Onze letselschade advocaten helpen u kosteloos!
Is er een WA verzekering voor honden en hoe letselschade claimen?

Wettelijke aansprakelijkheid bij letselschade

Een aanrijding, een ongeluk op het werk of een hondenbeet. Als u als gevolg van een ongeluk letsel oploopt, dan kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. De enige voorwaarde hiervoor is dat iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade. Er is dan sprake van wettelijke aansprakelijkheid, aansprakelijkheid omdat iemand een wettelijk voorschrift schendt.

Maar hoe zit het eigenlijk met de wettelijke aansprakelijkheid bij letselschade? Wie kunt u aansprakelijk stellen op grond van wettelijke aansprakelijkheid en hoe kun je een tegenpartij aansprakelijk stellen? U leest alles over wettelijke aansprakelijkheid en het verhalen van letselschade op deze pagina.

Letsel oplopen betekent vaak dat u schade lijdt. Maar letselschade claimen is niet eenvoudig. Door het letsel wat u ervaart laat u dit ook liever aan een letselschade specialist over. Dat kan bij onze letselschade advocaten geheel kosteloos. Onze kosten worden namelijk op grond van wettelijke aansprakelijkheid betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Wilt u ook kosteloos de letselschade die u lijdt verhalen op de aansprakelijke partij? Neem dan contact op met een letselschade advocaat van ons kantoor. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op onderstaande button. Vertel wat wij voor u kunnen betekenen en wij bellen u op een u geschikt moment terug.

Wat is wettelijke aansprakelijkheid?

Een letselschade claim kunt u indienen op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Maar wat is dat eigenlijk? Aansprakelijkheid kan voortkomen uit een overeenkomst, zoals een koopovereenkomst bij een huis. Houdt 1 van de partijen zich niet aan de afspraken, dan is er sprake van aansprakelijkheid uit overeenkomst. Bij letselschade is er echter meestal geen overeenkomst. Dit is alleen anders bij een letselschade claim op grond van een svi verzekering. Als je aangereden bent, heb je immers geen contract met de persoon die je aanrijdt. En ook niet met de hondenbezitter die jouw aanrijdt.

Wettelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat de verplichting om schade te betalen voortvloeit uit de wet. Je bent aansprakelijk om een schadevergoeding te betalen omdat er een wettelijk voorschrift is geschonden. Bijvoorbeeld bij een onrechtmatige daad. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanrijding tussen auto’s. Maar in de wet is in artikel 6:179 BW bijvoorbeeld opgenomen dat een bezitter van een dier aansprakelijk is voor schade toegebracht door het dier. Bijvoorbeeld bij een hondenbeet. En artikel 7:658 BW zegt dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de zorgplicht van de werkgever geschonden is.

Wettelijke aansprakelijkheid bij een aanrijding, hoe zit dat?

Een kop-staartbotsing, als fietser aangereden door een auto of als voetganger aangereden. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor de schade die als letselschade slachtoffer geleden wordt. Wettelijke aansprakelijkheid bij een aanrijding vinden wij in diverse wettelijke bepalingen. Welke wet van toepassing is is heel belangrijk. Want in de wet staat waar recht op is en onder welke omstandigheden.

Is er sprake van een auto ongeluk? Dan vinden we de wettelijke aansprakelijkheid onder andere in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel gaat over de onrechtmatige daad. Een voorbeeld van zo’n onrechtmatige daad is als een bestuurder een andere auto van achteren aanrijdt. Op grond van de wet ontstaat er dan een schadevergoedingsplicht. Er is bij een kettingbotsing namelijk een wettelijk voorschrift geschonden. In artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat namelijk dat bestuurders voldoende afstand moeten houden. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een onrechtmatige daad.

Wettelijke aansprakelijkheid bij fietsongeluk

De wettelijke aansprakelijkheid bij een fietsongeluk is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (wvw). Het betreft een bijzonder artikel. Op grond van artikel 185 wvw is namelijk een bestuurder van een motorvoertuig altijd aansprakelijk voor de schade van de aangereden fietser. Dit geldt ook voor de situatie dat een voetganger aangereden wordt.

Op grond van artikel 185 wvw is er dus altijd recht op schadevergoeding als je als fietser aangereden door een auto of scooter wordt. Maar er is wel een maar! Is de fietser fout, bijvoorbeeld omdat geen voorrang werd gegeven? Dan wordt 50% van de letselschade vergoed. Hier zijn 2 uitzonderingen op:

 • je krijgt geen schade vergoed bij overmacht
 • bij ernstig letsel ontvang je 75% of 100% van de letselschade vergoed

Ben je dus betrokken bij een fietsongeluk waarbij je door een auto of scooter aangereden bent, dan ontvang je altijd een vergoeding van de geleden letselschade.

Wettelijke aansprakelijkheid bij dieren

Het komt jaarlijks 80.000 keer voor, een hondenbeet. En ook letselschade als gevolg van een trap van een paard of een val van een paard komt jaarlijks veelvuldig voor. Maar wie is nu aansprakelijk voor de schade die je door een dier lijdt? Het antwoord is te vinden in artikel 6:179 BW. Dit artikel geeft aan dat een bezitter van een dier aansprakelijk is voor alle schade die het dier toebrengt aan zaken en mensen. Dus bij een hondenbeet of trap van een paard kun je de bezitter van het dier aansprakelijk stellen.

Bent u gebeten door een hond? Dan geldt er een risico aansprakelijkheid. Dit betekent dat altijd alle schade vergoed wordt, schuld aan de kant van de hondeneigenaar is niet vereist. Dus ook al houdt de bezitter de hond aan de lijn, als er schade wordt berokkend dan is deze persoon schadeplichtig.

Er is 1 uitzondering bij wettelijke aansprakelijkheid bij dieren. Ga je vrijwillig op een paard zitten en val je van het paard af? Dan wordt slechts 50% van de letselschade vergoed. Bij ernstig letsel kan dit verhoogd worden tot 75% of zelfs 100% op basis van de billijkheidscorrectie.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een val van een ladder waardoor je een enkel breuk of hersenletsel oploopt. Of een hand tussen de machine waardoor er vingers geamputeerd worden. Het zijn voorbeelden van bedrijfsongevallen waarbij je ernstig letsel op kunt lopen. De vraag is dan wie aansprakelijk is voor de gevolgen van een bedrijfsongeval.

Ook de schadevergoedingsplicht van een werkgever betreft een wettelijke aansprakelijkheid. In artikel 7:658 is dit geregeld, dit artikel gaat namelijk over de zorgplicht van de werkgever. Zo dient de werkgever te zorgen voor:

 • een veilige werkplek
 • goed onderhouden machines
 • voldoende (veiligheids)-instructies
 • toezicht op de werkzaamheden

Voldoet een werkgever niet aan deze zorgplicht, dan is er sprake van aansprakelijkheid van de werkgever en zal de letselschade vergoed moeten worden. Het gaat dan niet alleen om de gemaakte kosten, maar ook om eventuele loonschade en smartengeld.

Niet alleen bij een bedrijfsongeval is de werkgever gehouden de letselschade te vergoeden. Dit is ook het geval als er onder werktijd een verkeersongeluk plaatsvindt of als er letsel ontstaat door toedoen van een collega, zoals bij een heftruck ongeluk waarbij je door de heftruck wordt aangereden.

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Bent u aangereden, gebeten door een hond of is u een arbeidsongeluk overkomen? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos. Leest hier meer over gratis hup bij letselschade! Bel voor kosteloze rechtsbijstand bij letselschade 0800 278 4626 of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar