Is u naaste als gevolg van een ongeval komen te overlijden?
Vraag een persoonlijk gesprek aan met een overlijdensschade advocaat.

Informatie over overlijdensschade

Indien u een naaste verliest bij een dodelijk ongeval, dan staat uw wereld compleet op zijn kop. U zit met veel vragen en er dient van alles geregeld te worden, ook financieel. Had uw partner, vader of moeder een inkomen en valt dit door het overlijden weg? Dan kan er ook een financieel probleem ontstaan. Dan is het fijn om te weten dat er specialisten zijn die u bij deze problemen helpen en alle overlijdensschade informatie geven. Bij Brugman Letselschade Advocaten hebben wij deze specialisten in huis. Zij zorgen dat uw inkomen wordt aangevuld tot het niveau van voor het overlijden.

Heeft u de uitvaartkosten van de overledene betaald? Ook dan kunt u een beroep doen op de advocaten van Brugman Letselschade Advocaten. Zij verhalen deze kosten op de aansprakelijke partij.

Waaruit bestaat overlijdensschade

Niet alle geleden schade door overlijden komt op basis van de wet voor vergoeding in aanmerking. De wet geeft 2 mogelijkheden.

1. Ten eerste spreekt de wet van schade door het derven van levensonderhoud. Als u of bijvoorbeeld uw kinderen voor het levensonderhoud afhankelijk waren van de overledene, dan dient de aansprakelijke partij ervoor te zorgen dat u door het overlijden na een dodelijk ongeval niet in de financiële problemen komt. Dit kan uiteraard wel het geval zijn als er een inkomen wegvalt.

2. Naast inkomensschade bestaat overlijdensschade uit de kosten voor de uitvaart. Op grond van de wet heeft de persoon die deze kosten heeft betaald recht op vergoeding hiervan door de aansprakelijke partij.

Uitvaartkosten zijn niet alleen de kosten van de uitvaart zelf. Ook gemaakte kosten voor het graf en de grafsteen komen voor vergoeding in aanmerking. Onder omstandigheden komen ook andere kosten nog voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld kosten voor een bepaalde religieuze ceremonie of reiskosten van een nabestaande die vanuit het buitenland moet komen.

Wie kan overlijdensschade vorderen

Slechts een limitatief aantal in de wet genoemde personen kan overlijdensschade vorderen. Dit zijn kort samengevat:

1. De echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene.

2. Andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was.

3. Degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag.

4. Degenen die met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de
gemeenschappelijke huishouding.

Lijdt u schade als gevolg van het overlijden van uw naaste? Neemt u dan eens contact op met een van onze advocaten voor een persoonlijk gesprek. Wij helpen u graag.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar