Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Letselschade bij ongeval minderjarige kinderen

Letselschade bij ongevallen met minderjarige kinderen is ingrijpend. Laat u bij het verhalen van de letselschade van u en uw kind daarom bijstaan door een erkende en ervaren letselschade advocaat. Het verhalen van letselschade bij minderjarige kinderen is namelijk specialistenwerk. Niet zelden is er sprake van schade die in de toekomst ligt. Het is daarom van groot belang zorgvuldig om te gaan bij het verhalen van de schade als gevolg van een ongeval bij minderjarige kinderen. Uw letselschade advocaat van advocatenkantoor Brugman adviseert u graag. Wij doen dit kosteloos voor u en uw minderjarige kind.

Als ouder bent u na een ongeval volop bezig met het herstel van uw kind. Er is wellicht verzorging thuis nodig en uw gaat met uw kind naar het ziekenhuis voor behandeling van het letsel. Vaak is  contact met school over een eventuele studievertraging door het ongeval. U heeft dus wel iets anders aan uw hoofd dan het verhalen van de letselschade. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt neemt deze zorg graag voor u uit handen.

Verhalen schade van uw kind

Al onze letselschade advocaten zijn specialisten in het verhalen van letselschade als gevolg van een ongeval. Letselschade advocaat mr. Friso Brugman van ons kantoor heeft zich verder gespecialiseerd in het verhalen van letselschade bij minderjarigen. Hij stond al vele minderjarigen met letsel als gevolg van een ongeval of medische fout bij. Friso Brugman weet precies welke stappen er nodig zijn om de schade van u en uw kind te verhalen op de aansprakelijke partij.

Ook ouders van minderjarige kinderen met letselschade lijden schade

Bij kinderen denkt men vaak niet direct aan letselschade. Veel mensen denken bij letselschade namelijk aan inkomensschade en kosten als het eigen risico en reiskosten. Maar juist bij minderjarige kinderen met letsel is een goede belangenbehartiging van groot belang. Zo zijn er wellicht kosten voor verzorging omdat u uw eigen kind wil verzorgen na een ongeval. Hiervoor heeft u vrije dagen opgenomen of u werkt zelfs minder. Wellicht zijn er ook kosten gemaakt voor hulpmiddelen of moeten er thuis de nodige aanpassingen plaatsvinden.

Moet uw kind door het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis? Als er een opname volgt, dan maakt u als ouder de nodige kosten. U reist één of meerdere keren naar het ziekenhuis en u huurt een tv voor uw kind op de kamer. Deze reiskosten en verblijfkosten in het ziekenhuis zijn ook letselschade welke voor vergoeding in aanmerking komt.

Toekomstige letselschade bij minderjarige kinderen

Van groot belang om rekening mee te houden bij letselschade van minderjarige kinderen is toekomstschade. Bij jonge kinderen met letsel weet je immers niet wat er in de toekomst nog verwacht kan worden. Dit is niet alleen het geval voor wat betreft de studievertraging, maar kan ook spelen op andere gebieden. Denkt u hierbij aan beperkingen op het gebied van werk of het vermogen om zelfstandig het huishouden of klussen in het huis te doen. Het zijn zaken waar je bij een minderjarig kind met letselschade niet direct aan denkt, maar in de toekomst wel kunnen spelen. Vandaar ook het belang om een ervaren letselschade advocaat in de arm te nemen om de letselschade van een minderjarige te verhalen.

Schaderegeling minderjarige kinderen

De schaderegeling bij kinderen is anders dan bij volwassen letselschadeslachtoffers. Zo dient de kantonrechter goedkeuring te verlenen om een regeling van de schade te bewerkstelligen. Dit gaat door middel van een verzoekschrift. Hierin wordt de kantonrechter gevraagd de vaststellingsovereenkomst tussen het letselschadeslachtoffer en de verzekeraar te bekrachtigen.

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken opgesomd tussen uw kind en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zo staat het schadebedrag vermeld en eventuele afspraken voor de toekomst. Bij minderjarige kinderen is het namelijk niet altijd mogelijk om alle schade al definitief te regelen. Het is immers vaak niet bekend welke schade zich in de toekomst nog zal voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van studievertraging of inkomen. In de vaststellingsovereenkomst wordt in deze gevallen afgesproken dat er later op de afspraken in de vaststellingsovereenkomst teruggekomen kan worden. Wij noemen dit een exceptie of voorbehoud. Deze zijn vaak onderwerp van de onderhandelingen.

Rekening met BEM- clausule

De schadevergoeding bij letselschade van minderjarigen valt uiteen in twee delen. De door u gemaakte reiskosten of de kosten van verzorging en aanpassingen aan het huis komen u als ouder toe. Het smartengeld en de toekomstschade komen uw kind toe.
De wetgever heeft bepaald dat de letselschade van kinderen niet op een gewone bankrekening gestort mag worden. Dit ter bescherming van kinderen. Het schadebedrag moet dan ook op een rekening met BEM- clausule gestort worden. Dit is een speciale spaarrekening. De rekeninghouder krijgt pas op zijn achttiende levensjaar de beschikking over het schadebedrag. Wel kan met toestemming van de kantonrechter geld van de rekening worden opgenomen.

Contact met letselschade advocaat

Is uw minderjarige kind het slachtoffer van een ongeval en is uw kind hierbij gewond geraakt? Neemt u dan voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met ons kantoor. Letselschade advocaat mr. Friso Brugman heeft jarenlange ervaring bij het verhalen van letselschade van minderjarige kinderen. Hij helpt u graag!

Onze medewerkers zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar onder het gratis telefoonnummer: 0800- 2784626 of via ons contactformulier.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar