Onze letselschade advocaten leggen het uit en verhalen uw letselschade, 100% kosteloos!
Aansprakelijkheid bij fietsongeval tussen fietsers, hoe zit dat?

Als voetganger of fietser aangereden, wie betaalt mijn schade?

Er is u een fietsongeluk overkomen of u bent als voetganger aangereden. Als u op de fiets of als voetganger bent aangereden door een auto, scooter of ander motorrijtuig, dan heeft u bijna altijd recht op een vergoeding van uw letselschade. Dit is geregeld in de wet. De reden dat u als voetganger of fietser bij een fietsongeluk altijd recht heeft op een schadevergoeding als u door een motorvoertuig bent aangereden, komt omdat de wet fietsers en voetgangers ziet als “zwakke verkeersdeelnemers”. Maar ook bij een fietsongeluk tussen fietsers is er recht op een schadevergoeding.

Het recht op schadevergoeding bij een fietsongeluk vinden wij in de Wegenverkeerswet 1994. U bent immers veel kwetsbaarder bij een fietsongeluk dan dat u in een auto zit. Maar hoe werkt dit nu precies?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u betrokken bent bij een fietsongeluk tussen fietsers. Dan gelden er weer andere regels. Ook hierover leest u meer op deze pagina.

Hieronder vindt u alles over letselschade claimen na een fiets ongeluk. Heeft u vragen of wilt u gratis hulp bij het verhalen van uw letselschade na een fietsongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos!

Bent u betrokken bij een fietsongeluk? Wij helpen gratis!

Als u als fietser betrokken bent geraakt bij een fietsongeluk en u bent hierbij gewond geraakt, dan wilt u uiteraard uw letselschade verhalen op de aansprakelijke partij. Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u hier graag bij. En dit doen wij altijd 100% kosteloos voor u. Want de kosten van rechtsbijstand worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Bij een verkeersongeval tussen een fietser en een auto ontstaan vaak letsel. Het kan gaan om licht letsel als schrammen en kneuzingen, maar ook om zwaar letsel als breuken, hersenletsel of zelfs een dwarslaesie. De schade die door dit letsel geleden wordt noemen wij letselschade. De kan bestaan uit kosten als medische kosten, maar ook uit schade zoals inkomensschade en pensioenschade. En als u bij een fietsongeluk gewond bent geraakt dan heeft u ook altijd recht op smartengeld.

Letselschade claimen na een fietsongeluk is niet eenvoudig. Daarom is in de wet opgenomen dat u recht heeft op gratis rechtsbijstand van een letselschade jurist of letselschade advocaat. Daarom kunnen wij u altijd gratis bijstaan. Bij Brugman Letselschade advocaten helpen wij u graag bij een fietsongeluk. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk, regelen een voorschot op uw letselschade voor u en berekenen uw letselschade. Daarna verhalen wij uw letselschade snel en maximaal op de tegenpartij of diens verzekeraar.

Een fietsongeluk? Altijd schadevergoeding!

Bij een fietsongeluk is er altijd recht op schadevergoeding. In Nederland worden bij een verkeersongeval fietsers namelijk bijzonder goed beschermd door de wet. De enige voorwaarde is dat u door een auto aangereden bent of door een ander motorvoertuig. Uiteraard als u door een auto wordt aangereden die geen voorrang verleent, maar ook als u zelf geen voorrang verleent! Dus ook bij een eigen verkeersfout kunt u een letselschade eisen op de autoverzekering of scooterverzekering van de persoon die u aangereden heeft.

Deze bijzondere bescherming van fietser bij een fietsongeluk is opgenomen in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat als u door een auto, vrachtwagen of scooter aangereden wordt, altijd ten minste 50% van uw letselschade vergoed krijgt. Op grond van de billijkheidscorrectie kan dit oplopen tot 100%. Hoe dit precies zit leggen wij u hieronder uit.

Een fietsongeluk, de werking van artikel 185 wvw

De algemene regel is dat wie schuldig is bij een aanrijding de schade moet betalen. Is een fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan geldt er een andere regeling. Fietser (en voetgangers) worden door de wet, de Wegenverkeerswet, gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een fiets ongeluk met een auto is de kans op ernstig letsel ook groter dan bij een auto botsing. Daarom is er een bijzondere regeling van toepassing.

Op grond van deze regeling ontvangt een fietser bij een ongeluk tussen fiets en auto altijd een letselschade vergoeding, ook bij een verkeersfout van de fietser. Deze regeling is te vinden in artikel 185 wvw en houdt het volgende in:

 • motorvoertuig veroorzaakt ongeluk tussen fiets en auto: 100% van de letselschade wordt vergoed
 • fietser is schuldig aan verkeersongeluk tussen auto en fiets: automobilist is voor ten minste 50% aansprakelijk voor de letselschade.
 • fiets ongeluk tussen auto en fiets waarbij fietser kind is tot 14 jaar: schadevergoeding letselschade is altijd 100%

Op grond van artikel 185 wvw kunt u dus altijd succesvol een letselschade claim indienen. Daarbij is van belang dat bij eigen schuld van een fietser ten minste 50% van de schade vergoed wordt. De schadevergoeding van de letselschade kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie.

De billijkheidscorrectie van artikel 6:101 BW

Op grond van de billijkheidscorrectie kan uw schadevergoeding dus zelfs oplopen tot 100% van de totale schade. Maar hoe werkt die billijkheidscorrectie nu eigenlijk?

Voorop staat dat de billijkheidscorrectie alleen geldt als een fietser bij het fietsongeluk zelf een verkeersfout heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat u geen voorrang gaf of omdat er door rood licht gereden werd. Op grond van artikel 185 wvw blijft dan in beginsel 50% van de schade bij de fietser.

De hoofdregel dat een deel van de letselschade bij de fietser blijft, is echter niet altijd eerlijk. Want ernstig letsel komt nu juist vaak door de snelheid en kracht van het motorvoertuig dat bij het fiets ongeluk betrokken is. Daarom wordt de schadevergoedingsplicht van de autoverzekeraar verhoogt onder bijzondere omstandigheden. Dit zijn onder andere:

 • zwaar letsel
 • blijvend letsel
 • de mate van schuld aan het ongeluk van partijen.

Is er dus sprake van ernstig letsel aan de zijde van de fietser, dan is het niet redelijk om een deel van de schade bij het letselschade slachtoffer te laten. De kans is dan groot dat op basis van de billijkheidscorrectie de rechter zal bepalen dat de volledige letselschadevergoeding betaald zal moeten worden.

Bent u als fietser aangereden bij een fietsongeluk met een motorrijtuig of wilt u weten of u in aanmerking komt voor toepassing van de billijkheidscorrectie? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade na een fiets ongeluk.

Kinderen tot 14 jaar krijgen een volledige schadevergoeding

Jonge kinderen nemen niet altijd de vereiste voorzichtigheid in acht. Om kinderen tot 14 jaar extra te beschermen, staat in de wet dat deze groep kinderen altijd recht hebben op een vergoeding van alle door hen geleden schade als gevolg van een verkeersongeval. Er is een uitzondering, maar deze gaat eigenlijk nooit op. Kinderen tot 14 jaar krijgen dus alle schade vergoed als zij bij een verkeersongeval gewond raken.

Kijk voor de volledige regeling bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers in het Spoorboekje van artikel 185 wvw of neem contact op met uw letselschade advocaat van ons kantoor. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos. Bel voor een gratis adviesgesprek met een letselschade advocaat 0800 278 4626 of klik op onderstaande link en wij nemen direct contact met u op.

Aansprakelijkheid bij fietsongeval tussen fietsers, hoe zit dat?

Een fietsongeval tussen fietser komt geregeld voor. Met name op fietspaden gaat het nogal eens fout. Fietsers komen namelijk nogal eens met de sturen in elkaar of verlenen elkaar geen voorrang. Het gevolg is een fietsongeluk tussen 2 of soms zelfs meer fietsers. De vraag die dan opkomt is: “aansprakelijkheid bij fietsongeval tussen fietsers, hoe zit dat?” Wie is er aansprakelijk en welke letselschadeposten worden vergoed?

In deze bijdrage leest u alles over wat te doen na een fietsongeval. Heeft u vragen of wilt u uw letselschade verhalen op de veroorzaker van de aanrijding op de fiets? Neemt u dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij claimen uw schade. Dit doen wij in de meest gevallen volledig kosteloos voor u!

Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul het contactformulier in voor hulp bij een fietsongeval tussen fietsers. Onze letselschade specialisten helpen u graag!

Wie is aansprakelijk bij een fietsongeval tussen fietsers?

Bij een ongeval tussen en fietser en een auto is de aansprakelijkheid goed geregeld, de auto is altijd aansprakelijk, zelfs bij eigen schuld van de fietser. En motorvoertuigen zijn verplicht verzekerd en bieden dus altijd verhaal! Fietsers zijn niet verplicht verzekerd. Dit betekent dat als u als fietser aangereden bent door een andere fietser, u de andere fietser moet aanspreken. Is deze niet verzekerd? Dan komt u vaak van een koude kermis thuis. Immers, particulieren bieden in de meest gevallen geen of onvoldoende verhaal!

Gelukkig zijn de meeste personen in Nederland vrijwillig verzekerd tegen aansprakelijkheid. Schade veroorzaakt door een fietsongeval valt onder de WA- verzekering. Deze dekt dus uw schade. Het gaat dan om de schade aan de fiets, maar ook de letselschade. En juist deze schade kan enorm oplopen. Denkt hierbij aan medische kosten, inkomensschade en hulp bij verzorging en in het huishouden.

De persoon die u op de fiets aangereden heeft is dus aansprakelijk voor uw schade, zowel de materiële schade als voor de letselschade. is deze persoon verzekerd tegen aansprakelijkheid op grond van een WA-verzekering? Dan dient deze zijn of haar WA- verzekering in te schakelen. Deze zal dan uw letselschade en de fietsschade rechtstreeks aan u vergoeden.

Aansprakelijkheid bij fietsongeval tussen fietsers is er dus op grond van de WA- verzekering.

Als fietser aangereden? Vul een schadeformulier in!

Vaak wordt gedacht dat een schadeformulier invullen alleen nodig is bij een auto botsing. Het invullen van een schadeformulier is echter ook belangrijk bij een fietsongeluk. Want door het invullen van een schadeformulier na een fietsongeluk komt de toedracht van de aanrijding vast te staan. Dit is van belang als u succesvol schadevergoeding claimen wilt. Want de bewijslast van de schuldvraag ligt bij het verkeersslachtoffer en dus op u!

Vult u een schadeformulier na een fietsongeluk in, dan kunt u in alle gevallen schadevergoeding eisen, de schuldvraag is daarbij alleen relevant voor de hoogte van uw schadevergoeding. Hoe dit mogelijk is leest u in deze blog. Wist u dat u daarbij gratis gebruik kunt maken van de hulp van een letselschade advocaat? Wij helpen u graag!

Bel voor gratis hulp van een letselschade advocaat na een fietsongeluk 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button en wij nemen direct contact met u op.

Waarom een schadeformulier bij fietsongeluk invullen?

Een schadeformulier wordt vaak bij een auto ongeluk ingevuld voor de schadeverzekeraar. Het wordt met het invullen van het schadeformulier namelijk duidelijk wie schuldig bij een aanrijding is. Een schadeformulier is echter ook van belang voor een letselschadeclaim. Want de schuldige partij is niet alleen aansprakelijk voor het vergoeden van materiële (auto)schade, maar ook voor letselschade. Daarbij komt dat een ingevuld en ondertekend schadeformulier een bewijsmiddel is. Dit houdt in dat voor de wet de inhoud van het schade-aanrijdingsformulier vast staat.

Vult u dus een schadeformulier bij een fietsongeluk in en tekenen beide partijen deze, dan staat de toedracht van het fietsongeval tussen partijen vast! U kunt dan eenvoudig uw letselschade claimen. Bent u als fietser aangereden door een auto of scooter? Alle motorvoertuigen in Nederland zijn verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Dit houdt in dat u het schadeformulier van het fietsongeluk direct bij de aansprakelijkheidsverzekering in kunt dienen. Deze verzekeraar regelt dat direct met uw belangenbehartiger uw letselschadevergoeding.

Wat moet je invullen op een schadeformulier bij een fietsongeluk?

Als u een schadeformulier na een fietsongeluk invult, dan merkt u dat er veel verschillende vragen gesteld worden. Van belang is met name dat u bij de situatieschets de toedracht van een ongeval tekent. Doet dit zo precies mogelijk en zet pijlen om de rijrichting aan te geven. Teken ook eventuele verkeersborden en verkeerstekens op de wet, zoals haaientanden die de voorrangssituatie aangegeven.

Op het schadeformulier kunt u ook kruisjes zetten die de toedracht aangeven, zoals aanrijding van achteren (kop-staart botsing of kettingbotsing) of botsing door geen voorrang verlenen. Zorg dat u de juiste keuzen aangeeft, dit kunnen er ook meerdere zijn.

Een fietsongeluk? Altijd schadevergoeding!

Bij een fietsongeluk is er altijd recht op schadevergoeding. In Nederland worden bij een verkeersongeval fietsers namelijk bijzonder goed beschermd door de wet. De enige voorwaarde is dat u door een auto aangereden bent of door een ander motorvoertuig. Uiteraard als u door een auto wordt aangereden die geen voorrang verleent, maar ook als u zelf geen voorrang verleent! Dus ook bij een eigen verkeersfout kunt u een letselschade eisen op de autoverzekering of scooterverzekering van de persoon die u aangereden heeft.

Deze bijzondere bescherming van fietser bij een fietsongeluk is opgenomen in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat als u door een auto, vrachtwagen of scooter aangereden wordt, altijd ten minste 50% van uw letselschade vergoed krijgt. Op grond van de billijkheidscorrectie kan dit oplopen tot 100%. Hoe dit precies zit leggen wij u hieronder uit.

Een fietsongeluk, de werking van artikel 185 wvw

De algemene regel is dat wie schuldig is bij een aanrijding de schade moet betalen. Is een fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan geldt er een andere regeling. Fietser (en voetgangers) worden door de wet, de Wegenverkeerswet, gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een fiets ongeluk met een auto is de kans op ernstig letsel ook groter dan bij een auto botsing. Daarom is er een bijzondere regeling van toepassing.

Op grond van deze regeling ontvangt een fietser bij een ongeluk tussen fiets en auto altijd een letselschade vergoeding, ook bij een verkeersfout van de fietser. Deze regeling is te vinden in artikel 185 wvw en houdt het volgende in:

 • motorvoertuig veroorzaakt ongeluk tussen fiets en auto: 100% van de letselschade wordt vergoed
 • fietser is schuldig aan verkeersongeluk tussen auto en fiets: automobilist is voor ten minste 50% aansprakelijk voor de letselschade.
 • fiets ongeluk tussen auto en fiets waarbij fietser kind is tot 14 jaar: schadevergoeding letselschade is altijd 100%

Op grond van artikel 185 wvw kunt u dus altijd succesvol een letselschade claim indienen. Daarbij is van belang dat bij eigen schuld van een fietser ten minste 50% van de schade vergoed wordt. De schadevergoeding van de letselschade kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie.

De billijkheidscorrectie van artikel 6:101 BW

Op grond van de billijkheidscorrectie kan uw schadevergoeding dus zelfs oplopen tot 100% van de totale schade. Maar hoe werkt die billijkheidscorrectie nu eigenlijk?

Voorop staat dat de billijkheidscorrectie alleen geldt als een fietser bij het fietsongeluk zelf een verkeersfout heeft gemaakt. Bijvoorbeeld omdat u geen voorrang gaf of omdat er door rood licht gereden werd. Op grond van artikel 185 wvw blijft dan in beginsel 50% van de schade bij de fietser.

De hoofdregel dat een deel van de letselschade bij de fietser blijft, is echter niet altijd eerlijk. Want ernstig letsel komt nu juist vaak door de snelheid en kracht van het motorvoertuig dat bij het fiets ongeluk betrokken is. Daarom wordt de schadevergoedingsplicht van de autoverzekeraar verhoogt onder bijzondere omstandigheden. Dit zijn onder andere:

 • zwaar letsel
 • blijvend letsel
 • de mate van schuld aan het ongeluk van partijen.

Is er dus sprake van ernstig letsel aan de zijde van de fietser, dan is het niet redelijk om een deel van de schade bij het letselschade slachtoffer te laten. De kans is dan groot dat op basis van de billijkheidscorrectie de rechter zal bepalen dat de volledige letselschadevergoeding betaald zal moeten worden.

Bent u als fietser aangereden bij een fietsongeluk met een motorrijtuig of wilt u weten of u in aanmerking komt voor toepassing van de billijkheidscorrectie? Onze letselschade advocaten helpen u graag en altijd 100% kosteloos bij letselschade na een fiets ongeluk.

Kinderen tot 14 jaar krijgen een volledige schadevergoeding

Jonge kinderen nemen niet altijd de vereiste voorzichtigheid in acht. Om kinderen tot 14 jaar extra te beschermen, staat in de wet dat deze groep kinderen altijd recht hebben op een vergoeding van alle door hen geleden schade als gevolg van een verkeersongeval. Er is een uitzondering, maar deze gaat eigenlijk nooit op. Kinderen tot 14 jaar krijgen dus alle schade vergoed als zij bij een verkeersongeval gewond raken.

Kijk voor de volledige regeling bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers in het Spoorboekje van artikel 185 wvw of neem contact op met uw letselschade advocaat van ons kantoor. Wij helpen u graag en altijd 100% kosteloos. Bel voor een gratis adviesgesprek met een letselschade advocaat 0800 278 4626 of klik op onderstaande link en wij nemen direct contact met u op.

Schadevergoeding bij fietsongeval

Schadevergoeding bij een fietsongeval bestaat uit materiële schadeposten en immateriële schadeposten. Onder de materiële schadeposten valt uiteraard de fietsschade. Ook beschadigde kleding wordt vergoed. Maar onder letselschade vallen nog veel meer materiële schadeposten:

 1. Verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid
 2. Kosten voor medische behandelingen (fysiotherapeut)
 3. Het eigen risico van uw zorgverzekering
 4. Verzorgingskosten en verpleegkosten
 5. Een studievertraging
 6. Reiskosten

Immateriële schade of smartengeld is een vergoeding voor de pijnklachten die u door het fietsongeval lijdt. Daarnaast is het een vergoeding voor angstklachten (PTSS) en ontsierende littekens die u aan het bij fietsongeval tussen fietsers over heeft gehouden.

Letselschade verhalen bij een verkeerongeval fietser

Letselschade verhalen is niet eenvoudig. En letselschade is heel persoonlijk. Daarom zijn er ook tientallen schadeposten die onderdeel uit kunnen maken van een letselschade vergoeding. De 10 belangrijkste schadeposten bij letselschade zetten wij op een rijtje:

 1. Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 2. Medische kosten
 3. Reiskosten
 4. Hulp in het huishouden
 5. Verzorgingskosten en verpleegkosten
 6. Onderhoudskosten huis en tuin
 7. Reparatiekosten
 8. Studievertraging
 9. Pensioenschade
 10. Smartengeld

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade is een landelijk werkend advocatenkantoor dat zich uitsluitend bezighoudt met het verhalen van letselschade van letselschadeslachtoffers na een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of hondenbeet. Onze letselschade specialisten werken uitsluitend voor slachtoffers niet dus niet voor verzekeraars of aansprakelijke partijen.
Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen de letselschade advocaten u altijd 100% kosteloos. De rechtsbijstandskosten worden verhaald op de aansprakelijke partij. En u kunt altijd een beroep op ons doen, waar u ook woont. Met 8 bezoeklocaties zijn wij ook altijd bij u in de buurt.

Lijdt u letselschade na een verkeersongeval als fietser? Bel ons op 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.

Kosteloze rechtsbijstand letselschade advocaat

Bent u als voetganger of fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval? Dan heeft u recht op een kosteloze letselschade advocaat. Onze kosten verhalen wij op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon. U betaalt dus niets voor onze rechtsbijstand. Bel daarom 0800 278 4626 of mail ons voor het kosteloos laten verhalen van uw letselschade.

Bent u aangereden door een fiets of auto en lijdt u letselschade? Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u graag. Onze letselschade advocaten werken in heel Nederland en zijn altijd bij u in de buurt. Een eerste gesprek vindt indien gewenst bij thuis plaats.

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering fietsongeluk

Is bij het fietsongeluk een auto betrokken, bijvoorbeeld omdat een fietser aangereden door een auto is, dan ligt de schuld altijd (deels) bij de auto. Dit geldt overigens ook bij een aanrijding tussen een fiets en een ander motorvoertuig.

Dat een motorvoertuig altijd schuld heeft aan een aanrijding met een fietser komt voort uit de wet en is te vinden in artikel 185 wvw. Hierin staat dat een motorvoertuig altijd (een deel van) de schade van een ongemotoriseerde moet betalen. Niet alleen bij een fietsongeval, maar ook als een voetganger aangereden wordt is er dus recht op een letselschadevergoeding.

Bent u aangereden door een auto, scooter of ander motorrijtuig, dan kan de letselschadeclaim direct bij de verzekeraar van het motorvoertuig ingediend worden. Er geldt namelijk een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor een fietsongeluk als er een auto bij betrokken is. Deze verplichte verzekering is ingevoerd op grond van de WAM, de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Kosteloze hulp van een letselschade advocaat

Letselschade verhalen na een fietsongeval is niet eenvoudig. Er moet een aansprakelijkstelling opgesteld worden, de verjaring moet gestuit en u moet de letselschade berekenen. Gelukkig is er bij aansprakelijkheid bij een fietsongeval tussen fietser recht op een gratis letselschade advocaat. Onze letselschade advocaten helpen u dan ook altijd kosteloos bij een fietsongeval!

Onze letselschade advocaten werken niet op basis van no cure no pay. Dat zou naar u toe niet eerlijk zijn. Een no cure no pay advocaat vraagt immers een percentage van uw schade als vergoeding. Dat doen wij niet! Wij werken echt 100% kosteloos voor u. Wij verhalen onze kosten op de aansprakelijke partij of diens letselschade verzekering.

Wilt u uw letselschade verhalen op de aansprakelijke partij? Wij helpen u. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Onze letselschade advocaten claimen uw letselschade en helpen u graag!

6 meest gestelde vragen bij letselschade na een fiets ongeluk

 • Wat te doen na een fietsongeluk?
 • Als fietser aangereden door en auto, wat nu?
 • Aanrijding fiets met fiets, wie is schuldig?
 • Op welke schadevergoeding heb ik recht?
 • Wat is smartengeld?
 • Doorrijden na ongeval, wat kan ik doen?
 • Wat doet een letselschade advocaat?

Wat te doen na een fiets ongeluk?

Een fiets ongeluk heeft gevolgen voor u, zowel op persoonlijk als op financieel gebied. Voor het verhalen van uw letselschade geven wij u graag een aantal tip. Hiermee voorkomt u discussie met de verzekeraar over de toedracht of uw schadevergoeding:

 • Vul altijd een schadeformulier in. Bent u als fietser aangereden door een auto, dan zal deze een schade- aanrijdingsformulier in de auto hebben. Hierop kan de toedracht van het ongeval worden ingevuld en zelfs getekend worden. Ook kunt u uw letsel noteren en de materiële schade. Door ondertekening van het aanrijdingsformulier staat het antwoord op de vraag “wie is schuldig bij de aanrijding” vast. Dit voorkomt discussie.
 • Maak foto’s van de schade. Dit kan  handig zijn voor het claimen van de fietsschade en overige materiële schade.
 • Noteer contactgegevens van getuigen. Hebben mensen het fiets ongeval zien gebeuren? Vraag dan om de contactgegevens van deze personen.
 • Laat uw letsel altijd beoordelen door een arts. Verzekeraars kunnen betwisten dat letsel en klachten niet van het ongeval komen. Bent u beoordeeld door een arts, dan staan letsel en klachten vast.
 • Schakel nadat u als fietser aangereden bent een letselschade advocaat in. U weet dan zeker dat uw belangen tegenover de tegenpartij goed behartigd worden en u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.

Als fietser aangereden door en auto, wat nu?

De algemene regel is dat wie schuldig is bij een aanrijding de schade moet betalen. Is een fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig, dan geldt er een andere regeling. Fietser (en voetgangers) worden door de wet, de Wegenverkeerswet, gezien als kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een fiets ongeluk met een auto is de kans op ernstig letsel ook groter dan bij een auto botsing. Daarom is er een bijzondere regeling van toepassing.

Op grond van deze regeling ontvangt een fietser bij een ongeluk tussen fiets en auto altijd een letselschade vergoeding, ook bij een verkeersfout van de fietser. Deze regeling is te vinden in artikel 185 wvw en houdt het volgende in:

 • motorvoertuig veroorzaakt ongeluk tussen fiets en auto: 100% van de letselschade wordt vergoed
 • fietser is schuldig aan verkeersongeluk tussen auto en fiets: automobilist is voor ten minste 50% aansprakelijk voor de letselschade.
 • fiets ongeluk tussen auto en fiets waarbij fietser kind is tot 14 jaar: schadevergoeding letselschade is altijd 100%

Op grond van artikel 185 wvw kunt u dus altijd succesvol een letselschade claim indienen. Daarbij is van belang dat bij eigen schuld van een fietser ten minste 50% van de schade vergoed wordt. De schadevergoeding van de letselschade kan oplopen tot 100% op grond van de billijkheidscorrectie.

Lees hier meer over de regeling van art. 185 wvw.

Hier vindt u informatie over de billijkheidscorrectie.

Aanrijding fiets met fiets, wie is schuldig?

De aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen fietser is geregeld in artikel 6:162 BW. Dit artikel gaat over de onrechtmatige daad en geeft antwoord op de vraag wie schuldig is bij een aanrijding tussen fietsers. Daarbij geldt dat de fietser die een verkeersfout maakt aansprakelijk is. Bijvoorbeeld omdat iemand bij het inhalen uw stuur raakt of u geen voorrang verleent.

De regeling van artikel 185 wvw geldt niet bij een aanrijding tussen fiets met fiets. U dient, als u als fietser aangereden bent door een andere fietser, dan ook te bewijzen dat de tegenpartij schuldig is. Wij adviseren u daarom om gegevens van getuigen te noteren of de politie te bellen. Deze kan in een proces verbaal schrijven wie schuldig is bij een aanrijding.

Op welke schadevergoeding heb ik recht?

Staat vast dat de tegenpartij schuldig is aan de aanrijding? Dan heeft u recht op een schadevergoeding letselschade. Deze bestaat uit materiële schade en smartengeld. Materiële letselschade bedragen bestaat uit alle kosten die u maakt, zoals medische kosten en kosten voor hulp in het huishouden. Maar ook inkomensschade en een studievertraging vallen hieronder.

10 meest voorkomende letselschade bedragen:

 • inkomensschade door arbeidsongeschiktheid
 • pensioenschade
 • studievertraging
 • medische kosten
 • kosten huishoudelijke hulp
 • mantelzorg
 • onderhoudskosten huis en tuin
 • reiskosten
 • (extra) kinderopvang
 • smartengeld

Wat is smartengeld?

Naast materiële schade bestaat er recht op smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding voor alle schade welke niet op geld te waarderen is. Denk hierbij aan pijnklachten, verkeersangst en ander leed dat u is aangedaan omdat u als fietser aangereden bent.

Er is altijd recht op smartengeld, zowel bij licht letsel als zwaar letsel. U kunt dus altijd een letselschade claim indienen na een fietsongeluk. Onze letselschade advocaten helpen u hier graag en altijd volledig kosteloos bij.

Wilt u dat wij uw letselschade berekenen en smartengeld claimen bij de aansprakelijke partij? Bel 0800 278 4626 (gratis), vul ons contactformulier in of klik op onderstaande button. Wij helpen u graag.

Doorrijden na ongeval, wat kan ik doen?

Het gebeurt helaas steeds vaker. Uw wordt door een auto aangereden en de tegenpartij rijdt door. Is deze niet meer te achterhalen, dan dreigt u met lege handen te staan! Gelukkig is er een oplossing bij doorrijden na een ongeval. U kunt u dan aanspraak maken op een letselschade vergoeding vanuit het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze vergoed alle letselschade, inclusief het smartengeld.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een organisatie waarbij alle WAM- verzekeraars betrokken zijn. Het is een vangnet voor aanrijdingen waarbij er sprake is van:

 • doorrijden na een ongeval
 • een onverzekerd voertuig

Het verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds is wel aan voorwaarden verbonden:

 • er moet geen andere partij zijn die uw letselschade vergoed.
 • de schade moet door een motorvoertuig zijn veroorzaakt.
 • bij doorrijden na een ongeval dient er binnen 14 dagen aangifte gedaan te worden.
 • u dient het ongeval en de schade te bewijzen, bijvoorbeeld door getuigen.

Bent u aangereden en is er sprake van doorrijden na een ongeval van de tegenpartij? Neem dan contact met een letselschade advocaat van ons kantoor op. Wij dienen dan de letselschade claim bij het Waarborgfonds motorverkeer in en zorgen ervoor dat uw schade vergoed wordt, ondanks dat de tegenpartij is doorgereden.

Wat doet een letselschade advocaat?

Schakelt u een letselschade advocaat van ons kantoor in, dan nemen wij alle zorgen op financieel gebied uit handen. Tijdens de intake bij u thuis of op een van onze 10 afspraaklocaties geven wij u een gratis letselschade advies. Hierin bespreken wij onder andere de gevolgen die het fietsongeluk voor u hebben. Vervolgens stellen wij de aansprakelijkstelling brief op waarmee wij de tegenpartij aansprakelijk stellen.

Is de aansprakelijkheid erkend, dan zorgen wij dat u direct een voorschot op uw letselschade ontvangt en schakelen wij onze medisch adviseur in. Wij zorgen hiermee dat u de best mogelijke behandeling krijgt. Ook onderhandelen wij met de letselschade jurist van de verzekeraar, stellen een schadestaat op en regelen dat u een maximale schadevergoeding ontvangt.

Contact met uw letselschade advocaat

Wilt u gratis juridische hulp bij letselschade na een ongeluk? Onze letselschade advocaten helpen u graag. Bel 0800 278 4626, vul ons contactformulier in of klik op onderstaande button. Een letselschade specialist van ons kantoor neemt dan contact met u op.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een fiets

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman letselschade advocaten

Snel contact

Bespreek daarom uw verhaal met ons en ontdek of dat u recht heeft op letselschadevergoeding.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar