Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Letselschade raad en richtlijnen

Richtlijnen Letselschade Raad | Bij letselschade hebben wij te maken met diverse soorten schade. Enerzijds zijn er allerlei kosten die u maakt na een ongeval. Zo heeft u na een verkeersongeval natuurlijk materiële schade aan uw fiets of auto. Maar bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval kunt u ook arbeidsongeschikt raken. Dan spreken wij over inkomensschade. En zo zijn er nog veel meer schadeposten.

De richtlijnen van de Letselschade Raad

Bij letselschade hebt u te maken met twee partijen. Aan de ene kant is er het slachtoffer. Deze wordt meestal bijgestaan door een letselschade advocaat. Heeft u nog geen letselschade advocaat? De letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten verhalen uw letselschade kosteloos! Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact met ons op!

Aan de andere kant is er de veroorzaker van het ongeval. Vaak is deze verzekerd, bijvoorbeeld op grond van de verplichte autoverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers.

Beide partijen hebben conflicterende belangen. Als uw letselschade advocaat willen wij een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u. De verzekeraars hebben er belang bij zo min mogelijk uit te keren. Om de discussies die deze verschillende belangen teweeg brengen te beslechten, zijn er richtlijnen in de letselschade opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de Letselschade Raad.

De richtlijn Huishoudelijke hulp

Een van de meest gebruikte letselschaderichtlijnen is de richtlijn ‘Huishoudelijke Hulp‘ Bent u gewond geraakt bij een ongeval? Dan kan het zo zijn dat u beperkingen heeft op het gebied van het huishouden. Vaak nemen familieleden, vrienden of buren deze huishoudelijke taken over. Dit noemen wij mantelzorg. De aansprakelijke partij moet de mantelzorg vergoeden. Om deze schade te bepalen, is de richtlijn ‘Huishoudelijke Hulp’ in het leven geroepen.

In de eerste 13 weken is de behoefte aan huishoudelijke hulp na een ongeval in de regel het grootst. In deze periode ontvangt u een weekbedrag. De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. Woont u met kinderen samen? Dan ontvangt u meer schadevergoeding dan in de situatie zonder kinderen. Als u alleen woont ontvangt u weer minder dan dat u met een partner samenwoont.

Na de eerste 13 weken heeft u recht op een uurtarief. Dit uurtarief wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat u mantelzorg nodig heeft.

De richtlijn Zelfwerkzaamheid

Uw letsel kan dermate ernstig zijn, dat u geen onderhoud aan de woning kunt verrichten. Dit kan tijdelijk zijn, maar bij blijvend letsel ook voor langere duur of voor de rest van uw leven. Dan heeft u derden nodig voor het onderhoud van uw huis en tuin. Ter bepaling van de schade is de richtlijn ‘Zelfwerkzaamheid‘ in het leven geroepen. Op basis van deze richtlijn heeft u recht op een jaarlijks bedrag aan letselschade. De hoogte is afhankelijk van het aandeel dat u voor het ongeval in het onderhoud van het huis en de tuin had. Daarnaast is het soort woning van belang. Heeft u een koopwoning? Dan ontvangt u een hoger jaarbedrag dan bij een huurwoning. Bij een huurwoning zorgt de verhuurder namelijk voor het groot onderhoud. Hetzelfde geldt als u een vrijstaand huis heeft. De jaarschade is dan hoger dan bij een appartement.

De richtlijn Ziekenhuisdaggeldvergoeding en revalidatiedaggeldvergoeding

Indien u in het ziekenhuis bent opgenomen vanwege uw letsel, dan maakt u kosten. Zo huurt u een tv, maakt uw familie reiskosten en koopt u koffie in het restaurant van het ziekenhuis. Hetzelfde is het geval als u in een revalidatiecentrum verblijft als gevolg van het ongeval. U heeft dan recht op een vergoeding per dag dat u in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum verblijft. De vergoedingen zijn in deze richtlijn van de Letselschade Raad opgenomen.

Overige richtlijnen Letselschade Raad

Er zijn nog meer richtlijnen. Zo is er een richtlijn ‘Kilometervergoeding.‘ bij letselschade, een richtlijn ‘Studievertraging‘ voor scholieren en studenten die door het letsel een studievertraging oplopen en is er een richtlijn ‘Verhoogde Economische Kwetsbaarheid‘. Hiervan is sprake als u na het ongeval bent gereïntegreerd bij uw eigen werkgever. Verliest u uw baan, dan heeft u door het letsel een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het duurt dan mogelijk langer voordat u weer een nieuwe baan vindt. Ter compensatie heeft u recht op een schadevergoeding.

Laat uw adviseren door uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten

Lijdt u letselschade en wilt u weten waar u allemaal recht op heeft? Neemt u voor al uw vragen over letselschade contact op met onze letselschade advocaten. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Wij helpen u graag.

Lees ook: Smartengeld – Onze letselschade advocaten – Letselschade bij kinderen – Letselschade en bijstand

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar