.

Als u betrokken bent bij een arbeidsongeval, dan dient u eerst de werkgever aansprakelijk te stellen. Dit doet u door middel van een aansprakelijkstelling. Hierin staat waar het bedrijfsongeval uit bestaat en welke schadelijke gevolgen het letsel met zich meebrengt. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid bij blijvend letsel.

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval is ingewikkeld. Gelukkig staat in de wet dat u bij een ongeval op het werk aanspraak kunt maken op gratis juridische hulp van een letselschade advocaat. Als u ons belt of een bericht stuurt, gaan wij direct voor u aan de slag.

WA verzekering letselschade

Een WA verzekering letselschade dekt letselschade als gevolg van allerlei ongevallen. De bekendste zijn wellicht de hondenbeet en een aanrijding tussen fietsers. Bij deze ongelukken kan ernstig letsel opgelopen worden. Daarom is een WA- verzekering een heel belangrijke verzekering.

Helaas heeft nog niet iedereen een WA- verzekering letselschade afgesloten. Gevolg is dat u niet altijd uw letselschade vergoed krijgt. Immers, als er geen verzekering is en de aansprakelijke persoon biedt geen verhaal, dan blijft u met uw schade zitten. Daarom zijn wij van mening dat er een verplichte WA- verzekering moet komen.

Is er een WA- verzekering en bent u door een hond gebeten, dan kunt u de hondenbezitter aansprakelijk stellen. Deze zal zijn WA- verzekering in moeten schakelen die vervolgens uw letselschade door de hondenbeet vergoed. Hetzelfde geldt bij een aanrijding tussen fietsers.

Letselschade berekenen

Lijdt u schade door een ongeluk en is er een letselschade verzekering? Dan moet u uw letselschade berekenen. Onder letselschade vallen enorm veel letselschade bedragen. Deze zijn ook bij iedereen anders. Veel voorkomende letselschade bedragen zijn inkomensschade, een studievertraging, medische kosten en kosten voor huishoudelijke hulp.

Wilt u uw letselschade berekenen en weten waar u recht op heeft na een ongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% gratis. Klik op de link voor contact op bel 0800 278 4626 (gratis). U wordt dan direct doorverbonden met 1 van onze ervaren letselschade advocaten.

Hoe lang kun je letselschade claimen?

U heeft schade opgelopen als gevolg van een ongeval en wilt letselschade claimen. Maar hoe lang kun je schade claimen bij letsel? Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeluk, een ongeval op het werk of een hondenbeet?

Er gelden in Nederland diverse verjaringstermijnen. Binnen deze termijn moet je een letselschadeclaim indienen. Doe je dit niet, dan is het recht op schadevergoeding verlopen en kun je geen letselschade meer verhalen op de aansprakelijke partij. Maar het is sowieso belangrijk om zo snel mogelijk een letselschadevordering in te dienen.

Hoe lang kun je schade claimen na een verkeersongeluk?

Letsel kan het gevolg zijn van een bedrijfsongeval, hondenbeet of verkeersongeluk. Bijvoorbeeld omdat u op de fiets aangereden bent of betrokken bent geraakt bij een auto ongeluk. Maar hoe lang kun je schade claimen als gevolg van een verkeersongeluk?

Van belang is dat er 2 verjaringstermijnen gelden bij een aanrijding. Een korte verjaringstermijn op grond van de WAM en een lange verjaringstermijn op grond van artikel 3:310 lid 5 BW. Wij bespreken beiden hieronder. Daarna bespreken wij hoe lang je schade kunt claimen na een bedrijfsongeval of hondenbeet.

Hoe lang kun je schade claimen op de schadeverzekeraar?

In Nederland geldt voor alle motorvoertuigen een verzekeringsplicht. Wordt je bijvoorbeeld in de auto of als fietser aangereden door een auto, dan kun je de aansprakelijkheidsbrief direct naar de schadeverzekeraar sturen van de tegenpartij. Dit staat in de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. In de WAM staat ook hoe lang je schade kunt claimen op de schadeverzekeraar. Deze verjaringstermijn bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van het auto ongeluk of fietsongeluk.

Wil je de schadeverzekering aansprakelijk stellen, dan dient de aansprakelijkstelling dus tijdig naar de verzekeraar gestuurd te worden. Stuur je deze later dan 3 jaar na het verkeersongeluk in, dan is de zaak verjaart en heeft u geen recht meer op een letselschade vergoeding.

Wilt u zeker weten dat het verzoek om schadevergoeding tijdig ingediend wordt? Vraag dan een letselschade advocaat van ons advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade u te helpen. Wij doen dit graag voor u en altijd 100% kosteloos!

Hoe lang kun je schade claimen op de tegenpartij zelf?

Dient u het verzoek om schadevergoeding te laat bij de schadeverzekering in? Geen nood! U kunt dan altijd nog de tegenpartij aansprakelijk stellen. Dit is de persoon die u aangereden heeft en de bezitter van de auto, scooter of motor die u aangereden heeft. Maar hoe lang kun je schade claimen op de bestuurder van een voertuig of de eigenaar hiervan?

Het antwoord op deze vraag vinden wij in de wet en wel in artikel 6:162 BW en artikel 3:310 BW. Dit laatste wetsartikel gaat over de verjaringstermijn bij letselschade. In artikel 3:310 lid 5 BW staat dat een verzoek tot het betalen van letselschade binnen 5 jaar na het schade- evenement ingediend dient te worden. Dit is alleen anders als een minderjarige een verkeersongeluk overkomt. De verjaringstermijn van 5 jaar begint dan te lopen vanaf het 18e levensjaar.

Hoe lang kun je schade claimen bij een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval kan de werkgever aansprakelijk zijn voor uw letselschade. Dit is het geval als de zorgplicht van de werkgever geschonden is. Er is dan sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast is een werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een medewerker en als u tijdens werktijd een verkeersongeluk overkomt. Maar hoe lang kun je schade claimen op de werkgever?

Staat vast dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan kun je dus de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade. Dit dient wel te gebeuren binnen 5 jaar na het arbeidsongeval. Maar het is van belang een letselschadevordering zo snel mogelijk in te dienen. Er zijn dan nog getuigen die een getuigenverklaring kunnen indienen. Wacht u te lang met het indienen van een schadeclaim na een ongeluk op het werk, dan kan de werkgever ook stellen dat hij zich niet meer kan verdedigen en kan hij zich beroepen op de klachtplicht die u als slachtoffer van letselschade heeft.

Het is dus belangrijk om na een bedrijfsongeval zo spoedig mogelijk een letselschade claim in te dienen. Wacht u langer dan 5 jaar, dan is er sprake van verjaring van de letselschadevordering en kunt u geen schade meer claimen op de werkgever.

Aansprakelijkheid voor een hondenbeet

De hond van de visite die u bijt als u of uw kind de hond wilt aaien of een hondenbeet van een hond in het bos. Naast angst voor honden kunt u ook letsel aan een hondenbeet overhouden met schade tot gevolg. Maar wie is nu aansprakelijk voor letselschade door een hondenbeet en hoe lang kun je schade claimen na een hondenbeet?

Wie aansprakelijk is voor dieren is opgenomen in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade die een dier veroorzaakt. Bent u dus gebeten door een hond, dan kunt u de hondenbezitter aansprakelijk stellen. Maar hoe lang kun je schade claimen na een hondenbeet?

Het antwoord op deze vraag vinden wij net als bij een bedrijfsongeval in artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek. De verjaringstermijn bedraagt 5 jaar te rekenen vanaf de dag van de hondenbeet.

Vraag & Antwoord bij letselschade

Na een ongeluk rijzen er vragen, dat is heel logisch. Wij beantwoorden uw vragen graag tijdens een persoonlijk letselschade advies, het is gratis! Hieronder vindt u vast 3 vragen die onze letselschade specialisten veel ontvangen.

Als fietser aangereden door auto, wat nu?

Een voorrangsfout of onoplettendheid van de automobilist, een fiets ongeluk gebeurt in een oogwenk. Het gevolg is wel dat u met schade zit. Wie gaat deze vergoeden?

In Nederland zijn fietsers goed beschermde verkeersdeelnemers. Je bent immers kwetsbaar op de fiets. Zeker als je aangereden door een auto wordt. Veel voorkomend letsel is een enkelbreuk, tibia plateaufractuur en zelfs hersenletsel en een dwarslaesie. Reden waarom de Nederlandse wetgever bepaalt dat fietser (en voetgangers) altijd recht hebben op schadevergoeding.

Gaf de auto u ten onrechte geen voorrang? Dan bestaat de schadevergoeding uit het totaal van alle kosten en schade inclusief het smartengeld. Bent u zelf (deels) schuldig aan het fietsongeluk? Geen nood, ook dan wordt uw schade (deels) betaald. In ieder geval voor 50% en bij ernstig letsel zelfs tot 100% Bij kinderen tot 14 jaar bedraagt de schadevergoedingsplicht van de WAM- verzekering zelfs 100%.

Deze beschermende regeling voor fietsers vinden wij in artikel 185 wvw.

Wat kost een letselschade advocaat?

Mensen denken wel een dat een letselschade advocaat duur is. Daarom wordt er vaak gezocht naar een goedkopere letselschade jurist, bijvoorbeeld van een letselschade bureau. Voor de kosten van een letselschade advocaat hoeft u zich echter geen zorgen te maken. Is er iemand schuldig aan het u overkomen ongeluk? Dan is deze persoon ook gehouden de kosten van uw letselschade advocaat te voldoen. In de meeste gevallen is dit de letselschade verzekering.

Wanneer krijg je schadevergoeding?

Je krijgt schadevergoeding als een ander gehouden is deze te betalen. Bijvoorbeeld bij een aanrijding omdat iemand een verkeersfout maakt. Maar soms krijg je ook schadevergoeding zonder aansprakelijkheid. Dit is het geval als er een beroep op de SVI verzekering is.

Bij aansprakelijkheid wordt er een onderscheid gemaakt tussen schuld aansprakelijkheid en risico aansprakelijkheid. In het eerste geval moet er sprake zijn van schuld, zoals bij een kop-staart botsing. Maar bij een hondenbeet of trap van een paard is er altijd aansprakelijkheid omdat het risico op schade door de wet op de bezitter van het dier wordt gelegd.

Of je schadevergoeding krijgt hangt dus af van de situatie van het geval. Een letselschade advocaat kan je hierbij adviseren.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Advocatenkantoor Brugman

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar