Hoe zit met verjaring bij letselschade?
Onze letselschade advocaten leggen het u uit!

Hoe zit het met de verjaringstermijn bij letselschade?

Een letselschade claim moet tijdig ingediend worden. Maar wat is “tijdig”? Het antwoord op deze vraag vindt u op deze pagina. De verjaringstermijn voor het indienen van een letselschade vordering is niet altijd hetzelfde. Daarom bespreken wij op deze pagina de verjaringstermijn bij een:

 • aanrijding
 • bedrijfsongeval
 • hondenbeet
 • val over een stoeptegel

Na een ongeluk wilt u uiteraard een schade letsel ontvangen. Onze letselschade advocaten kunnen u hierbij gratis van dienst zijn. In de wet is namelijk geregeld dat bij letsel schade er een beroep gedaan kan worden op een gratis letselschade advocaat. Wij stuiten de verjaring, regelen een letselschade voorschot en voeren de discussies met de verzekeraar.

Bel voor gratis rechtsbijstand bij letselschade 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button. Wij helpen u graag!

De verjaringstermijn bij een aanrijding

Bij een aanrijding kunt u denken aan een aanrijding met de auto of een fietsongeluk. Wat de verjaringstermijn is bij letselschade na een aanrijding hangt af van de aanrijding. Het volgende onderscheid kan gemaakt worden:

 • aangereden door auto of ander motorvoertuig
 • aanrijding tussen fietsers of fietser en voetganger

Aangereden door een auto

Bent u aangereden door een auto of ander motorvoertuig? Dan geldt er een bijzondere regeling. Deze is te vinden in de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. In artikel 10 lid 1 van de WAM staat:

“Een uit deze wet voortvloeiende rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar te rekenen van het feit waaruit de schade is ontstaan.” Letselschade verhalen na een aanrijding dient dus te gebeuren binnen 3 jaar na de aanrijding. Dit is ten minste bij letselschade verhalen rechtstreeks op de WAM- verzekeraar.

Na deze 3 jaar kunt u nog wel een letselschade vordering indienen bij de bestuurder die u aangereden heeft of bij autobezitter. De verjaringstermijn bij letselschade na een aanrijding is in dit geval 5 jaar te rekenen vanaf het moment van de aanrijding.

Aanrijding tussen fietsers

Wordt u als fietser aangereden door auto, dan kunt u zich dus rechtstreeks wenden tot de letselschade verzekeraar. Bij een aanrijding tussen fietsers kan dit niet. De aansprakelijkheidsbrief dient gestuurd te worden aan de persoon die u op de fiets aangereden heeft.

De vraag: “wie is schuldig bij een aanrijding” hangt hier af van wie een verkeersfout heeft gemaakt. Dit wordt ook wel een onrechtmatige daad genoemd. Bijvoorbeeld bij het geen verlenen van voorrang.

Bij een aanrijding tussen fietsers geldt een verjaringstermijn van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van het fietsongeluk. Deze verjaringstermijn vinden wij in artikel 3:310 BW:

“Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.”

De verjaringstermijn bij letselschade door een bedrijfsongeval

Een heftruck ongeluk, val van een ladder of letsel door een onveilige machine. Bent u betrokken bij een bedrijfsongeval, dan is er recht op een schadevergoeding. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor letselschade na een bedrijfsongeval. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Er is niet alleen sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval, maar ook als u:

 • letselschade oploopt door een fout van een collega
 • betrokken bent bij een verkeersongeval tijdens het werk

Letselschade na een bedrijfsongeval dient tijdig gevorderd te worden. De verjaringstermijn bij letselschade na een bedrijfsongeval is 5 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag dat u het bedrijfsongeval is overkomen. Na deze termijn is er geen recht meer op een schadevergoeding van letselschade.

De verjaringstermijn bij letselschade na een hondenbeet

Bent u gebeten door een hond of is uw kind door een hond gebeten? De aansprakelijkheid voor dieren is geregeld in artikel 6:179 BW:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Aansprakelijk voor een hondenbeet is dus de bezitter van het dier. Alle letselschade na een hondenbeet moet vergoed worden, zowel de materiële letselschade bedragen als het smartengeld. Het vorderen van deze schadevergoeding moet binnen 5 jaar nadat u of uw kind gebeten door een hond is. Stuiten van de verjaringstermijn bij letselschade na een hondenbeet doet u door middel van een aansprakelijkheidsbrief.

Verjaringstermijn bij letselschade na een val op straat

Een losliggende stoeptegel, gat in de weg of een tegel  die omhoog staat. Als u hierdoor schade oploopt, is er aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Dit is vaak de gemeente of provincie. Alle schadde die u door uw letsel oploopt dient dan betaald te worden.

Voor het indienen van een schadeclaim moet u rekening houden met een verjaringstermijn. Deze is 5 jaar te rekenen vanaf het moment dat u gevallen bent.

5 tips bij het verhalen van letselschade

De verjaringstermijn bij letselschade claimen zijn lang, in de meeste gevallen tussen de 3 en 5 jaar. Maar dit betekent niet dat het verstandig is om zo lang te wachten. Bij het verhalen van letselschade geven wij daarom graag de volgende 5 tips:

 • stel uw letselschade vordering zo snel mogelijk is
 • zorg dat er een aanrijdingsformulier is ingevuld
 • zijn er getuigen van het ongeluk? Vraag om gegevens
 • laat uw letsel altijd beoordelen en documenteren door een arts
 • schakel direct na het ongeluk een letselschade advocaat in

Bent u betrokken geraakt bij een ongeluk met letsel? Uw letselschade advocaat van ons kantoor helpt u graag. Wij zorgen voor een aansprakelijkstelling, regelen een letselschade voorschot en voeren de discussies met de letselschadeverzekering. Ook zorgen wij voor een stuiting van de verjaringstermijn bij letselschade.

Bel voor gratis rechtshulp bij letselschade 0800 278 4626 of klik op onderstaande link en wij gaan direct voor u aan de slag.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar