Is er bij u sprake van niet aangeboren hersenletsel en wilt u kosten en schade verhalen?
Vraag het één van onze gespecialiseerde advocaten

Schade door niet aangeboren hersenletsel? Wij helpen u!

Niet aangeboren hersenletsel | Als schade aan de hersenen na de geboorte ontstaat, dan spreken we van niet aangeboren hersenletsel, afgekort NAH. Vaak ontstaat het na een ongeval, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Het hoofd heeft dan een harde klap gekregen waardoor er hersenschade ontstaat. Soms is de schade tijdelijk van aard maar veelvuldig blijvend.

Door het hersenletsel ontstaat er schade, dit wordt letselschade genoemd. In de meeste gevallen kan letselschade gratis verhaald worden door een letselschade advocaat. Deze vindt u bij Brugman Letselschade Advocaten. Met meer dan 10 bezoeklocaties door heel Nederland zijn wij altijd bij u in de buurt.

Heeft u hersenletsel opgelopen door een ongeluk? Laat u dan kosteloos bijstaan door een een letselschade advocaat. Deze kijkt naar de schade die u nu lijdt, maar ook voor de toekomst. Bel 0800 278 4626 (gratis) of klik op onderstaande button voor een gratis letselschade advies, vragen en het verhalen van uw letselschade.

Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Niet aangeboren hersenletsel kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld een herseninfarct, een ziekte of een ongeval. Ieder jaar wordt bij meer dan 100.000 personen de diagnose niet aangeboren hersenletsel gesteld.

Deze diagnose betekent dat er plotseling veel dingen in het leven veranderen. Een gedeelte van de hersenfuncties val uit waardoor allerlei problemen en beperkingen kunnen ontstaan. Lopen, logisch denken en praten kan verstoord raken of zelfs ademhalen en bewegen kan problematisch zijn.

Kan (een deel van) de hersenfunctie hersteld worden? Dan kan er een lange revalidatieperiode aan de orde zijn. Maar helaas is herstel niet altijd mogelijk. Dit kan zorgen voor blijvend letsel met alle gevolgen van dien, persoonlijk, maar ook financieel.

Bij niet aangeboren hersenletsel is er dus sprake een beperking van de hersenfunctie dat tijdens het leven ontstaat. Het is dan verstandig om te onderzoeken of er iemand aansprakelijk is voor de schade die u door het ongeluk lijdt. Na een verkeersongeval of arbeidsongeval is dit bijna altijd het geval. Er is daarbij ook recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade expert.

Traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel

Er zijn 2 groepen niet aangeboren hersenletsel. Aan de ene kant is er niet-traumatisch hersenletsel. Dit betekent dat er geen trauma (ongeval) aan het ontstaan van het hersenletsel ten grondslag ligt. De oorzaak ligt in het lichaam en niet erbuiten zoals bij traumatisch hersenletsel het geval is. Voorbeelden zijn een hersentumor, een hersenbloeding, een hartstilstand of zuurstoftekort. Hierdoor treedt hersenletsel op.

Bij traumatisch hersenletsel is er dus een oorzaak van buitenaf. Bij een verkeersongeval bijvoorbeeld omdat u hard met uw hoofd tegen het stuur aan bent gekomen. Of tijdens uw werk omdat u een voorwerp op uw hoofd krijgt of op uw hoofd bent gevallen. De oorzaak ligt in deze gevallen buiten uzelf en is vaak veroorzaakt door een ander. Deze persoon is dan aansprakelijk voor uw letselschade. Omdat motorvoertuigen in het verkeer verplicht verzekerd zijn krijgt u altijd uw letselschade vergoed door de verzekeraar.

Heeft u zelf schuld aan het verkeersongeval? Dan heeft u alsnog in veel gevallen recht op een volledige schadevergoeding. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Hersenletsel door een ongeval (traumatisch hersenletsel)

Deze pagina gaat met name over traumatisch hersenletsel. Hiervan spreken wij als niet aangeboren hersenletsel het gevolg is van een ongeval. Dit komt met name voor na verkeersongevallen. Maar ook omdat iemand bijvoorbeeld op het werk op zijn hoofd valt of een zwaar voorwerp op zijn hoofd krijgt. Bij personen onder de 50 jaar is traumatisch hersenletsel de meest voorkomende vorm van niet-aangeboren hersenletsel! Maar ook onder jongeren komt het helaas (te) vaak voor.

Niet traumatisch hersenletsel is een veel gestelde diagnose. Op de spoedeisende hulp worden jaarlijks duizenden slachtoffers met traumatisch hersenletsel behandeld. Bij de meeste mensen gaat het om licht letsel (een hersenschudding) maar ook een hersenkneuzing (of erger) komt veelvuldig voor. In dat geval spreken wij van ernstig hersenletsel met vaak blijvend letsel tot gevolg. Dit letsel kan tot veel problemen en beperkingen leiden. En tot schade! Schade als gevolg van een ongeval noemen wij letselschade.

Diagnose en behandeling bij niet aangeboren hersenletsel

Het is niet altijd eenvoudig om de diagnose hersenletsel te stellen. Dit komt ook omdat het vaak gaat om cognitieve klachten zoals geheugenproblemen, chronische vermoeidheid, een concentratiestoornis of andere zogenaamde niet objectiveerbare klachten. Met andere woorden, de klachten worden door de persoon zelf ervaren, maar zijn voor de buitenwereld niet zichtbaar.

Onderzoek naar de aandoening wordt vaak verricht door middel van een MRI-scan van de hersenen. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van neuropsychologisch onderzoek. Is eenmaal de diagnose niet aangeboren hersenletsel gesteld? Dan vindt een revalidatietraject plaats en vindt behandeling plaats door de neuroloog en neuropsycholoog.

De symptomen van niet aangeboren hersenletsel

Bij niet aangeboren hersenletsel horen een aantal symptomen. De meest voorkomende zijn:

 • Geheugenproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen bij het plannen
 • Somberheid
 • Oriëntatieproblemen
 • Moeite met praten
 • Overprikkeling
 • Bewegingsproblemen
 • Visuele problemen

Ervaart u een van deze symptomen van niet aangeboren hersenletsel? Neem dan contact met een van onze letselschade advocaten op. Wij kijken samen met u wat wij voor u kunnen betekenen. Daarnaast schakelen wij ook altijd onze medisch adviseur in zodat u de best mogelijke behandeling en revalidatie krijgt.

Schadevergoeding bij niet aangeboren hersenletsel

Bij iedereen zijn de klachten uiteraard anders en ook kunnen bepaalde klachten en beperkingen meer op de voorgrond staan dan anderen. Feit is echter dat uw leven anders is dan voor het ongeval. Werken en/ of studeren gaat bijvoorbeeld niet meer of met aanpassingen. Maar niet alleen voor het slachtoffer zelf veranderd er veel na de diagnose niet aangeboren hersenletsel. Daarom hebben niet alleen het slachtoffer zelf, maar ook naasten van het slachtoffer recht op een schadevergoeding of een vergoeding van kosten.

Een aantal voorbeelden van schadeposten bij hersenletsel:

 1. Verlies aan verdienvermogen (inkomensschade)
 2. Pensioenschade
 3. Hulp bij verzorging thuis (ook als familie de zorg biedt)
 4. Kosten gemaakt in het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 5. Huishoudelijk hulp (ook hulp door familie en vrienden gegeven)
 6. Medische kosten (eigen risico en eigen bijdragen)
 7. Reiskosten
 8. Kosten voor hulpmiddelen
 9. Studievertraging
 10. Smartengeld
 11. Shockschade (voor naasten)
 12. Affectieschade (voor naasten)

Voorbeelden van schadeposten bij niet aangeboren hersenletsel

Bij niet aangeboren hersenletsel kunnen er heel veel problemen optreden die zich soms pas na jaren voordoen. Een aantal van de bovenstaande schadeposten zullen we hieronder voor u toelichten: 

Studievertraging

Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk jonge mensen terecht komen in ongevallen waarbij niet aangeboren hersenletsel optreedt. Dit komt voornamelijk doordat dit optreedt bij verkeersongevallen. Bij jongeren die nog op school zitten of studeren zien we helaas vaak dat dit niet meer mogelijk is, of in veel mindere mate. Je ziet dit voornamelijk terug in concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, hoofdpijn en problemen met zien en horen.

Om te kunnen berekenen wat het bedrag aan schadevergoeding in deze gevallen is, wordt er gebruik gemaakt van de richtlijn studievertraging van de Letselschaderaad. Hierin staan alle Nederlandse opleidingen beoordeeld en gewaardeerd op waarde hun waarde in het maatschappelijk verkeer. Hierbij is het belangrijk dat dit tot maximaal één jaar kan worden geclaimd, met een maximaal bedrag van ongeveer € 20.000,00.

Hulp in en rondom het huishouden

Hersenschade kan resulteren kan ook resulteren in het niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren van taken in het huishouden. De kosten die hierbij komen kijken behoren tot de aansprakelijke partij. Het gaat hierbij niet alleen om een  huishoudelijke hulp maar het kan ook gaan om een tuinman of schilder. 

Verlies van arbeidsvermogen

Voor veel mensen die hun eigen geld verdienen zal dit het grootste probleem zijn. Wanneer u als slachtoffer een loondienstverband hebt, zal de werkgever deze 2 jaar moeten doorbetalen. Wanneer u na deze twee jaar niet door kunt werken omdat er blijvende arbeidsongeschiktheid is opgetreden, moet die schade natuurlijk ook worden begroot en gevorderd. 

Onze advocaten kunnen u hierbij ondersteunen. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een arbeidsdeskundige en een rekenbureau. Daarnaast kunt u ook een beroep op onze diensten doen bij een  re-integratietraject. Hierbij wordt er een bepaald budget gevorderd voor bijvoorbeeld omscholing, bijscholing en herplaatsing.

Medische kosten

Het grootste gedeelte van de medische kosten die zijn ontstaan bij een ongeval – en leiden tot niet aangeboren hersenletsel – worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een logopedist of ergotherapeut. Alle medische kosten die hier buiten vallen omdat het bijvoorbeeld om meer behandelingen gaat dan de aanvullende verzekering vergoedt, kunnen deze kosten bij de veroorzaker van het ongeval geclaimd worden.

Wat kan een letselschade advocaat voor u betekenen na een ongeval?

De diagnose niet aangeboren hersenletsel kan ook grote financiële gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld niet meer (volledig) werken, er zijn aanpassingen in huis nodig en u heeft hulp nodig bij uw verzorging of in het huishouden.

Jaarlijks krijgen 140.000 mensen de diagnose hersenletsel. Bij een flink deel gaat het om niet aangeboren hersenletsel. Het betekent een verandering van uw leven met soms grote aanpassingen. Sommige mensen raken arbeidsongeschikt of kunnen bepaalde handelingen niet meer zelf doen. Dan kan er sprake zijn van letselschade. U heeft dan mogelijk recht op vergoedingen vanuit de overheid (WMO, Zorgverzekeringswet, UWV).

Voornoemde voorzieningen zijn vaak niet toereikend. Daarom is het van groot belang om te onderzoeken of er sprake is van een aansprakelijke partij waarop uw letselschade verhaald kan worden.

Wilt u weten wat een letselschade advocaat voor u kan betekenen bij niet aangeboren hersenletsel na een ongeval? Vraag het onze letselschade advocaten. Zij helpen u en zijn gespecialiseerd in het verhalen van letselschade bij hersenletsel. Bel 0800 278 4626 of stuur een bericht. Ook voor een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis!

Arbeidsongeschiktheid en studievertraging

De gevolgen van hersenletsel kunnen onder andere tot gevolg hebben dat u problemen hebt met werken of uw opleiding. Er is dan sprake van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk of een studievertraging. Een arbeidsdeskundige kan hierbij helpen om te bezien wat u nog wel kan. Ook kan een arbeidsdeskundige helpen bij het vinden van ander werk of aanpassingen in uw studie regelen. Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen we u hierbij. Wij hebben diverse specialisaties in huis die u bij niet aangeboren hersenletsel op meerdere gebieden kunnen bijstaan.

In een persoonlijk gesprek bij u thuis praten wij over uw werk en/ of studie en zoeken wij naar oplossingen. Deze verwezenlijken wij vervolgens met behulp van de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Wij zorgen ervoor dat u zoveel als mogelijk weer aan het werk kunt en uw studie weer kunt oppakken!

Wilt u vrijblijvend een afspraak bij u thuis met een letselschade advocaat? Bel 0800 278 4626 (gratis) of stuur een bericht.

Het effect van niet aangeboren hersenletsel op uw woonsituatie

Na een ongeval met traumatisch hersenletsel kunt u soms na een revalidatietraject, al dan niet met aanpassingen naar uw eigen thuissituatie. Soms is daarbij zorg nodig. Het kan echter ook zo zijn dat u niet meer terug naar uw eigen huis kunt en in een traject voor begeleidend wonen of in een verzorgingstehuis terecht komt. Dit is zwaar en daarnaast maakt u ook allerlei kosten, zoals eigen bijdragen en het eigen risico.

Sommige zorg en hulpmiddelen worden zelfs helemaal niet vergoed en komen volledig voor uw eigen rekening!

Bij Brugman Letselschade Advocaten doen wij er alles aan om u in uw eigen huis te laten wonen. Is daar intensieve zorg voor nodig? Dan verhalen wij de hiermee gemoeide kosten op de aansprakelijke partij. Bijvoorbeeld is het geval dat uw partner u gaat verzorgen en hiervoor zijn of haar baan opzegt.

Is het niet mogelijk om terug te keren naar uw eigen woonsituatie? Dan regelen wij dat alles in het werk wordt gesteld om uw verblijf zo optimaal mogelijk te maken.

Niet aangeboren hersenletsel? We zijn altijd in de buurt om u te helpen!

Heeft u (of iemand in uw naaste omgeving) een ongeval meegemaakt waarbij de gevolgen hersenletsel zijn zonder dat dit aangeboren is. Dan zijn we met Brugman Letselschade Advocaten gelukkig altijd in de buurt om u te helpen. We zijn het enige kantoor in Nederland met meer dan 10 afspraak locaties verspreid door het hele land. Zo hebben we locaties in Eindhoven, Den Bosch, Den Haag en Groningen. U bent altijd bij ons welkom, maar we komen voor letselschade advies of een intakegesprek ook graag lang bij u thuis.

De betrouwbaarheid van onze letselschade advocaten 

Brugman Letselschade Advocaten is al meer dan 13 jaar specialist in het verhalen van letselschade na een verkeersongevallen en andere ongelukken. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen hanteren we diverse keurmerken. Het LSA keurmerk is het hoogst haalbare keurmerk bij letselschade van Nederland.

Jezelf letselschadespecialist of letselschade expert noemen kan iedereen. Kies daarom altijd voor een echte, gediplomeerde en gecertificeerde  letselschade advocaat. Alleen dan weet u zeker dat uw letselschade zaak in goede handen is.

Brugman letselschade advocaten helpt u kosteloos!

Na een ongeval komt er veel op u af. Uw leven verandert en daarnaast geeft een ongeval ook nog eens financiële problemen. Bij Brugman Letselschade Advocaten helpen wij u zowel op medisch als op financieel gebied. Ons team van letselschade advocaten zorgt dat uw letselschade verhaald wordt. Dit kan inkomensderving zijn, maar ook een vergoeding voor alle kosten die u maakt. Maar wij doen meer!

Wij zorgen er samen met ons team van specialisten voor dat ook in kaart gebracht wordt welke hulp u nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden. Uw eigen letselschade advocaat zorgt er vervolgens voor dat de verzekeraar van de aansprakelijke partij deze zorg vergoed!

Wilt u alle financiële zaken en organisatorische problemen overlaten aan een specialist die dit ook nog een gratis voor u doet? Neemt u dan contact met ons op via 0800 278 4626 of stuur ons een bericht. Wij regelen alles terwijl u zich richt op wat echt belangrijk is: een maximaal herstel.

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar