Heeft u letselschade door een hondenbeet?
Onze letselschade advocaten verhalen kosteloos uw letselschade

Wat te doen bij een hondenbeet: 11 tips!

Als u bent gebeten door een hond, dan kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Niet zelden ontstaan er door de hondenbeet verwondingen als een open wond, pijnklachten en botbreuken. Maar er kunnen ook angstklachten ontstaan, zelfs bij een oppervlakkige hondenbeet. Een bijtincident is immers niet niks!

De hondenbezitter is bij een hondenbeet aansprakelijk voor uw letselschade. Dit staat in de wet. U heeft bij een hondenbeet in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding. Op deze pagina leest u er alles over. Wilt u graag meer weten over de hoogte van smartengeld na een hondenbeet of wilt u gewoon graag weten welke stappen u moet zetten als u gebeten bent door een hond? Lees dan verder!

11 tips bij een hondenbeet van letselschade advocaten

Als u bent gebeten door een hond, dan kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Niet zelden ontstaan er door de hondenbeet verwondingen als een open wond, pijnklachten en botbreuken. Maar er kunnen ook angstklachten ontstaan, zelfs bij een oppervlakkige hondenbeet. Een bijtincident is immers niet niks!

De hondenbezitter is bij een hondenbeet aansprakelijk voor uw letselschade. Dit staat in de wet. U heeft bij een hondenbeet in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding. Op deze pagina leest u er alles over. Wilt u graag meer weten over de hoogte van smartengeld na een hondenbeet of wilt u gewoon graag weten welke stappen u moet zetten als u gebeten bent door een hond? Lees dan verder!

Tip 1: Noteer de contactgegevens van de hondenbezitter

In de wet staat dat de hondenbezitter aansprakelijk is voor de schade die de hondenbeet veroorzaakt. Vraag daarom altijd op de contactgegevens van de hondenbezitter. Neem daarbij geen genoegen met alleen een telefoonnummer, maar vraag om de volledige naam, adresgegevens, e-mailadres en het telefoonnummer. Zo voorkomt u dat de eigenaar van de hond niet meer te bereiken of traceren is. Helaas maken wij dit namelijk regelmatig mee. Sommige eigenaars weten dat ze een schadevergoeding na een hondenbeet moeten betalen, en willen dit daarom vermijden. 

Vraag niet alleen bij ernstige verwondingen om de contactgegevens, maar ook bij een oppervlakkige hondenbeet. Ook een dergelijk bijtincident kan later voor letselschade zorgen.

Tip 2: Ga altijd naar een arts voor een tetanusprik na een hondenbeet

Honden dragen allerlei bacteriën en virussen met zich mee, waaronder tetanus. Veel mensen zijn al ingeënt tegen tetanus, maar u kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Tetanus is namelijk een ernstige en besmettelijke ziekte. Ga daarom altijd naar de huisarts of het ziekenhuis en haal zo nodig een tetanusprik na de hondenbeet. Hondsdolheid (rabiës) komt gelukkig in Nederland niet voor.

Ook kan het zijn dat de wond behandeld moet worden, ook al lijkt dit soms niet nodig. Gaat u daarom bij een hondenbeet altijd naar de huisarts met een oppervlakkige hondenbeet of lichte verwondingen. Zelfs al lijkt het maar een blauwe plek of een klein wondje, je weet nooit welke schade er kan zijn. Ook is het belangrijk om infecties te voorkomen, dus het is goed om een wond altijd correct te laten schoonmaken.  In andere gevallen is het verstandig rechtstreeks naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan. Zo weet u zeker dat u altijd de correcte hulp krijgt als u gebeten bent door een hond.

Tip 3: Schrijf contactgegevens van getuigen op

Een hondenbeet gebeurt vaak op straat, op een veldje of bij iemand thuis. Meestal zijn er dan mensen die gezien hebben dat u gebeten door een hond bent. Het is dan zinvol om deze personen om gegevens te vragen. Deze personen kunnen een onafhankelijke verklaring afleggen over wat er gebeurd is. Dit kan helpen bij het aansprakelijk stellen voor uw letselschade, wat invloed kan hebben op de schadevergoeding die u krijgt na een hondenbeet.

Tip 4: Bel bij onraad de politie

Helaas komt het voor dat een hondenbezitter niet mee wil werken, bijvoorbeeld door zijn gegevens niet te willen geven of te vluchten. Bel in dit soort gevallen direct de politie. Kort na een incident kunnen zij vaak de eigenaar van de hond nog traceren door het houden van een buurtonderzoek of het horen van getuigen.

Tip 5: Vraag de eigenaar van de hond om de verzekeringsgegevens!

Er bestaat in Nederland geen verplichte verzekering die letselschade na een hondenbeet dekt. Dit is anders dan bij een aanrijding waarvoor een verplichte verzekering geldt. U weet dan dat u altijd uw letselschade betaald krijgt door een verzekeraar. Als u gebeten door een hond bent, kunt u dus niet automatisch een schadevergoeding claimen bij een verzekeraar.

Een hondenbezitter zelf biedt niet altijd verhaal. Vraagt u daarom altijd of er een WA- verzekering is. Letselschade door een hondenbeet valt namelijk wel onder de WA- verzekering oftewel de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). U weet dan zeker dat u uw schade ook daadwerkelijk kunt verhalen.

Tip 6: Maak foto’s van uw schade

Bent u bekomen van de schrik en eventueel behandeld door een arts? Maak dan foto’s van het letsel en van overige schade. Want misschien is uw kleding wel beschadigd geraakt door het bijtincident met de hond. Of uw telefoon is gevallen. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Tip 7: Houdt u schade door de hondenbeet bij

Na een bijtincident met een hond maakt u wellicht kosten. Voorbeelden zijn het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering, reiskosten, medische behandelingen en kosten voor verbandmiddelen. Het gaat vaak om kleine bedragen, maar bij elkaar opgeteld kan deze schade toch flink oplopen. Houdt de gemaakte kosten daarom goed bij, ze maken deel uit van uw letselschadevergoeding.

Zeker bij ernstig letsel door het bijtincident kan er ook andere schade ontstaan, zoals inkomensschade door arbeidsongeschiktheid. Of schade omdat u iemand moet inhuren voor het huishouden of tuinonderhoud. Ook deze schade wordt vergoed. Tenslotte heeft u ook recht op smartengeld na een hondenbeet. De hoogte van het smartengeld na een hondenbeet verschilt van situatie tot situatie. Daarom moet u uw situatie altijd goed documenteren. Zo kunt u bij uw claim een correcte schadevergoeding krijgen voor de hondenbeet.

Tip 8: Dien altijd een letselschadeclaim in!

Als u door een hond gebeten wordt, dan is dit voor de wet nooit uw eigen schuld! Dus ook als u met de hond aan het spelen was of misschien zelfs aan het uitdagen was. De bezitter van de hond is altijd aansprakelijk bij (letsel)schade, behoudens enkele uitzonderingen. Deze komen in de praktijk echter bijna niet voor. Het heeft dus altijd zin om letselschade te claimen bij een hondenbeet.

Zelfs bij een oppervlakkige hondenbeet of als het letsel meevalt is er recht op letselschade. Zo maakt u altijd aanspraak op een smartengeldvergoeding voor de pijn, het leed, de schrik of angst die u door het bijtincident lijdt. Het is dus zeker zinvol om een aansprakelijkstelling brief te sturen naar de eigenaar van de hond. Wij helpen u graag met uw letselschadeclaim, zodat u uw schadevergoeding ontvangt na een hondenbeet. 

Tip 9: Regel uw letselschade nooit zelf met de hondenbezitter!

Sommige hondenbezitters willen de schade direct met u regelen. Wij adviseren u hier nooit mee akkoord te gaan. U weet immers niet welke klachten en beperkingen u aan de hondenbeet overhoudt. Medische kosten kunnen oplopen alsook andere kosten en schade. Regelt u dus nooit de schade zelf onderling met de tegenpartij.

Tip 10: Schakel altijd een letselschade advocaat in

Letselschade verhalen na een hondenbeet is niet eenvoudig, er komt veel bij kijken. Schakelt u een letselschade advocaat in, dan weet u zeker dat u de schadevergoeding ontvangt die u toekomt. Een letselschade advocaat:

 • stelt een aansprakelijkstelling brief op
 • stelt de tegenpartij aansprakelijk
 • onderhandelt met de letselschade jurist van de verzekeraar
 • regelt een voorschot op uw letselschade
 • inventariseert alle schade en stelt een schadestaat op
 • zorgt ervoor dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Neem contact met ons op; wij zorgen ervoor dat u uw schadevergoeding ontvangt als u gebeten bent door een hond. 

Tip 11: U heeft recht op gratis juridische hulp

Bent u door een hond gebeten? Dan heeft u recht op gratis juridische hulp van een letselschade advocaat. Dit staat in de wet. De rechtsbijstandskosten worden vergoed door de AVP verzekering van de eigenaar van de hond.

Lijdt u letselschade door een hondenbeet? Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op en geven u gericht advies.

Veel gestelde vragen bij een hondenbeet

Wie is aansprakelijk bij een hondenbeet?

De aansprakelijkheid voor een hond is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 6:179 BW. Dit artikel luidt:

“De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.”

Het is dus de bezitter die volledig aansprakelijk is voor de hond als deze u bijt. Het is echter niet altijd eenvoudig om de bezitter te achterhalen. Daarom adviseren wij u om direct de gegevens te vragen van de persoon die bij de hond is. Bel zo nodig de politie zodat duidelijk wordt wie de bezitter is en dus aansprakelijk voor de hond is.

Wat moet ik allemaal bijhouden om schadevergoeding te krijgen na een hondenbeet?

Zoals in het artikel hierboven vermeld, is het belangrijk om uw schade goed te documenteren en zo veel mogelijk bij te houden. Kunt u (tijdelijk) niet werken door de schade van de hondenbeet? Houd dan de doktersverklaring bij. Moet u iemand inhuren om bijvoorbeeld te helpen in het huishouden? Houd alle documenten hiervan bij. Heeft u plastische chirurgie nodig gehad omdat u ernstige littekens had? Fotografeer alles en houd deze informatie bij. In het kort: documenteer alles om een goede case te hebben voor uw letselschadeadvocaat. Heeft u nog vragen over schadeposten bij letselschade? Neem dan contact met ons op! 

Hoe lang duurt het voordat je schadevergoeding krijgt?

Bij letselschade door een hondenbeet vragen wij direct een voorschot op uw letselschade. De reeds geleden schade wordt direct vergoed na erkenning van de aansprakelijkheid.

Wat is smartengeld?

Na een hondenbeet is er altijd een recht op smartengeld. Dit is ook het geval bij een oppervlakkige hondenbeet. Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u door de hondenbeet is aangedaan. Denk aan pijnklachten, maar ook aan verdriet en psychisch letsel.

Wat is de hoogte van het smartengeld na een hondenbeet?

Hoeveel smartengeld u krijgt na een hondenbeet, is afhankelijk van uw situatie. Als uw letselschade advocaat proberen wij uiteraard het onderste uit de kan te halen, zodat u genoeg schadevergoeding krijgt na de hondenbeet. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bereiken voor gratis advies. Zo kunt u een schadevergoeding eisen na uw hondenbeet.  

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Veel gestelde vragen bij een hondenbeet

Wie is aansprakelijk bij een hondenbeet?

De aansprakelijkheid voor een hond is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 6:179 BW. Dit artikel luidt:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Het is dus de bezitter die aansprakelijk is voor de hond als deze u bijt. Het is echter niet altijd eenvoudig om de bezitter te achterhalen. Daarom adviseren wij u om direct de gegevens te vragen van de persoon die bij de hond is. Bel zo nodig de politie zodat duidelijk wordt wie de bezitter is en dus aansprakelijk voor de hond is.

Hoe lang duurt het voordat je schadevergoeding krijgt?

Bij letselschade door een hondenbeet vragen wij direct een voorschot op uw letselschade. De reeds geleden schade wordt direct vergoed na erkenning van de aansprakelijkheid.

Wat is smartengeld?

Na een hondenbeet is er altijd een recht op smartengeld. Dit is ook het geval bij een oppervlakkige hondenbeet. Smartengeld is een vergoeding voor het leed dat u door de hondenbeet is aangedaan. Denk aan pijnklachten, maar ook aan verdriet en psychisch letsel.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar