Onze letselschade advocaten informeren u graag!
Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor kinderen?

Aansprakelijkheid kinderen voor letselschade

Aansprakelijkheid voor kinderen is geregeld in de wet en wel in artikel 6:164 en 6:196 van het Burgerlijk wetboek. Deze artikelen worden hieronder verder besproken. Maar wat nu te doen als u letselschade lijdt door een gedraging van een kind? Bestaat er zoiets als aansprakelijkheid van kinderen en welke letselschade bedragen kun je vergoed krijgen.

Kinderen kunnen ernstig letsel toebrengen aan u of uw kind. Bijvoorbeeld bij een fietsongeluk waarbij u door een minderjarige aangereden wordt. Uiteraard wilt u dan uw letselschade vergoed krijgen. Kinderen tot 14 jaar zijn echter nooit aansprakelijk, de ouders van een kind wel. De ouders van een kind kunnen dus aansprakelijk gesteld worden. Maar hoe kunt u een tegenpartij aansprakelijk stellen en wat zijn uw de rechten of de rechten van uw kind?

Onze letselschade advocaten helpen en adviseren u graag. Wij zorgen ervoor dat uw letselschade volledig vergoed wordt door de aansprakelijke partij of dienst letselschade verzekeraar. Bel voor gratis hulp bij letselschade gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button. Vertel ons wat u of uw kind is overkomen en wij komen direct in actie!

Aansprakelijkheid kinderen tot 14 jaar, hoe zit dat?

De aansprakelijkheid bij kinderen tot 14 jaar is geregeld in artikel 6:164 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit wetsartikel luidt als volgt:

“Een gedraging van een kind dat de leeftijd van veertien jaren nog niet heeft bereikt, kan aan hem niet als een onrechtmatige daad worden toegerekend.” Dit zou dus betekenen dat als u letselschade opgelopen hebt door een fout van een kind, u de geleden schade niet vergoed krijgt. U blijft dan zitten met uw letselschade en zou geen recht hebben op smartengeld.

Gelukkig biedt de wet ook een oplossing voor aansprakelijkheid van kinderen tot 14 jaar. Het zo immers niet redelijk en billijk zijn als u met de schade door toedoen van een ander blijft zitten. Daarom bepaalt artikel 6:169 BW het volgende:

” Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.” Met andere woorden, voor een fout gemaakt door een kind is niet het kind zelf, maar zijn de ouders van het kind tot 14 jaar aansprakelijk.

Er is dus wel degelijk sprake van aansprakelijkheid bij kinderen tot 14 jaar, alleen wordt dit gespeeld via de ouders van deze groep minderjarigen. Aansprakelijkheid voor kinderen valt onder de WA- verzekering van de ouders van het kind en de schade wordt dus betaald door de verzekeraar. De meeste mensen hebben een WA- verzekering, ook wel AVP- verzekering genaamd.

Aansprakelijkheid kinderen van 14 tot 16 jaar

Zijn de ouders van kinderen tot 14 jaar aansprakelijk voor gedragingen van de kinderen, dit is anders bij kinderen van 14 tot 16 jaar. Bij deze minderjarigen ligt de aansprakelijkheid meer bij hun zelf en ligt de schadevergoedingsverplichting niet langer bij de ouders van de kinderen.

Aansprakelijkheid van kinderen in deze leeftijdscategorie wordt geregeld in het 2e lid van artikel 6:169 BW: “Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.”

Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Zijn de ouders nu altijd aansprakelijk of juist het kind zelf? Het artikel betekent dat in beginsel kinderen tussen de 14 en 16 jaar zelf aansprakelijk zijn voor de schade die zij aan anderen toebrengen. Wordt u bijvoorbeeld als fietser aangereden door een kind van 15 jaar oud, dan is het kind aansprakelijk voor uw letselschade. Dit is alleen anders als een ouder of beide ouders een verwijt gemaakt kan worden. Maar dit doet zich eigenlijk nooit voor omdat voor aansprakelijkheid van ouders vereist is dat zij wisten dat het kind schade toe zou brengen. Bijvoorbeeld omdat het kind aangeeft te gaan joy rijden en de ouders niet ingrijpen.

In beginsel zijn kinderen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar aansprakelijk voor de schade die zij aan een ander toebrengen, zoals bij een fietsongeluk.

Aansprakelijkheid kinderen van 16 tot 18 jaar, hoe is dit geregeld?

De aansprakelijkheid voor kinderen van 16 tot 18 jaar ligt bij het kind zelf. De ouders kunnen dus niet langer aansprakelijk gesteld worden. Wel valt deze schade vaak onder de dekking van de gezinsverzekering van de ouders, mits het kind nog bij zijn ouders woont.

Bent u of is uw kind slachtoffer van een fout van een kind? Dan is er recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Deze vindt u bij ons advocatenkantoor. Onze letselschade experts werken door heel Nederland en met 15 bezoeklocaties door Nederland zijn wij altijd dichtbij. Wij helpen u altijd volledig kosteloos omdat de letselschade en de advocaatkosten betaald worden door de tegenpartij of diens verzekeraar. Dit is wettelijk vastgelegd.

Bel voor gratis hulp bij letselschade 0800 2784626 of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar