Letselschade door een onrechtmatige daad?
Wij verhalen uw letselschade kosteloos!

Schade vergoeding na onrechtmatige daad

Een kop staart botsing, iemand die een pot verf van een ladder laat vallen en een kelderluik dat open wordt gezet zonder waarschuwing. Het zijn voorbeelden waarbij iemand een verwijt gemaakt kan worden. Er is dan sprake van een fout of, zoals in artikel 6:162 BW staat, een onrechtmatige daad.

De persoon die onrechtmatig handelt, moet u een letselschade vergoeding betalen. De meeste mensen zijn verzekerd tegen schade door een onrechtmatige daad. In het verkeer zijn motorrijtuigen zelf verplicht verzekerd. U ontvangt uw schade bij een verkeersongeval dus altijd vergoed als iemand aansprakelijk is.

Betekenis onrechtmatige daad

Artikel 6:162 lid 2 luidt:

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Een inbreuk op een recht is bijvoorbeeld uw eigendomsrecht. Wordt u aangereden op de fiets en is u fiets stuk, dan is dit een inbreuk op uw eigendomsrecht, u heeft de fiets immers in eigendom. Van strijd met een wettelijk plicht is sprake als iemand de wet overtreedt. Dit kan een landelijke geldende wet zijn, maar bijvoorbeeld ook een verordening van de gemeente.

“Hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt” is een ruim begrip. Hier vallen allerlei handelingen, maar ook nalaten onder! In de jurisprudentie is uitgemaakt wat nu wel en wat niet in strijd is met “Hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt”.

Voorbeelden van een onrechtmatige daad

 • Een achterop aanrijding omdat iemand niet oplet
 • De gemeente die ondanks waarschuwing een gat in de weg niet repareert
 • Een fietser die een fietsongeluk veroorzaakt omdat hij door rood rijdt.
 • Een stratenmaker die nalaat te waarschuwen voor een openliggende straat

Vaak is het lastig op te bepalen of er sprake is van een onrechtmatige daad. Want wat zijn nu bij een onrechtmatige daad vereisten? Met andere woorden, wat zijn de voorwaarden voor en onrechtmatige daad? Dit is door de Hoge Raad uitgemaakt in het Kelderluik Arrest. In dit arrest heeft de Hoge Raad de vereisten gegeven, deze worden de Kelderluik criteria genoemd.

De kelderluik criteria

De kelderluik criteria bestaan uit een aantal vragen. Worden deze met “Ja” beantwoord? Dan is er sprake van een onrechtmatige daad en dient de schadevergoeding letsel voldaan te worden:

 1. Is het in het bewuste geval waarschijnlijk dat iemand niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt?
 2. Bestaat er een redelijk grote kans dat uit de onoplettendheid ongevallen ontstaan?
 3. Zijn de te verwachten gevolgen van de onoplettendheid en/ of onvoorzichtigheid ernstig (bijvoorbeeld letsel)
 4. Is het nemen van veiligheidsmaatregelen om de schade te voorkomen bezwaarlijk?

Worden alle vier de vragen met “Ja” beantwoord? Dan wordt aan de onrechtmatige daad vereisten voldaan. De “dader” kan dan aansprakelijk gesteld worden voor uw letselschade.

Waar ging het Kelderluik Arrest over?

Het Kelderluik Arrest ging over een bezorger van frisdranken aan cafés. Bij een van deze cafés moesten de flesjes cola en het bier in een kelder worden gezet. Om het zich gemakkelijk te maken zette de bezorger het kelderluik open zodat hij niet iedere keer als hij een en weer liep van de auto naar de kelder het luik open moest zetten. Een afzetting of waarschuwingsbord ontbrak.

Een van de gasten van het café zag niet dat het kelderluik openstond en stapte niets vermoedend het kelderluik in met als gevolg vervelend letsel! De vraag was nu, had de bezorger van de frisdranken onrechtmatig gehandeld door onbeheerd en zonder te waarschuwen het kelderluik open te laten staan.

De Hoge Raad vond van wel, hij had immers kunnen bedenken dat iemand niet goed zo opletten, dat hierdoor schade zou ontstaan en de gevolgen van het handelen ernstig zouden zijn. Daarbij komt dat hij eenvoudige maatregelen had kunnen nemen om het ongeval te voorkomen, bijvoorbeeld door het luik steeds weer dicht te doen of voor het openstaan ervan te waarschuwen.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar