Lees hier alles over de richtlijnen van de Letselschade Raad!
Welke richtlijnen zijn er en waar heb ik recht op bij letselschade?

De richtlijnen van de Letselschade Raad

Bij letselschade hebben wij te maken met diverse soorten letselschade bedragen. Enerzijds zijn er allerlei kosten die u maakt na een ongeval. Zo heeft u na een aanrijding natuurlijk materiële schade aan uw fiets of auto. Maar bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval kunt u ook arbeidsongeschikt raken. En zo zijn er nog veel meer schadeposten. Bij het berekenen hiervan wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Letselschade Raad.

Wilt u uw letselschade berekenen en laten claimen door een letselschade advocaat? Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u altijd 100% kosteloos bij uw letselschade claim. Wij berekenen uw letselschade. Bel voor gratis juridische hulp bij letselschade 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.

Welke richtlijnen van de Letselschade Raad zijn er?

Bij letselschade hebt u te maken met twee partijen. Aan de ene kant is er het letselschade slachtoffer. Deze wordt meestal bijgestaan door een letselschade advocaat. Aan de andere kant is er de veroorzaker van het ongeval. Vaak is deze verzekerd, bijvoorbeeld op grond van de verplichte autoverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. Een verzekeraar wordt meestal bijgestaan door een letselschade jurist.

Beide partijen hebben conflicterende belangen. Als uw letselschade advocaat willen wij een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u claimen. De letselschade jurist van de verzekeraar heeft er belang bij zo min mogelijk aan letselschade vergoeding uit te keren.

Om discussies die letselschade slachtoffers en de letselschade juristen van verzekeraars hebben te beslechten, zijn er letselschade richtlijnen in de letselschade opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de Letselschade Raad.

Hieronder worden de meest gebruikte richtlijnen van de Letselschade Raad besproken.

Richtlijn letselschade raad huishoudelijke hulp

Een van de meest gebruikte letselschaderichtlijnen is de richtlijn letselschade raad huishoudelijke hulp. Bent u gewond geraakt bij een ongeval? Dan kan het zo zijn dat u beperkingen heeft op het gebied van het huishouden. Vaak nemen familieleden, vrienden of buren deze huishoudelijke taken over. Dit noemen wij mantelzorg. De aansprakelijke partij moet de mantelzorg vergoeden. Om deze schade te bepalen, is de richtlijn letselschade raad huishoudelijke hulp in het leven geroepen.

In de eerste 13 weken is de behoefte aan huishoudelijke hulp na een ongeval in de regel het grootst. In deze periode ontvangt u een weekbedrag aan schadevergoeding. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie en het aandeel dat u voor het u overkomen ongeval in het huishouden had. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een lichte beperking en een zware beperking.

Woont u met kinderen samen? Dan ontvangt u meer schadevergoeding dan in de situatie zonder kinderen. Als u alleen woont ontvangt u weer minder dan dat u met een partner samenwoont.

De vergoedingen op basis van de richtlijn letselschade raad huishoudelijke hulp zijn in 2022 als volgt:

Licht beperkt

Alleenstaande € 74,00

Tweepersoonshuishouden: 98,00

Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar € 184,00

Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar € 159,00

Bij een zware beperking op het gebied van het huishouden worden de bedragen (bijna) verdubbeld.

Na de eerste 13 weken heeft u recht op een uurtarief. Deze bedraagt per 1 januari 2022 € 10,00. Dit uurtarief wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat u mantelzorg nodig heeft.

De richtlijn Zelfwerkzaamheid

Uw letsel kan dermate ernstig zijn, dat u geen onderhoud aan de woning en in de tuin meer kunt verrichten. Dit kan tijdelijk zijn, maar bij blijvend letsel ook voor langere duur of voor de rest van uw leven. Dan heeft u derden nodig voor het onderhoud van uw huis en tuin. Ter bepaling van de schade is de richtlijn zelfwerkzaamheid in het leven geroepen.

Op basis van de richtlijn zelfwerkzaamheid heeft u recht op een jaarlijkse schadevergoeding van letselschade. De hoogte is afhankelijk van het aandeel dat u voor het ongeval in het onderhoud van het huis en de tuin had. Daarnaast is het soort woning van belang.

Heeft u een koopwoning? Dan ontvangt u een hoger jaarbedrag als letselschade dan bij een huurwoning. Bij een huurwoning zorgt de verhuurder namelijk voor het groot onderhoud. Hetzelfde geldt als u een vrijstaand huis heeft. De jaarschade is dan hoger dan bij een appartement.

De letselschade vergoedingen van de richtlijn zelfwerkzaamheid van de letselschade raad vindt u hier.

De richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding en revalidatiedaggeldvergoeding

Indien u in het ziekenhuis bent opgenomen vanwege uw letsel, dan maakt u kosten. Zo huurt u een tv, maakt uw familie reiskosten en koopt u koffie voor uw bezoek in het restaurant van het ziekenhuis. Hetzelfde is het geval als u in een revalidatiecentrum verblijft als gevolg van het ongeval.

U heeft dan recht op een vergoeding per dag dat u in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum verblijft. De vergoedingen zijn in deze richtlijn van de Letselschade Raad opgenomen.

In 2022 ontvangt u voor iedere dag dat u in het ziekenhuis verblijft een ziekenhuisdaggeldvergoeding van € 31,00. De revalidatiedaggeldvergoeding in 2022 bedraagt € 16,00.

Wilt u uw letselschade berekenen? Onze letselschade advocaten berekenen de letselschade bedragen gratis voor u. Ook de schadeposten die niet op grond van de richtlijnen van de Letselschade Raad berekend worden.

Richtlijn studievertraging

Overkomt je als scholier of student een ongeluk, dan is de kans groot dat je hierdoor een studievertraging oploopt. Vaak is deze weer in te halen, maar zeker bij ernstig letsel of concentratieproblemen komt het voor dat je met een studievertraging van school komt. Er is dan langer dan de gebruikelijke tijd gedaan over de studie door het ongeval. Hierdoor lijdt je schade!

Was je tijdig van school gekomen, dan had je eerder dan met de vertraging een baan kunnen hebben en dus ook inkomen hebben gehad. Door de studievertraging loop je dus inkomen mis! Deze schade maakt onderdeel uit van de letselschade vergoeding. Hoe hoog deze schadevergoeding is, wordt uitgemaakt in de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad.

Op grond van de richtlijn studievertraging van de Letselschade Raad hangt de hoogte van de schadevergoeding af van het opleidingsniveau. Hoeveel de vergoeding bij een studievertraging is lees je door op voorgaande link te drukken.

Lees hier meer over letselschade claimen na een studievertraging.

Overige richtlijnen Letselschade Raad

Er zijn nog meer richtlijnen door de Letselschade Raad opgesteld. Zo is er een richtlijn ‘Kilometervergoeding.‘ bij letselschade en is er een richtlijn ‘Verhoogde Economische Kwetsbaarheid‘. Hiervan is sprake als u na het ongeval bent gere-integreerd bij uw eigen werkgever.

Verliest u uw baan, dan heeft u door het letsel een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het duurt dan mogelijk langer voordat u weer een nieuwe baan vindt. Ter compensatie heeft u recht op een schadevergoeding.

Gratis letselschade claimen

Wilt u gratis letselschade claimen op de aansprakelijke persoon? Laat uw belangen bij uw letselschade claim behartigen door een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Wij bieden u gratis juridische hulp bij letselschade.

Bel voor gratis rechtsbijstand bij letselschade 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar