Ja en onze letselschade advocaten claimen uw letselschade!
Is werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemer?

Is werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemer?

U krijgt hete thee over u heen terwijl u in een restaurant zit. Of in een winkel raakt u gewond door een fout van een medewerker van de winkel. Hierdoor kunt u schade lijden. De vraag die dan gesteld kan worden is of een werkgever aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemer gesteld kant worden. U leest het in dit artikel over aansprakelijkheid van werkgevers, ook wel werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Bent u gewond of heeft u klachten overgehouden aan een gedraging van een medewerker en wilt u weten of de werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de werknemer is? Neem dan contact op met onze letselschade advocaten. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade. Bel voor gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat 0800 278 4626 of vul via onderstaande button ons contactformulier in.

Is een werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer?

Op zich kan een werkgever er niks aan doen als 1 van zijn werknemers schade veroorzaakt aan een ander. Want een werkgever heeft niet alles in de hand toch? Alhoewel dit misschien logisch klinkt, ligt dit juridisch toch wat anders. Want op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 6:171 BW is een werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer.

Artikel 6:170 BW luidt als volgt: “Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Dit wetsartikel klinkt misschien wat er juridisch. Het betekent echter dat werkgevers aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt is door een werknemer. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat het risico op deze fout wordt vergroot door het werk dat uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld zoals hiervoor besproken bij de serveerster die tijdens haar taak hete thee over iemand heeft laat vallen.

Bent u dus gewond geraakt door een ongeluk veroorzaakt door een medewerker, dan is de werkgever aansprakelijk voor uw letselschade. Alle letselschade bedragen, zowel de materiële schade als het smartengeld komen voor vergoeding in aanmerking

Is de werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een niet- werknemer?

Stel een werkgever huurt via het uitzendbureau iemand in die schade veroorzaakt aan een klant. Of een opdrachtnemer die in opdracht van een opdrachtgever (en dus werkgever) werkt en schade veroorzaakt. Beide personen zijn niet in dienst van de werkgever waar ze het werk feitelijk uitvoeren. De vraag is dan of een werkgever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een werknemer of ook voor schade veroorzaakt door een opdrachtnemer?

Bovenstaande situatie is omschreven in artikel 6:171 BW en luidt als volgt:

“Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.” Dus ook als iemand die niet in loondienst is schade veroorzaakt, is de opdrachtgever als ware hij werkgever aansprakelijk voor de schade die een derde lijdt!

Is een werkgever altijd aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer?

Natuurlijk kan een medewerker een fout maken als gevolg waarvan u letselschade oploopt. De serveerster die hete thee over u laat vallen of de medewerker die u per ongeluk met een heftruck aanrijdt en letsel veroorzaakt doet dit niet express. Maar wat nu als het ongeluk te wijten is aan een grove nalatigheid van iemand? Of als iemand zelfs bewust schade toebrengt, omdat hij een klant uit boosheid slaat. Is de werkgever dan nog steeds aansprakelijk? In beginsel is dit inderdaad zo. Er is dan nog steeds sprake van werkgeversaansprakelijkheid, ook al is de zorgplicht van de werkgever niet geschonden en kan hij zelfs niks aan het ongeluk doen. Wel kan de werkgever dan mogelijk regres halen op zijn medewerker.

Is een werkgever aansprakelijk voor schade van een werknemer

Maar wat nu als een werknemer letsel toebrengt aan een collega? Gelden dan ook de regels uit artikel 6:170 BW en artikel 6:171 BW? Met andere woorden, is een werkgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een werknemer als het slachtoffer een andere medewerker is?

Het antwoord op deze vraag is “ja”. Ook in het geval er door een medewerker letsel toegebracht wordt aan een collega is de werkgever hiervoor aansprakelijk!

Direct contact met een letselschade advocaat in de buurt.

Lijdt u schade als gevolg van een gedraging door een medewerker van een werkgever? Onze letselschade advocaten helpen u 100% gratis bij het claimen van letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in en wij nemen direct contact met u op!

Onze letselschade advocaten werken door heel Nederland en zijn met meer dan 15 bezoekadressen door heel Nederland altijd bij u in de buurt! Maar wij komen ook gewoon bij u thuis voor een letselschade advies of een intakegesprek voor het verhalen van uw letselschade.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar