Onze letselschade advocaten claimen kosteloos uw letselschade!
Lijdt u schade door een ongeluk met de mountainbike?

Letselschade door een mountainbike ongeluk

Een aanrijding met een auto of een andere fietser. Bij een mountainbike ongeluk wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen. Het kan dan gaan om fietsschade, maar ook om letselschade omdat u gewond bent geraakt bij het fietsongeluk.

Een mountainbike ongeluk roept vragen op, wie is schuldig bij een aanrijding, wie is aansprakelijk bij schade en welke schade wordt vergoed? Een antwoord op al deze vragen vindt u op deze pagina. Hieronder bespreken wij:

 • Wie is schuldig bij een aanrijding op de mountainbike?
 • Wie is aansprakelijk bij letselschade?
 • Waaruit bestaat een schadevergoeding bij letselschade?

Bent u betrokken geraakt bij een mountainbike ongeluk en wilt u een gratis letselschade advies? Of heeft u vragen en wilt u hulp bij het verhalen van uw letselschade? Klik op onderstaande button of bel direct 0800 278 4626 en wij komen direct voor u in actie!

 Wie is schuldig bij een aanrijding op de mountainbike?

Een antwoord op de vraag wie schuldig is bij een aanrijding vinden wij in een aantal wettelijke bepalingen. De belangrijkste zijn:

 • artikel 5 Wegenverkeerswet: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
 • artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens: De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.
 • Wegenverkeerswet, artikel 6: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Deze regels gelden voor alle bestuurders en dus zowel voor het geval u als fietser aangereden door een auto bent als bij een mountainbike ongeluk met een andere fietser. Op grond van deze regels is schuldig voor een aanrijding:

 • het voertuig dat onvoldoende afstand houdt
 • de bestuurder die geen voorrang verleend
 • de persoon die zich gevaarlijk op de weg gedraagt

Wie is aansprakelijk bij letselschade?

Schuld is iets anders dan aansprakelijkheid, zeker bij een ongeluk tussen een fietser en een motorvoertuig. Als u op een mountainbike op de openbare weg rijdt, dan wordt u aangezien als “kwetsbare verkeersdeelnemer.” Daarom wordt u beschermd als u door een motorvoertuig aangereden wordt. Ben u bijvoorbeeld aangereden door een auto, dan ontvangt u een schadevergoeding, ongeacht de toedracht van het ongeluk.

Deze bijzondere regeling over aansprakelijkheid bij een aanrijding vinden wij in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt:

“Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.”

Concreet betekent dit als volgt:

 • bent u door een auto aangereden door diens verkeersfout? U ontvangt 100% van de letselschade vergoed.
 • gaf u zelf geen voorrang of heeft u anderszins een verkeersfout gemaakt? Dan wordt ten minste 50% van uw letselschade vergoed
 • kinderen tot 14 jaar worden altijd volledig schadeloos gesteld

Ongeluk tussen fietsers

De regeling van art. 185 wvw geldt niet als u als fietser aangereden wordt door een andere fietser. Alleen als de andere fietser schuld heeft aan ongeluk krijgt u de schade die u door het mountainbike ongeluk lijdt vergoed.

Waaruit bestaat een letselschade vergoeding

Als de aansprakelijkheid voor het motor ongeluk een feit is, dan heeft u recht op een letselschade vergoeding. Deze bestaat uit veel soorten letselschade bedragen. De belangrijkste zijn:

 • inkomensschade
 • pensioenschade
 • een studievertraging
 • medische kosten
 • reiskosten
 • kosten in het ziekenhuis gemaakt
 • verzorgingskosten omdat u thuis zorg nodig hebt
 • eigen bijdragen voor zorg
 • onderhoudskosten omdat u het onderhoud van uw huis niet kunt doen
 • smartengeld

Meer over smartengeld leest u hier.

Contact met uw letselschade advocaat

Bent u betrokken bij een mountainbike ongeluk en lijdt u hierdoor schade? Onze letselschade advocaten helpen u graag. Dit doen wij altijd 100% kosteloos voor u. Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op de button en wij gaan gelijk voor u aan de slag!

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar