Onze letselschade advocaten helpen bij het verhalen van de letselschade
Is uw kind aangereden door een auto en hierbij gewond geraakt?

Mijn kind is aangereden door een auto, wat nu?

Een ongeval is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker als een kind is aangereden door een auto, is er vaak sprake van ernstig letsel. Daarnaast ontwikkelen zich ook angstklachten en andere psychische klachten. Het is dan belangrijk dat er goed hulp komt voor uw kind. Maar ook u maakt kosten als uw kind gewond is geraakt bij een aanrijding. U neemt vrije dagen op, verzorgt uw kind en maakt allerlei kosten. Ook is er recht op affectieschade en misschien komt u zelf in aanmerking voor shockschade.

In deze bijdrage leest u alles over de rechten van uw kind en van u als uw kind is aangereden door een auto. Heeft u vragen of wilt u professionele hulp bij het verhalen van de letselschade, shockschade en affectieschade? Onze letselschade advocaten staat graag voor u klaar.

Mijn kind is aangereden door een auto, wat te doen?

Als uw kind is aangereden door een auto, dan heeft u wel iets anders aan uw hoofd dan een letselschadeclaim indienen. Uw eerste gedachten gaan uit naar uw kind, wat zijn de gevolgen van de aanrijding, komt het weer helemaal goed? Dan zijn zaken die u meer bezighouden en dat is logisch. Meestal pas na verloop van tijd worden de schadelijke gevolgen voor uw kind duidelijk. Want letsel bij jonge kinderen kan gevolgen hebben voor de toekomst. Geneest de botbreuk namelijk nog wel en wat als er vroegtijdige artrose optreedt, of mijn kind een achterstand op school ontwikkeld? Allemaal heel logische gedachten.

Een belangenbehartiger kan u helpen bij het in beeld brengen van de financiële gevolgen van het ongeval, voor nu, maar ook zeker voor later. Daarbij komt dat als uw kind is aangereden, u altijd recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Deze staat u en uw kind tijdens het gehele letselschade traject bij.

Is uw kind aangereden door een auto, dan adviseren wij u als volgt:

 • zorg dat er een schade-aanrijdingsformulier wordt ingevuld
 • vraag het proces-verbaal op
 • zijn er getuigen van het ongeval? Vraag om contactgegevens
 • neem contact op met een letselschade specialist

Wie is aansprakelijk als een kind is aangereden door een auto?

Soms is het duidelijk dat de auto een verkeersfout heeft gemaakt. De letselschade verzekeraar van het motorvoertuig is dan gehouden een letselschade vergoeding te betalen. Kinderen spelen en zijn hierbij niet altijd even voorzichtig. Soms is het ongeval daarom niet helemaal te voorkomen. Voor deze situaties heeft de wetgever een bijzondere regeling in het leven geroepen, de 50%- regel en de 100% regel.

Fietsende kinderen zijn kwetsbare bestuurders. Als een kind daarom als fietser aangereden wordt, dan is de kans op letselschade groot. Daarom is er een wettelijke regeling die bepaald dat kinderen tot 14 jaar altijd een volledige letselschadevergoeding ontvangen, ongeacht de toedracht van het ongeval. Dus als uw kind tot 14 jaar zelf een verkeersfout maakt, dan wordt alle schade die het kind lijdt volledig vergoed. Deze regeling is te vinden in artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW).

Voor kinderen vanaf 14 jaar en volwassenen is er ook een regeling van kracht. Deze is wel minder gunstig. Op grond van deze 50%- regel krijgen fietsers bij een fietsongeluk tussen een fiets en auto altijd een letselschadevergoeding van ten minste 50%. Voorwaarde is wel dat uw kind als fietser aangereden wordt door een motorvoertuig. Hetzelfde geldt als uw kind als voetganger aangereden wordt. Is het motorvoertuig schuldig aan het ongeval, dan ontvangt u een volledige schadevergoeding. Is de aanrijding het gevolg van een fout van uw kind, dan nog wordt vaal de volledige schade vergoed en wel op grond van de billijkheidscorrectie.

Schadeposten bij ongeval kinderen

Bij kinderen is er veelal sprake van verplaatste schade. Dit betekent dat niet het kind zelf, maar de ouders de schade lijden als een kind is aangereden door een auto. Maar kinderen zelf lijden ook schade, het gaat dan vaak om schade die nog in de toekomst ligt, te denken valt aan de volgende schadeposten:

Een studievertraging doet zich voor als uw kind niet op school kan meekomen of langere tijd niet naar school kan door de aanrijding. Uw kind komt dan uiteindelijk een jaar later op de arbeidsmarkt. Maar mogelijk wordt er ook een extra jaar schoolgeld en boeken betaald. Deze schade kan verhaald worden.

Smartengeld is een vergoeding van de pijnklachten die uw kind door het ongeval lijdt, angstklachten zoals verkeersangst en het is een vergoeding voor ontsierende littekens. Kinderen hebben altijd recht op een smartengeldvergoeding als het kind aangereden door een auto is.

Letselschadeclaim ouders van kinderen met letsel

Bij kinderen denkt men vaak niet direct aan letselschade. Veel mensen denken bij letselschade namelijk aan inkomensschade en kosten als het eigen risico en reiskosten. Maar juist bij minderjarige kinderen met letsel is een goede belangenbehartiging van groot belang. Zo zijn er wellicht kosten voor verzorging omdat u uw eigen kind wil verzorgen na een ongeval. Hiervoor heeft u vrije dagen opgenomen of u werkt zelfs minder. Wellicht zijn er ook kosten gemaakt voor hulpmiddelen of moeten er thuis de nodige aanpassingen plaatsvinden.

Moet uw kind door het ongeval behandeld worden in het ziekenhuis? Als er een opname volgt, dan maakt u als ouder de nodige kosten. U reist één of meerdere keren naar het ziekenhuis en u huurt een tv voor uw kind op de kamer. Deze reiskosten en verblijfkosten in het ziekenhuis zijn ook letselschade welke voor vergoeding in aanmerking komt. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Maar daarnaast kunt u als ouder, broer of zus nog in aanmerking komen voor affectieschade en/ of shockschade.

Wat is shockschade?

Van shockschade is sprake als ouders, broers of zussen of andere naasten van het letselschade slachtoffer het ongeval hebben gezien of direct na het ongeval hebben gezien. Deze eis wordt “directe confrontatie” genoemd. Het is dus echter niet zo dat u het ongeval gezien moet hebben. Ziet u uw kind na een aanrijding in het ziekenhuis liggen, dan kan er ook sprake zijn van een “directe confrontatie.” Een andere voorwaarde voor een geslaagd beroep op shockschade is dat er sprake is van een psychische aandoening door de directe confrontatie.

Is er recht op shockschade, dan ontvangt u een volledige schadevergoeding. Dit houdt in dat alle materiële schade en het smartengeld vergoed worden.

Verschillen shockschade en affectieschade

Voor een succesvol beroep op shockschade is een directe confrontatie noodzakelijk. Bij affectieschade is dit niet het geval. Het enkele feit dat uw kind ernstig letsel aan een ongeval heeft overgehouden of is komen te overlijden maakt dat er recht is op affectieschade. Recht op affectieschade hebben:

 • ouders van het slachtoffer
 • kinderen van het slachtoffer

Daarnaast is er nog een restgroep die onder omstandigheden recht kunnen hebben op affectieschade. Deze schadepost is goed te vergelijken met smartengeld, alleen dan voor naasten van de persoon met letsel of de overleden persoon. Meer over affectieschade leest u hier.

Alle schadeposten op een rij

Er zijn nog veel meer schadeposten die uw kind, maar ook u kan lijden als gevolg van een ongeval van uw kind. Wij zetten alle schadeposten voor u op een rijtje:

 • Inkomensschade van uw kind (bijbaan) of uzelf omdat u vrij neemt of bij shockschade
 • Medische kosten
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Revalidatiedaggeldvergoeding
 • Verzorging-en verpleging thuis
 • Reiskosten
 • Vrije dagen ouders om mee te gaan naar artsen
 • Studievertraging
 • Extra schoolgeld
 • Aanvullende opvang
 • Smartengeld

Toekomstige letselschade bij minderjarige kinderen

Van groot belang om rekening mee te houden bij letselschade van minderjarige kinderen is toekomstschade. Bij jonge kinderen met letsel weet je immers niet wat er in de toekomst nog verwacht kan worden. Dit is niet alleen het geval voor wat betreft de studievertraging, maar kan ook spelen op andere gebieden. Denkt u hierbij aan beperkingen op het gebied van werk of het vermogen om zelfstandig het huishouden of klussen in het huis te doen. Het zijn zaken waar je bij een minderjarig kind met letselschade niet direct aan denkt, maar in de toekomst wel kunnen spelen. Vandaar ook het belang om een ervaren letselschade advocaat in de arm te nemen om de letselschade van een minderjarige te verhalen.

Schaderegeling minderjarige kinderen

De schaderegeling bij kinderen is anders dan bij volwassen letselschadeslachtoffers. Zo dient de kantonrechter goedkeuring te verlenen om een regeling van de schade te bewerkstelligen. Dit gaat door middel van een verzoekschrift. Hierin wordt de kantonrechter gevraagd de vaststellingsovereenkomst tussen het letselschadeslachtoffer en de verzekeraar te bekrachtigen.

In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken opgesomd tussen uw kind en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Zo staat het schadebedrag vermeld en eventuele afspraken voor de toekomst. Bij minderjarige kinderen is het namelijk niet altijd mogelijk om alle schade al definitief te regelen. Het is immers vaak niet bekend welke schade zich in de toekomst nog zal voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van studievertraging of inkomen. In de vaststellingsovereenkomst wordt in deze gevallen afgesproken dat er later op de afspraken in de vaststellingsovereenkomst teruggekomen kan worden. Wij noemen dit een exceptie of voorbehoud. Deze zijn vaak onderwerp van de onderhandelingen.

Rekening met BEM- clausule

De schadevergoeding bij letselschade van minderjarigen valt uiteen in twee delen. De door u gemaakte reiskosten of de kosten van verzorging en aanpassingen aan het huis komen u als ouder toe. Het smartengeld en de toekomstschade komen uw kind toe.
De wetgever heeft bepaald dat de letselschade van kinderen niet op een gewone bankrekening gestort mag worden. Dit ter bescherming van kinderen. Het schadebedrag moet dan ook op een rekening met BEM- clausule gestort worden. Dit is een speciale spaarrekening. De rekeninghouder krijgt pas op zijn achttiende levensjaar de beschikking over het schadebedrag. Wel kan met toestemming van de kantonrechter geld van de rekening worden opgenomen.

Wat doet een letselschade advocaat?

Ons team van letselschade advocaten stellen de tegenpartij aansprakelijk en zorgen dat door u gemaakte kosten direct vergoed worden. Daarnaast vragen wij medische informatie op en schakelen onze eigen medisch adviseur in. Zeker bij kinderen willen wij namelijk weten of het letsel in de toekomst nog voor problemen kan zorgen.

Maar een letselschade advocaat doet meer:

 • wij onderzoeken wie er aansprakelijk is voor de letselschade
 • er wordt een aansprakelijkheidsbrief opgesteld
 • na erkenning van aansprakelijkheid regelt een letselschade advocaat een voorschot
 • onze letsel advocaat onderhandelt met de verzekeraar
 • de vaststellingsovereenkomst wordt onderzocht of alles correct is weergegeven en risico’s zijn gedekt.

Contact met letselschade advocaat

Is uw minderjarige kind het slachtoffer van een ongeval en is uw kind hierbij gewond geraakt? Neemt u dan voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met ons kantoor. Letselschade advocaat mr. Friso Brugman heeft jarenlange ervaring bij het verhalen van letselschade van minderjarige kinderen. Hij helpt u graag!

Onze medewerkers zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar onder het gratis telefoonnummer: 0800- 2784626 of via ons contactformulier.

Bij Brugman Letselschade kunt u in heel Nederland terecht. Zoekt u een letselschade advocaat in Amsterdam, een letselschade advocaat in Utrecht of heel ergens anders? Geen probleem, onze letselschade specialisten komen gewoon bij u thuis voor een letsel advies en het verhalen van de schade van uw kind.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar