Wat is de schadebeperkingsplicht?

Na een aanrijding of bedrijfsongeval is er recht op een letselschadevergoeding. De volledige schade moet vergoed worden, dit staat in de wet. Echter is er in de wet ook een schadebeperkingsplicht opgenomen. Maar wat is dit en wat mag van het slachtoffer verwacht worden om zijn schade te beperken? In dit artikel vertellen wij u er alles over!

De schadebeperkingsplicht is geregeld in artikel 6:101 van het Burgerlijk wetboek en betekent dat op een slachtoffer van een ongeval de plicht rust om zijn of haar waar mogelijk te beperken, zolang dit redelijkerwijs verlangd mag worden, zonder dat de keuzevrijheid van he letselschadeslachtoffer verloren gaat.

De keuzevrijheid van het slachtoffer en de schadebeperkingsplicht

Na een ongeluk maakt het letselschadeslachtoffer keuzes, bijvoorbeeld om wel of niet naar de fysiotherapeut te gaan of om tijdelijk te stoppen met werken om aan het herstel te werken. Een letselschade slachtoffer is vrij in deze keuzes. De aansprakelijke persoon heeft een eigen, vaak tegenstrijdig belang. Een letselschadeverzekeraar zal immers de letselschade uitkering na een aanrijding tussen bijvoorbeeld ene fiets en auto willen beperken. Het recht op de vrije keuze van het letselschade slachtoffer en de letselschade verzekeraar zijn dan ook vaak tegenstrijdig en kunnen botsen. De vraag is dan of het gerechtvaardigd is om de keuzevrijheid van het letselschade slachtoffer te beperken in het voordeel van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar!

De keuzevrijheid van het slachtoffer wordt begrensd in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsartikel gaat over “eigen schuld”. Maar wat heeft eigen schuld nu te maken met de keuzevrijheid van het letselschade slachtoffer? Dit is onder andere bepaald in de juristprudentie, de rechtspraak. Een recente uitspraak over de schadebeperkingsplicht bij letselschade is hier te vinden.

Icon

Voorbeeld schadebeperkingsplicht

In deze rechtszaak was Allianz van mening dat het letselschadeslachtoffer met zijn houding in het schaderegelingstraject zijn schadebeperkingsplicht geschonden had. De de looptijd van zijn letselschade claim met betrekking tot de inkomensschade zou daarom verminderd moeten worden naar een periode van maximaal 10 jaar. Ter onderbouwing voerde Allianz aan dat het letselschade slachtoffer niet bereid was om mee te werken aan een onderzoek of hij buiten zijn eigen onderneming kon werken. Hierdoor was de schade toegenomen door de eigen schuld van het letselschadeslachtoffer en diende de schade op grond van artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek verminder te worden.

Uit de rechtspraak blijkt dat een slachtoffer van een ongeval de verplichting heeft om, binnen de grenzen van redelijkheid, zijn schade te beperken. Hiermee wordt de keuzevrijheid dus verminderd. De rechtbank Rotterdam was het niet eens met Allianz en overwoog dat uit het dossier niet bleek dat het slachtoffer zijn medewerking had geweigerd. Het enkele feit dat er dat er weerstand was tegen eventueel verder onderzoek naar de restverdiencapaciteit en de mededeling dat de persoon in kwestie zichzelf volledig arbeidsongeschikt achtte, betekende niet dat er sprake was van schending van de schadebeperkingsplicht volgens de rechtbank. Van een concrete weigering tot medewerking aan nader onderzoek was namelijk geen sprake. Het verweer van Allianz op schending van de schadevergoedingsplicht werd door de rechtbank verworpen.

Wat mag van op grond van de schadebeperkingsplicht verwacht worden?

Hoofdregel is en blijft de keuzevrijheid. Na een ongeval in het verkeer of bedrijfsongeval kiest u dus zelf of u een behandeling ondergaat en hoeft u hierbij niet de verzekeraar zondermeer te volgen. De grens ligt bij de “eigen schuld” in artikel 6:106 BW. De keuzes mogen de aansprakelijke partij niet “onevenredig benadelen”. Hiervan is in de praktijk niet snel sprake. Vraag bij twijfel uw letselschade jurist of letselschade advocaat om een letselschade advies over de schadebeperkingsplicht.

Kosteloze rechtsbijstand bij letselschade claimen

Wilt u een schadevergoeding na een fietsongeval of auto- ongeval claimen of wilt u letselschade bij de werkgever verhalen? Laat u over de mogelijkheden adviseren bij een letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten. Wij werken door heel Nederland en hebben meer dan 10 afspraaklocaties verspreid over heel Nederland. Dus of u nu zoekt naar een letselschade advocaat Utrecht, een letselschade advocaat Amsterdam of elders in Nederland, wij zijn altijd bij u in de buurt!

Bel voor kosteloze rechtsbijstand na een kop-staart botsing, aanrijding op de fiets of ander ongeval 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij zijn er graag voor u!

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar