Wij informeren u en verhalen gratis uw letselschade!
Wie is schuldig bij een aanrijding?

Overlijdensschade bij een auto ongeluk met dodelijke afloop

U bent een naaste verloren bij een auto ongeluk met dodelijke afloop. Een tragische gebeurtenis met grote gevolgen op persoonlijk vlak waarbij wij u sterkte wensen. Een auto ongeluk met dodelijke afloop heeft naast het grote gemis ook nog een financiële gevolgen. Wij begrijpen dat u zich hier liever niet mee bezighoudt en daarom nemen wij dit graag van u over, kosteloos, want de tegenpartij betaalt uw advocaatkosten.

Op deze pagina leest u wat de financiële gevolgen van een auto ongeluk met dodelijke afloop kunnen zijn en hoe wij dit voor u kunnen oplossen. Wilt u ook kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat bij het verhalen van de overlijdensschade na een auto ongeluk met dodelijke afloop? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. Bel 08002784626 (gratis) of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

Wat zijn de financiële gevolgen van een auto ongeluk met dodelijke afloop

Een overlijden zorgt naast persoonlijk leed ook voor overlijdensschade. Deze financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Want wat als er opeens een inkomen van een vader, moeder en/ of echtgenoot wegvalt? Het gevolg hiervan is dat er minder financiële draagkracht is en er zelfs financiële problemen kunnen ontstaan. Een overlijden door een ongeluk kan dan ook grote gevolgen hebben.

Is het auto ongeluk veroorzaakt door een ander, dan kan de overlijdensschade op deze partij worden verhaald. Omdat alle motorvoertuigen in Nederland verplicht verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid, kun je altijd rechtstreeks de auto verzekering aanspreken voor letselschade. Hetzelfde geldt bij een eenzijdig auto ongeluk als er een schade inzittendenverzekering is, een svi- verzekering.

De financiële gevolgen van een auto ongeluk met dodelijke afloop bestaan enerzijds aan het verlies aan inkomen door het overlijden. Vaak zijn kinderen en partners namelijk (gedeeltelijk) afhankelijk van dit inkomen. Verlies van dit inkomen kan tot grote financiële gevolgen leiden.

Naast inkomensschade (dit wordt behoeftigheid genoemd)  maken ook de kosten voor de uitvaart deel uit van de overlijdensschade. Dit is allemaal geregeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Gratis hulp bij een auto ongeluk met dodelijke afloop

Wilt u gratis hulp bij het verhalen van overlijdensschade na een auto ongeluk met dodelijke afloop? Onze letselschade advocaten helpen u graag. Bel gratis 0800 278 4626 of vul ons contactformulier in.

Wat is overlijdensschade ex artikel 6:108 BW

De overlijdensschade na een auto ongeluk met dodelijke afloop is geregeld in artikel 6:108 BW. Hierin zijn 2 wetsartikelen van belang. Wij zullen ze hieronder bespreken.

In het eerste lid van artikel 6:108 BW is de behoeftigheid (inkomensschade) opgenomen. Hierin staat wie recht heeft op overlijdensschade. Dit zijn in elk geval:

 • kinderen van de overledenen
 • ouders, broers en zussen
 • de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot
 • geregistreerd partner
 • aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was
 • aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg

Deze groep nabestaanden kunnen een overlijdensschade claim indienen bij de auto verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Vergoed wordt het tekort aan inkomen dat iemand door het overlijden van zijn of haar naaste lijdt. Dit betekent feitelijk dat iemand dezelfde levensstandaard moet houden als voor het overlijden.

Het tweede lid van artikel 6:108 BW luidt: “Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.” Dit betekent dat alle kosten van de uitvaart vergoed worden, waaronder:

 • de begrafeniskosten
 • kosten voor een dienst
 • een grafmonument of urn
 • gemaakte kosten voor bloemen
 • reiskosten van naasten die van ver komen

Lijdt u inkomensschade door het verlies van een naaste of heeft u de kosten van de uitvaart betaald? Onze letselschade advocaten helpen u gratis bij het verhalen van deze schade. Bel voor vragen of het gratis laten verhalen van overlijdensschade 0800 278 4626 of klik op onderstaande button.

Recht op affectieschade

Naast recht op vergoeding van inkomensschade (behoeftigheid) en de begrafeniskosten, maakt een bij wet genoemde groep mensen ook aanspraak op affectieschade. Tot 1 januari 2019 hadden alleen slachtoffers van letselschade recht op een smartengeldvergoeding. Dit is niet eerlijk! Want ook naasten van het letselschadeslachtoffer hebben veel verdriet door het overlijden dat door een ander is toegebracht.

Om ook naasten van een letselschade slachtoffer met zwaar letsel en nabestaanden recht te geven op smartengeld, is er nu affectieschade, een smartengeldvergoeding voor naasten van slachtoffers met zwaar letsel of van overlijden.

Recht op affectieschade hebben:

 • kinderen
 • ouders
 • partners
 • overige personen met een nauwe band. Broers en zussen kunnen hier onder vallen.

De vergoedingen van affectieschade zijn bij wet vastgestelde bedragen variërend van  € 12.500,00 tot 20.000,00. Wilt u weten op welk bedrag aan affectieschade u recht heeft? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

Shockschade

Van shockschade is sprake als iemand aan een ongeluk dermate psychische problemen heeft overhouden dat hij of zij in een shock is komen te verkeren. Een arts mag dit vaststellen, dit kan een psycholoog zijn, maar ook een huisarts.

Recht op shockschade heeft niet iedereen. Het is alleen bedoeld voor nabestaanden dit een nauwe affectieve relatie met de overledene hadden. Is er sprake van shockschade? Dan wordt alle letselschade vergoed. Onze letselschade advocaten helpen u hier graag bij. bel gratis 0800 2784626 of klik op onderstaande button en wij gaan direct voor u aan de slag.

Gratis hulp van een overlijdensschade advocaat

Wilt u gratis hulp van een letselschade advocaat? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos! Wij zijn altijd in de buurt met meer dan 15 bezoeklocaties in Nederland. En onze letselschade advocaten komen gewoon bij u thuis voor een intakegesprek.

Bel voor gratis rechtsbijstand bij een aanrijding en hulp bij een situatieschets 0800 278 4626 (gratis) of klik op bovenstaande contactbutton en wij nemen direct contact met u op.

Lisa van Diepen, Brugman Letselschade Advocaten

Lisa Van Diepen helpt u als u betrokken bent bij een auto ongeluk of fietsongeluk.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar