Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Letselschade vakantiebaan

Iedere vakantie gaan scholieren en studenten weer op zoek naar een vakantiebaan. Maar ook in buiten de vakantie om hebben deze jongeren een bijbaan. Helaas gebeuren hierbij jaarlijks vele ongevallen met letsel tot gevolg. De schade die hiervan het gevolg is noemen wij letselschade.

Ben jij slachtoffer van een ongeval tijdens een vakantiebaan? Heb je bij dit ongeval letsel opgelopen? Dan is het belangrijk om je werkgever voor de geleden letselschade aansprakelijk te stellen? Is uw kind het slachtoffer van letselschade door een ongeval tijdens een vakantiebaan? Dan kunt u ook namens uw kind contact met ons opnemen voor het indienden van een claim bij de werkgever.

Letselschade door ongeval vakantiebaan

Bij een ongeval tijdens een vakantiebaan is het van belang om de werkgever direct in kennis te stellen van het ongeval. Vul indien aanwezig een ongevallenformulier in. Zorg ook dat er getuigen zijn die kunnen verklaren dat u een ongeval is overkomen tijdens het werk. U dient dit namelijk te bewijzen. Schakel zonodig de arbeidsinspectie in!

Naast dat u dient te bewijzen dat u of uw kind een ongeval is overkomen, dien je nog te bewijzen dat je als gevolg van het ongeval letselschade lijdt. Gaat u daarom na een ongeval altijd naar de huisarts of de eerste hulp van het ziekenhuis. Dan staat vast dat u tijdens het werk een ongeval is overkomen.

Kunt u aantonen dat u tijdens de vakantiebaan een ongeval met letselschade is overkomen, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk. Dat is alleen dan anders als de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Met andere woorden, de werkgever is aansprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden van het ontstaan van het ongeval. Hierin slaagt de werkgever doorgaans niet. Is uw werkgever aansprakelijk voor de letselschade tijdens uw vakantiebaan, dan moet hij uw letselschade vergoeden.

Vorderen van letselschade

Als de werkgever eenmaal aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval tijdens uw vakantiebaan, dan dient hij al uw letselschade te betalen. Letselschade bestaat uit twee soorten schade, materiële schade en smartengeld. Bij materiële schade kunt u denken aan gemaakte medische kosten, reiskosten, maar ook schade door een eventuele studievertraging omdat u enige tijd uw studie (deels) heeft moeten staken. Als u dan een jaar of een deel daarvan over moet doen, dan komt u later op de arbeidsmarkt. U kunt dan pas later loon verdienen. Ook deze letselschade als gevolg van de studievertraging komt voor vergoeding in aanmerking. Bent u zelfs gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt door het ongeval tijdens de vakantiebaan? Dan heeft u recht op het loon dat u misloopt.

Naast materiële schade heeft u ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de door u geleden pijn en het verdriet dat u lijdt door het ongeval.

Brugman Letselschade Advocaten

Bij Brugman Letselschade Advocaten werken alleen maar gespecialiseerde letselschade advocaten. Dit is de garantie dat u bij ons te maken heeft met een betrouwbare en deskundige partij. Wij werken ook nog een volledig kosteloos voor u! Onze letselschade advocaten zijn verbonden aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook dragen wij het Keurmerk van de Vereniging van Letselschade Advocaten. Dit is het hoogst mogelijke keurmerk dat letselschade advocaten kunnen verdienen.

Wilt u uw belangen kosteloos laten behartigen door onze ervaren en deskundige letselschade advocaten? Neemt u dan contact met ons op via 0800-0800-2784626 of stuur ons een mail. Wij helpen u graag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar