Laat u door ons kosteloos informeren over de mogelijkheden.
Lijdt u letselschade door een medische fout?

Letselschade medische Fout

Bent u het slachtoffer van een medische fout in het ziekenhuis, kliniek of van uw huisarts? Neem dan contact op met de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten. Wij verhalen uw letselschade als gevolg van de medische misser. Heeft de arts, de kliniek of het ziekenhuis aansprakelijkheid erkend? Dan verhalen wij uw letselschade kosteloos voor u. Onze letselschade advocaten verhalen de kosten voor rechtsbijstand op de verzekeraar van de arts, ziekenhuis of kliniek.

De letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten werken landelijk. U kunt dus altijd een beroep op ons doen, waar de medische fout ook is gebeurd. Wilt u uw schade als gevolg van een medische fout laten verhalen door een ervaren en deskundige letselschade advocaat? Neemt u dan contact met ons op voor een kosteloos intakegesprek bij u thuis of bij ons op kantoor. Wij helpen u graag.

Icon

Wanneer spreken we van een medisch fout of medische misser?

Van een medische fout is sprake als uw medische behandelaar niet gehandeld heeft zoals hij onder de gegeven omstandigheden had moeten handelen. De medische fout onderscheidt zich van de medische complicatie. Hiervan is sprake als er letsel ontstaan zonder dat dit uw behandelaar te verwijten is.

Om vast te stellen of er sprake is van een medische fout, doet een letselschade advocaat een beroep op een medisch adviseur. Brugman Letselschade Advocaten heeft zijn eigen medisch adviseur die het gehele medisch dossier bestudeert. Ook kan het zijn dat zij vragen stellen aan de cliënt of een beperkt medisch onderzoek verrichten. Op basis hiervan bepalen zij of er sprake is van een medische fout.

Letselschade door een medische fout

Als u het slachtoffer bent van een medische fout, dan zijn meerdere opties. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis of de instelling. Deze bepaalt of de klacht gegrond of ongegrond is. Als de klachtencommissie oordeelt dat uw klacht gegrond is, dan betekent dit niet automatisch dat u recht heeft op schadevergoeding. Het is wel een bewijs dat er iets mis is gegaan en er sprake is van een medische fout.

Een tweede stap die u kunt nemen is de gang naar het medisch tuchtcollege. U dient uw klacht dan in bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in uw regio. Stelt het medisch tuchtcollege dat er medische fouten zijn gemaakt, dan wordt de arts een maatregel opgelegd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een waarschuwing of berisping. Een schorsing of schrapping als arts komt relatief weinig voor. Op grond van de uitspraak van het medisch tuchtcollege heeft u nog geen recht op een schadevergoeding. Hiervoor is nodig dat u de arts, het ziekenhuis of de kliniek aansprakelijk stelt.

Hoe stel ik een arts of ziekenhuis aansprakelijk?

Als u uw schade door de medische fout of medisch misser vergoed wilt hebben, dan dient u de arts, kliniek of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Hierin staat:

 • waaruit de medische fout bestaat,
 • wie hiervoor aansprakelijk is
 • de grond voor de aansprakelijkheid
 • welke schade er wordt geleden
 • de datum van het medisch onzorgvuldig handelen
 • een stuiting van de verjaring

Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten helpt u graag hierbij. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt van Brugman Letselschade Advocaten helpt u graag. Het versturen van een aansprakelijkstelling doen wij altijd kosteloos voor u. Dit is onze service. Erkent de arts of het ziekenhuis de aansprakelijkheid, dan verhalen wij onze kosten op de verzekeraar van de pleger van de medische fout of medische misser.

Letselschade Advocaten

Het verhalen van de schade bij een medische fout

Nadat onze medisch adviseur heeft vastgesteld dat er sprake is van een medische fout, ook wel medisch onzorgvuldig handelen genoemd, stellen wij voor u een aansprakelijkstelling op. Deze sturen wij naar het ziekenhuis waar u behandeld bent. Steeds meer ziekenhuizen behandelen een schadeclaim bij een medische fout zelf. Vaak wordt de aansprakelijkstelling echter doorgestuurd naar de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Nederland kent twee grote medische aansprakelijkheidsverzekeraars, MediRisk en CentraMed. Op de websites van deze verzekeraars treft u veel informatie aan over wat zij doen. Ook kunt u hier informatie vinden over welke ziekenhuizen bij deze verzekeraars zijn aangesloten.

Indien het ziekenhuis de claim van de schade zelf behandelt, dan onderhandelt uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten direct met het ziekenhuis over de vergoeding van uw schade. Het gaat dan om een vergoeding van zowel materiële als immateriële schade. Materiële schade bestaan uit medische kosten, reiskosten, verlies van inkomen en kosten voor huishoudelijke hulp. Immateriële schade betreft pijn en verdriet.

Indien het ziekenhuis er voor kiest de aansprakelijkstelling door te sturen naar MediRisk of CentraMed, dan neemt de letselschade advocaat contact op met de schaderegelaar van één van deze verzekeraars.

Nadat de aansprakelijkheid erkend is, komt uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten samen met een schaderegelaar van het ziekenhuis, MediRisk of CentraMed bij u thuis om de schade op te nemen. Alle door u geleden en nog te lijden schade wordt hierbij besproken.

Kosten

Een eerste intake met een van onze letselschade advocaten is bij een medische fout altijd kosteloos. Wij stellen de arts, de kliniek of het ziekenhuis ook zonder kosten aansprakelijk. Ook als de aansprakelijkheid wordt afgewezen, maar u dus geen kosten. Is de aansprakelijkheid door de verzekeraar van de arts, de kliniek of het ziekenhuis erkend? Dan werken wij volledig kosteloos voor u.

Bent u het slachtoffer van een ongeval en wilt u meer informatie? Of wilt u uw arts, de kliniek of het ziekenhuis aansprakelijk stellen? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een medische fout. Hij is ook ervaringsdeskundige nu hem ook zelf een medische fout is overkomen.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar