Indien een arts tijdens een uw behandeling een medische fout maakt, kan dit letselschade met zich meebrengen. Het herstel duurt langer waardoor u langer in het ziekenhuis moet blijven. U maakt dan allerlei extra kosten. Misschien moet u zelfs thuis verzorgd worden als gevolg van de medische fout. Ook dit brengt schade met zich mee. In het ergste geval kan er sprake zijn van blijvend letsel en/ of blijvende invaliditeit als gevolg van een medische fout. U bent dan tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt en maakt diverse kosten.

Wanneer spreken we van een medisch fout of misser?

Van een medische fout is sprake als uw medische behandelaar niet gehandeld heeft zoals hij onder de gegeven omstandigheden had moeten handelen. De medische fout onderscheidt zich van de medische complicatie. Hiervan is sprake als er letsel ontstaan zonder dat dit uw behandelaar te verwijten is.

Om vast te stellen of er sprake is van een medische fout, doet een letselschade advocaat een beroep op een medisch adviseur. Brugman Letselschade Advocaten heeft zijn eigen medisch adviseurs die het gehele medisch dossier bestuderen. Ook kan het zijn dat zij vragen stellen aan de cliënt of een beperkt medisch onderzoek verrichten. Op basis hiervan bepalen zij of er sprake is van een medische fout.

Het verhalen van de schade bij een medische fout

Nadat onze medisch adviseur heeft vastgesteld dat er sprake is van een medische fout, ook wel medisch onzorgvuldig handelen genoemd, stellen wij voor u een aansprakelijkstelling op. Deze sturen wij naar het ziekenhuis waar u behandeld bent. Steeds meer ziekenhuizen behandelen een schadeclaim bij een medische fout zelf. Vaak wordt de aansprakelijkstelling echter doorgestuurd naar de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Nederland kent twee grote medische aansprakelijkheidsverzekeraars, MediRisk en CentraMed. Op de websites van deze verzekeraars treft u veel informatie aan over wat zij doen. Ook kunt u hier informatie vinden over welke ziekenhuizen bij deze verzekeraars zijn aangesloten.

Indien het ziekenhuis de claim van de schade zelf behandeld, dan onderhandelt uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten direct met het ziekenhuis over de vergoeding van uw schade. Het gaat dan om een vergoeding van zowel materiële als immateriële schade. Materiële schade bestaan uit medische kosten, reiskosten, verlies van inkomen en kosten voor huishoudelijke hulp. Immateriële schade betreft pijn en verdriet.

Indien het ziekenhuis er voor kiest de aansprakelijkstelling door te sturen naar MediRisk of CentraMed, dan neemt de letselschade advocaat contact op met de schaderegelaar van één van deze verzekeraars.

Nadat de aansprakelijkheid erkend is, komt uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten samen met een schaderegelaar van het ziekenhuis, MediRisk of CentraMed bij u thuis om de schade op te nemen. Alle door u geleden en nog te lijden schade wordt hierbij besproken.

Bent u het slachtoffer van een medisch fout?

De letselschadespecialisten van Brugman Letselschade Advocaten helpen u graag. Wij nodigen u daarom graag uit bij ons op kantoor voor een kosteloos adviesgesprek. Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak of bel ons op: 0800-2784626.

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar